Followers

Google+ Followers

vrijdag 29 oktober 2010

SaLuSa 29 Oktober 2010

Niets wordt ooit definitief vernietigd of gaat permanent verloren, het verandert alleen van voorkomen of vorm.


Ik ben SaLuSa van Sirius en wanneer wij eindelijk open bezoeken kunnen afleggen aan de Aarde, zullen jullie veel leden van de Galactische Federatie ontmoeten.
De eerste ontmoetingen zullen plaatsvinden met degenen die de sterkste banden met jullie hebben.
Houd er rekening mee dat jullie van origine allemaal Ruimte Wezens zijn, en het is jullie familie die op hun kans wacht om opnieuw aan jullie te worden voorgesteld.

SaLuSa 29 Oktober 2010Naarmate meer mensen kennis opdoen over de tijd waar we ons in bevinden, worden sommige opgewonden bij het vooruitzicht hun goedgezinde Ruimte Vrienden te ontmoeten, terwijl anderen een zekere mate van verwarring ervaren zonder dat ze echt begrijpen waarom. Voor het merendeel is het angst voor het onbekende maar velen hebben ook diep verstopte onderbewuste herinneringen aan de tijd waarin zij getuige waren van Galactische Oorlogen. Jullie zonnestelsel heeft daar heel zwaar onder geleden en miljoenen zielen verloren hun leven toen Maldek werd vernietigd. We willen dat bekend wordt dat goddelijk is bepaald, dat een dergelijke gebeurtenis niet opnieuw mag plaatsvinden. In deze cyclus zal de reconstructie te zien zijn van het hele zonnestelsel en Maldek, want echt alles moet worden hersteld. Is het niet ergens een (schijnbare) tegenstrijdigheid dat als de gunstige veranderingen op het punt staan plaats te vinden, dan ook de chaos en de ineenstorting van het oude systeem toeneemt. Lieve vrienden, laat het oude wegvagen omdat het zijn doel heeft gediend, want het is tijd de stap omhoog te maken naar de hogere dimensies. Niemand houdt van massale veranderingen maar alles moet worden vernieuwd. Niets wordt ooit definitief vernietigd of gaat permanent verloren, het verandert alleen van voorkomen of vorm.


De gelegenheid tot Ascentie heeft een dusdanig belang dat jullie jezelf als zeer bevoorrecht mogen beschouwen dat je in de eind-tijd bent betrokken. Dat is van toepassing op iedere ziel, ongeacht hoe zij gepland hebben deze cyclus te verlaten. Het feit dat jullie vele levens in de dualiteit hebben doorgebracht, heeft jullie bewustzijnsniveau veel sneller verhoogd dan welke andere methoden dan ook. Houd in gedachten dat jullie bij elk leven dat jullie op Aarde hebben gehad met veel verschillende rollen hebben ingestemd, moeilijke taken, en iedere keer voerden jullie het plan uit dat jullie met je meebrachten. Elk plan werd zorgvuldig samengesteld om jullie exact de mogelijkheden te laten ervaren die je nodig had om je evolutie te bevorderen. Jullie al of niet succesvol zijn, heeft bepaald of je wel of niet klaar bent om een grote sprong vooruit te nemen en te ascenderen. Als je naar andere mensen kijkt in deze tijd, beoordeel ze dan niet op hun uiterlijke verschijning of hun bezigheden. Samenlevingen zijn op zo’n manier gepland dat degenen die verkozen zijn erin te incarneren, de vereiste vaardigheden of kennis bezitten om correct te functioneren. Jullie mogen daarom terecht aannemen dat jullie gedurende vele levens verschillende vaardigheden hebben verkregen, zowel als persoon met hoge status als door het uitvoeren van ondergeschikte taken.


De eind-tijden vormen het hoogtepunt van een zeer lange periode die vele beschavingen heeft zien komen en gaan, waarbij elke beschaving zijn sporen achterliet voor de volgende. Jullie kunnen zo zien dat het heel natuurlijk is om een hoogtepunt te bereiken, en op het einde weg te vallen. Er worden lessen geleerd die de volgende beschaving in staat stelt succesvol te zijn waar zij faalden. De uitdaging van jullie beschaving was zich boven de verleiding te verheffen om met hulp van technologische vooruitgang te heersen, en hierin heeft zij gefaald. Jullie zijn echter verhinderd in het vernietigen van de Aarde omdat God besloot dat de ondergang van nog een planeet in jullie zonnestelsel niet zou worden toegestaan. Wat er aan succes is geweest, zijn meer individuele resultaten en dit komt tot uitdrukking in het aantal zielen dat nu klaar staat en ernaar verlangt te ascenderen. Wat opmerkelijk is en wordt geprezen is de manier waarop jullie de duisternis hebben overwonnen om jullie ware zelf van binnen te vinden. Het is geen wonder dat jullie als machtige Wezens worden gezien, gereed om hun Christusbewustzijn op te eisen.


Wat voor jullie ligt, is een prachtige reis die jullie naar de hogere dimensies zal verheffen en weet dat jullie ze niet zouden kunnen betreden tenzij jullie je eigen trilling overeenkomstig hebben verhoogd. Eerlijkheid en rechtvaardigheid in het leven is op Aarde moeilijk te vinden omdat jullie niet noodzakelijk als soevereine Wezens worden erkend, maar wanneer jullie ascenderen zullen jullie automatisch alles naar jezelf aantrekken wat gebalanceerd is en in harmonie met Universele Wetten. De beloning is iedere benodigde inspanning waard om je succesvol in te zetten, en niets wat je op dit moment bezit zal enige waarde of noodzaak hebben om met je mee te reizen. Alles wat jullie nodig hebben is jezelf om iets te vragen, en jullie zullen uiteindelijk je gedachtekracht uitoefenen om exact te creëren wat je wenst. Jullie kunnen door middel van gedachtekracht reizen maar laten we zeggen dat jullie in plaats daarvan ervan dromen je eigen vloot te hebben, nou, ook dat kan door jullie worden gecreëerd. Net als bij de Galactische Federatie zijn er tijden waarin een fysieke vloot noodzakelijk is om binnen de lagere dimensies te kunnen reizen, en het is slechts in de hogere dimensies dat creëren door middel van gedachten mogelijk is.


Elke ziel heeft creatieve krachten en het meest gebruikelijke voorbeeld op Aarde heeft met genezen te maken. Meer zielen zouden het kunnen toepassen als ze de overtuiging hadden, en soms gebeurt het zonder dat ze het beseffen. Wanneer naar jullie wordt verwezen als zijnde Mede-Scheppers is dit geen onbeduidende opmerking omdat jullie binnen jullie eigen dimensie collectief jullie wereld hebben gecreëerd. Vandaar Dierbaren, dat jullie op jullie pad naar de eind-tijden verantwoordelijk zijn voor wat jullie nu ervaren. Het is ook de reden waarom jullie nu meer dan één mogelijkheid hebben die jullie naar Ascentie zal leiden. Let op dat iedereen die klaar is om te ascenderen dit uiteindelijk, ongeacht het te nemen pad, zal doen en het kan net zo gemakkelijk of moeilijk zijn als je het zelf maakt. Wij moedigen jullie aan verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en een vredig pad te creëren. Anderen kunnen je helpen maar het is heel sterk een persoonlijke kwestie voor ieder van jullie. Als je aan jezelf twijfelt, onthoud dan alsjeblieft dat de krachtige instromende energieën jullie bewustzijnsniveaus verheffen, en mettertijd zullen jullie aanzienlijk meer begrijpen dan je nu doet.


Er zijn zo veel dingen gaande die invloed uitoefenen op hoe de veranderingen zullen plaatsvinden. Wees er echter van overtuigd dat wij onze doelen op tijd bereiken, en we hebben nooit dichter bij disclosure, de publieke bekendmaking, gezeten dan nu. De druk op de duistere Wezens wordt heel snel opgevoerd en dwingt hen tot handelen, in weerwil van hun wens zich met ons plan te bemoeien. We zullen altijd ten opzichte van hen in het voordeel zijn omdat we nauwgezet hun activiteiten en intenties volgen. We hebben al een escalatie verhinderd van de problemen in het Midden-Oosten en ook grotere incidenten die bewust gepland waren om de angst voor terrorisme toe te laten nemen. Wij blokkeren ook hun plannen om redenen te creëren zodat de krijgswet, de oorlogstoestand, kan worden opgelegd en zodoende hun mate van controle kan worden geïntensiveerd. We hebben de duistere Wezens bezig gehouden met hun eigen problemen en de positie van onze bondgenoten versterkt.


Ik ben SaLuSa van Sirius en wanneer wij eindelijk open bezoeken kunnen afleggen aan de Aarde, zullen jullie veel leden van de Galactische Federatie ontmoeten. De eerste ontmoetingen zullen plaatsvinden met degenen die de sterkste banden met jullie hebben. Houd er rekening mee dat jullie van origine allemaal Ruimte Wezens zijn, en het is jullie familie die op hun kans wacht om opnieuw aan jullie te worden voorgesteld.Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
Originals and translations of Galactic Messages available on


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS