Followers

Google+ Followers

woensdag 29 september 2010

SaLuSa, 29 september 2010

Wanneer jullie worden geboren, incarneren jullie met alle ervaringen die jullie gedurende honderden levens hebben opgedaan.

Dat is waar jullie allemaal je steentje kunnen bijdragen door het nieuwe in jullie leven te brengen. Het begint door middel van visualisatie en uiteindelijk trekt het de hogere energieën aan en materialiseert, en dat is de reden waarom we voortdurend op de noodzaak wijzen jullie aandacht bij de toekomst te houden. Hoe meer van jullie dit zo doen, des te sneller jullie vooruit kunnen.

Wees ervan overtuigd, zelfs als jullie niet in staat zijn de veranderingen te zien plaatsvinden, want in feite zijn ze zich aan het versnellen.


SaLuSa, 29 September 2010

Jullie overtuigingen zijn op een zodanige wijze gestructureerd dat zij de basis vormen van jullie reactie op de verschillende situaties waar jullie meerdere keren per dag mee worden geconfronteerd. Wanneer jullie worden geboren, incarneren jullie met alle ervaringen die jullie gedurende honderden levens hebben opgedaan. Wanneer jullie opgroeien, worden jullie in een bepaalde richting gevormd waar jullie ouders zelf in geloven, en dit wordt ook jullie weg totdat jullie een leeftijd bereiken waarop je voor jezelf kan denken. Dergelijke ontwikkelingen zijn vaak de oorzaak van wrijvingen binnen families, omdat ouders het gevoel hebben dat het hun plicht is hun overtuigingen op hun kinderen over te dragen of af te dwingen. Maar zoals echter normaal gesproken het geval is, keren jonge mensen zich meestal af van de manier waarop ze zijn opgevoed om het leven te ervaren zoals zij zelf willen. Dit leidt in iedere generatie tot het creëren van een nieuw model voor hun plaats in het leven. Uiteindelijk komen ideeën (weer) bij elkaar en over het algemeen wordt er zo vooruitgang geboekt. Vooruitgang in die zin betekent niet noodzakelijkerwijs veranderingen ten goede, maar als jullie terugkijken zullen jullie opmerken dat er een versoepeling is gekomen van gezag en taboes die vooruitgang vaak onderdrukten.

Wanneer jullie accepteren dat er door Hogere Wezens toezicht en controle wordt gehouden op jullie evolutie, zullen jullie begrijpen dat veranderingen door nieuwe ideeën worden ingevoerd. Deze ideeën zijn vaak afkomstig van de jongere generatie en dat wordt zorgvuldig gepland. Jullie leven op het moment in een samenleving die al gedurende zeer lange tijd wordt afgebroken, zodat degenen met een verruimd bewustzijn in staat zijn de visie van een nieuw tijdperk naar voren te brengen. Dit sluit aan bij de immer-toenemende bewustzijnsniveaus en het manifesteert wat vereist is om jullie pad naar Ascentie te creëren. Zoals we zo vaak gezegd hebben, kan er geen wederopbouw plaatsvinden van de oude methoden, want zij hebben hun doel gediend en bevatten niet de nieuwe energie die nodig is voor jullie verheffing. Wat daarom een ongewenst conflict lijkt, is vaak het resultaat van de omvorming van het oude, in voorbereiding op het nieuwe.

Jullie hoeven, ongeacht de hevigheid van sommige veranderingen, niet bezorgd te zijn want alles wat nodig is om ze tot bloei te laten komen, bestaat al. De nieuwe Aarde bestaat bijvoorbeeld al in een hogere dimensie, en als zij afdaalt om bij jullie te komen, worden jullie vibraties verhoogd om bij haar te komen. Hebben we jullie niet laten weten dat niets van het oude kan achterblijven, tenzij het zich voldoende heeft gemanifesteerd om deel uit te maken van het nieuwe paradigma. Dat is waar jullie allemaal je steentje kunnen bijdragen door het nieuwe in jullie leven te brengen. Het begint door middel van visualisatie en uiteindelijk trekt het de hogere energieën aan en materialiseert, en dat is de reden waarom we voortdurend op de noodzaak wijzen jullie aandacht bij de toekomst te houden. Hoe meer van jullie dit zo doen, des te sneller jullie vooruit kunnen. Wees ervan overtuigd, zelfs als jullie niet in staat zijn de veranderingen te zien plaatsvinden, want in feite zijn ze zich aan het versnellen.

Wij, van de Galactische Federatie, zijn verrukt over wat we op Aarde zien gebeuren, omdat jullie loskomen van de controles van de afgelopen millennia, die doelbewust jullie ontwikkeling tegenhielden. Jullie worden je bewust van jullie ware zelf, en jullie hebben je mogelijkheden benut om veranderingen tot stand te brengen, die jullie vrijheid zal teruggeven. Van de duisternis naar het Licht bewegen gebeurt niet van de ene op de andere dag, maar jullie hebben het Licht op Aarde verankerd en het raster werkt nu. We zouden willen dat jullie het net als wij kunnen zien, dan zouden jullie geen enkele twijfel over jullie toekomst hebben. Onze komst zal een groot gevoel van opluchting geven, en jullie zullen met eigen ogen de veranderingen zien plaatsvinden die we zo vaak hebben genoemd. Het is niet zo dat we hebben stilgezeten, want op willekeurig welk moment hebben we altijd werk om een balans op Aarde te bewaren. Op deze manier kunnen we de veranderingen leiden en beheersen, zodat ze zonder al te veel verstoringen in jullie leven kunnen plaatsvinden.

Het is nooit onze taak geweest om voor jullie het leven over te nemen, en deel van jullie ervaring is al of niet de vruchten te plukken van jullie inspanningen. Jullie leren van je fouten, en stapsgewijs zijn jullie in staat je te verheffen. Op het moment hebben jullie een behoorlijk hoog punt bereikt, en het is hartverwarmend de hoeveelheid Liefde en Licht te zien die er vrijkomt. Het bevat allemaal goede dingen voor de toekomst want jullie laten welverdiend de dualiteit achter je. Het is ook gunstig voor Moeder Aarde die ziet dat haar taken wat minder heftig worden dan ze misschien waren. Alle tekenen zijn veelbelovend voor een zet aan onze kant om open contact met jullie te beginnen. Wanhoop echter niet als het niet onmiddellijk gebeurt want timing is heel belangrijk voor een dergelijke kwestie. Er ontstaat een goed gevoel bij jullie en dit ontstaat vanuit de kalmere benadering van degenen die hun vrede van binnen hebben gevonden. Jullie beïnvloeden elkaar veel meer dan jullie beseffen, en we dringen er bij jullie op aan kalm te blijven, wat er ook met je gebeurt.

Er bestaat een populaire uitdrukking die juist nu zeer van toepassing is voor jullie allemaal, en dat is, “ met de stroom meegaan”. Wanneer jullie dit lukt, zal het leven een vlotte rit worden en vermijden jullie de druk die jullie anders tot last zou kunnen zijn. Jullie kiezen zoals altijd je eigen pad, en het kan door middel van visualisatie exact zijn zoals jullie willen dat het is, en door je te concentreren op wat je wilt. Misschien hebben jullie het gevoel dat jullie bijdrage weinig verschil zal maken maar dat is verre van de waarheid. Door dit te doen, trekken jullie in werkelijkheid meer energie aan, en dat betekent dat wanneer een aantal van jullie bij elkaar komt, jullie potentiële kracht exponentieel toeneemt. Nu jullie in de laatste etappe zitten, is het zo belangrijk de finishpaal in zicht te houden. We hebben er geen twijfels over dat jullie zullen slagen en we willen dat jullie met hetzelfde vertrouwen verdergaan.

De periode waar jullie nu in zitten is ook een periode waarin jullie zouden moeten proberen jezelf van de lagere energieën los te maken, in die mate dat je niet betrokken raakt bij de negatieve aspecten van het nieuws. Ja, blijf in elk geval op de hoogte van wat er gebeurt, en ga dan snel verder, dit zal helpen te voorkomen dat er energie van je wordt weggegeven. Er is nu geen reden de consequenties van enige activiteit op Aarde te vrezen, omdat ons verdergaande toestemming is verleend om tussenbeide te komen wanneer de gevolgen misschien ernstig worden. Moeder Aarde is rusteloos en moet verder gaan met veranderingen die voor haar Ascentie van vitaal belang zijn, maar ze hoeven niet verwoestend zijn. Alles is op zo’n manier gepland dat de effecten erna zo klein mogelijk zijn, en dat is waar wij in beeld komen. Jullie hoeven je niet bewust te zijn van onze aanwezigheid, want veel van ons werk wordt uitgevoerd zonder enig zichtbaar teken dat wij erbij betrokken zijn.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik complimenteer jullie allemaal met het vasthouden aan jullie geloof in ons, en weldra zal dat vertrouwen worden beloond. Doe je dagelijkse werk vanuit de wetenschap dat een hoop liefde van ons jullie op je reis vergezelt.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Vertaling: CharlotteThe Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian

Originals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS