Followers

Google+ Followers

vrijdag 7 mei 2010

SaLuSa 07-May-2010

Laat de Liefde en het Licht je voor nu en altijd omhelzen.De dagen vliegen voorbij en maar weinigen van jullie zullen niet opgemerkt hebben dat de tijd versnelt. Dit zal zo doorgaan, en vanuit jullie positie gezien is dit zeer welkom. Het betekent dat de eventuele ontberingen of zorgen die jullie nu hebben snel voorbij zullen gaan, en jullie sneller brengen naar de belangrijke en vitale veranderingen die eraan komen. Als deze veranderingen eenmaal van start gaan zullen jullie wederom een grote uitbreiding van het bewustzijn ervaren wanneer je je voorstelt wat de veranderingen betekenen voor iedereen op jullie wereld. De gedachte opgeheven te worden vanuit de somberheid en het kunnen achterlaten van je problemen, zal vele zorgen van je schouders nemen. Het belangrijkste is echter, dat de veranderingen zo snel zullen gebeuren dat je geen twijfel zult hebben dat je toekomst is verzekerd. Je zult op de hoogte gehouden worden van alle activiteiten, en waar noodzakelijk gered worden van ongemak door verplaatst te worden naar veilige en comfortabele plaatsen. In sommige omstandigheden zal dat aan boord van onze grotere schepen zijn, die een enorme capaciteit hebben en stedelijke gebieden bevatten.Het is omdat wij onze boodschap willen uitzenden dat wij ons haasten naar de aankondiging van onze aanwezigheid en onze reden om hier te zijn. De stemming van de mensen zal drastisch veranderen wanneer zij eenmaal over onze missie geïnformeerd zijn. Wij bieden jullie vrijlating aan uit de ketenen van vele eeuwen vervolging, armoede en oorlogen die jullie onder de controle van de duisteren hebben gehouden. Dat alleen al zal vreugde en hoop brengen aan diegenen die deze condities nog steeds ervaren, en via het welvaartsprogramma zullen vele van de huidige issues worden aangepakt. Wij zullen meer betroken zijn bij de grotere problemen waarmee jullie hele wereld kampt. Vervuiling is er een die zo snel mogelijk moet worden teruggedraaid, en ook het gebrek aan basisbehoeften die de armere mensen in sloppenwijken houden zonder goede faciliteiten of medische zorg. Wij zijn ons zeer bewust van de prioriteiten met betrekking tot jullie, en ongeacht de grootte hiervan kunnen onze grote vloot en personeel hen met gemak aan. Apparaten voor vrije energie zullen van ons komen en ook van vele bronnen op Aarde die al zijn ontwikkeld. Door bewust beleid zijn deze door de Illuminatie van jullie weggehouden, om hun eigen investeringen in olie en nutsbedrijven te beschermen.Jullie zouden met jullie standaard van leven al veel verder moeten kunnen zijn dan nu het geval is. Elke beschaving heeft het recht om te profiteren van nieuwe ontdekkingen, die niet bekend gemaakt werden om simpelweg alleen te worden genoten door de paar bevoorrechten, of door jullie legers. De ideeën voor de apparaten die al bestaan waren bedoeld voor goede van allen, en werden beschikbaar gemaakt voor jullie onafhankelijkheid en zelfredzaamheid. De veranderingen zullen niet om wille hiervan worden opgedrongen, maar maken deel uit van ons plan jullie het comfort en bescherming te bieden die jullie ervaringen naar een nieuw niveau zullen tillen en jullie vreugde en geluk zullen brengen. Daarop volgend zullen jullie in de juiste stemming komen om jezelf voor te bereiken op Ascentie. Dat is het uiteindelijke doel en het is jullie keuze om te bepalen of je dat pad wilt bewandelen naar je toekomst. Het alternatief is om in de huidige dimensie te blijven, en de ervaring van een cyclus in dualiteit voort te zetten.Er is niets nieuw aan de informatie die wij jullie geven, aangezien jullie al hele tijdperken geleden wisten hoe deze cyclus zou eindigen. Echter, de tijd heeft jullie herinneringen in vele gevallen uitgewist, en wij zullen helpen jullie niveaus van bewustzijn te verhogen naar het punt waar zij oorspronkelijk waren. Jullie zijn grote Wezens met menselijke ervaringen die jullie mogelijkheid tot het terugkeren naar het Licht getest hebben. Jullie kunnen niet echt falen, maar hadden assistentie nodig om de duistere aanhechtingen af te schudden die jullie over millennia hadden vergaard. Dat is waarom de reiniging gaat over jullie en Moeder Aarde, omdat ook zij duistere energieën bij zich draagt die diep in de Aarde verankerd zijn. Zij die van het Licht zijn, zijn de voorlopers geweest die hebben geholpen deze energieën om te zetten, en zij hebben ook het netwerk om de Aarde bekrachtigd. Met de aanvulling van krachtige energieën die jullie bereiken vanuit de ruimte, verheffen de vibraties zich snel. Dit luidt de doodsklok voor de duisteren, die niet langer hun gezag over jullie kunnen laten gelden en die hun macht verliezen aan het Licht en de Liefde die zo velen van jullie bij zich dragen.Al jullie intenties en geweldige toepassingen om het Licht naar de Aarde te brengen waren succesvol. De schoonheid zit hem erin dat als je één iemand helpt, je iedereen helpt en de mensheid naar een hoger niveau brengt. De Eenheid die je zou moeten ervaren neemt vormen aan en zal elk waarneembaar verschil gebaseerd op kleur of taal overheersen. Uiteindelijk zal zelfs taal niet meer tussen jullie komen, en apparaten die vertalen naar andere talen zullen in ieders bezit komen. Wees ervan verzekerd Dierbaren, wij weten precies wat jullie nodig hebben om het verleden stevig achter je te laten. Wij hebben ons al lange, lange tijd voorbereid op de dagen die komen en hebben vele verrassingen in petto voor jullie. Zet dingen in perspectief en laat het verleden vervagen, beweeg richting de toekomst zelfs als die op dit moment alleen nog maar een droombeeld is want zij zal zich snel materialiseren. De Galactische Federatie kan niet wachten jullie aan te spreken, en de opwinding en het geluk te zien die wij jullie brengen. Herinner je dat wij jullie Broeders en Zusters zijn, en niet maar een buitenaards ras dat geen enkele verwantschap heeft met jullie of een levenservaring als die van jullie. Wij zijn maar een klein beetje verder dan jullie, hoewel duizenden jaren in evolutie, en dat is ook jullie pad.Wat meer kunnen wij doen om jullie geesten te verheffen en jullie harten te openen voor ons. Wij zijn Wezens van Licht die, om het simpel te zeggen, al naar de hogere dimensies gegaan zijn waarnaar jullie nu op weg zijn via het Ascentieproces. Jullie konden op elk moment ascenderen als individu, maar deze eindtijd is er aan gewijd als kans hiertoe voor jullie hele beschaving. Het is uniek omdat jullie zullen ascenderen met jullie fysieke lichaam dat daarvoor al voorbereid zal zijn. Alles in jullie Universum verandert en wordt opgeheven naar een hogere dimensie. Het is een grote gebeurtenis die de meer geavanceerde beschavingen mogelijk kunnen maken door hun eigen begrip en hogere vibraties. Jullie hebben hulp nodig om dit te doen, en dat is waarom de leden van de Galactische Federatie hier in groten getale zijn.Ik ben SaLuSa van Sirius en kijk naar jullie worsteling om te bestaan, en de touwtjes aan elkaar te knopen. Echter, ik weet ook dat jullie reis naar een ander spoor leidt met de meest prachtige ervaringen, en jullie hoeven nooit meer terug te kijken op de tegenslagen en het verdriet die je moest doorstaan. Laat de Liefde en het Licht je voor nu en altijd omhelzen.Dank je SaLuSa,

Mike Quinsey.


Vertaler: Puk
Email: pmdl@ziggo.nl


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 ChineseNEW

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS