Followers

Google+ Followers

woensdag 26 mei 2010

SaLuSa 26-Mei-2010

Dat verandert allemaal nu, en jullie kunnen beginnen de ware jij tot uitdrukking te brengen; een liefdevolle en vreedzame ziel.


Vergeet nooit de kracht van het denken, want het is in staat jullie individueel of collectief te helen en jullie toekomst te bepalen. Dus wat er ook aan de horizon opduikt, jullie kunnen beslissen hoe het zich in jullie levens manifesteert. De komende veranderingen die jullie gaan verheffen zijn welkom, maar er zijn ook andere die fysieke veranderingen aan de Aarde omvatten. Afhankelijk van waar je woont hoeven ze weinig of geen effect op je te hebben, en onze aanwezigheid zal er bovendien voor zorgen dat ze op zo’n manier worden geregisseerd dat maximale schade wordt voorkomen. Jullie visualisatie om een harmonieuze en balancerende energie te introduceren zal, wat er ook om jullie heen gebeurt, helpen de effecten ervan te verminderen. Houd ook in gedachten dat hulp van buiten, zoals van ons, gemakkelijker beschikbaar is wanneer jullie gebeden of smeekbeden worden ontvangen. Het is bijvoorbeeld alleen van de laatste tijd dat jullie een krachtige oproep aan ons om hulp hebben gedaan, en dat heeft ons toestemming gegeven om te reageren. Zonder een dergelijk verzoek zou het anders als strijdig met jullie vrije wil worden beschouwd.Op Aarde hebben jullie draconische wetten die vaak noch eerlijk, noch gerechtvaardigd zijn en die in feite louter zijn ingevoerd om stevig controle te houden over alles wat jullie doen. Jullie zijn net als wij onderhevig aan Universele Wetgeving, en als deze niet wordt nageleefd, grijpen zelfs hogere krachten in. Dit is bij jullie beschaving vele malen gebeurd en resulteerde in bijeenkomsten en besprekingen om over de juiste manier van handelen te beslissen. Wijze zielen geven een oordeel bij dergelijke aangelegenheden en wij houden ons aan hun besluiten en volgen die op. De Mens neigt ernaar gehaast te zijn en kijkt nog niet naar het effect van zijn daden op anderen. Oorlogen zijn bijvoorbeeld de manieren van hen die geen begrip hebben van de eenheid van Al Dat Is. Ze lopen niet alleen immens karma op maar zetten jullie evolutie heel ernstig achteruit. Het moedwillig doden van onschuldige mensen als een methode om jullie conflicten te beslechten is een grove belediging van jullie Schepper. Jullie hebben absoluut geen recht het leven van een andere ziel te benemen, en het feit dat dergelijke gruwelen plaatsvinden, geeft aan hoe onderontwikkeld sommigen van jullie zijn. We zijn echter blij te kunnen vertellen dat wanneer Liefde en Licht zich over de Aarde hebben verspreid, men dan de heiligheid en kostbaarheid van het leven ook gaat begrijpen.Besef dat wanneer jullie het pad naar Ascentie bereizen, jullie bewustzijn ook toeneemt en dat jullie hele concept en begrip van het leven zal veranderen. Alleen God kan leven, zoals jullie het kennen, creëren en de Mens zal nooit zijn eigen creaties kunnen bezielen. Ja, de Mens kan vormen met beperkt bewustzijn creëren of hybriden, maar het is slechts een voertuig om door een ziel te worden bewoond. Zien jullie Dierbaren, waarom jullie een andere ziel niet kunnen “bezitten”, die een vrije geest is om ervaringen op te doen zoals zij zelf verkiest? Wanneer twee zielen besluiten zich voort te planten, heeft de ziel die hun fysieke creatie aanneemt, hen als ouders uitgekozen. Dat is inderdaad een ziel om zielsveel van te houden, te begeleiden tijdens haar kindertijd en om, waar mogelijk, ruimte te geven aan het laten volgen van haar zelf verkozen levensplan. Zoals ouders vaak hebben ervaren, heeft een ziel een krachtige drang om haar eigen instincten op te volgen en heeft uitgesproken opvattingen over waar haar toekomst ligt. Wees trots op zo’n ziel en weet dat jullie zijn uitgekozen omdat jullie iets van waarde aan elkaar te geven hebben.Het leven is niet zo gecompliceerd als het mag lijken, en als jullie Universele Wetgeving begrijpen zoals de Wet van Aantrekkingskracht, kunnen jullie veel doen om succesvol te zijn. Karma wordt vaak herhaald omdat lessen niet geleerd worden, en ze blijven je confronteren tot het wel het geval is. Wees ervan overtuigd dat het met behulp van deze wetmatigheid is dat jullie je pad hebben uitgezet en als je weet hoe je dit kan gebruiken, zal het daardoor een stuk gemakkelijker worden. Natuurlijk heeft jullie levensplan voorrang en jullie Gidsen zullen er alles aan doen om er voor te zorgen dat deze wordt uitgevoerd. Jullie willen liever geen lessen herhalen als dit is te voorkomen. We horen jullie zo vaak vragen, “waarom ik”, wanneer er iets onplezierigs in jullie leven gebeurt, maar denk zorgvuldig na over de lessen die het je geeft. Houd ook in gedachten dat er soms een ziel incarneert en de bijbehorende gevolgen accepteert, om gewoon een andere ziel te helpen. We moeten jullie daarom opnieuw vertellen dat er geen bestraffing mee gemoeid is en dat God onvoorwaardelijk van jullie blijft houden, ongeacht wat jullie denken.Het is alleen maar natuurlijk dat iedere ziel ernaar verlangt geliefd te zijn en als jullie eerst van je Zelf houden zal het gemakkelijker zijn dit tot uitdrukking te brengen naar anderen. Zie in jezelf en anderen de goddelijke zelf die jullie allemaal zijn, en laat alle beoordeling los. Je zal merken dat het leven plotseling anders voelt, en dat er een vrede zijn intrede doet die zijn gelijke niet kent. Leef, en laat alles leven om je heen, en zegen al die zielen die je reis met je delen. Jullie zullen een bron van inspiratie voor hen zijn, en zij zullen beginnen te begrijpen dat de Mens een bewust Wezen is. De dualiteit heeft jullie, zoals het was, voor de leeuwen gegooid, en jullie hebben gevochten om je waardigheid te behouden en het recht om over je eigen toekomst te beslissen. Houd vast aan jullie overtuigingen maar wees je altijd bewust van de mogelijkheid om een positieve stap vooruit te zetten. Laat niemand zijn overtuiging aan je opdringen, in het bijzonder niet wanneer die op angst is gebaseerd. De energie van Liefde is zuiver en komt van de Schepper naar jullie, kent geen onzuiverheid en is alles wat zal overblijven nadat de veranderingen hebben plaatsgevonden.Wanneer jullie je verder ontwikkelen richting Ascentie, zullen jullie merken dat de veranderingen in het Zelf uitgesprokener worden. Jullie zullen met zekerheid weten dat jullie bewustzijn zich uitbreidt, zoals verwacht mag worden van iemand die het pad van Licht en Liefde volgt. Dat zal jullie garantie zijn dat jullie goed op het pad zitten naar Ascentie, en dat jullie fysieke lichaam kristallijn wordt. In feite is dat nodig als jullie met je fysieke lichaam gaan ascenderen, dat anders niet in de hogere vibraties zou kunnen bestaan. Wanneer jullie de eindtijden naderen, zullen jullie voldoende leiding krijgen over wat je kan doen om klaar te zijn voor een schitterende verheffing. Het zal natuurlijk slechts één fase zijn in een voortdurend proces, dat jullie zelfs hoger voert naar sferen van Licht.Ik ben SaLuSa van Sirius, en wanneer jullie nauwere omgang hebben met de leden van de Galactische Federatie, zullen jullie je bewuster worden van het niveau waar je naar toe gaat. Wij zijn echt jullie toekomstige zelf, en in ons zullen jullie alle kwaliteiten zien die deel uitmaken van jullie Hoger Zelf. Wij herinneren jullie er zo vaak aan dat jullie veel meer zijn dan jullie beseffen, en dat gebrek aan erkenning is het gevolg van duizenden jaren van onderworpenheid, die jullie ware identiteit heeft verhuld. Jullie status is door de Illuminatie verlaagd en vervormd, met de bedoeling jullie in het duister en de onwetendheid te houden. Dat verandert allemaal nu, en jullie kunnen beginnen de ware jij tot uitdrukking te brengen; een liefdevolle en vreedzame ziel.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 ChineseNEW

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS