Followers

Google+ Followers

maandag 22 november 2010

SaLuSa, 22 november 2010Ik ben SaLuSa van Sirius en ik houd van jullie allemaal zoals jullie allemaal grote zielen van Licht zijn. Zie dat in iedereen die je ontmoet, zie de perfectie die er is en niet de uitwendige huid van de dualiteit die spoedig wordt omgevormd.

SaLuSa 22 November 2010


Wat was er de afgelopen dagen veel activiteit, en het was zeker een tijd van introspectie. Mensen handelen over het algemeen eerst en denken er naderhand over na, en een kleine onenigheid is heel goed in staat het beste of het slechtste in mensen naar boven te halen. Het is niet mijn bedoeling tot jullie te preken, want mijn rol, als zijnde de energie van een groep Wezens van de Galactische Federatie, is jullie de waarheid aan te reiken. Ik maak ook deel uit van een grootschalige Broederschap van Licht die het onderwerp van jullie Ascentie toegankelijk maakt. Wij doen onze uiterste best ervoor te zorgen dat jullie alle gelegenheid hebben te ascenderen. Wij proberen in de loop van ons programma jullie inzicht toe te laten nemen in het grote belang van de spirituele kant van jullie leven voor het uiteindelijke resultaat. Natuurlijk is het ook belangrijk dat jullie vertrouwd zijn met het Ascentie proces en dat jullie begrijpen hoe je alles wat je nodig hebt om te slagen, in je leven in kan passen.


Onderweg werden jullie met tal van uitdagingen geconfronteerd, en sommige daarvan eisten een grote mate van vertrouwen van jullie kant. Het pad kon nooit gemakkelijk worden, want gedurende duizenden jaren en tijdens vele levens vervielen jullie tot het patroon van de lagere trillingen. Er is geen oordeel aan verbonden want jullie konden in alle eerlijkheid een dergelijk resultaat niet voorkomen. De vibraties trokken veel lagere entiteiten aan en zij bleven jullie voor hun eigen doeleinden gebruiken. Alles is echter cyclisch van aard en jullie weten heel goed dat jullie huidige cyclus gaat eindigen. Jullie zijn je er ook van bewust dat het een chaotische tijd is omdat het oude zich vastklampt en de duisteren tot het uiterste gaan om de veranderingen te verhinderen, maar zonder succes. Wat verordend is, zal gebeuren, zelfs als het oncomfortabel is, en jullie zullen je in de toekomst verbazen over wat er heeft plaatsgevonden en je bevoorrecht voelen er een onderdeel van te zijn geweest. Begrijp goed dat vele, vele zielen graag jullie plaats hadden ingenomen maar jullie zijn allemaal uitgekozen vanwege jullie potentie elkaar de ervaringen te brengen die jullie nodig hebben. De eindtijden vormen een perfect einde voor jullie tijd in de dualiteit, en wederom, wanneer jullie terugblikken zullen jullie zien hoe het jullie naar een hogere staat van inzicht heeft opgetild en hoe jullie spiritueel begrip vooruit is gegaan.


Jullie hebben, door de volledige aard van alles wat jullie hebben ervaren, alle soorten van incarnaties gehad en jullie zijn door alle verschillende religies en spirituele groepen heen gegaan. Om jullie inzichten te vergroten, hebben jullie ook tijd met de duisteren doorgebracht, zodat jullie de verschillende energieën konden begrijpen die hun manier van expressie motiveerde. Dat is een noodzakelijk onderdeel geweest van jullie vele levens, en daarom waarschuwen wij tegen oordelen omdat er maar weinig situaties zijn die jullie niet zelf hebben ervaren. Wat jullie vandaag om je heen zien, is deels jullie eigen creatie en vanuit het oogpunt van een beschaving die de veranderingen nadert, is het noodzakelijk dat jullie je eigen rol vervullen om het ontbrekende Licht terug te brengen.


Ik kom nu aan het gedeelte waar jullie in het bijzonder in zijn geïnteresseerd in verband met de laatste boodschap en de consternatie en controverse die hij veroorzaakte. Het was de bedoeling het gegeven te benadrukken dat wij voortdurend in actie zijn tegen de duisteren en hun pogingen om een grote verstoring uit te lokken omdat jullie naar de laatste stappen van Ascentie gaan. Als zij hun gang hadden kunnen gaan, was het verhinderd en waren zij verder gegaan met hun agenda voor het volledig onderwerpen van jullie. Wij hebben hen, zoals jullie zouden kunnen zeggen, vleugellam gemaakt, en los van de vrije wil die nog steeds werkzaam is, hebben we de bevoegdheid elke actie te stoppen die jullie Ascentie serieus zou kunnen beïnvloeden. De kans was altijd aanwezig dat sommige van jullie zich zouden oriënteren op de opmerkingen die op Obama waren gericht en dat zij ontstelt zouden zijn. Jullie hadden hoe dan ook te maken met opvattingen van anderen met een andere kijk op de eindtijden, en als jullie de gevolgen op lange termijn zien, zullen jullie beseffen dat ze het resultaat volstrekt niet beïnvloeden. Het is een feit dat er zo veel verschillende overtuigingen bestaan met betrekking tot de wijze waarop de laatste dagen van de cyclus zich voltrekken. We bemoeien ons er niet mee en het is in overstemming met jullie eigen verwachtingen wat jullie zullen ervaren, als onderdeel van jullie persoonlijke reis. Zielen moeten met andere woorden de kans krijgen te ervaren wat zij voor zichzelf hebben gecreëerd en hun persoonlijke inzicht in alle zaken.


Het resultaat van de laatste boodschap was geen opzet, maar ze zijn altijd vatbaar voor een aantal manieren van interpreteren. Het was zeker niet onze bedoeling dat jullie zouden concluderen dat we plotseling de tegengestelde commentaren op Obama zouden ondersteunen. Onze steun aan hem is ten alle tijden volledig geweest, en hij is een heel bijzondere ziel die van ons allen volledige bescherming geniet. Er zijn al een aantal aanslagen op zijn leven geweest, en waarom Dierbaren, omdat gezien wordt wie hij werkelijk is, namelijk een groot Wezen van Licht. Wanneer hij in staat is zijn plan volledig uit te leggen en uit te voeren, zal hij vrede in de wereld brengen. We weten dat er campagnes zijn om Obama te ondermijnen en te verwijderen, want de duisteren hadden verwacht hun voorkeur voor een President in het Witte Huis te krijgen. Dat gebeurde niet, en jullie groeiende bewustzijn en succesvolle pogingen Licht en Liefde naar de planeet te brengen, waren daar gedeeltelijk voor verantwoordelijk. De Wet van Aantrekkingskracht is perfect en wanneer het Licht de dominante kracht wordt, is er geen plaats voor de lagere energieën. In dat opzicht worden jullie gecomplimenteerd vanwege jullie onvermoeibare werk Licht naar de Aarde te brengen.


Laat me tot slot zeggen dat jullie sterk moeten staan in jullie overtuigingen en dat jullie verder moeten kijken dan de pogingen van de duisteren om jullie af te leiden. Ze maken hier, daar en overal zo veel mogelijk herrie, en gebruiken iedereen die voor hun negatieve gedachten en acties bezwijkt. Zorg ervoor dat wanneer je eenmaal goed in het Licht zit, je niet naar beneden valt door hun pogingen je af te leiden. Ons kanaal Mike werd niet van zijn stuk gebracht door de opvattingen van Colleen die haar eigen sterke overtuigingen heeft, en de reacties van sommige van jullie waren op zijn zachtst gezegd een verrassing voor hem. Het heeft velen van jullie echter op hun eigen reactie laten reflecteren en dat kan alleen maar tot een groter inzicht in jezelf leiden.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik houd van jullie allemaal zoals jullie allemaal grote zielen van Licht zijn. Zie dat in iedereen die je ontmoet, zie de perfectie die er is en niet de uitwendige huid van de dualiteit die spoedig wordt omgevormd.


Lieve Vrienden,
In een persoonlijk voetnoot moet ik jullie vertellen dat ik gisteren opnieuw 170 e-mails heb ontvangen, en werkelijk iedereen steunde mijn werk en mij. Ik kan echt niet de tijd vinden ze allemaal zo te beantwoorden als ik wel zou willen, dus ik wil jullie opnieuw laten weten hoeveel jullie steun voor mij betekent.


Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
Originals and translations of Galactic Messages available on


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS