Followers

Google+ Followers

maandag 25 oktober 2010

SaLuSa, 25 oktober 2010


Wij, van onze kant, gebruiken onze vloot om demonstraties uit te voeren die voldoende dicht bij jullie zijn om als van buiten de Aarde te worden herkend.


Het is niet zo dat we ons bestaan moeten bewijzen maar we moeten mensen in staat stellen de geheimhouding te doorbreken, die werd ondersteund door degenen die onze aanwezigheid voor hun eigen gewin ontkenden.


Dit zal zeer spoedig een punt bereiken waarop disclosure, openbaarmaking, niet langer kan worden verhinderd, en de aankondiging ervan zal de start inhouden van vele veranderingen.Deze veranderingen zullen tot onze open aankomst op Aarde leiden, met instemming van de nieuwe Regering die enthousiast in afwachting zal zijn van onze aanwezigheid.
SaLuSa 25 Oktober 2010


Meer en meer van jullie worden zich bewust van hoe snel de tijd gaat. Dat is een duidelijk teken van hoe veel sneller het gaat en ook van de mate waarin jullie bewustzijnsniveaus aan het groeien zijn. Het opent ook jullie geest voor inzichten in wat er om jullie heen gebeurt, en zonder twijfel voelen velen van jullie de noodzaak van de veranderingen die plaatsvinden. In plaats van hel en verdoemenis ziet men dat dingen ten goede moeten veranderen, en dat er geen terugkeer kan zijn naar de manieren van degenen die hun negatieve maatstaven aan jullie wilden opleggen. Met het begin van het einde van de dualiteit wordt duidelijk dat dit zal worden vervangen door omstandigheden die meer zijn afgestemd op de nieuwe Mens die uit de Donkere Tijdperken tevoorschijn komt. Met de hulp van de Sterren Kinderen, die meer wijsheid en kennis hebben dan hun aardse leeftijd aangeeft, zal er geen gebrek zijn aan liefdevol advies en leiding. Het is voor hen een kwestie van op het juiste moment naar voren treden, want als het te vroeg is, worden ze waarschijnlijk genegeerd. Hun aanwezigheid leidt echter tot het tonen van hun vermogens, door hun inzicht op veel verschillende gunstige manieren toe te passen. Zij zijn leden van de Lichtwijzers die de geest van mensen openen voor hun eigen potentieel. Dit strekt zich uit van healing, genezen, tot spiritueel werk waarmee anderen worden geholpen op hun pad naar Ascentie.


Wij, van onze kant, gebruiken onze vloot om demonstraties uit te voeren die voldoende dicht bij jullie zijn om als van buiten de Aarde te worden herkend. Het is niet zo dat we ons bestaan moeten bewijzen maar we moeten mensen in staat stellen de geheimhouding te doorbreken, die werd ondersteund door degenen die onze aanwezigheid voor hun eigen gewin ontkenden. Dit zal zeer spoedig een punt bereiken waarop disclosure, openbaarmaking, niet langer kan worden verhinderd, en de aankondiging ervan zal de start inhouden van vele veranderingen. Deze veranderingen zullen tot onze open aankomst op Aarde leiden, met instemming van de nieuwe Regering die enthousiast in afwachting zal zijn van onze aanwezigheid. We kunnen dan aan de slag met het organiseren van de vele projecten die tot reiniging van jullie planeet leidt. We willen daar eind volgend jaar volop mee bezig zijn. Zoals we echter vaak opmerken, heeft de factor tijd geen grote gevolgen door de technologieën die wij gebruiken. We beschikken over onbeperkte bronnen en zoveel ruimteschepen die voor de toekomstige taken kunnen worden ingezet. In sommige gevallen hoeven we zelfs echt niet eens op Aarde te zijn en kunnen we heel succesvol vanuit jullie atmosfeer opereren. Feit is Dierbaren, dat we jullie atmosfeer al zoveel gereinigd hebben, om namelijk de radioactieve neerslag van nucleaire proeven op te ruimen.


Degenen die zich niet klaar voelen om ons te vergezellen, mogen uit vrije wil kiezen en de Aarde verlaten om hun ervaringen elders voort te zetten. Je bij je Ruimte Familie aansluiten is een natuurlijke stap in jullie evolutie en mettertijd komt dit moment voor iedere ziel. We zijn onderdeel geweest van een geduldige en rustige introductie van onze aanwezigheid gedurende honderden jaren, en het heeft succesvol geresulteerd in het planten van zulke zaden van kennis in jullie geest. Jullie hebben het succesvol in opeenvolgende incarnaties met je meegedragen, al was het in jullie onderbewustzijn. Eenmaal naar de oppervlakte gebracht, heeft het jullie geholpen ons te accepteren zonder een angstige reactie op te roepen. Het zijn de duistere machten geweest die voortdurend hebben geprobeerd jullie angst in te prenten, en zij weten dat wanneer de waarheid uitkomt, men ziet wie ze werkelijk zijn. Zij zijn het die onze komst vrezen omdat wij de waarheid op zo’n manier laten zien dat die niet kan worden weerlegd. Houd in gedachten dat elke gedachte en daad voor altijd bestaat en dat die kan worden opgeroepen om de waarheid van bewijzen te voorzien, wanneer onze beweringen worden betwist.


Jullie zijn het, de mensen, die het meest zullen profiteren van het leren van de waarheid over jullie verleden en de manier waarop jullie opzettelijk zijn misleid. Het is duizenden jaren terug begonnen toen de macht werd gegrepen door degenen met een agenda voor zelf-verheerlijking, maar de afgelopen eeuw en met name de jaren na het millennium vormden het hoogtepunt van hun succes. Het mocht echter nooit tot een volledig succes leiden omdat de eindtijden al door God waren voorgeschreven om tot een massale Ascentie te leiden. Wat jullie nu zien met de ondergang van de Illuminatie is een bewijs van de uitwerking ervan. Ja, ze zijn nog overal en veroorzaken problemen, maar hun kunnen is ernstig aangetast door hun verlies aan macht. Ze proberen nog steeds angst te zaaien en de wereldoorlogen in stand te houden die hun ego’s voeden en hun portemonnee vullen. Wees ervan overtuigd dat vrede onderweg is en dat de oorlogswapens tot zwijgen worden gebracht als zij zich niet terugtrekken wanneer wordt opgedragen dit te doen. Er is genoeg bloed verspild en er zijn genoeg negatieve energieën in de aarde opgebouwd, en deze worden nu opgeruimd. Slechts weinigen hebben beseft dat dergelijke energieën een onbalans op en in de Aarde creëren, en vervolgens vraagt men zich af waarom Moeder Aarde middels uitbarstingen op hen reageert. Wees erop voorbereid een zekere mate van verstoring, als gevolg daarvan, te ervaren en houd zonder te overdrijven rekening met wat voedseltekorten in gebieden die normaal gesproken onderhevig zijn aan aardbevingen. Dit is op geen enkele wijze bedoeld om paniek te veroorzaken, maar word bewust van je te verwachten behoeften in een dergelijke situatie.


Wij, van de Galactische Federatie, werken achter de schermen nog steeds hard om enige vorm van schade aan jullie en jullie verblijven te beperken. Verblijf zolang waar het goed voelt te zijn en als je in een actief gebied zit, weet dan dat jullie dit onderbewust wisten en als jullie ervaring accepteerden, voordat jullie incarneerden. Onthoud waar je ook bent, dat er een reden is voor je verblijf daar, zelfs als het een onwaarschijnlijke keuze lijkt. Soms is je aanwezigheid ten gunste van anderen, omdat je iets te bieden hebt wat zij niet hebben. Er vindt een samenkomst plaats van zielen die de Eenheid van al het leven erkennen. Zulke zielen zijn zo belangrijk om anderen te laten zien hoe het Licht hen bewust kan laten worden van hun eigen potentieel. In essentie kunnen jullie allemaal je liefde op zo’n manier tot uitdrukking brengen, en dat is een stap nader bij het vinden van jullie Christus(bewustzijn) van het Zelf. Het is de ultieme identificatie met jullie ware Zelf en het vinden van Onvoorwaardelijke Liefde.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en het is heel duidelijk dat velen van jullie al geïnspireerd zijn om jullie hulp aan ons aan te bieden. Wees ervan overtuigd dat wij jullie verschillende capaciteiten verwelkomen en wij zeggen jullie dat dit exact de reden is waarom jullie voor deze nabije periode zijn geïncarneerd. Het zal een kwestie zijn van ‘alle hens aan dek’, en sommige van jullie zullen voor instructies aan boord van onze vloot komen. Het zijn op het moment allemaal serieuze onderwerpen omdat er met de opgebouwde druk op Moeder Aarde echt iets moet gebeuren, omdat haar reinigingsprogramma urgent wordt. Heb geen angst, want wij monitoren voortdurend alles wat er gebeurt en jullie worden geen getuigen van massale chaos of grote catastrofes. Wij werken ten alle tijden met liefdevolle aandacht voor jullie allemaal.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
Originals and translations of Galactic Messages available on


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS