Followers

Google+ Followers

zondag 19 september 2010

SaLuSa 17-September-2010

De Galactische Federatie is maar één voorbeeld van wat wij bedoelen, en elke beschaving die hiervan lid is werkt in harmonie met anderen.

In de nabije toekomst zal jullie beschaving ook deze niveaus bereiken, en Ascentie is een belangrijke stap op die weg.

Wij leiden jullie naar de Liefde en het Licht die jullie levens voor altijd zullen veranderen.

Jullie moeten je voorstellen dat er veel gebeurtenissen aankomen die jullie vrijheid zullen brengen, zij vinden plaats in een volgorde die logisch is en die snel het pad naar Ascentie opent. Terugkijkend zul je merken dat onze prognoses over wanneer jullie ontwikkelingen kunnen verwachten, behoorlijk accuraat waren. Op het betreffende moment weet je vaak niet waar je naar zoekt, en het is pas later dat je kunt zien hoe bepaalde gebeurtenissen met elkaar samenhangen. Jullie beseffen heel goed dat als je naar resultaten zoekt, het lijkt dat gebeurtenissen langzaam plaatsvinden, maar er zijn vele stukjes nodig om de puzzel te voltooien. Op dit moment naderen wij de welverdiende overwinning waarbij de eerste van vele grote veranderingen zichtbaar wordt. Wij zijn er meer dan ooit klaar voor, en hebben met nauwgezette planning gerepeteerd voor deze tijd. Wij kennen de persoonlijke moeilijkheden waaronder velen van jullie lijden, maar realiseer je alsjeblieft dat dit niet veel langer zal duren. Wij kunnen jullie verzekeren dat wij de antwoorden hebben op jullie wereldwijde problemen. Niet alleen dat, wij hebben ook de technologie en het personeel om dit uit te voeren.

Wij willen jullie samenleving snel omvormen zodat jullie kunnen voorzien in jullie behoeften, waardoor er in een relatief korte tijd niemand meer zonder voedsel of water zit. Er zijn prioriteiten die onmiddellijk zullen worden aangepakt, om zo de arme mensen in de armere landen op te tillen. De grote landen hebben een grote verantwoordelijkheid voor de anderen, en tegen de tijd dat hun hulp gewenst is zullen zij onder nieuw leiderschap staan. De oude brigade kan niet worden vertrouwd met de toekomst van jullie allen, en zij zullen uit machtsposities worden geweerd. De wetten en verordeningen zullen ook herzien worden om te verzekeren dat zij op een eerlijke en rechtvaardige manier functioneren. Wij kennen alle mensen bij naam die onterecht gevangen zijn gezet en zij zullen meteen vrijgelaten worden. Diegenen die schuldig zijn aan criminele activiteiten zullen meer humaan worden behandeld, en met geavanceerde technieken die zulke neigingen zullen verwijderen. Hierdoor zullen jullie je realiseren dat wij aan de verheffing van de Mens veel aandacht en planning besteed hebben. Iedereen zal delen in de nieuwe rijkdom die gecreëerd zal worden, en in een klap zullen veel problemen die jullie belaagde verwijderd worden.

Wij willen dat jullie begrijpen hoeveel er gedaan wordt voor jullie, als onderdeel zijnde van de gehele verheffing. Wanneer de veranderingen ver gevorderd zijn, zal jullie afhankelijkheid van de oude energievormen verdwijnen. Jullie zullen nooit meer beperkt worden en alleen leven van dat wat jullie je kunnen veroorloven, vrije energie zal in al jullie behoeften voorzien en jullie comfort en warmte geven wanneer dat gewenst is. Wij hebben het over het creëren van een nieuwe beschaving die klaar zal zijn om een kwantumsprong te maken naar de toekomst. Jullie zijn inderdaad bevoorrecht om in deze tijd op Aarde te zijn, en om onderdeel te zijn van zulke ervaringen. Vele zielen zouden graag met jullie van plaats willen ruilen om het einde van dualiteit mee te maken en de vreugde te ervaren die nu nog komt.

Er is veel kennis aan jullie door te geven, en wij zullen jullie mogelijkheden vergroten om deze kennis zo snel mogelijk op te nemen. Uiteindelijk zullen jullie een perfect geheugen hebben, maar dat zal pas plaatsvinden als jullie je verheffen naar de hogere dimensies. De mogelijkheden voor het vergroten van jullie geheugen nu, staan in verhouding tot de mate waarmee jullie je bewustzijnsniveaus optillen. Jullie zullen ontdekken dat jullie groei in bewustzijn en bovennatuurlijke gaven heel gewoon zal worden. Telepathie zal uiteindelijk worden aangenomen, en er zal geen noodzaak zijn voor het gesproken woord. Dat is in feite waar wij op dit moment zijn, en daarmee komt ook de mogelijkheid om gedachten te lezen. Het is echter niet de bedoeling dat dit op een opdringerige manier zal gebeuren, en elke ziel mag beslissen wie er toegang krijgt tot hun gedachten.

Er zal verzet zijn tegen onze komst, maar meer als iets dat zijn wortels heeft in de angst voor het onbekende. Echter, wij zullen alles doen wat wij kunnen om die angsten weg te nemen, en wij zijn er vrij zeker van dat wij de mensen kunnen overtuigen omdat wij komen in vrede en in jullie belang. Wij zullen ook enig wantrouwen moeten overwinnen dat wij andere motieven in gedachten hebben, en onze intenties en acties zullen daarom geheel zichtbaar zijn. Veel van ons werk op Aarde zal gecoördineerd worden door nieuwe regeringsvertegenwoordigers, en, zoals wij eerder hebben opgemerkt, zal de media gebruikt worden om onze activiteiten te volgen. Het zal niet lang duren voordat het geheel duidelijk wordt dat wij hier zijn om jullie Aarde te herstellen, en om jullie terug te brengen naar de status van soevereine burgers.

Ook al gaan wij snel vooruit, wij moeten jullie toch om enig geduld vragen waar het jullie individuele problemen betreft, omdat wij in eerste instantie aan een plan werken om de meer globale omstandigheden te verbeteren. Wij hebben jullie niet meer beloofd dan wij kunnen waarmaken, en de omvang van de taak schrikt ons niet in het minst af. Terwijl aandacht wordt gegeven aan jullie wensen op Aarde, zal er een gigantische operatie plaatsvinden in de ruimte. Deze omvat de reiniging van de vervuiling in jullie atmosfeer en de verwijdering van wat jullie ruimteafval noemen, dat overgebleven is van verschillende experimenten die uitgevoerd zijn. Ook kunnen wij van boven de veranderingen in en op Aarde nauwlettend volgen en zullen wij jullie adviseren als er een bedreiging voor jullie is.

Een zeer opvallende verandering zal de vrijheid zijn die wordt toegekend aan jullie journalisten en tv nieuwsstations, en als jullie informatie krijgen zal die waarheidsgetrouw zijn. Tot nu toe stond jullie media onder zo een controle dat jullie precies gevoerd kregen wat de Illuminatie jullie wilde laten geloven, en het nieuws werd bewust gefabriceerd voor hun eigen doeleinden. Waarheid was een schaars goed gedurende vele jaren, en jullie politici kunnen het alleen zichzelf aanrekenen dat jullie geen vertrouwen in hen hebben. Met de nieuwe regeringen zal dit allemaal veranderen, en het zal niet lang duren jullie ervan te overtuigen dat een nieuw en vertrouwd ras van politici is gearriveerd. Zij zullen op de eerste en laatste plaats de mensen dienen, en eerlijkheid zal de corrupte praktijken vervangen die hoogtij vieren. Algemeen gesproken is de val van jullie beschaving tot stand gekomen, vanwege de lage vibraties op Aarde die zulke zielen met een gelijkwaardige vibratie hebben aangetrokken. Daar staat tegenover dat als de vibraties zich verhogen, dit de weg vrijmaakt voor de hogere wezens om bij jullie te komen.

De mens kan zijn eigen wetten maken, maar de Universele Wetten zijn superieur en zijn onveranderlijk. Zij zijn gebaseerd op liefde, rechtvaardigheid en delen, zodat elke beschaving de soevereiniteit van de anderen respecteert. De Galactische Federatie is maar één voorbeeld van wat wij bedoelen, en elke beschaving die hiervan lid is werkt in harmonie met anderen.

In de nabije toekomst zal jullie beschaving ook deze niveaus bereiken, en Ascentie is een belangrijke stap op die weg. Wij leiden jullie naar de Liefde en het Licht die jullie levens voor altijd zullen veranderen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Komende week is Mike Quinsey afwezig. Het volgende bericht van SaLuSa zal verschijnen op maandag 27 september a.s.

Vertaling: Puk

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://gfswedish.blogspot.com/- PORTUGUÊS – NOVO

http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/

Greeck http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 Chinese http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLISH – NEW

http://gfinrussia.blogspot.com/ - RUSSIAN - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/

www.galacticchannelings.com


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS