Followers

Google+ Followers

woensdag 1 september 2010

SaLuSa 01-September-2010
Wij zijn hier als afgezanten en boodschappers van God voor jullie ontwaken, wij moeten erop toezien dat jullie veilig het pad naar Ascentie betreden. Niets anders is werkelijk zo belangrijk voor jullie en het zal jullie tot uitdrukking gebrachte verlangen om de cyclus van dualiteit te verlaten, vervullen.


Wanneer we op Aarde arriveren, willen we niet als superieur aan jullie worden behandeld, al zijn onze spirituele niveaus veel hoger. We zien jullie als gelijken en we zullen jullie als de soevereine Wezens behandelen die jullie zijn.


We voelen in ons hart een groot verlangen kennis met jullie te maken, want we willen jullie laten weten hoezeer we om jullie geven.


We weten dat deze boodschappen voornamelijk door degenen worden ontvangen die al een verandering hebben ondergaan, doordat deze hen sterk van binnen raakte en zij het belang voelden van deze tijd. Anderen werpen er een vluchtige blik op maar als het niet binnen hun huidige denkrichting past, zal het buiten hun denken blijven. Niets wat jullie echter lezen of horen is zonder waarde, en een nieuw idee kan een tijdje slapende blijven en dan tot leven komen. Dit gaat over jullie allemaal, want zonder dat het wordt gezien als het opdringen van een mening aan anderen, of een poging daartoe, worden zowel jullie woorden als daden onderbewust genoteerd. Met de nabijheid van de eindtijd zijn dergelijke contacten zo hard nodig om diegenen wakker te maken die nog steeds in de lagere vibraties leven. Natuurlijk is er de grotere bewustwording die het Menselijk Ras in zijn geheel beïnvloedt, maar de energieën die naar de Aarde worden gestraald hebben tijd nodig om mensen te verheffen. Het duurt niet lang en we bevinden ons te midden van jullie, maar voor onze aankomst zal er een hoop informatie aan jullie zijn gegeven in de vorm van een introductie over ons. Dit zal nog een ander middel zijn om jullie te bereiken, en het is moeilijk voor te stellen dat niet heel veel mensen zullen reageren op de idee dat we Allen Een zijn. Dat gezegd hebbende, is het tijd het feit te omarmen dat slechts de ene Almachtige God bestaat, waarbinnen iedere ziel bestaat. Welke naam je gebruikt om God aan te roepen, is niet van belang maar er moet een soort samenkomst komen van de verschillende religies. Jullie hebben veel gemeenschappelijk en het zal immens helpen als God als Alles Liefhebbend wordt gezien, met betrekking tot iedere afzonderlijke vorm van leven. Het is slechts de Mens die scheidt en verdeelt, en die verschillen moeten worden geheeld.

Als zielen nog steeds de wens hebben afgescheiden entiteiten te blijven, dan is dat hun keuze en wordt dat geaccepteerd. Het zal echter hun evolutie tegenhouden, maar aangezien het leven oneindig is, zullen zij op het pad van hun keuze nog steeds vooruitgaan. Net als aan alle andere zielen zal er hulp aan ze worden gegeven, tot ze zijn geascendeerd. Jullie zijn in feite nooit alleen, zelfs niet in de diepten van de lagere vibraties, al kan dat anders overkomen. Jullie zijn nooit zonder God aan je zijde, jullie wandelen vaak in God ’s voetstappen, en of je God ontkent, maakt geen verschil. Wanneer zaken uit de hand gaan lopen is God nog steeds bij jullie, proberend jullie geest te verheffen met de Liefde die geen grenzen kent. In de huidige tijd hebben jullie je geloof meer dan ooit nodig om je erdoor heen te dragen. Het zal voor sommige mensen zwaar zijn, maar wat jullie ook ervaren, het zal niet veel langer aanhouden.

Wij zijn hier als afgezanten en boodschappers van God voor jullie ontwaken, wij moeten erop toezien dat jullie veilig het pad naar Ascentie betreden. Niets anders is werkelijk zo belangrijk voor jullie en het zal jullie tot uitdrukking gebrachte verlangen om de cyclus van dualiteit te verlaten, vervullen. Het wordt een reis met veel opwinding en ontdekkingen, wanneer jullie ten langen leste tot het ware besef komen wie jullie zijn. Geluk zal terugkeren zodat uiteindelijk al die trieste en pijnlijke herinneringen kunnen worden achtergelaten. Dit te weten zou jullie de kracht moeten geven ongedeerd door deze resterende periode heen te komen. Geloof dat dit zo is want jullie hebben dergelijke beproevingen vele malen eerder overwonnen. Wij vertellen jullie vaak dat jullie krachtige Wezens zijn en we menen het. Jullie hebben een kracht die verder reikt dan jullie verbeelding, en de potentie om alles wat jullie willen, te bereiken.

We weten wat er op Aarde gebeurt en terwijl het in sommige opzichten rustig lijkt, gebeurt er genoeg buiten het zichtveld. We zijn altijd bezig kracht te geven aan het doel van onze bondgenoten, en zij reageren goed. Alles wat jullie is beloofd, komt jullie kant op en hiermee zullen zoveel problemen worden opgeruimd. Jullie zullen je meer dan gecompenseerd voelen voor alle ontberingen en problemen die jullie hebben ervaren. Kunnen we opnieuw zeggen dat jullie geen slachtoffer zijn van de omstandigheden, omdat jullie allemaal wisten dat dit leven jullie tot het uiterste op de proef zou stellen. Jullie begonnen eraan omdat jullie één van degenen wilden zijn die de kans kregen om de eindtijden te ervaren.

Wanneer jullie je van te voren voorbereiden op wat komen gaat, stelt dit jullie in staat je aandacht zo te richten dat je door dit alles niet wordt gehinderd. Jullie hoeven je geen zorgen te maken over jullie toekomst want gegeven de keuzes die jullie nu hebben, kunnen jullie je aandacht richten op wat je hebt gekozen. Als dat Ascentie is, zal je proberen te leven naar de visie van wat jij als toekomst ziet. Op die manier help je het tot stand te brengen en er kan niet meer van je worden gevraagd. We laten het eenvoudig klinken omdat het dat is, en het is gewoonlijk de Mens die dingen onnodig gecompliceerd maakt. Wees Liefde in alles wat je doet en denkt, en laat die energie elke handeling begeleiden waar je bij bent betrokken. Natuurlijk is het moeilijk, maar dat is de uitdaging waar jullie op Aarde voor zouden komen te staan. Jullie kunnen het omdat jullie er eerder zijn geweest, en jullie zullen succes behalen.

Wanneer we op Aarde arriveren, willen we niet als superieur aan jullie worden behandeld, al zijn onze spirituele niveaus veel hoger. We zien jullie als gelijken en we zullen jullie als de soevereine Wezens behandelen die jullie zijn. Status houdt geen verband met jullie spirituele niveau want iedere ziel kan snel vooruitgang boeken op Aarde, in het bijzonder in deze tijd. Jullie zien dat de hele wereld in een omwenteling zit, en miljoenen mensen hebben bijgevolg verschillende behoeften. Dat is ook één van jullie belangrijkste uitdagingen om te zien of medeleven en liefde toenemen, en of het welzijn van anderen dit tot uitdrukking kan brengen. Tot nu toe is de reactie van mensen overweldigend geweest, en dat is een hele positieve aanduiding van hoe zeer de nieuwe vibraties gevoelens van het hart hebben veranderd. Het toont aan dat jullie de Eenheid van alle leven beginnen te accepteren, en dat is wat we zouden verwachten van die zielen die zijn verlicht.

We voelen in ons hart een groot verlangen kennis met jullie te maken, want we willen jullie laten weten hoezeer we om jullie geven. Wat je bent en wat je misschien gedaan hebt, is voor ons niet van belang omdat wij jullie Licht zien en weten waar jullie in de cyclus van dualiteit doorheen zijn gegaan. Jullie zijn moedige zielen, met het (zelf)vertrouwen om alle tegenspoed te overwinnen, en jullie hebben dat echt in vele levens gedaan. Jullie kracht ligt in jullie zelf-kennis dat jullie elk probleem aankunnen wat op je pad komt, en die benadering maakt dat jullie leiders zijn geworden. De Mens heeft dergelijke zielen nodig en jullie geschiedenis laat zien dat wanneer behoeften zich aandienen, ook onopvallende helden verschijnen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en de Galactische Federatie zal enorm voordeel hebben bij het nieuwe lidmaatschap van de Mens, Hu-Man. Jullie hebben je vaardigheden aangescherpt in de brandhaarden van de Aarde, en jullie zijn nu de krijgers die het Licht dragen en voor niets en niemand meer bang zijn. Toch zijn jullie belichaamde Liefde en daarin zit jullie grootste kracht. Jullie zullen niemand schaden en hen in je hart dragen in hun tijden van nood.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://gfswedish.blogspot.com/- PORTUGUÊS – NOVO

http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8
日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/

Greeck http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 Chinese http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLISH – NEW

http://gfinrussia.blogspot.com/ - RUSSIAN - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/

www.galacticchannelings.com

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS