Followers

Google+ Followers

maandag 4 oktober 2010

SaLuSa, 4 oktober 2010
Het is de voorbereiding op onze komst, en zeer spoedig zal de langverwachte bekendmaking over de erkenning van onze aanwezigheid worden gemaakt.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben zo blij dat we na al deze tijd eindelijk in staat zijn velen van jullie uit te nodigen om ons te vergezellen. Het zal deel uitmaken van jullie Ascentieproces en jullie zullen klaar zijn om zij aan zij met ons te werken.

We gaan in ieder geval onze eigen mensen ontmoeten, die contact met ons zijn kwijtgeraakt. Onze aanwezigheid zal hun herinnering aan eerdere levens, toen we Een waren in Liefde en Licht, versneld terugbrengen.


SaLuSa, datum 4 okober 2010


Er vindt een plotselinge openstelling plaats van jullie bewustzijnsniveau doordat mensen een meer open geesteshouding krijgen. Het is mede het gevolg van de veranderende omstandigheden die hen antwoorden laat zoeken op de vraag waar alles heengaat. Er is niet een gevoel van naderend onheil, al geloven sommigen dat dit onvermijdelijk is. In plaats daarvan is er een reageren op de hogere vibraties, en een instinctief weten dat er een goddelijke bedoeling is in wat er plaatsvindt. Dat is een zeer mooie ontwikkeling en geeft een zekere mate van stabiliteit aan de Aarde. Het is de voorbereiding op onze komst, en zeer spoedig zal de langverwachte bekendmaking over de erkenning van onze aanwezigheid worden gemaakt. Wanneer dat eenmaal gebeurt, zullen zaken zich gaan versnellen en jullie zullen merken dat je in de meest opwindende tijd leeft.


Feit is dat onze aanwezigheid in het geheel niet ongewoon is, omdat we de Aarde al duizenden jaren lang bezocht hebben. Toen cycli in het verleden tot een einde kwamen, hebben we een sleutelrol gespeeld en we participeerden in die tijd bij zowel Lemuria als Atlantis. Op verschillende momenten hebben we ook groepen mensen van de Aarde afgehaald. Jullie zullen dus begrijpen dat we feitelijk helemaal geen vreemdelingen voor jullie zijn. We zouden volkomen terecht kunnen beweren dat we jullie beter kennen dan jullie jezelf. Dat komt omdat jullie weinig bewuste kennis hebben over jullie verleden. Velen van jullie zijn afkomstig van de laatste grote beschaving Atlantis dat een hoogtepunt bereikte met zeer hoge spirituele niveaus. Vervolgens werd het naar beneden getrokken in de lagere vibraties, wat hun ondergang teweegbracht. Onderbewust weten jullie dit en bij sommigen wordt dat zichtbaar als angst, vanwege wat toen gebeurde en de mogelijkheid dat het opnieuw gebeurt. De eindtijd is nu exact wat ze betekent, omdat de dualiteit bijna zijn tijd erop heeft zitten. De duistere Wezens kunnen hun situatie nog niet accepteren en hun pogingen om door te gaan, falen jammerlijk. Hun tijd is bijna voorbij en we zullen ze met groot genoegen verwijderen zodat ze jullie niet langer in de weg zitten.


Helaas is om verschillende redenen op het gebied van ‘zelf-bemachtiging’ jullie geschiedenis vervalst, en dat is een gebied wat we recht zullen zetten. Jullie hebben het recht jullie ware geschiedenis te kennen, al zal dat pijnlijke herinneringen terugbrengen. Jullie zijn voortdurend misleid geweest, en het splitste mensen zo op dat ze tegenover elkaar kwamen te staan. Chaos vloeide eruit voort, en vrede is slechts een kortstondige zegen geweest. Vreedzaam samenleven is echter jullie recht en zoals jullie recentelijk hebben geleerd, zijn mensen in andere landen in dit opzicht net als jullie. De meeste grote steden zijn al kosmopolitisch, dus het zal relatief gemakkelijk zijn jullie bij elkaar te brengen wanneer de dreigingen van oorlog en terrorisme eenmaal zijn verwijderd. Nieuwe energieën, die van buiten jullie zonnestelsel afkomstig zijn, doordringen de Aarde. Dat zit achter de persoonlijke veranderingen die jullie ervaren en ze worden elke dag krachtiger. Degenen onder jullie die bijzonder gevoelig zijn, zullen weten wat we bedoelen, en in de loop van de tijd zullen meer van jullie een fijngevoelig bewustzijn ontwikkelen. Als dat niet gebeurt, is het goed je af te vragen of de trillingsniveaus aan het stijgen zijn.


Demonstraties en rellen komen frequenter voor omdat mensen een terugkeer naar het verleden afwijzen. Ze worden zich bewust van het bestaande potentieel om een nieuwe start te maken, en hebben geen behoefte enige vorm van compromis te aanvaarden. Voordat zaken uit de hand kunnen gaan lopen, zullen bepaalde gebeurtenissen die bijna plaatsvinden, bijdragen aan het kalmeren van kwesties. De toekomst is gegarandeerd, en wij zullen geleidelijk een grotere rol in jullie leven spelen. We vragen jullie allemaal deel uit te maken van de vredesbeweging, en je niet in te laten met geweld, ongeacht hoezeer jullie hiertoe worden aangezet. Leef naar jullie hoogste idealen en jullie zullen de fout niet ingaan, en door dit te doen, zullen jullie de weg wijzen aan andere mensen.


De Galactische Federatie houdt ondertussen een stevig oogje op de militaire basissen, om ervoor te zorgen dat zij zich niet met het veranderingsproces bemoeien. Zij zullen net als alle gewapende krachten worden omgevormd om vreedzame doelen te dienen. Oorlog heeft in de toekomst absoluut geen plaats en om die reden zal er geen behoefte zijn aan defensieve werkzaamheden. Houd deze dingen in gedachten wanneer jullie midden in een staat van beroering worden geworpen, want het zal jullie door dergelijke perioden heen helpen. Denk in vrede, liefde en schoonheid want zoveel op Aarde is lelijk en door de Mens geplunderd. Respect voor Moeder Aarde moet terugkeren, want er is veel werk te verrichten om de aan haar toegebrachte schade te herstellen. Wij zullen hierin een belangrijke rol spelen omdat onze technologie korte metten zal maken met de meeste problemen. Het is de snelheid van het herstel die jullie zowel zal plezieren als verbazen.


We hebben de Aarde onder controle maar niet in de zin dat we het hebben overgenomen, maar dat we bewust zijn van alles wat plaatsvindt. We handhaven ten alle tijden de balans, maar we moeten een zekere mate van vrije wil werkzaam laten zijn. Desondanks zal het onze positie of jullie toekomst niet beïnvloeden, en laat zaken maar gewoon lopen zoals ze moeten lopen. Jullie individuele vrije wil staat jullie toe te kiezen of je wel of niet doorgaat naar Ascentie, maar onthoud dat de meesten van jullie die beslissing al genomen hebben voordat jullie naar de Aarde kwamen. Gebeurtenissen kunnen ver van te voren worden voorzien, dus het is makkelijk genoeg om jullie daar te plaatsen waar dit het meest gunstige is. Het leven lijkt gecompliceerd maar in werkelijkheid is het heel simpel omdat jullie je altijd op de juiste plaats zullen bevinden. Het is grotendeels hetzelfde met de mensen die in je leven komen, want ook dat is afgesproken en overeengekomen.


Ook wij hebben levensplannen maar wij zijn ons er voortdurend van bewust in onze bewust staat. Houd in gedachten dat wij honderden jaren leven en in die tijd veel kunnen bereiken. Wij hebben ook meer inbreng in wat we doen, doordat we een hoger niveau van inzicht hebben bereikt. In jullie geval moeten beslissingen vaak voor jullie door jullie mentoren worden gemaakt. Het hangt ervan af hoe spiritueel ontwikkeld jullie zijn geworden. De bedoeling van het doorleven van honderden levens is uiteindelijk om een globaal plan te volgen dat tot jullie spirituele evolutie leidt. Het is de enige manier om vooruit te komen en de cyclus van weder-geboorte achter je te laten.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben zo blij dat we na al deze tijd eindelijk in staat zijn velen van jullie uit te nodigen om ons te vergezellen. Het zal deel uitmaken van jullie Ascentieproces en jullie zullen klaar zijn om zij aan zij met ons te werken. We gaan in ieder geval onze eigen mensen ontmoeten, die contact met ons zijn kwijtgeraakt. Onze aanwezigheid zal hun herinnering aan eerdere levens, toen we Een waren in Liefde en Licht, versneld terugbrengen.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
Greeck http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian


Originals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS