Followers

Google+ Followers

maandag 27 september 2010

SaLuSa, 27 september 2010

Onze bondgenoten zijn verspreid over de gehele wereld, maar de nadruk ligt nog steeds op Amerika.
We verwachten dat daar zeer spoedig de lang verwachte bekendmaking over ons bestaan vandaan zal komen.

Ja, jullie hebben dit vele malen gehoord maar het komt dichterbij en met een aantal mogelijkheden in gedachten, weten we dat het niet veel langer kan worden uitgesteld.
Jullie bevinden je in ongebruikelijke tijden en dit blijft zo totdat de koers voor de mensheid duidelijk wordt. Er zijn tekenen die aangeven dat er vooruitgang wordt geboekt, en hoe langer het duurt, hoe dichter jullie bij de dag des oordeels komen voor de Illuminatie. Er is voor hen geen weg terug omdat we aan het einde van een cyclus zitten waarin de oude Aarde verdwijnt. Zij verandert samen met jullie en alle erop bestaande levensvormen. Individueel merken sommigen van jullie de veranderingen in zichzelf op, en het is een gevoel van tevredenheid en vrede wat niet wordt beïnvloed door wat er om jullie heen gebeurt. Jullie hebben van binnen een positief vooruitzicht en weten dat jullie allemaal op weg zijn naar Ascentie. Dat is waar we hele lange tijd naar hebben toegewerkt en zoals we jullie herhaaldelijk informeren, kan niets de komst daarvan stoppen.

Jullie Zon blijft een belangrijke rol spelen bij wat er door het hele zonnestelsel heen gebeurt. De intensiteit ervan neemt toe en veroorzaakt een reactie van jullie en Moeder Aarde. Fysieke veranderingen zullen evenredig toenemen maar wij zijn hier om ervoor te zorgen dat zij geen verwoestende resultaten opleveren. Wij beschermen jullie zo veel mogelijk maar enig verlies van levens is onvermijdelijk. Onthoud eenvoudigweg dat alle zielen op Aarde die getuige zijn van de eindtijden en er aan deelnemen, degenen zijn die hier aanwezig wilden zijn. Vrees niets wat er gebeurt want wij werken achter de schermen, en het duurt niet lang voor we dat openlijk kunnen doen. Het officiële contact met jullie kan heel goed heel plotseling komen, en vergezeld gaan van een georganiseerde vertoning van onze vloot. Zaken komen tot een afsluiting en terwijl ons geduld eindeloos is, bestaan er toch tijdlijnen waar we noodzakelijkerwijs aan gebonden zijn.

Jullie bewustzijnsniveaus blijven buitengewoon krachtig toenemen en de snelheid daarvan neemt toe omdat de voorlopers behulpzaam zijn bij het helpen verheffen van anderen. Dit blijft onverminderd doorgaan, en de duistere Wezens hebben hier niet langer een antwoord op of de middelen om het tot stoppen te brengen. Ze proberen hun kop in het zand te steken en negeren de duidelijke consequenties, maar ze zullen weldra ontdekken dat het drijfzand is en dat hun tijd voorbij is. We zullen altijd de overhand hebben omdat wanneer onze onderhandelingen worden afgewezen, wij onze goddelijke toestemming kunnen gebruiken om plotseling en volledig een einde aan hun macht te maken. Zij kunnen ons niet met geweld iets afdwingen, of de mensheid verhinderen verder te gaan. Zoals jullie wel zeggen, ons bod ligt op tafel en het is het laatste bod, maar op onverschillig welke van de twee wegen zullen we jullie naar Ascentie leiden.

De energieën blijven zoals altijd de Aarde opladen en worden gevoeld door degenen die gevoelig zijn voor de veranderingen. Jullie wetenschappers merken ook op wat er gebeurt, maar zijn op het moment voorzichtig en niet helemaal voorbereid op het naar buiten brengen van hun bevindingen. De waarheid komt echter langzaam uit, en helpt bij het vaststellen van de waarheid van wat er heeft plaatsgevonden en het effect daarvan op jullie. Wat er gebeurt, is de prachtige en mooie transformatie van Moeder Aarde en alle levensvormen, en het is al zichtbaar voor jullie als jullie je er bewust van zijn. Zie het nieuwe, in plaats van dat jullie je concentreren op het oude want het valt voor jullie ogen uit elkaar, en op deze manier plaatsen jullie je energie waar ze het beste werkzaam is.

Al blijven omstandigheden op veel plaatsen in de wereld chaotisch, er bestaat toch een onderliggend gevoel van vrede omdat het ultieme doel wordt gerealiseerd. Zonder angst door het leven kunnen gaan, maakt zo’n resultaat mogelijk, omdat er niets is wat jullie trilling kan verlagen. Jullie kunnen elk trauma vol vertrouwen onder ogen zien, vanuit de wetenschap dat in een relatief korte tijd alles ten gunste van iedereen zal veranderen. Met elke verandering zal het grotere doel duidelijker worden, en jullie zullen zelfs meer vertrouwen krijgen. Zonder bewijs van wat er komt, vast te houden aan je geloof vraagt een hoop maar dat bewijs zal worden gegeven zodra onze aanwezigheid officieel wordt erkend. Wij zullen ook, wanneer we openlijk naar de Aarde kunnen komen, presentaties houden die ervoor zorgen dat jullie je volledig bewust zijn van wat de voorbereiding op Ascentie met zich mee brengt. Wij zijn bij jullie op deze reis en we willen onze kennis met jullie delen. Velen van jullie zullen ons immers uiteindelijk vergezellen en jullie zullen snel naar ons dimensionale niveau worden opgetild.

We merken op dat de financiële situatie tot een totale revisie leidt en het opbreken van grote organisaties wordt al voorgesteld. Als kleinere eenheden zullen ze beter te besturen zijn en gemakkelijker te controleren, zodat er nooit meer een herhaling komt van het fiasco dat landen op hun knieën bracht. De macht dient correct bij de mensen terug te keren, waar gewetenloze bankiers het vele jaren terug van hebben afgepakt. Dit zal allemaal deel uitmaken van het herstel van jullie rechten, en zal door blijven gaan totdat jullie opnieuw Soevereine Wezens zijn. Dit is een absolute belofte en maakt deel uit van het goddelijk decreet om jullie en jullie Aarde terug te brengen tot wat het eens gewoon was te zijn. Dan zal deze verheffing dankzij het Ascentieproces doorgaan en nog verder dan dat, in een nooit-eindigende reis naar zelfs nog hogere dimensies.

Op wat voor manier je er ook naar kijkt, de toekomst ligt voor jullie vast, en jullie zullen de voetstappen volgen van degenen die jullie zijn voorgegaan. Jullie zullen begrijpen dat er niets nieuws plaatsvindt, omdat het een natuurlijke stap omhoog is die plaatsvindt wanneer zielen een bepaald bewustzijnsniveau hebben bereikt. Het oude zal zijn doel goed hebben gediend en jullie zijn klaar voor nieuwe avonturen. Deze zullen echter in de hogere dimensies plaatsvinden, tenzij jullie ervoor kiezen andere beschavingen te dienen die nog steeds in de dualiteit leven. De Galactische Federatie zal in zijn huidige vorm blijven bestaan, totdat iedere beschaving voldoende is ontwikkeld om ons te vergezellen. Dat is door de beschikking van God onze dienstbaarheid aan anderen, en dat is de reden waarom wij hier in grote getale zijn om jullie veilig Ascentie te zien bereiken.

In de tussentijd dringen wij er bij jullie op aan om nooit je waakzaamheid te verliezen want totdat wij de duisteren verwijderen, zullen ze hun best blijven doen om het werk ongedaan te maken dat we samen verrichten. Onze bondgenoten zitten verspreid over de hele wereld maar de nadruk ligt nog steeds op Amerika. We verwachten dat daar zeer spoedig de lang verwachte bekendmaking over ons bestaan vandaan zal komen. Ja, jullie hebben dit vele malen gehoord maar het komt dichterbij en met een aantal mogelijkheden in gedachten, weten we dat het niet veel langer kan worden uitgesteld.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie vertellen dat we jullie Aarde omcirkelen zodat niets aan onze aandacht kan ontsnappen. Vanuit onze positie kunnen we ogenblikkelijk handelen, als de situatie daarom vraagt. We beperken de effecten van natuurlijke en ook kunstmatige veranderingen maar veel moeten we in het belang van Moeder Aarde laten gebeuren. Dus Dierbaren, weet dat alles goed gaat, ongeacht hoe het er voor jullie uitziet. Vooruitgang vindt plaats, ook als het voor jullie niet duidelijk is.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Vertaling: Charlotte
The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org/ - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com/ / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://gfswedish.blogspot.com/- PORTUGUÊS – NOVO

http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com/- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8–日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/
- ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 Chinese

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian

http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLISH – NEW

http://gfinrussia.blogspot.com/ - RUSSIAN - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/

http://www.galacticchannelings.com/

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS