Followers

Google+ Followers

maandag 15 november 2010

Hatonn: Galactische Federatie Neutraliseert Raketten, Obama weet van Bescherming en Ascentie
Maandag 15 november 2010

Door Steve Beckow
http://stevebeckow.com


Zoals Stephanie [een bezoeker van de site van Steve?] vroeg, heb ik Suzy Ward geschreven en haar gevraagd aan Matthew of Hatonn te vragen ons te vertellen wat de raketlanceringen inhielden. Ik twijfel om Suzy vaak om informatie te vragen omdat ik weet dat zij het druk heeft, maar toen SaLuSa de zaak van de raketten niet besprak heb ik dat vanochtend toch gedaan.


Hatonn heeft gereageerd en wat hij zegt spreekt de theorie tegen dat de Chinezen een raket gelanceerd hebben en hij geeft heel geruststellend nieuws over President Obama en de opdoemende nederlaag voor de cabal. Hatonn vertelt ons dat de Galactische [Federatie] inderdaad deze raketten neutraliseerde.


Hij zegt dat President Obama nu weet dat hij en zijn familie onder galactische bescherming staan. Hij kent nu de tijdstabel voor Ascentie. Hij heeft contact met andere wereldleiders om de cabal te sluiten.


Hij vertelt ons dat sommige Aardse bondgenoten van andere planeten zijn verschenen in hun werkelijke vorm aan machtige individuen, wat veroorzaakte dat sommige Caballisten het zinkende schip hebben verlaten. Hij geeft ons aan dat de dingen sneller zullen gaan en dat wij enorme veranderingen kunnen verwachten. Het zal een heftige rit worden zegt hij.


Deze boodschap is heel krachtig voor mij. Laat me niet weer en weer herinnerd worden dat de lichtkrachten aan de macht zijn met betrekking tot ons lot en dat alles voorwaarts gaat richting een succesvolle voltooiing.


Laten we nu achter de President gaan staan terwijl hij de leiding neemt in de pogingen tegen de cabal. Als anderen niet weten wat wij weten of het niet geloven, dan is dat hun standpunt. Maar wij weten het wel.


Als ik voor mezelf spreek: het weten helpt me door deze tijd van nooit eerder geziene chaos te komen, ons voorbereidend voor een tijd die komt, niet al te ver in de toekomst, van nooit eerder geziene groei.


Hier is Hatonns bericht:


"Steve, dit is Hatonn. Gegroet en saluut! De raketten werden onklaar gemaakt – wij nemen GEEN risico als iets het oppervlak verlaat. De raketten kwamen uit de US, maar in sommige gevallen zijn de troepen speciale troepen die onder Illuminati commandanten staan.


Geen enkele regering [dat wil zeggen, tegengesteld aan de Illuminati] met militaire macht wil zo’n ‘incident’ initiëren in dit wereldwijde economische klimaat en terwijl de onrust van hun mensen groeit, en elke uiting van macht komt vanuit de Illuminati en van hun ‘schaduw’machten.


Ik kan jullie vertellen, dat zij gefrustreerd zijn zoals je je niet kunt voorstellen, omdat geen enkele nucleaire kernkop levensvatbaar is en geen enkele van deze objecten zijn doel bereikt.


Obama weet nu dat wij hem rugdekking geven en dat hij kan doorgaan zonder angst voor de veiligheid van zijn familie of hemzelf. De media rapporteert wat hen verteld wordt, natuurlijk, maar de waarheid is, nu hij de tijdstabel van de ascentie van de Aarde weet, hij onderhandelt met degenen aan de macht, zowel persoonlijk als via veilige communicatiekanalen, om de bolwerken van de Illuminatie in dit land, Europa en de Oriënt te sluiten.


Sommige van onze collega’s op de planeet hebben hun aanwezigheid ontegenzeggelijk bekend gemaakt omdat zij verschenen in hun werkelijke vorm. Zij bezoeken machtige individuen, waaronder sommige die werken buiten het zicht van het publiek, om hen te informeren over netwerken op en buiten de planeet, en de ratten starten wereldwijd met het verlaten van het zinkende schip. Jullie horen hier niets over, evenals over het opruimen dat gaande is.


Interpreteer dit niet alsof wij de controle overnemen! Onze collega’s onder jullie werken met Obama en anderen met invloed om de overblijvende Illuminati bolwerken te verjagen en om het grondwerk te verrichten voor hervormingen op grote schaal.


Het is zaak dat alles bereikt moet worden in een tamelijk korte tijd en de tegenstand van het duister moet ontmanteld worden voordat dat kan gebeuren. Wij hebben jullie dat al enige tijd verteld om jullie voor te bereiden voor de enorme veranderingen die komen. De komende paar maanden zullen een behoorlijk heftige rit worden – blijf in het licht en je zult door de ruwe wateren heen navigeren op een goede manier.”

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS