Followers

Google+ Followers

maandag 6 september 2010

SaLuSa 6 September 2010
Als meer mensen dan op dit moment een nieuwe Aarde visualiseren, helpt dit de manifestatie ervan te versnellen.

Als gevolg daarvan kan onze openlijke aankomst niet langer de angst of vrees oproepen die ooit bestond.

Het is bovendien plezierig voor ons te merken dat veel meer mensen ons met open armen verwelkomen.
De kracht die jullie hebben zou niet beter kunnen worden geïllustreerd dan door hoe de Lichtwerkers, ofschoon een minderheid, de lagere energieën hebben overwonnen. Ze hebben zich ook individueel van hun invloed kunnen bevrijden en hebben het Licht geankerd. Doordat zij het Licht in zich meedragen, beïnvloeden zij de verlichting van anderen. Dergelijke mensen vormen de ruggengraat van onze bondgenoten, en aan hen is veel te danken bij het creëren van het nieuwe paradigma. De dierbare zielen die tussen Licht en donker zweven, worden wakker en spoedig zullen zij een beslissing moeten nemen of ze zich naar het Licht willen ontwikkelen. De vragen komen zeker in hun gedachten boven drijven, maar zoals we eerder hebben opgemerkt, is er een zekere weerstand om hun comfort zone te verlaten. Na zoveel levens in een bepaalde geesteshouding te hebben gehad, is het voor hen moeilijk om van richting te veranderen. Er bestaat echter een plan om er voor te zorgen dat zij begrijpen wat de keuze inhoudt, zodat er geen spijt is wanneer Ascentie eenmaal heeft plaatsgevonden. We moeten dus zeggen dat jullie je geen zorgen hoeven te maken over zielen, omdat zij uiteindelijk de juiste keuze voor henzelf maken.

Zodra de echte veranderingen beginnen, zullen de mensen, zoals jullie je misschien kunnen voorstellen, ze niet meer kunnen negeren. De veranderingen zullen zo ingrijpend zijn dat snel duidelijk zal worden dat een nieuwe Aarde wordt geboren. Ook zullen ze snel de steun van de meerderheid ontvangen, zodat de voordelen duidelijk zullen zijn. Eén voor één zullen de problemen die jullie nu teisteren, worden overwonnen, en op een dusdanige manier dat zonneklaar is dat de resultaten blijvend zijn. Het uitroeien van de corruptie, die op de meeste regeringen parasiteert, zal worden verwelkomd want mensen zijn niet zo kortzichtig dat ze niet zien wat er gaande is. Die verandering alleen al zal hen veel hoop geven voor de toekomst, met name wanneer ze begrijpen dat de zielen die worden aangesteld om hen te vervangen, van het Licht zijn. Ze zullen als tijdelijke maatregel door ons worden aangesteld, en te zijner tijd melden zich meer kandidaten van het Licht. Dan zullen jullie zien wat een regering voor de mensen werkelijk kan bereiken. Het zal mensen bij elkaar brengen, met een enorme gemeenschapsgeest als resultaat, en zij zullen hun aandeel willen leveren en een enorm geluksgevoel tot stand brengen.

Als meer mensen dan op dit moment een nieuwe Aarde visualiseren, helpt dit de manifestatie ervan te versnellen. Wanneer wij, van de Galactische Federatie, de reiniging van de Aarde helpen te organiseren, zal er een compleet nieuw tijdperk van samenwerking beginnen. Eindelijk zullen jullie hoop zien voor de toekomst, en enthousiast zullen jullie aan de veranderingen werken, vanuit de wetenschap hoe prachtig de resultaten zullen zijn. De oude vibraties en hun invloed zullen snel verdwijnen, en de waarheid over jullie ware potentieel zal bekend worden. Argumenten en geschillen tussen groepen met verschillende overtuigingen zullen terzijde worden gelegd door openbaringen over jullie ware zelf, en het allerbelangrijkste, jullie goddelijke zelf. Jullie creëerden de verschillen tussen elkaar, al moet gezegd worden dat jullie hiertoe werden aangemoedigd door degenen die aan macht wonnen door jullie verdeeld te houden.

Jullie zijn in essentie, en vanwege jullie goddelijke zelf, liefdevolle zielen die vrede zoeken maar jullie zijn naar een dwaalspoor geleid. De verschillen die zijn uitgebuit zijn talrijk, maar het gebeurde voornamelijk op basis van religie, politiek en cultuur. In het licht van de waarheid zullen de verschillende religieuze sekten over dergelijke kwesties een meer gemeenschappelijke benadering vinden. Want als tenslotte de ene waarheid is geaccepteerd, zullen er onderling geen grote verschillen in de kern van hun overtuiging bestaan . Politiek zal totaal zijn veranderd en het idee oppositie te voeren, zal zijn vervangen door een opbouwende benadering zodat de beste ideeën van alle vertegenwoordigers worden verenigd. Energie of tijd zal niet mogen worden verspild door het veroorzaken van onenigheid of bezwaren, louter omwille van politiek gewin. Samenwerking wordt het nieuwe woord in de politiek, en de mensen zullen er een rol in moeten gaan vervullen.

De aandacht wordt gericht op alles wat de veranderingen voortbrengt, en het leidt jullie naar de nieuwe trillingen, in voorbereiding op Ascentie. Het zal een tijd worden van de ene openbaring na de andere, en het zal een echt vreugdevolle periode vormen in jullie levens. Jullie zullen zonder twijfel weten dat het Licht stevig is verankerd, en dat de duisternis die jullie leven vertroebelde, is verslagen. Dit is hoe het is gepland door de Hogere Wezens die volledig zijn toegewijd om Licht en Liefde naar jullie te brengen. We weten dat sommige zielen angstig worden van het vooruitzicht te ascenderen, alsof het een onnatuurlijk proces is. Niets zou verder van de waarheid kunnen zitten, want het is eerder de omgekeerde situatie. Met ascenderen krijgen jullie de mogelijkheid om naar een eerdere staat van gelukzaligheid terug te keren, waar jullie eerder van hebben genoten. Hoewel een vorm van dualiteit nog steeds in de hogere dimensies bestaat, is het geenszins zo’n stevige uitdaging als jullie hebben ervaren. Dualiteit betekent niet noodzakelijkerwijs dat jullie de extremen moeten ervaren die jullie op Aarde hebben.

Als jullie je best doen om nu in overeenstemming met jullie beeld van de hogere dimensies te leven, trekken jullie verder weg van de lagere energieën. Er komt een tijd waarin ze in het geheel geen impact meer hebben. Jullie Licht zal zo krachtig zijn dat het de lagere energieën afstoot of omvormt. We moeten echter terugkomen op de “angst” factor die de duistere Wezens jullie nog steeds proberen op te dringen. Te midden van de chaos bestaan er enkele echte zorgen, maar neem zaken rustig op en weet dat het gewoon tekenen zijn van het verleden, dat uit jullie realiteit glipt. Maak je geen zorgen over jullie huizen of bezittingen, want al jullie behoeften zullen ruimschoots worden gedekt. Ons plan voor jullie veiligheid en comfort zorgt ervoor dat in al jullie behoeften goed wordt voorzien. Onvermijdelijk zal er enig ongemak zijn, maar rekening houdend met de omvang van de veranderingen die plaatsvinden, is dat te verwachten.

Jullie hebben een lange weg in zo’n korte tijd afgelegd dat jullie dingen om je heen al in een compleet nieuw denkpatroon bezien. Het helpt jullie een realistisch perspectief te bewaren over hoe kwesties zullen uitwerken, en met de verkregen kennis zal dat allemaal ten voordele van jullie en jullie welzijn veranderen. Vanuit ons gezichtspunt zijn jullie ongeveer 60 jaar of langer op deze tijd voorbereid. Het was met de opkomst van onze reguliere verschijningen in jullie lucht, dat jullie bewustzijn ontwaakte voor ons bestaan. Als gevolg daarvan kan onze openlijke aankomst niet langer de angst of vrees oproepen die ooit bestond. Het is bovendien plezierig voor ons te merken dat veel meer mensen ons met open armen verwelkomen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik wens jullie alle succes toe in jullie persoonlijke zoektocht naar waarheid en inzicht. Moge Liefde en Licht altijd bij jullie zijn.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Vertaling: Charlotte

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://gfswedish.blogspot.com/- PORTUGUÊS – NOVO

http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/

Greeck http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 Chinese http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLISH – NEW

http://gfinrussia.blogspot.com/ - RUSSIAN - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/

www.galacticchannelings.com


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS