Followers

Google+ Followers

maandag 18 oktober 2010

SaLuSa, 18 oktober 2010Dierbaren, jullie zien voor je eigen ogen de val van het grote kapitalistische imperium dat jullie wereld gedurende vele jaren heeft geregeerd. Probeer zoals altijd achter de directe gebeurtenissen te kijken en weet dat ze niet erg lang zullen duren.Het zal na de bekendmaking (disclosure) waarschijnlijk niet lang duren voordat er met onze hulp voor kan worden gezorgd dat jullie correct worden vertegenwoordigd.
De rommel en laatste restanten van het oude zullen stapsgewijs worden weggeveegd en jullie zullen meer over jullie Ruimte familie leren en hoe jullie met hen zijn verbonden. Samen zullen jullie veel sneller vooruitgang boeken dan jullie anders zouden hebben gemaakt, en het leven zal een vreugde en plezier worden omdat Liefde en Licht grote veranderingen teweegbrengen.Verspreid jullie Licht waar je ook kan, en als je gebieden constateert met een gebrek aan Licht, stuur dan dat van jullie ernaar toe. Wanneer velen van jullie dit doen, wordt er een verrassende hoeveelheid kracht gegenereerd die de donkere energie omvormt.

SaLuSa 18 Oktober 2010


Dierbaren, jullie zien voor je eigen ogen de val van het grote kapitalistische imperium dat jullie wereld gedurende vele jaren heeft geregeerd. Toen de Constitutie de wet werd, heeft dit vanaf het allereerste begin stapsgewijs jullie rechten ontnomen, tot vandaag aan toe en jullie bijna volledig door de Illuminatie worden bestuurd. Nu ze een dergelijk punt in hun plan voor wereldheerschappij hebben bereikt, zijn ze niet meer in staat hun gezag te handhaven en dit breekt nu af. De huidige tijd zal nu drukkend en chaotisch worden voordat het plan voor jullie toekomst wordt geopenbaard en geïmplementeerd. Jullie kunnen er zeker van zijn dat het resultaat al vastligt en het plan voor jullie verheffing volgt. Probeer zoals altijd achter de directe gebeurtenissen te kijken en weet dat ze niet erg lang zullen duren.


Onze bondgenoten zijn ingelicht en staan klaar om het bestuur op verschillende manieren over te nemen. Het zal niet slechts tot jullie “redding” leiden maar ook een verandering van jullie richting geven, die jullie stevig op het pad naar Ascentie zal zetten. De rommel en laatste restanten van het oude zullen stapsgewijs worden weggeveegd en jullie zullen meer over jullie Ruimte familie leren en hoe jullie met hen zijn verbonden. Samen zullen jullie veel sneller vooruitgang boeken dan jullie anders zouden hebben gemaakt, en het leven zal een vreugde en plezier worden omdat Liefde en Licht grote veranderingen teweegbrengen. Probeer materiële problemen niet de overhand te laten krijgen aangezien de antwoorden hierop bekend zijn, en mettertijd zullen ze worden opgelost. Veel van de eerste ronde veranderingen bestaat uit de juiste mensen op gezagsposities zien te krijgen. Dit is heel erg een prioriteit met betrekking tot de politiek, want zaken zullen duidelijk sneller verlopen wanneer de verantwoordelijken voor het welzijn van alle mensen werken.


De verborgen waarheid over veel zaken die voor jullie van belang zijn, komt tevoorschijn en er is zoveel meer dat algemeen bekend moet worden. Het is belangrijk dat jullie begrijpen hoe jullie duizenden jaren lang zijn misleid, omdat jullie dan de reikwijdte van de veranderingen zullen accepteren, die vele nieuwe ideeën in jullie leven gaan brengen. Jullie zullen zeker niet terug willen naar de oude manieren, en toch zal het geen vacuüm achterlaten omdat de nieuwe programma’s een grote sprong vooruit inhouden. Het zal meer dan een herschikking zijn voor alles wat jullie in het proces misschien zijn kwijtgeraakt, en jullie zullen heel tevreden zijn met het resultaat. Wanneer we eenmaal openlijk kunnen samenwerken, zullen de nieuwe technologieën de veranderingen versnellen en ze zullen worden gericht op het geven van een gelukkig en comfortabel leven. Mettertijd komen er meer veranderingen die jullie zelfs nog meer verheffen, wanneer jullie de hogere dimensies betreden. Het leven zal dan gezegend en vredig worden met overal om jullie heen schoonheid en harmonie. Tegen die tijd zijn jullie ook Galactische Wezens geworden met een aanzienlijke kracht om te creëren zoals jullie wensen.


Individueel hebben jullie karma op te ruimen, en wat tevoorschijn komt zal iets zijn wat je niet met je mee kan dragen naar de hogere vibraties. Soms zal het slechts de richting van je gedachten aangeven, die door de lagere vibraties worden aangegeven en aan je vast zijn gaan zitten. Dat is simpelweg een les in het gericht blijven op alles wat van het Licht is en het verlaten van denkpatronen die niet langer je hoogste belang dienen. Er zijn er maar weinig onder jullie die niet soms donkere gedachten hebben, zelfs als je hen niet de energie geeft om zich in je leven te manifesteren. Denk aan alles dat heel en mooi is en stuur al het andere, vergezeld met jouw liefde, weg zodat het niet terugkeert.


Jullie veranderen allemaal, of je er nou wel of niet van bewust bent, en een aantal van jullie hebben verschijnselen van onevenwichtigheid die er het gevolg van zijn. Niet lekker zijn of futloos, zijn zulke symptomen en deze zullen spoedig voorbij zijn. Wat jullie verder nodig hebben is dat jullie jezelf niet overbelasten en voldoende slaap is heel belangrijk. Jullie fysieke lichamen veranderen en het proces versnelt zich, maar wanneer jullie eenmaal aan de veranderingen zijn gewend, zullen ze heel weldadig blijken te zijn. Jullie zullen je vernieuwd voelen, veel energieker dan voorheen en jullie zullen één voet in de hogere dimensies hebben. Jullie zijn zelf-genezend, fysieke problemen zullen geleidelijk verdwijnen en jullie zullen van een goede gezondheid genieten. Uiteindelijk zal jullie lichaam de ziekten en problemen die jullie momenteel ervaren, achter zich laten.


Mensen worden actiever omdat hun bewustzijn is geopend door de hogere energieën die jullie vanuit de kosmische ruimte bereiken. Als gevolg daarvan beginnen jullie te beseffen dat jullie de macht hebben jullie rechten op te eisen en het zet jullie huidige regeringen onder druk om verandering tot stand te brengen. Het zal na de bekendmaking (disclosure) waarschijnlijk niet lang duren voordat er met onze hulp voor kan worden gezorgd dat jullie correct worden vertegenwoordigd. Het duister volhardt nog steeds in het oproepen van angst en zij hebben veel vertrouwen in het mogelijk plaatsvinden van terroristische aanslagen, terwijl zij achter de meeste incidenten zitten. Wij zullen echter geen nieuw groot incident tolereren, en de betrokkenen zullen hun pogingen op niets zien uitlopen. We willen dat jullie je sterk genoeg voelen om alle angst tactieken af te weren, zodat ze geen macht over jullie kunnen krijgen. Verspreid jullie Licht waar je ook kan, en als je gebieden constateert met een gebrek aan Licht, stuur dan dat van jullie ernaar toe. Wanneer velen van jullie dit doen, wordt er een verrassende hoeveelheid kracht gegenereerd die de donkere energie omvormt.


Wij van de Galactische Federatie monitoren nauwgezet activiteiten op Aarde, omdat Moeder Aarde haar eigen reinigingsprogramma moet voortzetten. Zij lijkt heel erg op jullie, in die zin dat ze ook af moet werpen wat niet naar de hogere dimensies kan worden meegenomen. Richt je echter niet op het ergste scenario omdat jullie anders behulpzaam kunnen zijn in de totstandkoming ervan. Alle veranderingen zullen met zo min mogelijk schade aan jullie plaatsvinden, en we kunnen jullie waarschuwen waar het meeste gevaar aanwezig is. Wij werken achter de schermen om de impact ervan, waar toegestaan, te verminderen. Er vinden voortdurend kleinere wijzigingen plaats aan de oppervlakte van de Aarde, en deze zijn volkomen natuurlijk en vertegenwoordigen meestal weinig gevaar.


Ik ben SaLuSa van Sirius, zoals er ook in het verleden veel bezoekers op Aarde zijn geweest. Jullie geschiedenis bevat vele verslagen van dergelijke bezoeken, die nu als echte gebeurtenissen worden geaccepteerd. Het is vaak alleen de beschrijving geweest die jullie weerhield zulke feiten te beseffen omdat het voor mensen uit het verre verleden moeilijk was om iets te beschrijven waar (nog) geen woorden voor bestonden. We hebben jullie vaak verteld dat wij jullie al duizenden jaren lang bezoeken en dat dit werd gepland als onderdeel van jullie bewustwording voor andere levensvormen. We hebben jullie ontwikkeling ook op weg geholpen door het overdragen van bruikbare informatie, om jullie inzicht in medicijnen en middelen om te overleven te verhogen. Jullie zijn die vroege stadia nu ruimschoots voorbij en wij komen jullie nu het voordeel brengen van geavanceerde technologieën.Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
Originals and translations of Galactic Messages available on


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS