Followers

Google+ Followers

woensdag 1 september 2010

SaLuSa 30-August-2010

We helpen jullie sinds enige tijd om jullie manier in het denken langs de lijnen van het nieuwe paradigma te vergemakkelijken. Dat tilt het niet alleen omhoog naar een nieuw niveau, maar jullie helpen zo ook het te manifesteren. Het succes ervan is al zichtbaar om jullie heen, want mensen volgen een nieuwe manier om naar het leven te kijken. Het besef dat het veel beter kan dan jullie gewend zijn, creëert een behoefte aan veranderingen, die jullie zullen brengen wat jullie wensen. Het is natuurlijk belichaamd in de kern van wat jullie kennen als NESARA, en veel van die voordelen staan klaar om aan jullie te worden overhandigd. Jullie zijn door de financiële ineenstorting in serieuze problemen terecht gekomen, en al zijn er pogingen gedaan om die te overwinnen, het oude systeem kan niet worden hersteld. Ondanks de enorme financiële injecties heeft het oude systeem gefaald, en een nieuw systeem wacht achter de coulissen om het te vervangen. Jullie zullen inmiddels van plannen gehoord hebben om naar een systeem terug te keren dat op edele metalen is gebaseerd, dat stabiliteit genereert en schulden ten minste laat afnemen, zo niet geheel opheft. Jullie hebben zeer waarschijnlijk ook gehoord dat jullie belastingsysteem op een onwettige en oneerlijke manier heeft gewerkt en dat zal ook worden aangepakt.

Wanneer eenmaal aan de noodzakelijke voorwaarden is voldaan, kijken jullie naar grote veranderingen, overal om jullie heen. We kunnen dat niet direct zelf doen maar we hebben onze vele bondgenoten die zich zeer bewust zijn van wat er van hen wordt gevraagd. Zodra we de problemen hebben behandeld die jullie dagelijks bezighouden, zal een enorm gevoel van hoop zich onder jullie verspreiden. Men zal zien dat onze beloften echt zijn bedoeld om jullie allemaal omhoog te tillen, en aan jullie terug te geven wat jullie onrechtmatig is ontzegd. Al onze acties zijn erop gericht jullie tot een punt in jullie evolutie terug te brengen, dat jullie eigenlijk al bereikt hadden moeten hebben. De verantwoordelijken voor jullie achterstand zullen dan zijn verwijderd en het vertrouwen in jullie leiders hersteld. De duistere Wezens hebben het einde van hun heerschappij bereikt, en geen enkele hoeveelheid trucs, geheime acties of pogingen om mensen zwart te maken of te bedreigen zal hen weer aan de macht brengen. De macht heeft altijd bij jullie gelegen, en spoedig zullen jullie je visioenen over een nieuwe wereld vervuld zien worden. Alles is zorgvuldig gepland, en wanneer we in actie komen, zal het snel en zeer grondig zijn.

De veranderingen om jullie beloofde toekomst te waarborgen, zullen de vervulling inhouden van alles wat is gepland, en Sint Germain en tal van hemelse Wezens zien erop toe. In de loop van duizenden jaren is het op zijn plaats gebracht, in afwachting van de eindtijden. Het was voorzien dat de lagere vibraties op Aarde de duistere Wezens zouden aantrekken, en wat eruit voort zou komen. Daarom werden er plannen gemaakt om hen, zodra het Licht de dominante energie werd en hun macht afnam, te verwijderen. Die tijd is gekomen en met de zo snel toenemende niveaus van menselijk bewustzijn, is er nu een hogere trilling die mensen ontwaakt voor de waarheid. Sint Germain is de Grondlegger van een wereld handels(krediet) fonds dat lang geleden werd gesticht. Het zal in staat zijn een nieuw financieel systeem en een eerlijke verdeling van rijkdommen te ondersteunen. De boodschap van Sint Germain is dat Liefde en Licht jullie gidsen zouden moeten zijn, als jullie je pad naar vrijheid inslaan, en weet dat de hemelse gastheren altijd bij jullie zijn.

De Galactische Federatie is heel goed op de hoogte van het werk van de Meesters. We hebben hun wegen op Aarde gevolgd en ze waar nodig ondersteund. Ons werk is grotendeels uitgevoerd zonder bekend te maken wie we zijn, maar jullie oude geschriften spreken in enkele details over onze bezoeken en aanwezigheid. De duistere Wezens mogen jullie tot slaaf hebben gemaakt, maar dat heeft ons niet verhinderd de Lichtwerkers te ondersteunen. Wij zijn tenslotte jullie toekomst en hebben toestemming degene te helpen die aan het ontwaken zijn. De duistere Wezens krijgen zeker niet helemaal hun zin, en dat hebben ze nooit gehad. De proeftuinen van de Aarde zijn doordrenkt met het bloed en de levenskracht van miljoenen inwoners en negatieve vibraties betraden de Aarde en bleven daar. Deze energieën worden langzaam omgevormd en zullen uiteindelijk volledig worden verwijderd. Moeder Aarde zal overigens haar eigen reiniging leiden, en wij zullen assisteren. Ons doel is de uitkomsten van de veranderingen te controleren, zodat er een minimum is aan schade en verlies van levens. We kunnen echter veranderingen niet tegenhouden of ons mee bemoeien, die uitgevoerd moeten worden om de Aarde te herstellen.

Zodra we direct met jullie, als het Menselijk Ras, kunnen spreken, zal er natuurlijk een nadruk liggen op de eindtijden en wat er staat te gebeuren. Het is wenselijk dat zo veel mogelijk mensen de boodschap begrijpen, want er is nog steeds tijd voor bewustwording onder degenen die zich grotendeels niet bewust zijn van hun bestemming. Op wat voor manier je er ook naar kijkt, het zal wenselijk zijn een keuze te maken of je de intentie hebt het pad naar Ascentie te nemen. Zonder een keuze, zal je jezelf automatisch naar een bij je passende trilling zien gaan. Als de instromende energieën duidelijk niet in staat zijn geweest zielen tot hun ware zelf te laten ontwaken, dan zijn ze niet klaar de vereiste veranderingen uit te voeren om te kunnen ascenderen. Niemand kan zomaar met de rit meegaan, want Ascentie is een proces dat vereist dat jullie je trilling tot een bijpassend niveau hebben verhoogd. Noch is alles verloren als je het niet kan bereiken want het leven blijft zich in cycli voortbewegen, en nieuwe gelegenheden om te ascenderen zullen zich altijd aan je voordoen.

Het vergaren van rijkdom is misschien het doel van velen, omdat het leven als de overleving van de sterkste wordt beschouwd. Maar hoewel het armoede of honger kan overwinnen, zal het niet per se de ziel voeden. Al leidt rijkdom vaak tot succes, het kan in feite ook tot een ramp leiden wanneer het niet met verstand wordt gehanteerd. Geluk is niet te koop, en de simpele genoegens van het leven zijn niet noodzakelijk bevredigend. De gelukkigste mensen zijn zij die bevrediging verkrijgen door voor hun resultaten te werken, en het kader bouwen voor een evenwichtig leven. Extreem arme mensen maken een zware tijd door, en het zou hen geen troost bieden te weten dat zij er, net als met alle levensplannen, van te voren mee hebben ingestemd. Er valt iets te leren, ongeacht op welk niveau je leeft, en in deze belangrijke tijden kan dat heel dramatisch zijn. Weet dat jullie je laatste leven op Aarde ervaren, zoals jullie die nu kennen. Het is echter waar dat alles snel, direct voorafgaand aan Ascentie, zal veranderen en jullie zullen de belofte proeven van een schitterend leven dat in de toekomst op jullie wacht.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik zie zowel jullie als Moeder Aarde grote stappen vooruit zetten. Het einde is in zicht, en we zullen zo blij zijn jullie te vergezellen en te helpen ervoor te zorgen dat jullie klaar zijn voor de grote verheffing.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Vertaling: Charlotte

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS