Followers

Google+ Followers

vrijdag 22 oktober 2010

SaLuSa, 22 oktober 2010Ik zou jullie willen vragen jezelf klaar te maken voor de opwindende tijden die voor ons liggen, en je te richten op de voordelen en veranderingen die jullie op een verheffing gaan voorbereiden.
Blijf te alleN tijden in je Licht, en geef hiervan vrijelijk aan anderen.

SaLuSa, 22 Oktober 2010


Jullie hebben grote verwachtingen over de komende paar maanden en terecht, want we hebben aangekondigd dat het tijd is geworden voor actie. Zoals we onlangs opmerkten, bevinden we ons nu op een punt waar bepaalde zaken in vervulling moeten gaan. Ons geduld en dat van onze bondgenoten was prijzenswaardig, maar het geduld raakt op als het geconfronteerd wordt met herhaalde weigeringen door de duistere Wezens om zich terug te trekken. We zullen ze daarom in een positie brengen waar slechts één uitweg is. Het zal het einde te zien geven van hun machtsbasis en het teloor gaan van hun vermogen de toekomst voor de hele wereld te dicteren. Het Nieuwe Jaar zal een aaneenschakeling van verrassende ontwikkelingen inluiden, al hebben jullie een zeker fundamenteel bewustzijn van wat er staat te wachten. We willen de wereld aan jullie teruggeven, en dat gaat samen met de macht om het mogelijk te maken.


Er zijn schitterende zielen op Aarde die eenvoudigweg op de gelegenheid wachten om hun kennis te geven, en bij te dragen aan het opzetten van een nieuwe machtsbasis die volledig vertegenwoordigt wat de mensen willen. Oorlog en Vrede gaan van nature niet samen, en vrede zal het signaal worden om bijeen te komen en zal over de hele wereld een immense support krijgen. Mensen hebben er genoeg van dat hun families en levens worden vernietigd door de ambitie van degenen die de wereld regeren. Er is in de toekomst geen plaats voor dictators en in plaats daarvan zal delen de manier van leven worden. De veranderingen zullen de mensheid op een nieuw pad brengen, en niets zal Ascentie dan kunnen uitstellen. Het is belangrijk dat iedere ziel zich bewust is van de prachtige kans om te ascenderen, en wij kijken er heel erg naar uit dat de media van controle en censuur wordt bevrijd. Jullie nieuws wordt verknipt en in elkaar gezet om de waarheid buiten jullie bereik te houden, maar dat zal veranderen en journalisten de vrijheid geven verslag te doen van het nieuws zoals het is. Te veel kanalen worden vanuit één punt gecontroleerd, en dat verhindert vrijheid van meningsuiting. We merken echter op dat er een geleidelijke ontwikkeling is naar een vrijere expressie, maar het is nog verre van bevredigend.


Wanneer disclosure, de bekendmaking, wordt aangekondigd, willen we dat het correct en nauwkeurig in de publiciteit komt, en dat mensen begrijpen wat we vertegenwoordigen en wat onze echte redenen zijn om contact met jullie te maken. Er zullen onvermijdelijk mensen zijn met standpunten waarin wij als bedreiging worden gezien voor hun (geloofs)overtuigingen, maar dat is te verwachten. De vraag is of ze kunnen accepteren dat er in het verleden zoveel informatie en leringen zijn gebaseerd op minder betrouwbare of onnauwkeurige bronnen. We veroordelen dergelijke zielen niet en wensen alleen dat zij zorgvuldig overdenken wat wij te zeggen hebben. De waarheid zal vele geaccepteerde overtuigingen en praktijken aantasten en het is bedoeld om een grote stap vooruit te zetten.


Met de veranderingen zullen jullie bewustzijnsniveaus toenemen, en jullie vermogen om grotere waarheden te begrijpen zal tienvoudig en nog meer toenemen. Jullie worden natuurlijk scherpzinniger en al deze veranderingen brengt jullie dichter bij het worden van een Galactisch Wezen. Jullie wordt alle hulp gegeven als jullie je verder naar dat moment ontwikkelen, want onze zorg betreft niet alleen jullie veiligheid maar ook de succesvolle afronding van deze cyclus. De toekomst is goudkleurig en zo’n verschil met wat jullie kennen uit het verleden. Jullie zullen vrij zijn om te reizen, en beperkingen zoals jullie nu kennen, zullen verdwijnen. Jullie kunnen, als je dit wenst, volledig onafhankelijk zijn van een ander omdat jullie zelf-voorzienend worden en jullie al je behoeften zelf gaan creëren. De kans is groot dat jullie de Melkweg willen onderzoeken en dat jullie daarom waarschijnlijk lid worden van één van de Federaties om dit te kunnen doen. Een bezoek aan jullie Ruimte familie zal ook aantrekkelijk zijn, om contacten te vernieuwen met degenen die lang uit jullie geheugen zijn weggevaagd.


De dualiteit heeft jullie verhinderd de waarheid over jullie zelf te kennen, en jullie werden geleid om te geloven dat jullie bestemd waren om als minder waardig Wezen dienstbaar te zijn aan de machthebbers. Als de Illuminatie inderdaad hun gang hadden kunnen gaan en waren geslaagd in het besturen van de wereld, hadden jullie niet anders gekund. Door jezelf uit hun klauwen te bevrijden, zijn jullie ogen geopend voor wat er werkelijk om jullie heen gebeurde. Jullie kunnen nu je soevereiniteit terugeisen, en jullie beginnen op te komen voor het terugkrijgen van jullie volledige rechten. Er zullen bepaalde veranderingen in de Wetgeving worden aangebracht om onrechtvaardige wetten te verwijderen die bedoeld waren om jullie onder draconische controles te plaatsen. We praten over landen over de hele wereld heen, want er is er niet één uitgezonderd met betrekking tot oneerlijke wetgeving. Jullie werden voor de gek gehouden met het denkbeeld dat jullie vrij waren, maar dat was verre van de waarheid.


Jonge maar wijze zielen komen al langere tijd naar de Aarde, en nu bereiden ze zich voor om hun kennis met jullie te delen. Na disclosure, de openbaarmaking, zullen ze klaar staan om hun wijsheid met jullie te delen, en zullen ze mensen helpen te begrijpen wat er nog gedaan moet worden om op Ascentie voor te bereiden. Ze mogen jong zijn, maar het zijn zeer oude zielen die doelbewust voor deze tijd hebben gekozen om degenen van dienst te zijn die aan het ontwaken zijn. Dienstbaarheid zoekt een manier om te kunnen delen, welke bekwaamheden men ook heeft, om die zielen vooruit te helpen die ook hun weg gaan langs de paden naar de hogere dimensies. Waar jullie ook heen gaan in de Melkweg, jullie zullen zien dat alle zielen door een onveranderlijke band van liefde met elkaar zijn verbonden. Dat is misschien het mooie aan het ontdekken van andere beschavingen die zich in verschillende stadia van ontwikkeling bevinden, en te ervaren dat alles uit een gemeenschappelijke bron afkomstig is. Het grote ontwerp van de Schepper kent geen einde, en het wemelt van leven overal om jullie heen.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben zo blij dat aan ons, de Galactische Federatie, de taak is toegewezen om jullie allemaal naar Ascentie te leiden. Het is een privilege dat aan ons is verleend vanwege onze banden met jullie genetische evolutie in het verleden en onze hulp bij jullie groei en bewustwording. Jullie zullen dus begrijpen dat wij al duizenden jaren bij jullie zijn en geen enkele tijd is zo belangrijk geweest als de periode waar jullie nu in zitten. Wat gaande is, is in het hele Universum bekend, en vele bezoekers trekken opgewonden dichter naar jullie toe om getuige te zijn van de unieke Ascentie van jullie en Moeder Aarde. Dan is er ook nog het spektakel van aardse veranderingen, wat heel veelomvattend zal zijn en jullie Aarde naar opperste schoonheid zal transformeren. De veranderingen zullen passen bij de hogere dimensies die jullie betreden, en waar slechts Liefde en Licht kan bestaan. Waar voortdurend vrede en harmonie is, en waar jullie volledig jullie creatieve krachten kunnen gebruiken.


Ik zou jullie willen vragen jezelf klaar te maken voor de opwindende tijden die voor ons liggen, en je te richten op de voordelen en veranderingen die jullie op een verheffing gaan voorbereiden. Blijf te allen tijden in je Licht, en geef hiervan vrijelijk aan anderen. Namens de leden van de Galactische Federatie stuur ik onze Liefde en Zegeningen naar jullie.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
Originals and translations of Galactic Messages available on


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS