Followers

Google+ Followers

vrijdag 10 september 2010

SaLuSa 10-September-2010Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik weet zeker dat jullie de nabijheid van de veranderingen voelen die zo belangrijk zijn voor Disclosure. Dus zullen wij bevestigen dat de situatie haar voltooiing bereikt, en niets zal dat stoppen.

Oh wat een vreugde en extase zullen er volgen bij de eerste tekenen van jullie vrijlating uit de greep van de duisteren, wat een gedenkwaardige dagen liggen er in het verschiet!Laat niemand jullie het recht op je eigen overtuigingen ontkennen, maar eer een andere ziel die voor een ander pad gekozen heeft. Het zou mogelijk moeten zijn naast elkaar te bestaan, zonder problemen te veroorzaken die tot een confrontatie kunnen leiden. Het kan soms moeilijk zijn om anderen hun lot te zien volgen waarin hun eigen soort wordt vervolgd. Echter, jullie moeten in gedachten houden dat alle zielen een pad volgen dat zij zelf gekozen hebben. Het is daarom belangrijk dat jullie je niet met hen bemoeien, zelfs als jullie motieven van de hoogste orde zijn. Jullie ervaren wat noodzakelijk is voor jullie spirituele evolutie, en er zijn geen uitzonderingen. Dus Dierbaren, jullie zouden jezelf kunnen afvragen hoe je moet omgaan met zulke situaties, en het antwoord is simpelweg: het voorbeeld geven. Als jullie geloven dat je daarmee een ander persoon positief kunt beïnvloeden, is dat het beste dat je kunt doen.


De mens heeft zich voortdurend bemoeid met andere rassen en groepen, en dat heeft geleid tot oorlogen en haat. Dit gaat al millennia lang door. Je kunt dezelfde waarneming toepassen waar het individuen betreft, en wrok en regelrechte vijandigheid kunnen daaruit resulteren. Het is duidelijk dat jonge mensen begeleiding nodig hebben, maar als zij volwassen worden zullen zij hun eigen expressie zoeken van wat het leven voor hen betekend. Zoals vele ouders weten kan dat voor alle betrokkenen een moeilijke periode zijn. Ouders hebben een grote verantwoordelijkheid voor hun kinderen, op een zodanige manier dat zij waardige burgers worden. Als jullie die manier van denken op een meer spiritueel niveau toepassen, zul je begrijpen dat er weinig tot geen verschil bestaat in jullie verantwoordelijkheden.

Als je het nog een stap verder neemt, zullen jullie zien dat God als een ouder is, en inderdaad hoef je niet te verwijzen naar een Vader/Moeder God. God zorgt liefdevol voor jullie, maar staat jullie tegelijkertijd de vrije wil toe om precies dat te ervaren dat je wenst. Als je afdwaalt van het Licht zijn er geen verwijten of straffen, zoals sommigen geloven. God zal jullie keer op keer zegenen, en jullie omringen met liefde, wetende dat jullie te zijner tijd naar het Licht zullen terugkeren. Als jullie de huidige situatie op Aarde bekijken, zullen jullie je realiseren dat vrije wil jullie heeft geleid naar deze periode in jullie groei. Het had op zijn beloop gelaten kunnen worden met het vooruitzicht van de ondergang van de Mens, maar door een goddelijk decreet hebben jullie de mogelijkheid gekregen voor Ascentie. Dat, zouden wij willen zeggen, is een indicatie van de uitstorting van liefde die de Schepper voor jullie allemaal heeft. Wij verwijzen naar Onvoorwaardelijke Liefde, en dat is het doel van elke ziel als wij evolueren terug naar de Bron. Om zo een niveau te bereiken terwijl jullie op Aarde zijn is inderdaad zeer moeilijk vanwege de voorwaarden die gecreëerd worden door dualiteit. Echter, als het jullie bedoeling is op die manier zoveel mogelijk te leven, dan zijn jullie goed op weg naar Ascentie. De lagere trillingen kunnen jullie niet tegenhouden, en op een bepaald moment zullen jullie in ieder geval ascenderen.

Jullie kunnen de reis naar vrijheid als lang ervaren, maar jullie zijn de hele weg vergezeld van zielen die jullie leiden naar het pad van Licht en Liefde. Er zijn tijden waarin mensen denken dat zij verlaten zijn, maar wees ervan verzekerd dat jullie gidsen altijd bij jullie zijn. Het is alleen zo dat jullie, als jullie je op een laag punt bevinden, veel moeilijker te bereiken zijn. Zoals wij al eerder hebben uitgelegd, is het jullie karma en jullie noodzaak voor bepaalde ervaringen die directe inmenging verhindert. Toch kunnen velen van jullie je tijden herinneren waarin je “wonderbaarlijk” gered bent van enig kwaad omdat je hulp kreeg van je Engelen Gidsen. Zelfs als jullie geascendeerd zijn zullen hogere Wezens jullie vergezellen, maar het wordt een meer open relatie waar jullie volledig bewust van zullen zijn.

Wij gaan door jullie bekend te maken met de feiten die betrekking hebben op jullie leven op Aarde, en hoeveel ervan op dit moment voorbereiding is op veranderingen, en latere levens in de hogere dimensies. Jullie moeten het gat overbruggen van jullie afdaling naar de lagere rijken, en jullie verlies van bewustzijn van jullie werkelijke zelf. Hoe meer jullie je herinneren wie je werkelijk bent, hoe sneller jullie zullen evolueren naar volledig bewustzijn. Het is als het binnengaan van een poort naar de Zon, en plotseling overspoeld worden met Licht. Al dit soort ervaringen zouden jullie als vanzelf overkomen, wanneer jullie terugkeren naar de niveaus die jullie bekend zijn.

De Galactische Federatie is er meer dan ooit klaar voor om een vriendschappelijke relatie met jullie te starten. Wij kennen jullie, en jullie manier van denken, zeer goed en dat zorgt ervoor dat wij succesvol met jullie kunnen onderhandelen. Wij komen hier niet om jullie te zaken voor te schrijven, maar om ons samen te brengen in onze gemeenschappelijke onderneming. Wij zullen er echter voor zorgen dat jullie goed voorbereid zijn voor de laatste dagen op Aarde in deze bijzondere dimensie. In feite zeggen wij, dat als jullie met ons willen samengaan jullie één van ons moeten worden. Omdat sommigen van jullie al uit beschavingen komen die lid van onze Federatie zijn, zullen er zich voor jullie geen moeilijkheden voordoen. Logischerwijs zullen jullie je familie willen ontmoeten als jullie verblijf op Aarde is voltooid. Deze ideeën zijn misschien nieuw voor jullie, maar als jullie aan ons gewend raken en meer over ons leren zal het allemaal heel vertrouwd zijn.

Nooit eerder hebben jullie voor zulke belangrijke beslissingen in jullie leven gestaan, nu de kans voor massale Ascentie zich alleen voordoet bij de voltooiing van een cyclus. Het is niet zomaar uit de lucht komen vallen voor jullie, en jullie zijn al een paar honderd jaar enorm geholpen. Hoe meer jullie naar het Licht gaan, hoe minder kans dat je zult terugvallen. Het wordt een manier van leven die niet zo moeilijk is als jullie zouden kunnen denken. In feite zal het te zijner tijd gemakkelijker worden en het geeft jullie een zeer verlicht gevoel. Het is de gave om gecentreerd te blijven terwijl velen om je heen de weg kwijt raken. Om kalm te blijven te midden van beroering, en daarmee enige stabiliteit te brengen waar dat nodig is. Jullie energie zal bijvoorbeeld een sussend effect hebben op anderen om je heen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik weet zeker dat jullie de nabijheid van de veranderingen voelen die zo belangrijk zijn voor Disclosure. Dus zullen wij bevestigen dat de situatie haar voltooiing bereikt, en niets zal dat stoppen. Jullie hebben de noodzakelijke ondersteuning verleend die wij nodig hebben, en zoals altijd zijn onze bondgenoten klaar voor de instructie om door te gaan. Het zal jullie plotseling overkomen, en jullie zullen zeker weten wat het voorspelt waar het jullie toekomst betreft. Oh wat een vreugde en extase zullen er volgen bij de eerste tekenen van jullie vrijlating uit de greep van de duisteren, wat een gedenkwaardige dagen liggen er in het verschiet!

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Vertaling: Puk

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://gfswedish.blogspot.com/- PORTUGUÊS – NOVO

http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/

Greeck http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 Chinese http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLISH – NEW

http://gfinrussia.blogspot.com/ - RUSSIAN - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/

www.galacticchannelings.com

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS