Followers

Google+ Followers

vrijdag 1 oktober 2010

SaLuSa, 1 oktober 2010De nieuwe Aarde komt tevoorschijn, en met Ascentie zullen jullie haar in al haar schoonheid en pracht vergezellen.

Het zal echt een paradijs worden dat jullie hemels zouden noemen..


SaLuSa 1 Oktober 2010

Er zijn overal om jullie heen meer mensen dan ooit die plotseling merken dat zij het vermogen hebben mediamiek boodschappen te ontvangen. Zoals met alle vaardigheden die plotseling opduiken, kost het tijd om er aan te wennen en de helderheid van de boodschappen hangt af van jullie bewustzijnsniveau. We moedigen jullie zeker aan te volharden in channelen en als dit succesvol is, wordt er contact met jullie gelegd door Wezens die met jullie eigen vibratie resoneren. Het is mogelijk dat de boodschappen die jullie krijgen persoonlijk zijn en voor jullie eigen ontwikkeling, want er wordt niet van iedereen verwacht het openbaar te maken. De boodschappen zouden bijvoorbeeld van je Hoger Zelf kunnen komen, maar in de eerste stadia moet zorgvuldigheid worden betracht om ervoor te zorgen dat jullie geen lagere entiteiten aantrekken. Zoals jullie zouden kunnen verwachten, moet je als je voor zoiets gaat zitten, bescherming om jezelf heen plaatsen. Michael (Mike Quinsey) doet een beroep op Krijgshaftige Engelen die met Aartsengel Michaël werken, en jullie zouden nauwelijks iets beters kunnen doen dan zijn voorbeeld te volgen. Sommige van jullie zullen hun eigen methode ontwikkelen, en wat jullie nodig hebben is jezelf met Licht te omringen en het Gouden Witte Licht is bijvoorbeeld het meest krachtige.

Jullie zullen merken dat jullie paranormale vermogens zich in de loop van de tijd ook ontwikkelen en telepathie zal gewoner worden. Velen van jullie ervaren het vaak zonder te beseffen dat het plaatsvond. Het gebeurt in de vorm van iets weten voordat het is uitgesproken of heeft plaatsgevonden. Jullie noemen het waarschijnlijk intuïtie en dat is de reden waarom we jullie regelmatig adviseren het, waar mogelijk, te gebruiken. Wanneer jullie nieuwe mensen ontmoeten is het een “gevoel” dat als boekdelen tot je spreekt, en het zijn inderdaad eerste indrukken die jullie een heleboel over hen vertellen. Jullie gaan met het uitbreiden van jullie bewustzijnsniveau een “weten” ervaren bij kwesties van spirituele aard, en het zal jullie maatstaf worden wanneer andere informatie aan jullie wordt gepresenteerd. Om je te blijven ontwikkelen hebben jullie een open geest nodig zodat jullie een situatie niet bevoor-oordelen. Op deze manier laten jullie je Gidsen dichterbij komen, en zij weten precies wat jullie op het gebied van spirituele kennis nodig hebben. Jullie hebben eigenlijk geen hulp nodig omdat alles binnenin zit, zelfs als het in jullie onderbewuste geheugen is. Wijzere Wezens kunnen jullie echter de juiste richting wijzen en jullie kunnen het van daaruit oppikken.

Jullie zijn tot nu toe niet aangemoedigd paranormale vermogens te ontwikkelen, en daar was ook echt regelrechte oppositie tegen. Angst stond hier meestal centraal in en vanwege religieuze leringen die het met de Duivel associeerden. De enige duivel die wij zullen erkennen is degene die de Mens heeft gecreëerd door zoveel negativiteit. Hieruit volgt dat waar je in gelooft, echt voor je wordt, dus het is het beste dergelijke creaties geen aandacht te geven. Natuurlijk bestaat er kwaad, maar het slaat nergens op de schuld daarvan aan een of ander occult beest te geven. Negatieve energieën zijn overal, zelfs ingebed in de aarde, en het omvormen daarvan maakt deel uit van het reinigingsproces dat gaande is. Sommige van jullie voeren zo’n prachtig onzelfzuchtig werk uit ten bate van iedereen, en dat wordt hoogst gewaardeerd. Dierbare zielen van Licht incarneren voor dergelijke doeleinden en het wordt hun levenswerk.

De Lichtwerkers doen geweldig werk en velen zijn van hogere dimensies afkomstig, waar zij al naartoe waren geascendeerd. Jullie zouden je daarom zonder hun hulp, al lijkt daar naar buiten toe niet veel bewijs voor te zijn, in een slechtere en hachelijke situatie bevinden. Zij hebben gedurende vele jaren getracht meer Licht naar de Aarde te brengen, en zij slaagden erin de ogen van de mensen voor de waarheid te openen. Jullie moesten verder, en het denkpatroon afwerpen dat gedurende duizenden jaren werd gecreëerd en het oorspronkelijke denken verstikte. De tijd om geleid te worden is voorbij, tenzij jullie geketend willen blijven aan overtuigingen die jullie ontwikkeling tegenhouden. Wij, van de Galactische Federatie, maken deel uit van de onthullingen die jullie ogen voor het bestaan van leven buiten jullie Aarde hebben geopend. De beschavingen die door de Federatie worden vertegenwoordigd, zijn lichtjaren van jullie verwijderd maar leggen toch gemakkelijk contact door hun inter-dimensionale reizen. Het is nog niet zo lang geleden dat dit volstrekt onmogelijk werd geacht, maar nu heeft het idee om ons te ontmoeten jullie inzicht verbreed. Belangrijker is dat bekend begint te worden dat velen van jullie oorspronkelijk van Sterren Naties afkomstig zijn. Jullie denken niet langer over jezelf als zijnde een unieke vorm van leven, of dat jullie Gods enige creatie zijn. Het Universum wemelt van leven en het is als mensachtige herkenbaar, en op zielsniveau zijn jullie allemaal afkomstig van de Bron.

Hoe meer jullie de wonderen om je heen accepteren, des te meer de hand van God gezien zal worden. De Mens kan misschien met genetica en jullie DNA spelen maar terwijl hij een lichaam kan creëren, kan hij en zal hij nooit in staat zijn een ziel te creëren om het tot leven te brengen. Jullie zijn een goddelijke vonk die onveranderbaar is, onverwoestbaar en een oneindig leven heeft. Jullie zijn vanuit de Bron uitgezonden om met wat dan ook, naar eigen keuze ervaringen op te doen, en oorspronkelijk hadden jullie immense kracht om voor jezelf te creëren. Als jullie de weg terug omhoog klimmen door de dimensies, zal het samen met jullie verruimd bewustzijn terugkeren. Jullie moeten echter eerst je reis op Aarde afmaken, en er is nog maar zo weinig tijd. Jullie staan op het punt je in de laatste episode te begeven die een einde zal laten zien van de dualiteit, en alles zoals jullie het nu kennen, zal uiteindelijk veranderen. De nieuwe Aarde komt tevoorschijn, en met Ascentie zullen jullie haar in al haar schoonheid en pracht vergezellen. Het zal echt een paradijs worden dat jullie hemels zouden noemen.

Het wachten heeft lang geduurd maar nu zullen de veranderingen in alle ernst beginnen en een grootse vrede zal zich op Aarde vestigen. Het is waar jullie naar verlangd hebben en vergeefs naar zochten. Het was in feite, terwijl de Illuminatie hun macht behielden, buiten jullie bereik, omdat hun bedoeling exact tegengesteld was door het stimuleren van oorlog en vernietiging. Dit alles zal spoedig met de voltooiing van deze cyclus eindigen, en dan zullen jullie een reusachtige stap zetten op het pad naar Ascentie. Het is daarom niet de tijd om te verslappen of toe te geven aan druk van buiten, want het zal jullie niet lang meer raken. Laat je niet hinderen, wat er ook gebeurt, en blijf vooruit kijken.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik weet dat er meer dan gebruikelijk voorspellingen over ons bestaan, maar dat is te verwachten als mensen de daarmee samenhangende vibratie oppikken. Dit gebeurt vaak wanneer veranderingen nabij zijn, en daardoor zijn de voorspellingen soms gefragmenteerd. Gebruik opnieuw je intuïtie om de meest aannemelijke boodschappen te filteren van de boodschappen die duidelijk vals zijn en bedoeld om te misleiden.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: CharlotteThe Galactic Federation Messages by Mike Quinsey


Originals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS