Followers

Google+ Followers

vrijdag 19 november 2010

SaLuSa, 19 november 2010Jullie geest ervoor openstellen, maakt deel uit van het bewustwordingsproces en dit zal doorgaan totdat jullie volledig Bewuste Wezens zijn geworden.at gaat nu allemaal veranderen en jullie beginnen nu concepten te begrijpen die jullie nog niet zo lang geleden zouden hebben verbijsterd. Als jullie je met die beschrijving kunnen identificeren, ondervinden jullie zeker een verruiming van jullie bewustzijn.

SaLuSa 19 November 2010


Sensationeel nieuws reist op Aarde snel, en de waarheid over de neergehaalde raket vormt daarop geen uitzondering. Een moedige ziel, genaamd Colleen Thomas, heeft aan een interview meegewerkt om de Pleiadische versie van de gebeurtenissen weer te geven. Ik vraag Michael de link aan jullie bekend te maken, en hij zal hem onderaan de boodschap vermelden. Dergelijk nieuws is een teken van de tijd waarmee wordt aangegeven dat mensen niet langer bang zijn voor autoriteiten, en dat zij van plan zijn de waarheid om zich heen te verspreiden. Het zal alleen door een dergelijke uitwisseling van informatie zijn dat het werkelijke doel achter acties, die namens jullie worden uitgevoerd, bekend wordt. Jullie zijn te lang voorgelogen en als gebruiksvoorwerpen door de Illuminatie behandeld, in hun plan voor jullie uiteindelijke onderwerping.


Veel mensen hebben bovendien hun bereidheid aangegeven de inspanningen van mensen als Steven Greer te ondersteunen. Hij heeft honderden getuigenissen verzameld die de waarheid over disclosure (de publieke bekendmaking van ons bestaan) zullen bevestigen, en dit wacht op officiële toestemming om onze aanwezigheid te erkennen. Het zal slechts het begin zijn van een lange serie onthullingen die veel verder terug gaan dan jullie je waarschijnlijk kunnen voorstellen. De stemming op Aarde verandert snel en de mensen mobiliseren zich, om waar nodig druk uit te oefenen teneinde de waarheid over de geheimhoudingen naar buiten te krijgen. Ze accepteren niet langer blind wat de Regeringen hen vertellen, en ondervragen langdurig hun verklaringen. Met de toenemende bewustzijnsniveaus zal deze manier om de waarheid te leren zich verspreiden. Voor het ogenblik is Internet jullie enige bron van betrouwbare informatie, maar wees op je hoede voor hen die om uiteenlopende redenen iets anders dan de waarheid verspreiden. Vertrouw, in geval van twijfel, op je eigen intuïtie en controleer de feiten door ze met websites te vergelijken die je vertrouwt.


Wat gaande is, brengt jullie in een versnelling naar de eerste echte veranderingen, die de meeste mensen zullen overvallen. Er zijn echter voldoende ontwaakte mensen om hen gerust te stellen en hen te helpen de redenen achter dergelijke gebeurtenissen te begrijpen. De allerbelangrijkste reden is natuurlijk de ultieme voltooiing van deze cyclus en uiteindelijk Ascentie. In de daaraan voorafgaande maanden zal er veel tijd worden besteed aan het uitleggen van de methode hoe mensen zich erop kunnen voorbereiden. Grotendeels is het de noodzaak te weten hoe je jezelf kan centreren, en hoe jullie je bewustzijn kunnen verruimen tot een punt waarop de lagere trillingen niet langer in staat zijn jullie te raken. Ascentie is een natuurlijk gevolg van het hoogtepunt van de krachtige energieën die het veroorzaken.


Het is gemakkelijk voor ons jullie te vragen kalm te blijven wanneer Moeder Aarde actiever wordt, maar het is heel belangrijk als jullie willen vermijden angstig te worden. Angst verlaagt snel jullie trillingsniveau en als je het in standhoudt, maakt het je ontvankelijker voor ziektes. Het trekt ook juist datgene aan, wat de angst op de eerste plaats veroorzaakte. De Wet van Aantrekkingskracht maakt geen onderscheid tussen of hetgeen waar je sterk aan denkt, als wenselijk of onwenselijk wordt beschouwd. Waar jullie je aandacht op richten, breng je naar jezelf toe, en is de basis van zelfgenezing. Het is mogelijk jezelf gezond te denken door zo’n positieve houding aan te nemen. In de verre toekomst worden jullie krachtige scheppers, en zelfs mede-scheppers samen met God. Het lijkt misschien een lange weg, als je in gedachten hebt waar jullie nu zitten, maar dergelijke krachten zijn zich nu al aan het ontwikkelen.


De meesten van jullie zijn door de zo lange onderdompeling in de lagere trillingen, eigenlijk hun ware potentieel vergeten. Jullie geest ervoor openstellen, maakt deel uit van het bewustwordingsproces en dit zal doorgaan totdat jullie volledig Bewuste Wezens zijn geworden. Jullie zijn zo’n lange tijd doelbewust klein gehouden, en hadden weinig besef van het grote Wezen dat jullie in werkelijkheid zijn. Dat gaat nu allemaal veranderen en jullie beginnen nu concepten te begrijpen die jullie nog niet zo lang geleden zouden hebben verbijsterd. Als jullie je met die beschrijving kunnen identificeren, ondervinden jullie zeker een verruiming van jullie bewustzijn. Telepathie zal ook beginnen toe te nemen en jullie zullen dat beseffen wanneer je weet wat mensen denken en je hun gedachten oppikt. Jullie kunnen het ontwikkelen door je gedachten naar een ander te projecteren, en jullie zullen verbaasd staan te merken dat het werkt. Te zijner tijd zal het de gewone manier van communiceren worden, die wij, van de Galactische Federatie, ook gebruiken.


Jullie zullen merken dat jullie in je droomstaat andere zielen ontmoeten die ook hun lichaam hebben verlaten, maar belangrijker is dat jullie een bewuste herinnering mee terug nemen. Sommige van jullie zullen ons ook mogen bezoeken en dat komt zeer waarschijnlijk doordat jullie eigenlijk met onze beschaving zijn verbonden. Met name op dit moment vertegenwoordigen velen van jullie op Aarde hun eigenlijke familie, zoals Colleen Thomas en de Pleiadiërs, die we eerder in de boodschap noemden. Jullie zullen op zeker moment over jullie banden met ons leren, en er misschien achter komen dat je hebt afgesproken naar je thuisplaneet terug te keren wanneer deze cyclus eindigt. Jullie komen uit jullie droomachtige toestand waar jullie in werden gezet, in een onwerkelijke positie waarin jullie de illusie geloofden waarin jullie leefden. Dat is de reden waarom er enige nadruk wordt gelegd op het naar buiten krijgen van de waarheid naar het publieke domein.


Dierbaren, er gebeurt zoveel dat jullie hoofd wel zal tollen, en daarom benadrukken we zo vaak de noodzaak gecentreerd te blijven. Met de stroom meegaan is een goed advies, maar gebruik jullie voordeel te weten wat er gepland staat door gegrond en kalm te blijven. Op een dag kijken jullie op deze tijd terug en door het grotere plaatje te zien, beseffen jullie dan hoe bevoorrecht jullie waren aanwezig te zijn, om de overgang naar de hogere dimensie te beleven. Het is een grote gebeurtenis van zo’n grootschalig belang voor alle levensvormen in het Universum, en het zal volgens plan verlopen en een fantastische verandering vertegenwoordigen die alleen op bevel van de Schepper kon plaatsvinden. De Kleine Aarde wordt daardoor een heel belangrijk radertje in een hele grote machine, en daarom trekt zij een heleboel aandacht. Bezoekers van jullie zonnestelsel moeten op afstand blijven maar vele, vele beschavingen vanuit zelfs andere Universa, willen aanwezig zijn om getuige te zijn van Ascentie. Dat geeft jullie een idee wat voor grote happening er plaats gaat vinden, en dit kan door niets wat op Aarde gebeurt, worden beïnvloedt. De mogelijkheid voor dergelijke niveaus van inmenging zijn we gepasseerd, en wij zijn hier om te zien dat succes wordt gegarandeerd.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik word erg geraakt door jullie vooruitgang naar het werkelijke begin van Ascentie. Natuurlijk begon het al lang geleden, maar het is pas sinds de laatste 30 jaar dat het echt wordt opgepikt.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte


The YouTube video link is: http://www.youtube.com/watch?v=7UAeSsvHhTg


Nawoord van Mike Quinsey naar aanleiding van reacties:

Ik heb het gevoel dat ondanks dat Colleen Thomas over het algemeen wordt beschouwd als iemand die erg negatieve informatie verspreidt, deze specifieke video een waar verslag doet van een incident dat heeft plaatsgevonden. Het onderschrijft niet haar andere boodschappen, noch betekent het dat SaLuSa Obama de schuld geeft van het geven van toestemming voor lancering van de raket, aangezien hij geen andere optie zou hebben gehad, als hij een “noodsituatie verzoek” van het militaire apparaat zou hebben ontvangen.

Ik hoop dat mijn opmerkingen helpen de situatie te verduidelijken.

In Liefde en Licht,
Mike Quinsey.

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
Originals and translations of Galactic Messages available on


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS