Followers

Google+ Followers

woensdag 10 november 2010

SaLuSa, 10 november 2010

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik wil jullie vertellen dat wij al heel erg op Aarde aanwezig zijn.
Het is alleen dat onze basissen aan jullie zicht zijn onttrokken, en een behoorlijk aantal bevinden zich veilig en buiten jullie bereik op de zeebodem.

Er bestaan ook andere diep in de bergen, zoals de berg Shasta waar onze activiteiten worden opgemerkt.
Indien nodig plaatsen we onszelf en onze vloot in een mantel van onzichtbaarheid terwijl er omgekeerd voor ons geen verbergplaatsen bestaan, zoals wij regelmatig aanwezig zijn bij de geheime bijeenkomsten van de Illuminatie.

Dus Dierbaren, wij weten wat er wordt gepland en handelen overeenkomstig, binnen de grenzen waartoe wij zijn bevoegd.
Wij dienen uit liefde voor jullie, en uit liefde voor de grote Allerhoogste Schepper.
SaLuSa 10 November 2010


Jullie gaan altijd verder vooruit en jullie doel is goed in beeld omdat het Licht jullie omhoog tilt. Dit is een maand die belooft een golf van energie te laten zien, waarmee opnieuw het Licht Raster op Aarde zal worden bekrachtigd. Het zal geleidelijk iedere ziel op Aarde beïnvloeden en hun bewustzijnsniveau verhogen. Zelfs degenen die zich nauwelijks bewust zijn van hun ware zelf, voelen een beroering van binnen. Ze weten niet wat er gebeurt, maar voelen de atmosfeer van verwachting en hebben het gevoel dat er veranderingen plaatsvinden. Na geduldig op enkele grote veranderingen te hebben gewacht, gaan jullie binnenkort een nieuw jaar in dat bijna elk antwoord dat jullie zoeken, in handen heeft. Het wordt een zeer uitdagende periode omdat de oude structuren wegvallen om plaats te maken voor de nieuwe. Het wordt een jaar waarin nieuwe hoogtepunten worden bereikt en het pad van de Mens zal helder worden vastgesteld.


Chaotische tijden liggen in het verschiet maar kunnen niet worden vermeden wanneer het nieuwe met het oude in conflict komt. Mensen vinden het moeilijk op te geven waar ze aan gewend zijn, en verandering veroorzaakt vaak angst. Alle veranderingen zijn echter noodzakelijk om jullie snel vooruitgang te laten boeken wanneer de oude machtsbasis eenmaal is opengebroken. Regeringswisselingen staan hoog op de lijst van urgente acties die ondernomen moeten worden. Alles is voorbereid en wacht slechts op de wettelijke goedkeuring om van start te gaan. Het wordt op zo’n manier opgebouwd dat het een voldongen feit zal zijn wanneer de permissie wordt gegeven. We hebben jarenlang gepland voor dit moment en er is geen ruimte voor fouten aangezien alle mogelijkheden zorgvuldig zijn bestudeerd. Succes is gegarandeerd en wordt volledig door de Galactische Federatie ondersteund.


Er is dit jaar nog maar een korte tijd te gaan maar voordat het jaar eindigt zal zichtbaar worden dat andere landen zich ook op grote veranderingen voorbereiden. De V.S. is niet langer in staat de toon aan te geven maar niettemin zal haar rol behoorlijk belangrijk zijn. Het duister heeft dat land lange tijd in zijn greep gehad en kreeg het op z’n knieën, maar onder leiding van leiders die spiritueel bewust zijn, zal het weer opnieuw verrijzen. Er zal een terugkeer naar de Grondwet plaatsvinden, en veranderingen zullen de financiële markten weer gezond maken. Mensen zullen niet langer met de levens en eigendommen van anderen kunnen gokken, en verantwoordelijkheid en zorg zullen voorop staan. Het Licht is nu zo krachtig dat het mensen bij elkaar brengt, met een nieuw plan om in liefde en vrede te leven. Dat doel gaat voorafgaand aan Ascentie in vervulling, en zal in omvang toenemen om in ieders persoonlijke leven harmonie en balans te brengen. Het is bijna onmogelijk het gevoel te omschrijven dat in het Nieuwe Tijdperk overheerst, om een vrije ziel te zijn die volledig van alle beslommeringen en zorgen is bevrijd.


We weten dat jullie soms in je eigen wereld kunnen ontsnappen en plezier ervaren. De toekomst zal echter een permanente verandering te zien geven, en niet alleen een voorbijgaande ervaring van hoe het zal zijn. Ieder van jullie die met het Licht werkt, zal zijn of haar eigen toekomstbeeld tot stand brengen, en die zijn er niet om gewoon te blijven maar om te worden vergroot. Volg de ingevingen van jullie hart en laat anderen zien hoe het is om Liefde en Licht te verspreiden, en nog belangrijker, hoe het vrede en sereniteit laat ontstaan. Mensen worden tot elke ziel aangetrokken die een dergelijke energie verspreidt, en hun eigen trilling wordt daardoor verhoogd. Geluk is besmettelijk, net zoals lachen ook de trilling kan verhogen.


Jullie evolutie gaat over het meer en meer Licht, en inzicht brengen in jullie leven. Het verspreidt het Licht, waar jullie ook heen gaan, en jullie voorbeeld toont anderen hoe ze hun leven kunnen leiden. Het heeft geen enkele zin jouw overtuiging aan een ander op te dringen, dus maak je geen zorgen om die zielen die er de voorkeur aan geven te worden geleid, want het is hun keuze op die manier ervaring op te doen. Elke ervaring heeft een bepaalde waarde, zelfs als het als een mislukking wordt gezien. Door de geheimen van de liefde te leren wordt jullie geesteshouding in voorbereiding op Ascentie verbeterd, en jullie zullen merken dat Liefde en Licht in overvloed aanwezig zijn in de hogere dimensies.


Wij, van de Galactische Federatie, blijven onze vloot zo zichtbaar maken dat het niet langer mogelijk is ons weg te verklaren. Wijd en zijd wordt geaccepteerd dat wij van buitenaardse origine zijn, en men ziet dat hoe dicht we ook bij jullie komen, er geen bedreiging ontstaat voor jullie veiligheid. Het roept daarom de vraag op hoeveel langer de geheimhouding met betrekking tot onze aanwezigheid nog kan worden verlengd. Ons bestaan erkennen is één ding, maar uitleggen waarom het zolang geheim werd gehouden is een tweede. De echte waarheid zal niet worden verteld, maar om zelfs te beweren dat de nationale veiligheid in gevaar kwam, is pertinent onwaar, omdat we nooit enige daad van agressie tegenover jullie hebben vertoond. De geheimhouding van de waarheid voert helemaal naar de top, en naar de leden van de Illuminatie die de geheime regering vormden. Jullie zien dus dat de deur naar de waarheid open kan, maar alle mogelijke pogingen zullen worden gedaan om nog steeds het ware doel van de geheimhouding te verbergen.


De volledige waarheid zal echter op goed moment uitkomen, voor jullie evaluatie van, en inzicht in de afgelopen eeuw. Het zal voor de meeste mensen schokkend zijn en haast niet te geloven. Het is niet de bedoeling dat jullie te veel energie aan dergelijke zaken verspillen, want jullie aandacht kan het beste bij jullie nabije toekomst blijven. De Wetten van het Universum zijn onveranderlijk, en wees ervan overtuigd dat iedere ziel die zich in haar beoordeling en daden heeft vergist, de waarheid van de consequenties onder ogen ziet. Jullie wetten zijn de wetten van de Mens, en zijn te draconisch, te streng, wanneer ze met spiritueel inzicht worden bekeken. Ondanks dat er weinig tijd over is tot het einde van de dualiteit, zal er toch een hervorming plaatsvinden van jullie wetten zodat waar onrecht heeft plaatsgevonden, dit kan worden verholpen. Jullie moeten beginnen met naar jullie waarheid te leven als iemand die het Licht zowel van binnen als van buiten heeft ontdekt. Word het Wezen dat je verbeeldt te zijn in voorbereiding op Ascentie, en verbind je met anderen op dat hogere niveau. Door dit te doen, zullen jullie van binnen enorme vrede vinden en zullen jullie succesvol de moeilijker aspecten van de veranderingen doorstaan.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik wil jullie vertellen dat wij al heel erg op Aarde aanwezig zijn. Het is alleen dat onze basissen aan jullie zicht zijn onttrokken, en een behoorlijk aantal bevinden zich veilig en buiten jullie bereik op de zeebodem. Er bestaan ook andere diep in de bergen, zoals de berg Shasta waar onze activiteiten worden opgemerkt. Indien nodig plaatsen we onszelf en onze vloot in een mantel van onzichtbaarheid terwijl er omgekeerd voor ons geen verbergplaatsen bestaan, zoals wij regelmatig aanwezig zijn bij de geheime bijeenkomsten van de Illuminatie. Dus Dierbaren, wij weten wat er wordt gepland en handelen overeenkomstig, binnen de grenzen waartoe wij zijn bevoegd. Wij dienen uit liefde voor jullie, en uit liefde voor de grote Allerhoogste Schepper.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte


http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian

Originals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS