Followers

Google+ Followers

zaterdag 16 oktober 2010

Hatonn bevestigd Massale Onthulling New YorkDoor Steve Beckow, 16 oktober 2010

Ik heb bevestigd gekregen van Commandant Hatonn dat er een Massale Onthulling plaatsvond in New York City op 13 oktober 2010.

Commandant Hatonn is Bevelvoerder Multidimensionale Communicatie voor de verzamelde ruimtevloot die ons zal assisteren bij het herstel van de planeet, waarbij zij een overvloedprogramma introduceren en ons voorbereiden op Ascentie. Gisteren schreef ik Suzy Ward, die haar hoog geëvolueerde zoon, Matthew Ward, channelt, evenals Hatonn, Ashtar en anderen.

Ik vroeg Suzy of zij Matthew wilde vragen of de objecten die gezien werden in New York ballonnen waren of niet. Ik ben bang dat ik mijn vraag niet helemaal duidelijk stelde, dus Suzy reageerde dat noch Matthew noch Hatonn konden bevestigen of ontkennen dat de objecten die gezien werden ballonnen waren. Ik vroeg niet of het ruimteschepen waren (dom van mij.)

Suzy zei ook: "Zij zeiden dat schepen om onze wereld zich zichtbaar maken op verschillende tijden en dat dit zal doorgaan met steeds grotere frequentie, allemaal onderdeel zijnde van de opgevoerde activiteit die zal resulteren in officiële erkenning." (1)

Vandaag schreef ik Suzy terug, met de staart tussen de benen, en vroeg haar nogmaals aan Matthew en Hatonn te vragen of het ruimteschepen waren. Hatonn reageerde: "Steve, hier spreekt Hatonn. Jij bent zeer nauwgezet in het presenteren van juiste informatie – dank je. Wij hebben meer gezonde stemmen als die van jou nodig om de pure onzin die circuleert te compenseren. Ja, natuurlijk waren er schepen boven New York City die dag. Wij lieten ons daar zien en op vele andere plaatsen over de Aarde. Zoals Suzy eerder aan jou schreef, is dit onderdeel van het opvoeren van de activiteit om het tijdstip te versnellen waarop wij officieel erkend worden." (2)

Dus dat is het. Bevestiging van de onthulling van zeer betrouwbare bronnen. Voor nieuwe lezers: ik zie Suzy, Matthew and Hatonn als de allerbeste onder de bronnen, samen met Mike Quinsey’s SaLuSa, Atmos, Ag-Agria, Diane en Ker-On, en John Smallman's Saul. Over Matthew en Suzy Ward, heeft Ashtar, commandant van de Galactische Federatie vloot, die op zich maar één van de vloten is die hier vandaag de dag zijn, gezegd: "Ik wil jullie vertellen waarom jullie de informatie kunnen vertrouwen die wij via Suzy Ward uitsturen. Wij kennen Matthew [Ward] – alle hoog geëvolueerde wezens in dit universum kennen deze ziel – en zijn ziel en die van zijn moeder vibreren op dezelfde hoge frequentie, daar waar alleen waarheid wordt uitgewisseld tussen wezens waar zij ook maar zijn, en zij is bij ons bekend als een ongeëvenaard duidelijke ontvanger." (3)

Ik ben een lichtwerker, niet een wetenschappelijk UFOloog. De wetenschappers samen met de sceptici en veel van de algemene bevolking zullen mijn bronnen niet waarderen. Maar ik waardeer informatie die komt van Matthew, Hatonn, Ashtar, SaLuSa en Saul als zijnde hoogst betrouwbaar. Ik geef er werkelijk niets om wat de wetenschappers of sceptici hierover zeggen.

Dus dat is het. Hatonn heeft de massale onthulling boven New York City bevestigd.

Voetnoten
(1) Suzy Ward aan Steve Beckow, 15 oktober 2010.
(2) Suzy Ward aan Steve Beckow, 16 oktober 2010.
(3) Suzy Ward aan Steve Beckow, 3 augustus 2009.

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS