Followers

Google+ Followers

vrijdag 3 september 2010

SaLuSa, 3 september 2010Ons belangrijkste middel van communicatie zal jullie televisie worden, totdat wij jullie kunnen uitrusten met een persoonlijk apparaat dat je bij je kunt dragen.

De Disclosure aankondiging is bijna niet meer noodzakelijk als het erop aankomt te bewijzen dat wij echt zijn.

Het is echter de uitkomst die zal verzekeren dat wij door jullie geaccepteerd worden, en toestemming krijgen om openlijk op Aarde te landen.
Jullie lopen zo ver vooruit op de Duisteren dat zij geen hoop meer hebben dat zij de uitkomst kunnen veranderen. Zij hebben geen antwoord op de groeiende Lichtniveaus, en zij kunnen alleen maar doorgaan met hun pogingen om jullie Ascentie te belemmeren. Hun aard is om dat te volgen wat voorheen voor hen werkte, maar jullie zijn veel wijzer geworden en kunnen niet langer voor de gek gehouden worden. Jullie hebben nu de macht en die kan jullie niet afgenomen worden, vooropgesteld dat jullie doorgaan je te focussen op het Licht. Jullie zullen de omstandigheden helpen scheppen die zullen leiden tot de veranderingen die voorbestemd zijn voor jullie overwinning op de Duisteren. Er is al verwarring in hun gelederen, omdat het duidelijk wordt dat zij de weg kwijtraken. Er is ook een wereldwijde revolutie tegen hen nu de waarheid over hen bekend wordt.Wij zouden jullie willen vragen niet af te laten in jullie pogingen meer Licht naar de Aarde te brengen, want hoe succesvoller jullie zijn, hoe eerder onze Bondgenoten naar voren kunnen treden. Hoewel de grootste focus ligt op de activiteiten in de VS, blijft het feit dat er andere landen zijn die een belangrijke rol zullen spelen in deze tijd. Zij moesten samenwerken om de macht en kracht van de Illuminati te bestrijden, en zij zijn tegen hen opgestaan. Gelukkig voor alle betrokkenen, houden wij deze gebeurtenissen in de gaten en kunnen wij assistentie verlenen waar nodig. In werkelijkheid hebben wij altijd het voordeel, vanwege onze bronnen en onze geavanceerde technologieën. Wij moesten soms glimlachen over de brutaalheid van de Duisteren, die geloofden dat wij hen zouden toestaan een Ruimte Oorlogssysteem te ontwerpen. Buiten de Aarde hebben wij het laatste woord in zaken zoals deze, en wij hebben verhinderd dat massavernietigingswapens in de Ruimte geplaatst werden.Wij kunnen de Duisteren een stap voorblijven omdat wij hun plannen kennen. Zij hebben geen echt antwoord op de hachelijke situatie waarin zij zichzelf gebracht hebben. Zij kunnen er alleen maar denken hoe zij aan de onvermijdelijke tijd zullen ontsnappen waarin zij worden uitgestoten. Ben ervan verzekerd dat er geen ontsnapping mogelijk is, zelfs als zij het voordeel hebben van de geavanceerde technologieën waar jullie maar weinig weet van hebben. Eens zullen zij zich voor hun acties moeten verantwoorden, en dat is voor hen niet anders dan voor iedereen. Dat is waarom wij benadrukken dat jullie de zaken op hun natuurlijk beloop laten, omdat jullie eerste zorg gericht moet zijn op jullie Ascentie. Jullie zullen deel uit gaan maken van het gezelschap van Wezens die gelijkwaardig zijn aan jullie geascendeerde zelf, en zullen de oude dimensie voorgoed achter jullie laten. Echter, sommigen van jullie kunnen er voor kiezen wederom de lagere niveaus in te gaan in het belang van het dienen van anderen, en dienen is het criterium voor iedereen die naar de hogere dimensies gaat.In de tussentijd proberen jullie te begrijpen wat er op Aarde gebeurt als je ziet dat de oude manieren nog steeds bestaan, terwijl je toch hoort van de veranderingen die zich beginnen te manifesteren. Dit is wat er verwacht kan worden nu de nieuwe energieën de kansen creëren om de veranderingen mogelijk te maken. Jullie zien zoveel dingen afgebroken worden die werden beschouwd als een permanent onderdeel van jullie leven, maar dat is simpelweg het creëren van ruimte voor de start van een nieuw tijdperk. Voor diegenen van jullie die de verandering willen komt het niet als een verrassing, maar voor anderen die niet zo goed geïnformeerd zijn zou het erop kunnen lijken dat het chaotisch is en dat alles uit de hand loopt. Geen enkel individu kan het volledige plaatje zien of begrijpen, maar een onderdeel van onze rol zal zijn om geleidelijk aan zo veel mogelijk informatie aan jullie te verstrekken als mogelijk. Er is werkelijk zoveel dat jullie moeten leren voor Ascentie, en wij zullen jullie hiermee kennis laten maken via lesmethoden die jullie onderwijs zullen versnellen.Ons belangrijkste middel van communicatie zal jullie televisie worden, totdat wij jullie kunnen uitrusten met een persoonlijk apparaat dat je bij je kunt dragen. Zelfs nu ontmoeten sommigen van jullie ons terwijl je uit je lichaam getreden bent, en keren jullie terug naar de Aarde om jullie missie uit te voeren. Sommigen herinneren zich deze bezoeken, die lijken op dromen. Te zijner tijd zal er een meer open contact zijn en wij zullen jullie graag uitnodigen aan boord van onze schepen, voor een plezierig bezoek. Onze Moederschepen zijn immens naar jullie maatstaven, en zij kunnen onderdak bieden aan honderden van jullie tegelijkertijd. Sommige van die schepen die zich nu buiten de Aarde bevinden, zijn honderd mijl in diameter en zijn gestationeerd in de buitenste ring. In onze veel kleinere schepen die gebruikt worden in jullie atmosfeer, bezoeken wij jullie op Aarde en wij worden vaak door jullie gezien. Echter, veel van onze activiteiten worden uitgevoerd met schepen die onzichtbaar voor jullie zijn, maar wel gezien worden door jullie radarapparatuur. Wij geven er de voorkeur aan uit het zicht te blijven, omdat hoe minder jullie duisteren over ons werk weten hoe beter het is.De Disclosure aankondiging is bijna niet meer noodzakelijk als het erop aankomt te bewijzen dat wij echt zijn. Er is zo veel bewijs over ons vergaard, dat het niet langer noodzakelijk is als bewijs voor ons bestaan. Het is echter de uitkomst die zal verzekeren dat wij door jullie geaccepteerd worden, en toestemming krijgen om openlijk op Aarde te landen. Hoe eerder hoe beter, want er zijn zoveel dingen die wij willen opstarten, en wij weten hoe zeer jullie verlangen naar onze aanwezigheid onder jullie. Wij komen in vrede als jullie familie, en met de autoriteit om jullie en Moeder Aarde te helpen voorbereiden op Ascentie. Het is een voorrecht om op deze manier te dienen, en wij bieden jullie onze ervaring aan die wij opdeden toen wij andere beschavingen door eenzelfde periode heen hielpen. Wij kunnen niet meer zeggen dan dat wij de zaken in gang gezet willen hebben voor het einde van dit jaar. Dat zou een grote stimulans zijn voor jullie als jullie 2011 binnengaan, met zo’n relatief korte tijd voor het einde van de cyclus. Kunnen jullie werkelijk geloven dat het zo dicht bij is, nu de tijd zich nog meer versnelt dan voorheen?Sommige mensen zijn zeer sceptisch als wij het erover hebben dat wij voorkwamen dat jullie de Aarde zouden vernietigen. Echter, jullie kwamen een aantal keer zich dicht bij deze vernietiging. Toch beginnen jullie te begrijpen hoe gevaarlijk nucleaire wapens zijn, en hun potentie voor massavernietiging. Dan is er nog de blijvende schade aan jullie ecosysteem die voor vele, vele jaren kan blijven bestaan. De Aarde is jullie prachtige thuis tijdens jullie fysieke reis door het leven. Het doet velen verdriet dat er zo’n gebrek aan zorg kan bestaan, maar dat is het hele punt – want de Illuminatie hebben jullie ondergang gepland. Jullie kunnen nu zaken als geschiedenis overwegen, want Moeder Aarde zal nooit weer aan zo’n onverschilligheid worden blootgesteld. Zij zal hersteld worden en gereinigd door ons beider inspanningen, en dat zal doorgaan tot Ascentie.Ik ben SaLuSa van Sirius en zou willen dat jullie al bij ons waren, maar die tijd zal snel komen en jullie zullen veel leren over de Galactische Federatie. Er zijn een aantal Federaties die het Licht dienen, en achter hen staan vele Raden van Licht die direct God dienen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Vertaling: Puk
00

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://gfswedish.blogspot.com/- PORTUGUÊS – NOVO

http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/

Greeck http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 Chinese http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLISH – NEW

http://gfinrussia.blogspot.com/ - RUSSIAN - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS