Followers

Google+ Followers

woensdag 17 november 2010

SaLuSa, 17 november 2010


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik zou willen dat we precieze informatie konden geven over de tijdsplanning van gebeurtenissen die zich bijna gaan manifesteren.

Op de eerste plaats komt er veel flexibiliteit bij kijken, en daarnaast kan het zijn dat het juiste moment pas op het allerlaatste moment duidelijk is. De enige zekerheid is de voorgeschreven uiterste datum waarop alles moet beginnen, en om voor de hand liggende redenen zijn we niet van plan die vrij te geven.

We zijn niet zo ver gekomen om eventuele laatste verstoringen toe te laten door wat er van de macht van de duisteren over is. We willen jullie echter vertellen dat jullie niet te lang meer hoeven te wachten, en wij geloven dat jullie intuïtief beseffen hoe nabij het is, dus houd vast aan jullie geloof in de schitterende toekomst die voor ons ligt.

SaLuSa 17 November 2010


Zaken zijn echt gericht op een beslissende krachtmeting, en wanneer de macht eenmaal van de Illuminatie is verwijderd, gaan de veranderingen heel snel beginnen. Waar zij zich ook heen wenden, worden ze met de Lichtkrachten geconfronteerd, en wij volgen heel nauwlettend hun reacties omdat ze irrationeel worden en in paniek raken. Ze vechten voor een verloren zaak en zijn zich nu bewust van de uiteindelijke instorting van hun imperium. Nergens is een schuilplaats omdat we al hun bewegingen volgen, en zoals we jullie eerder informeerden, zijn wij bij hun geheime vergaderingen aanwezig. Omdat onze bevoegdheid nu verder reikt dan onze oorspronkelijke opdracht, ondernemen we meer directe acties om de geheime operaties te stoppen die op jullie of andere landen zijn gericht. We herhalen jullie gevoelens dat “genoeg, genoeg is”, en het is nu de beurt aan het Licht om het pad van de mensen op Aarde aan te geven. Er is al zoveel werk gaan zitten in het plaveien van de weg naar de laatste jaren van deze cyclus, om er voor te zorgen dat het een gemakkelijke en succesvolle reis is. Jullie hebben natuurlijk een belangrijke rol gespeeld bij de verwezenlijking van zo’n resultaat, en jullie hebben geholpen het Lichtraster te creëren dat nu de Aarde omcirkelt.


Echte democratie vervangt het politieke vacuüm dat verzuimde te reageren op de behoeften van de mensen. Bewijs hiervan is te zien bij de recente gebeurtenissen in Birma, waar het geloof van Aung San Suu Kyi in democratische veranderingen, waarmee de mensen van de militaire wurggreep kunnen worden bevrijd, nooit wankelde. Net als President Obama is zij een ziel van immens Licht die onder grote druk van duisteren staat, maar zij verleent haar diensten zonder aan zichzelf te denken. Wees ervan overtuigd dat het Licht en haar aanhangers zullen zegevieren, en de duisteren zullen niet door macht of militaire kracht worden verslagen maar door de kracht van Liefde en Licht. Het mag onwaarschijnlijk klinken wanneer jullie op de geschiedenis terugkijken maar jullie bevinden je nu in een compleet ander tijdperk, waarin krachten van buitenaf met steun van de Broederschap van Licht de uitkomsten van activiteiten op Aarde richting geven. Moeder Aarde speelt ook een rol en verlangt ernaar met ons te werken als haar eigen reiniging plaatsvindt.


Dus Dierbaren, wat er ook gebeurt dat niet passend is bij het Ascentieproces, heb geen angst, want het zal voor geen jota het resultaat beïnvloeden. Zoals jullie soms leren, gaan veel landen nu door een proces van zelfanalyse omdat ze beseffen dat het oude model niet langer werkt. Degenen die de status-quo willen handhaven zijn hard op weg een minderheid te worden, en hun invloed zal het programma van veranderingen dat bijna begint, niet belemmeren. De Galactische Federatie vertegenwoordigt de beschavingen die oorlog en het gebruik van geweld zijn ontgroeid, en zij streven naar het tot stand brengen van totale vrede in het Universum. Wij zijn daarom heel erg bij jullie Ascentie betrokken, en staan klaar om jullie als medereizigers, die zich naar het Licht hebben verplaatst, te verwelkomen. Tot nu toe waren onze activiteiten veel meer beperkt, al hebben we jullie op jullie pad van evolutie geleid. Jullie hebben middels de geschonken vrije wil zelf de manier bepaald waarop jullie dit moment in de tijd wilden bereiken, en van hieruit zijn wij bevoegd jullie alle mogelijke hulp te geven. Feitelijk is het nu onze plicht ervoor te zorgen dat de cyclus succesvol wordt afgesloten, zodat het hele Universum kan ascenderen.


We weten dat velen van jullie zich erg opgewonden voelen over ontwikkelingen, en erg gevoelig zijn voor de veranderingen die in jullie midden plaatsvinden. Het zal uiteindelijk meer en meer mensen raken wanneer hun trilling wordt verhoogd, en wat een enorme energie zendt dit uit waardoor de veranderingen worden versneld. De Wake Up call, de oproep tot Bewustwording, heeft mensen naar het doel van het leven laten kijken, en naar hun overtuigingen in dat verband. De gegeven informatie is een fikse uitdaging voor degenen die onze betrokkenheid bij jullie evolutie niet eerder hebben overwogen. We willen jullie er daarom aan helpen herinneren dat wij jullie toekomstige zelf zijn, en ook jullie familie van de sterren. We zijn allemaal verbonden, Eén in het bewustzijn van de Schepper. In essentie verschillen wij niet van jullie, omdat we allemaal afkomstig zijn van de Bron van Al Dat Is. Ook wij zijn spirituele Wezens die op dit moment gewoon in een hogere dimensie bestaan omdat we met die specifieke trilling resoneren. Jullie zullen ons weldra vergezellen, want het is jullie bestemming met het einde van deze cyclus te ascenderen.


Jullie zijn nu wijs genoeg de armzalige verklaringen te negeren die voor de bezoeken van onze schepen aan de Aarde worden gegeven. Jullie zijn niet langer voor de gek te houden en jullie begrip van Kosmische zaken is heel opmerkelijk, waarmee de weg wordt voorbereid voor jullie verheffing naar Kosmisch Wezen. Voor degenen die de ontwikkelingen te snel vinden gaan, zal er te zijner tijd voldoende begeleiding worden gegeven. We proberen jullie niet met te veel informatie te overweldigen, maar op hetzelfde moment staan jullie op de drempel van een grote gebeurtenis die met jullie Ascentie zal eindigen. Wanneer jullie bewustzijn zich verruimt, zal je onvermijdelijk ervaren dat je beter in staat bent te begrijpen wat je wordt aangereikt. Er zijn in feite in alle geledingen van de samenleving prachtige zielen, maar ze hebben niet noodzakelijkerwijs hetzelfde bewustzijnsniveau als degenen die al wakker zijn geworden. Zij zijn geenszins van het Ascentieproces uitgesloten en zij zullen gemakkelijk alles accepteren wat nodig is om hun richting te veranderen. Dat is mogelijk omdat zij al de basis hebben voor een verdere uitbreiding van hun bewustzijn.


Wij komen meer en meer in jullie leven, en met opzet en niet door toeval, want we zullen samen verdergaan. Wanneer we ons eenmaal openlijk met jullie kunnen bezig houden, zullen we een grote verbinding zien ontstaan, en het zal ons helpen door de laatste reinigingsfases heen te komen. Niemand heeft beweerd dat het gemakkelijk zou zijn, en we hebben voortdurend geprobeerd jullie de feiten op een aanvaardbare wijze aan te reiken. Het laatste wat we wilden was het creëren van angst, en we zijn erg ver gegaan om uit te leggen dat we de effecten beperken van zoveel veranderingen. Moeder Aarde moet echter haar eigen Ascentie bereiken, maar onthoud dat zij jullie met zich meedraagt in het meest unieke proces waar fysieke Wezens bij zijn betrokken.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik zou willen dat we precieze informatie konden geven over de tijdsplanning van gebeurtenissen die zich bijna gaan manifesteren. Op de eerste plaats komt er veel flexibiliteit bij kijken, en daarnaast kan het zijn dat het juiste moment pas op het allerlaatste moment duidelijk is. De enige zekerheid is de voorgeschreven uiterste datum waarop alles moet beginnen, en om voor de hand liggende redenen zijn we niet van plan die vrij te geven. We zijn niet zo ver gekomen om eventuele laatste verstoringen toe te laten door wat er van de macht van de duisteren over is. We willen jullie echter vertellen dat jullie niet te lang meer hoeven te wachten, en wij geloven dat jullie intuïtief beseffen hoe nabij het is, dus houd vast aan jullie geloof in de schitterende toekomst die voor ons ligt.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
Originals and translations of Galactic Messages available on


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS