Followers

Google+ Followers

vrijdag 5 november 2010

SaLuSa, 5 november 2010




Waarnemingen van onze vloot vinden doelbewust frequenter plaats en onze aantallen nemen toe. De geheimhouding werkt niet langer, en het uitoefenen van druk voor het vrijgeven van de waarheid forceert een doorbraak bij de betrokkenen. We verwachten dat disclosure, de publieke bekendmaking, waarschijnlijk uiterlijk binnen een paar maanden plaatsvindt. Het is alleen een bevestiging van wat algemeen bekend is en het zal zeer weinig mensen verrassen. Wat het echter zal doen, is mogelijk maken dat mensen naar voren treden om te onthullen wat zij weten. Het zal ook nieuwe vragen oproepen aan de autoriteiten ten aanzien van waarom zoveel verborgen werd gehouden en in wiens belang dit gebeurde.


Dergelijke onthullingen zullen uiteindelijk tot een publiek protest leiden tegen de onderdrukking van apparaten die met vrije energie werken. Dit zal worden beschouwd als een van de meest criminele daden die hebben plaatsgevonden, omdat daarmee het gebruik van ontdekkingen is verhinderd die de levenskwaliteit van mensen immens had kunnen verhogen.


Het wordt een eindeloze lijst van dingen die jullie zijn ontzegd, en de woede van de mensen wordt niet minder door het feit dat veel vooruitgang louter aan militaire doeleinden werd voorbehouden.




SaLuSa 5 November 2010


Ieder van jullie heeft immense creatieve krachten maar slechts weinigen beseffen het of geloven in hun eigen capaciteiten. Soms komen mensen van gelijksoortige geest bij elkaar, en met name wanneer het doel ervan genezen is, ervaren zij een toename in hun mate van succes. Als je meer groepen opricht, wordt het zelfs nog krachtiger, totdat hun intentie vooruit wordt geholpen door een enorme gedachtevorm van extreem krachtige energie. Alles kan echt worden bereikt wanneer sterke aandacht wordt gericht op het onderwerp van je gedachten. Vertaal dat eens naar een landelijke beweging en jullie hebben een werkelijk niet te stuiten kracht ten goede, of omgekeerd. Dit heeft in het verleden tot oorlogen geleid waarbij het ene land tegen het andere werd uitgespeeld, en dit werd vaak door volkomen leugenachtige propaganda en haat aangewakkerd.


Nu Dierbaren, zijn de bakens verzet, zoals jullie zouden zeggen omdat de wereldwijde beweging van mensen-macht een groot verlangen heeft opgewekt om vrede in de wereld tot stand te brengen. De resulterende energie wordt aangetrokken door degenen die op dat front actief zijn en het heeft hen boven hun verwachting bekrachtigd. Vrede en een volledig einde aan oorlogen komt er aan, en hoe zou je inderdaad Ascentie kunnen bewerkstelligen zonder dat de trilling op Aarde wordt verhoogd. Omdat jullie deze strijd hebben gewonnen, is de toekomst verzekerd, en geen enkele hoeveelheid vertragingstactieken door de tegenstanders zal enig verschil maken. Weet daarom dat welk probleem je ook tegenkomt, het slechts van korte duur zal zijn, en jullie worden je spoedig bewust van veranderingen die de mensheid heel snel vooruit helpen.


Er zijn maar weinig mensen die niet de manier hebben opgemerkt hoe dingen om hen heen veranderen. Ze begrijpen misschien niet allemaal waarom er zoveel onzekerheid bestaat maar wanneer we openlijk contact met jullie hebben, zal de situatie helder worden. Er zal geen weg terug zijn naar oude methoden, en ze zullen snel geschiedenis worden om nooit meer terug te keren. De toekomst is in meer opzichten goudgekleurd en het Gouden Tijdperk wenkt om alle aan jullie gedane beloften te vervullen. De dualiteit is echt genoeg, maar als hij eenmaal achter jullie ligt, zal hij in de verte verdwijnen als een slechte droom. Jullie blijven achter met het voordeel van enorm veel ervaringen, die van nut zijn bij het verlenen van hulp aan anderen die jullie evolutieniveau nog niet hebben bereikt.


In de VS veranderen de tussentijdse verkiezingen niet echt iets aan wat voor de nabije toekomst staat gepland. Politiek zal net als andere belangrijke kwesties die jullie ernstig beïnvloeden, volledig worden vernieuwd om in lijn te komen met het Nieuwe Tijdperk. Door er even over na te denken, wordt duidelijk dat vooruitgang richting Ascentie niet hals over kop kan plaatsvinden voordat het nieuwe pad is geopend. De warboel en restanten van de dualiteit moeten worden opgeruimd en het herstel van de Aarde moet zo snel mogelijk worden voltooid. Wij zijn hier volledig op voorbereid en wachten alleen op de juiste omstandigheden om van start te gaan. Het kan niet worden uitgevoerd zonder jullie volledige samenwerking, waarvan we weten dat die wordt verleend wanneer jullie over jullie plaats in ons plan worden geïnformeerd.


Van onze kant, en die van andere bezoekers aan de Aarde, kunnen we niet veel meer doen dan ons bestaan bevestigen. Waarnemingen van onze vloot vinden doelbewust frequenter plaats en onze aantallen nemen toe. De geheimhouding werkt niet langer, en het uitoefenen van druk voor het vrijgeven van de waarheid forceert een doorbraak bij de betrokkenen. We verwachten dat disclosure, de publieke bekendmaking, waarschijnlijk uiterlijk binnen een paar maanden plaatsvindt. Het is alleen een bevestiging van wat algemeen bekend is en het zal zeer weinig mensen verrassen. Wat het echter zal doen, is mogelijk maken dat mensen naar voren treden om te onthullen wat zij weten. Het zal ook nieuwe vragen oproepen aan de autoriteiten ten aanzien van waarom zoveel verborgen werd gehouden en in wiens belang dit gebeurde. Dergelijke onthullingen zullen uiteindelijk tot een publiek protest leiden tegen de onderdrukking van apparaten die met vrije energie werken. Dit zal worden beschouwd als een van de meest criminele daden die hebben plaatsgevonden, omdat daarmee het gebruik van ontdekkingen is verhinderd die de levenskwaliteit van mensen immens had kunnen verhogen. Het wordt een eindeloze lijst van dingen die jullie zijn ontzegd, en de woede van de mensen wordt niet minder door het feit dat veel vooruitgang louter aan militaire doeleinden werd voorbehouden.


Ons advies is rustig te blijven en woede te beheersen vanuit de wetenschap dat gerechtigheid zal plaatsvinden. Weet verder dat jullie niet alleen vele geavanceerde technologieën van ons krijgen, maar dat vele daarvan in feite ook meer recente uitvindingen betreffen waar jullie nog meer profijt van zullen hebben. We willen dat jullie onafhankelijk van anderen worden als het gaat om energie voor verwarming en andere behoeftes binnenshuis. Het Universum is gevuld met vrije energie en leden van de Galactische Federatie, Sterren Naties, en andere meer geavanceerde beschavingen gebruiken dit. We willen jullie niet in één keer met alles overweldigen, we willen jullie in een aantal opeenvolgende stappen, die we zorgvuldig zullen uitleggen, naar het Galactisch Tijdperk brengen.


Wanneer er eenmaal contact is gelegd, zullen we heel druk blijven, maar we hebben geen moeite dit te hanteren omdat we over miljoenen voertuigen beschikken met bijbehorend personeel. Wat we meer en meer registreren is het geleidelijk afnemen van angst voor ons. Dat is hartverwarmend omdat we geduldig hebben gewerkt aan het creëren van vertrouwen en vriendschap tussen ons. Niemand kan ontkennen dat we een vreedzaam karakter hebben laten zien, en wij zijn nooit bij een confrontatie met jullie betrokken geweest. Zoals we vaak hebben opgemerkt, vertrekken wij liever bij een situatie die eruit ziet of die in geweld zou kunnen losbarsten. Dat hebben we in veel gevallen gedaan, met name wanneer onze vloot zonder enige provocatie van onze kant onder vuur werd genomen. We weten dat er incidenten zijn geweest met de Greys, maar zij zijn noch leden van onze Federatie, noch staan zij onder onze controle. Zij kregen middels overeenkomsten met vorige regeringen van de VS basissen op de Aarde, en dat is vrij lang geleden.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en terugkijkend zien wij hoeveel tijd er voor jullie is versneld. Dit zal aanhouden totdat jullie het moment van Ascentie bereiken, wanneer jullie verheffing je in de hogere dimensies brengt en waar alles zich in het Nu bevindt. Jullie levens zullen getransformeerd worden in wat een droomwereld lijkt te zijn, maar voor jullie zal het perfect echt zijn. Jullie keren terug naar een levenservaring die eens zo vertrouwd voor jullie was, en jullie grote vreugde en geluk brengt. Wij zijn zeker heel blij voor jullie en na jullie reizen in de dualiteit hebben jullie volkomen de kans verdiend te ascenderen. De Schepper heeft zich aan het plan gehouden voor jullie bevrijding uit de dualiteit, zodat jullie unieke Wezens kunnen worden met een volledig bewustzijnsniveau. We worden dan als het ware Eén en bereizen het Universum als Galactische Wezens.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte


http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian

Originals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocation



AN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS