Followers

Google+ Followers

woensdag 13 oktober 2010

SaLuSa, 13 oktober 2010De deadline nadert echter snel en we zijn, indien nodig, verplicht de kwestie te forceren.We willen dat openbaarmaking (disclosure) snel gebeurt, want de overvloedprogramma’s naderen ook hun manifestatie.


Houd jullie aandacht zoals altijd gericht op wat jullie als jullie pad voor de toekomst zien, en verspreid jullie Licht en Liefde zo ver en wijd mogelijk.
SaLuSa 13 Oktober 2010


Plotseling gebeuren er dingen die duidelijk aantonen hoe het Licht de hele wereld voor de waarheid heeft geopend. Het komt uit alle hoeken en moedige mensen negeren de consequenties voor het vertellen van de waarheid. Het is nog helemaal niet zo lang geleden dat angst de overhand had en dat er terughoudendheid werd gevoeld bij de gedachte aan de onaangename gevolgen van het naar buiten treden. Twijfel er niet aan dat niets de duistere Wezens zal tegenhouden om te proberen te verhinderen dat de waarheid naar buiten komt. Al zulke pogingen zijn nu echter zinloos omdat de stuwkracht van de hogere energieën veel te krachtig is. Jullie kunnen daarom een toevloed van informatie verwachten omdat meer en meer mensen bereid zijn te openbaren wat ze weten. De waarheid is veel verbazingwekkender dan de meesten van jullie beseffen, en kan ook echt heel schokkend zijn. Het oude paradigma wordt achter de schermen opgeruimd en het nieuwe glipt eenvoudigweg op zijn plaats. Velen weten al waar het allemaal op afstevent, en er is veel te doen voordat jullie werkelijk diepgaand over Ascentie kunnen praten. Alles wat plaatsvindt leidt echter naar die gebeurtenis, in een evolutieproces dat immer vooruitgaat. De sferen van Licht wachten op jullie aankomst, en het zal een hoogst vrolijke en gelukkige aangelegenheid zijn.


In de komende weken en maanden zal duidelijk worden dat de veranderingen in het hoogste belang van de mensheid zijn, al zal het af en toe chaotisch zijn. Degenen onder jullie die al ingelicht zijn, zullen een kalmerende invloed hebben doordat jullie positief re-ageren. De twijfelaars zullen hun bewijs nodig hebben voordat ze hun rigide denkpatroon verlaten en het Licht zal hun weerstand afbreken. Het is heel moeilijk je er van af te wenden omdat het een vredigheid brengt die sterk voelbaar is, en de meeste zielen vinden het heerlijk dit in hun leven te brengen. Het is als het aandoen van het licht in een verduisterde kamer en de lichtbron zorgt voor een plotselinge verlichting. Het Licht vormt ook jullie bescherming, wat de reden is dat jullie wordt aangeraden regelmatig jullie aura te verstevigen zodat ze jullie fysieke lichaam volledig omhult. Jullie hebben niet eerder zo’n schitterende kans gehad als nu om verheffing te ervaren.


De materiële kant van het leven zal uiteindelijk minder belangrijk worden omdat er in jullie behoeften zal worden voorzien en omdat jullie tijd zullen besteden aan het genieten van jullie nieuw gevonden vrije tijd. Jullie zullen voldoende tijd hebben om jullie hobby’s en tijdverdrijf voort te zetten en werk zoals jullie het nu kennen, zal uiteindelijk overbodig worden. Er zal ook tijd zijn voor zelf-ontwikkeling en jullie spirituele evolutie. De afscheiding die nu bestaat, zal verdwijnen en de waarheid zal toekomstige overtuigingen vormgeven in een algemene acceptatie van nieuwe inzichten. Veel zal jullie worden voorgelegd en bewijs zal de waarheid vergezellen zodat er geen twijfel bestaat over de waarheidsgetrouwheid. Het zal betekenen dat religieuze groeperingen hun leringen met zulke maatstaven zullen beoordelen. Een samenkomst zal onvermijdelijk en wenselijk zijn. Op het moment zijn dergelijke groeperingen angstig voor de waarheid maar het zal hun inzicht of begrip niet vernietigen maar in plaats daarvan vergroten zodat het hen vooruit kan helpen. Anders zullen zulke groepen uiteenvallen omdat ze niet kunnen verwachten deel uit te gaan maken van de nieuwe golf van waarheid als ze stil staan. Er zal veel hulp worden gegeven om ervoor te zorgen dat vooruitgang plaatsvindt.


Alle tijd die over is en naar Ascentie leidt, zal worden benut om zoveel mogelijk zielen naar de hogere dimensies te laten gaan. Het blijft nog steeds jullie eigen keuze wat je accepteert, maar niemand zal kunnen beweren dat hen dezelfde kansen als anderen werd ontzegd. Als sommige zielen niet klaar zijn om door te gaan, zullen ze onmiskenbaar blijven ervaren wat normaal is in de huidige dimensie. Ze hoeven echter niet bewust een keuze te maken maar door zich comfortabel te voelen in hun huidige omstandigheden en door tegen veranderingen te zijn, geven zij een stem af om te blijven waar ze zijn. We maken vaak opmerkingen over dergelijke zielen en vragen jullie hen verder te laten gaan zoals ze zelf willen. Geef hen hun momenten van geluk zonder druk op hen uit te oefenen om te veranderen, want ze hoeven zich niet schuldig of afwijkend erdoor te voelen. Jullie hebben misschien geen bewuste kennis over dat jullie zelf in hun positie hebben gezeten, maar wees ervan overtuigd dat jullie zonder twijfel zulke ervaringen hebben gehad.


Jullie bevinden je echt in het “heetst van de strijd” omdat zaken overkoken, en er moet iets snel veranderen. Wij oefenen druk uit op onze bondgenoten om hun inspanningen in dit verband af te ronden, want we hebben liever dat men ziet dat de te nemen stappen van hen afkomstig zijn. De deadline nadert echter snel en we zijn, indien nodig, verplicht de kwestie te forceren. We willen dat openbaarmaking (disclosure) snel gebeurt, want de overvloedprogramma’s naderen ook hun manifestatie. Maar we zijn uitermate tevreden met de voortdurende toename in bewustzijnsniveaus en het toont aan hoe lonend alle door de Lichtwerkers geleverde inspanningen zijn. Houd in gedachten dat het plan voor jullie verlichting lange tijd geleden is begonnen. Er zijn immer-toenemende aantallen ontwikkelde zielen bij betrokken, vaak direct van andere planeten afkomstig om de omstandigheden ervoor te creëren. De niveaus van de duisternis waren soms zo sterk en beladen dat de taak verre van gemakkelijk leek.


Het zwaarste werk is achter de rug en het Licht heeft nu de leiding. Het is stevig op Aarde gevestigd en het zal snel blijven groeien. Verharde harten beginnen te verzachten en als gevolg daarvan ontwaken er meer zielen. De potentie om zich te openen sluimert bij ieder van hen, en wanneer ze eenmaal hun intentie bekendmaken om het Licht te volgen, wordt er hulp gegeven. Er bestaat absoluut geen gebrek aan zielen die bereid zijn de schoonheid en vreugde van het leven in de hogere sferen te verlaten om op Aarde van dienst te zijn. Jullie hoeven nooit jullie gevechten alleen te voeren en andere zielen hebben jullie een heel leven lang begeleid. Soms zijn het jullie medereizigers die eens jullie familie of vrienden waren, en die jullie eenvoudigweg vooruit zijn gegaan. Liefde tussen zielen bewaart een band tussen hen, die over vele levens heen reikt. Maak je daarom alsjeblieft geen zorgen over de toekomst van degenen die dicht bij je staan, want jullie ontmoeten elkaar altijd weer opnieuw. In feite kunnen we in de hogere dimensies naar waarheid zeggen dat zij slechts één gedachte van je zijn verwijderd.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik word zo aangemoedigd door jullie vastbeslotenheid te overwinnen en jullie vastberadenheid in het tot stand brengen van veranderingen. Dat is wat we graag zien omdat dit het hele proces versnelt en onze samenkomst dichterbij brengt. Houd jullie aandacht zoals altijd gericht op wat jullie als jullie pad voor de toekomst zien, en verspreid jullie Licht en Liefde zo ver en wijd mogelijk.


Dank je SaLuSa
Mike Quinsey.

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
Originals and translations of Galactic Messages available on


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS