Followers

Google+ Followers

woensdag 15 september 2010

SaLuSa 15 September 2010

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben bevoorrecht dit contact met jullie te hebben.

Jullie krijgen hierdoor een idee over waar we op lijken en hoe we naar het leven kijken. We zijn anders dan jullie omdat wij al geascendeerde Wezens zijn, maar onze missie is jullie naast ons te krijgen.

Wij zullen, voor degenen die bij ons komen, ons verplaatsen naar andere delen van de Melkweg, omdat we meer gelegenheden zoeken om degenen van dienst te zijn die zich naar het Licht ontwikkelen.Alles verloopt razendsnel langs toegekende paden, en wanneer dit allemaal bij elkaar komt, hebben jullie Ascentie bereikt. Het is de laatste handeling die de deur van de dualiteit zal sluiten en jullie verder zal laten gaan naar de hogere dimensies. De verwezenlijking van de ideale omstandigheden voor de eindtijden nadert snel en alles waar jullie voor hebben gewerkt, zal jullie beloning zijn. Onderbewust hebben jullie dit altijd geweten, omdat jullie wisten dat dit leven naar een succesvolle afsluiting zou leiden. Als jullie je blik op het goede gericht houden dat uit de chaos tevoorschijn komt, dan lukt het jullie uit de buurt van problemen te blijven en worden jullie er niet door gehinderd. Uiteindelijk zijn jullie al vele levens lang in voorbereiding op deze tijd. Jullie laatste ervaringen zullen verheffend zijn, en jullie zullen alle benodigdheden hebben om je als Galactisch Wezen te kunnen vestigen.

Vanuit jullie gezien, lijken jullie toekomstverwachtingen zo ver weg, maar jullie weten niet hoe vorderingen de tijd van grote veranderingen steeds dichterbij blijven brengen. Het is mogelijk op de manier te leven die jullie visualiseren en noodzakelijk achten voor Ascentie, omdat het niet meer vereist dan de intentie anderen te behandelen zoals jezelf behandeld zou willen worden. Liefde is het sleutelwoord in de hogere dimensies en het is een zuivere, extatische energie om van te genieten. Jullie hebben allemaal wel eens de vreugde van een dergelijke trilling ervaren, maar jullie moeten nu nog de kracht leren kennen die het bevat. Jullie zullen in een aanhoudende staat van verrukking leven, en in eindeloos geluk.

Jullie hebben zoveel om naar uit te kijken, en alles in het werk stellen om klaar te zijn voor jullie Ascentie, zal voor jullie succes zorgen. Jullie zouden inmiddels moeten weten dat sommige zielen zich niet klaar zullen voelen om verder te gaan, en tevreden zijn met hun huidige bestaan. Zij zullen onderbewust echter noteren wat er gebeurt en deze herinneringen maken hen in een latere tijdsperiode bewust van de waarheid over hun bestaan. Jullie verliezen nooit volledig je herinnering aan de beproevingen en kwellingen die jullie hebben ervaren, of de vreugde en het geluk dat jullie hebben gedeeld. Het is waar het leven om draait en het wordt leven na leven gepland om jullie spiritueel vooruit te helpen. Geen enkele ziel is zonder hulp, maar soms kunnen zielen virtuele gevangenen worden in de diepten van de duisternis die hen kan overweldigen.

Het is duidelijk te hopen dat zoveel mogelijk zielen de grote sprong voorwaarts bereiken, en er zal geen gebrek aan leiding zijn van hun helpers. Cycli van mogelijkheden zullen zich blijven voordoen, en degenen die ervoor kiezen in hun huidige dimensie te blijven, zullen periodiek kansen voor verheffing krijgen. Het is heel goed mogelijk dat sommige van jullie ervoor kiezen hen in een dergelijke positie als Gids van dienst te zijn. Nadat jullie zijn geascendeerd, staan er een aantal opties voor jullie open en zij zullen jullie nieuw gevonden liefde voor alle levensvormen reflecteren. Er zijn Hogere Wezens met een groter spiritueel inzicht, voor degenen onder jullie die onzeker zijn over hun toekomst, die het nemen van een beslissing zullen controleren.

Wat jullie op Aarde leren is dat de dualiteit een illusie is en dat die weinig gelijkenis vertoont met de dimensies waar jullie echt thuis zijn. Het vereist echter een bewustwording van het Zelf voor de waarheid, voordat je werkelijk kan waarderen wat je achterliet bij het aannemen van de uitdaging van dualiteit. Het intense Licht begint nu vanaf de Aarde te schijnen en we weten dat het jullie uitmuntende respons aangeeft op de samenkomende energieën op Aarde. Kunnen jullie er nog aan twijfelen dat Ascentie een zekerheid is, want ongeacht wat de duistere Wezens doen om jullie voortgang te belemmeren, het zal geen enkel verschil maken. De strijd die tussen het duister en het Licht heeft plaatsgevonden, had altijd een voorspelbare uitkomst; al hadden jullie je vrije wil.

De Galactische Federatie is in contact met de Geascendeerde Meesters en vele Hogere Wezens die de verschillende Broederschappen vormen. We respecteren hun positie en autoriteit maar ze boezemen ons geen ontzag in, omdat we allemaal onze afzonderlijke verantwoordelijkheden hebben om als een Eenheid samen te werken. Op Aarde neigen jullie ernaar eerder tegen elkaar in te werken, dan vriendschappelijk met elkaar samen te werken, hetgeen jullie met onze komst duidelijker zal worden. Tegen die tijd zullen er grote veranderingen hebben plaatsgevonden die de obstakels voor een dergelijke samenwerking verwijderen. In jullie hart zijn jullie allemaal goedaardige Wezens die vrede en welzijn in hun leven zoeken. Dat is jullie opzettelijk door de duistere Wezens ontzegd, die overal waar zij controle kregen, chaos veroorzaakten. Gelukkig verdwijnt die controle snel en jullie ervaren nu de onvermijdelijke problemen die horen bij het bevrijden van jezelf van hen.

Als geascendeerd Wezen zal jullie nieuwe lichaam één van jullie meest opwindende ervaringen zijn. Het zal uit energie en lichtheid bestaan zodat jullie nauwelijks beseffen dat je er een hebt, en omdat jullie dan in de hogere dimensies zijn, zullen jullie de perfectie voelen die het jullie geeft. Geen kwaaltjes, pijnen of gebreken want net als ziekte kan dat niet in de hogere vibraties bestaan. Vergeleken bij jullie lichaam op Aarde lijkt dat dan van lood, en is het gevoelig voor ongemakken en ziekte. Jullie nieuwe lichaam zal onvernietigbaar zijn, en jullie zullen je eenvoudigweg naar een nieuwe verplaatsen als je ervoor kiest het te veranderen. Jullie zullen merken dat ze niet vermoeid raken en voor jullie begrippen oneindig meegaan. Uiteindelijk zullen jullie, wanneer je uit je lichaam bent, elke verschijning kunnen aannemen die je wenst, hetgeen handig is als je zielen ontmoet die je anders niet zouden herkennen.

De betekenis van de genoemde veranderingen hoeft je nog niet te dagen, maar ze houden in dat jullie volledig onafhankelijk zijn. Het is een vrijheid die voor jullie momenteel moeilijk te bevatten is, maar diep van binnen zullen jullie het erkennen als één van jullie soevereine rechten. Deze zullen geleidelijk worden hersteld wanneer jullie je verheffen, en ze worden volledig hersteld met het voortschrijden van het Ascentieproces. Zoals jullie zonder twijfel beseffen, moet er vanuit jullie huidige situatie bezien, een behoorlijk grote sprong gemaakt worden. Het zal echter heel snel van start gaan en de veranderingen zullen snel en frequent zijn.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben bevoorrecht dit contact met jullie te hebben. Jullie krijgen hierdoor een idee over waar we op lijken en hoe we naar het leven kijken. We zijn anders dan jullie omdat wij al geascendeerde Wezens zijn, maar onze missie is jullie naast ons te krijgen. Wij zullen, voor degenen die bij ons komen, ons verplaatsen naar andere delen van de Melkweg, omdat we meer gelegenheden zoeken om degenen van dienst te zijn die zich naar het Licht ontwikkelen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Vertaling: Charlotte

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://gfswedish.blogspot.com/- PORTUGUÊS – NOVO

http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/

Greeck http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 Chinese http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLISH – NEW

http://gfinrussia.blogspot.com/ - RUSSIAN - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/

www.galacticchannelings.com

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS