Followers

Google+ Followers

maandag 31 mei 2010

SaLuSa 31-Mei-2010

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben heel blij met jullie reactie op onze aanwezigheid waardoor onze taken zoveel gemakkelijker zijn uit te voeren.


De eindstreep van Ascentie is in zicht maar jullie moeten aan de wedstrijd mee hebben gedaan om de finishlijn te kunnen passeren. En zelfs dan zijn er nog hindernissen te overwinnen, maar we moedigen iedereen aan en helpen iedereen om de hele rit af te maken. In feite zijn jullie allemaal vele levens terug begonnen, vanuit de wetenschap dat deze prachtige kans voor de eindtijd aan jullie allemaal zou worden aangeboden. Zoals jullie nu weten, zal het tot het laatst jullie eigen keuze zijn of je wel of niet ascendeert. Wanneer de beroering van binnen begint, zullen jullie je afvragen wat er in je leven gebeurt, doordat jullie zullen weten dat er iets ontbreekt. Het zal waarschijnlijk een ongemakkelijke tijd zijn, totdat jullie beseffen dat de antwoorden ook binnenin te vinden zijn. Jullie zullen merken dat jullie bewust worden van de drang om jullie ware zelf te vinden. Je zal weten dat je meer bent dan louter je fysieke lichaam, en voelen dat je spirituele bewustwording je ogen en hart opent. Vroeg of laat zal jullie pad duidelijk worden en de weg zal met de waarheid zijn verlicht.De vraag is of jullie in de dualiteit willen blijven, of dat jullie je slaapwandelen willen doorbreken en volledig bewust naar het Licht willen gaan. Wat jullie staat te wachten, gaat jullie huidige begrip te boven, maar wanneer jullie je verheffen, breidt jullie bewustzijn zich uit. Zoveel Wezens begeleiden jullie op je reis, en zij zullen alles doen wat in hun macht ligt om jullie te helpen en te stimuleren altijd verder te gaan. Als jullie een dergelijke ziel zijn, zal je beslist weten dat je goed op weg bent om je ervaringen in de dualiteit te voltooien. Het zal duidelijk voor je zijn dat je je lessen hebt geleerd en klaar bent om verder te gaan. Het kan zijn dat er op weg naar huis wat op te ruimen is, maar een vlot traject zal jullie naar Ascentie voeren.Het leven lijkt een reeks van losstaande gebeurtenissen maar in werkelijkheid is alles met elkaar verbonden, waardoor de Mensheid als geheel vooruit gaat. In totaliteit vertegenwoordigen jullie allemaal het massabewustzijn van alle zielen, en jullie worden zorgvuldig gevoed en door jullie ervaringen heen geleid in de rollen die jullie gekozen hebben te vervullen. Het is heel zorgvuldig gepland om jullie langzaam maar zeker bewust te laten worden, door een stapsgewijze toename van het bewustzijn die hanteerbaar is. De krachtige energieën die vanuit de hogere dimensies naar jullie toe komen, hebben de weg gebaand naar de toekomst, en zorgen ervoor dat jullie binnenkort de volgende grote stap zetten in het Ascentieproces. Geen poging om het te verhinderen zal succesvol zijn en het doet er weinig toe wat er op Aarde aan voorafgaat. Blijf gericht op de reden waarom je hier bent in deze wonderlijke tijd en weet dat eventuele moeilijkheden van korte duur zijn. Het is het eindresultaat dat telt, en dat komt met het afsluiten van de cyclus van dualiteit.Misschien voelen jullie je minder verbonden met dagelijkse beslommeringen, omdat jullie in sommige opzichten afstand krijgen wanneer jullie je meer naar een andere geesteshouding verplaatsen. Wees ervan verzekerd dat jullie niet je geheugen aan het verliezen zijn, maar de aardgebonden gebeurtenissen van de Aarde hebben niet langer de macht jullie aandacht vast te houden. Jullie geest is vaak “ ergens anders” en jullie verliezen tijdelijk contact met de werkelijkheid. Jullie bewustzijn gaat naar een hogere trilling wanneer jullie meer met jullie Hoger Zelf versmelten. Jullie bevinden je in vergelijking met jullie gebruikelijke ervaringen in een vreemde tijd, maar wanneer de sluier wordt opgetild, zal het Licht jullie geest met de waarheid over wie jullie werkelijk zijn, verlichten. In feite zijn jullie grote Wezens van Licht die om geen andere reden naar de lagere sferen zijn afgedaald, dan om jullie evolutionaire ervaringen uit te breiden.Dierbaren, er is zoveel in je op te nemen in deze veranderende tijden, dus laat de oude wegen los tenzij ze het Licht dienen, en wees bereid je overtuigingen te veranderen in datgene wat bij het Nieuwe Tijdperk hoort. De weg is simpel en bewegwijzerd met Liefde en Licht. Als je nu balans en harmonie in je leven kan vinden, zouden we zeggen dat je al vanuit een hogere staat van bewustzijn leeft. Is het dan geen wonder dat je je anders voelt dan veel mensen om je heen, en dat je hun manieren niet langer acceptabel vindt? Het is een kenmerk van de scheiding die op dit moment plaatsvindt en het is een volkomen normale ontwikkeling.Wanneer we eenmaal direct contact met jullie kunnen hebben, zullen de veranderingen zich versnellen en mensen zullen worden aangetrokken tot anderen zoals zijzelf. Groepen met een gemeenschappelijk belang zullen meer voorkomen en hun bijdrage aan het werk dat voor ons ligt, zal het hele proces versnellen. Dit is iets wat we aanmoedigen en wees ervan overtuigd dat wij al weten wie de capaciteiten of kwalificaties heeft om ons te ondersteunen. Jullie zullen worden uitgenodigd deelgenoot te worden van onze technologische kennis en ons te helpen met het gebruiken van geavanceerde installaties om jullie Aarde schoon te maken. Het zal naar jullie maatstaven niet lang duren en vervolgens kunnen alle inspanningen op het herstel van jullie rechten worden geconcentreerd. De kloof tussen waar jullie nu zijn en waar jullie moeten zijn, dient zo snel mogelijk te worden overbrugd om jullie soepel naar de geascendeerde staat te transformeren.Als het jullie niet duidelijk is wat het allemaal te betekenen heeft, het zal nauwkeurig worden uitgelegd wanneer we jullie media kunnen gebruiken om jullie te bereiken. De immensiteit van wat komen gaat, zal jullie verbazen en zeker ook de snelheid waarmee het gebeurt. Het leven zal voor velen in een gelukkige en opwindende ervaring veranderen, wanneer jullie uit je lijden worden verlost en jullie eindelijk in je behoeften worden voorzien. We spreken zowel over jullie materiële als over jullie spirituele behoeften want beide zijn belangrijk om jullie te verheffen. Jullie sprookje, waarmee het leven wordt afgerond, betreedt jullie werkelijkheid en zal passend zijn voor de Mensheid, die zoveel hartzeer en teleurstelling heeft doorstaan. Geluk en vreugde zal centraal staan bij jullie volgende uitdaging, wanneer jullie voorgoed de dualiteit verlaten.Wij, van de Galactische Federatie, zullen deze boodschap beëindigen met de verzekering dat alles zich, in weerwil van uiterlijke schijn, naar tevredenheid ontwikkelt. Natuurlijk hadden we liever gezien dat zaken al wat verder waren, maar wij moeten met de stroom mee gaan. We vragen jullie hetzelfde te doen en je indien nodig aan te passen, omdat de obstakels verwijderd zullen worden en de weg vooruit een vlotte reis wordt. Houd rekening met de vreemde tijd waarin jullie je bevinden, die onvergelijkbaar is met alle eerdere gelegenheden en het gevolg is van omstandigheden die jullie door de duistere machten werden opgedrongen. Het was nooit hun bedoeling dat jullie tot rust zouden komen en tijd zouden hebben om van jullie leven te genieten. Die benadering zal echter zeer spoedig aan het verleden toebehoren, en vervangen worden door alles wat nodig is om een gelukkig leven te leiden.Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben heel blij met jullie reactie op onze aanwezigheid waardoor onze taken zoveel gemakkelijker zijn uit te voeren.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 ChineseNEW

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS