Followers

Google+ Followers

vrijdag 8 oktober 2010

SaLuSa, 8 oktober 2010


Het zal zeker niet zo lang meer duren voor we (UFO-)waarnemingen voor jullie kunnen regelen, in sterkere mate dan wat zomaar een toevallige waarneming lijkt.

Hoe sneller jullie hart resoneert en onze vibratie accepteert, des te sneller wij veel opener kunnen zijn en contact mogelijk is.

Dat is een tijdstip waar wij enorm naar uitkijken en het zal helpen alle twijfels los te laten over onze intenties.

Er zal in ieder geval een volledige verklaring voor onze aanwezigheid worden gegeven en we weten dat dit de meerderheid van de mensen tevreden zal stellen..

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik voel dat onze onderneming met jullie nu nog maar net begint. Er is zo veel dat we samen kunnen doen en het leven zal een heerlijke ervaring worden..SaLuSa 8 Oktober 2010


Wat gaan jullie doen als de veranderingen op zo’n manier beginnen dat ze jullie dagelijkse leven gaan beïnvloeden. We zouden zeggen, ga zoveel mogelijk gewoon door en weet dat jullie op het juiste moment geadviseerd worden over welke actie jullie kunnen ondernemen. Jullie zullen zeker goed geïnformeerd worden over de aard van de veranderingen en op zeker moment zullen ze iedereen beïnvloeden. Jullie kunnen niet door de overblijvende periode tot Ascentie heen komen, zonder veel van wat jullie nu hebben naar zijn of haar hogere vorm van expressie om te zetten. Jullie kunnen niet alles met je meenemen en dat is volstrekt overbodig omdat alles wat jullie nodig hebben, zal worden verstrekt. In feite zullen jullie aanzienlijk minder behoeften hebben omdat jullie de vreugde van het hebben van een nieuw lichaam gaan ervaren. Het zal lichter zijn en meer energetisch dan fysiek. Bijgevolg zullen veel van jullie lichamelijke grondstoffen direct van de energie om jullie heen afkomstig zijn. Jullie zullen ook met een altijd gezond lichaam niet zo hoeven te bevoorraden zoals jullie nu doen. Aangezien jullie uiteindelijk door middel van gedachtekracht gaan creëren, zal het jullie aan echt niets ontbreken.


Zoals jullie beginnen te beseffen, komen de veranderingen niet om simpelweg de status-quo te herstellen. Het oude paradigma is beëindigd en heeft ondanks alles zijn doel gediend. Het zijn alleen degenen die van de oude structuren profiteren die hun uiterste best doen om vast te houden aan wat ze nu hebben. Het zijn voornamelijk degenen die enorme rijkdom hebben opgebouwd en die het ook gebruikten om macht over anderen te verkrijgen. Het doet er niet toe wat ze doen want het alternatief voor Ascentie is voor hen meer van hetzelfde. Dit gebeurt door op een andere locatie opnieuw te beginnen, dit is eerder gebeurd en heeft bewezen een uitstekende methode te zijn om sommige zeer hardnekkige lessen aan het verstand te brengen. Niemand anders is verantwoordelijk voor hen, want jullie trekken zelf precies aan waar jullie je aandacht op richten. Als familie of vrienden daarom jullie intentie om te ascenderen niet delen, is het duidelijk het beste rekening te houden met het maken van verschillende keuzes.


Wees gereed met jullie beslissing voor de toekomst want jullie zouden inmiddels je pad naar de volgende cyclus gevonden moeten hebben. Sommige zielen kunnen misschien nogal dramatisch op het laatste moment wakker worden maar voor het merendeel zijn de keuzes al gemaakt. Welke richting jullie ook opgaan, één ding is zeker, jullie zullen enorm sterk door jullie ervaringen van deze tijd worden beïnvloed. Zelfs degenen die beweren geen interesse in Ascentie te hebben, observeren toch wat er om hen heen gebeurt en het zal ergens in de toekomst van waarde zijn. Veel speelt zich op onderbewust niveau af dat van tijd tot tijd naar de oppervlakte komt, omdat jullie je herinneringen aan vorige ervaringen nooit kwijtraken. Velen die op dit moment bijvoorbeeld wensen te ascenderen, zijn zich onderbewust bewust dat zij in het verleden gefaald hebben bij het grijpen van zo’n kans. Dat zijn voornamelijk zielen die aanwezig waren toen Atlantis onder de golven verdween.


Wanneer jullie beseffen dat jullie levens een plan en een doel hebben om jullie te verheffen, worden jullie ervaringen heel belangrijk omdat ze niet willekeurig of door toeval plaatsvinden. Het is daarom van groot belang dat jullie in de aanloop naar het einde van de cyclus aandacht schenken aan wat er in jullie leven gebeurt. Jullie ruimen je resterende karma op, en als gevolg daarvan kunnen nieuwe mensen in je leven komen. Kijk naar alles in termen van hoe je het Licht in de praktijk kan brengen, om ervoor te zorgen dat je verder geen nieuw karma creëert. Jullie zullen de Aarde op het einde met een schone lei verlaten, en zekere kleinere karmische schulden zullen door middel van de Wet van Genade worden weggevaagd.


Als we jullie aanraden juist nu te genieten, vragen jullie je misschien af wat er is om gelukkig van te worden. Wij zien jullie echter eindelijk de dualiteit verlaten, met de wetenschap dat een grootse toekomst wenkt die alles belooft te bevatten wat jullie eventueel zouden wensen. Wij zeggen, leef die droom nu en creëer om je heen een aura van geluk die je toestaat door het leven te zeilen. Dat zal ook anderen helpen die met je meereizen, omdat de hogere vibraties uiterst verheffend zijn. Merk het verschil op in de re-acties van mensen naar jou, en hoe geïnteresseerd ze in je zullen worden. Jullie zullen iets hebben wat ze ook zouden willen hebben en ze zijn er niet zeker van hoe je het hebt bereikt, en of zij het ook kunnen.


Alleen al de belofte van actie heeft uiteindelijk de trillingen op Aarde enorm opgetild, en we willen niet dat jullie die opwinding en verwachtingsvolle energie kwijtraken. Het zal jullie over alle pogingen heen dragen om jullie terug te duwen, want jullie hebben zonder twijfel een plotselinge vlaag van negatieve uitbarstingen opgemerkt die bewust gepland zijn om angst en onzekerheid terug te brengen. Blijf gewoon recht vooruit kijken en verlies de reden niet uit het oog waarom jullie op dit moment naar de Aarde zijn gekomen.


Na duizenden jaren, en in sommige gevallen honderden levens, zijn jullie klaar om met de voeten omhoog te gaan liggen en een aangename rustpauze te nemen en te breken met de ongemakken en eisen van de dualiteit. Het is welverdiend en jullie zullen op veel manieren goed worden beloond. Het meest belangrijke aspect is misschien de waardevolle ervaring die jullie hebben opgedaan. Het zal anderen in de toekomst van dienst zijn, omdat jullie misschien wel plaats nemen in de Galactische Federatie. Eenmaal geascendeerd zullen jullie veel meer te zeggen hebben over jullie toekomstige levens, en de focus zal liggen bij wat het beste jullie spirituele evolutie stimuleert. Omdat jullie meer van het leven en Universele Wetten beginnen te begrijpen, zullen jullie heel duidelijk zijn over de doelen die voor jullie liggen.


Het zal zeker niet zo lang meer duren voor we (UFO-)waarnemingen voor jullie kunnen regelen, in sterkere mate dan wat zomaar een toevallige waarneming lijkt. Hoe sneller jullie hart resoneert en onze vibratie accepteert, des te sneller wij veel opener kunnen zijn en contact mogelijk is. Dat is een tijdstip waar wij enorm naar uitkijken en het zal helpen alle twijfels los te laten over onze intenties. Er zal in ieder geval een volledige verklaring voor onze aanwezigheid worden gegeven en we weten dat dit de meerderheid van de mensen tevreden zal stellen. Anderen zullen worden overgehaald wanneer ze eenmaal de hulp zien die wij bieden, om de schade aan Moeder Aarde en de wijdverspreide vervuiling te herstellen. Het is natuurlijk meer dan dat omdat wij ook plannen in werking gaan zetten om jullie de voordelen van onze futuristische technologieën te geven. Hoe eerder jullie onafhankelijk worden van anderen voor de essentiële (hulp-)middelen van het leven, hoe sneller jullie zelf-voorzienend worden.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik voel dat onze onderneming met jullie nu nog maar net begint. Er is zo veel dat we samen kunnen doen en het leven zal een heerlijke ervaring worden. Gedurende een tijdje zal het onwerkelijk lijken na alles wat jullie hebben doorgemaakt, maar we weten dat jullie je snel aan jullie nieuwe rol als Galactisch Wezen zullen aanpassen. Sta echter eerst stevig op jullie pad naar het Licht en de vrijheid die het biedt. Jullie gaan terugeisen wat jullie rechtmatig toekomt, en wat aan jullie is verschuldigd.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte


http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian

Originals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS