Followers

Google+ Followers

vrijdag 26 november 2010

SaLuSa 26 November 2010


Wij, leden van de Galactische Federatie, kunnen op Aarde zijn geweest of op een andere planeet waar een andere vorm van evolutie bestaat.Wij vertegenwoordigen liefde en Licht en handhaven vrede in het Universum, en zoals in jullie geval helpen we degenen die klaar zijn om te ascenderen en ons te vergezellen.


We kunnen zeggen dat wij verantwoordelijk zijn voor aardse zaken, in die zin, voor zover wij mogen gaan, we hebben de leiding en zijn weldra bij jullie.

SaLuSa 26 November 2010


De woede en onvrede over de problemen in de wereld is begrijpelijk, omdat jullie met het draaiboek van de Illuminatie naar de door hun geplande chaos en achteruitgang zijn geleid. Gedurende vele jaren hebben zij de weg naar omstandigheden vergemakkelijkt, die de ondergang van jullie beschaving veroorzaakte om hun plan voor wereldheerschappij te verwezenlijken. Door dit te doen creëerden zij de noodzaak voor verandering en dachten zij deze gelegenheid te kunnen gebruiken om een wereldregering in te voeren. Die zou natuurlijk zijn gevormd met zorgvuldig door hen geselecteerde vertegenwoordigers en dit zou hen volledige controle en jullie onderwerping hebben opgeleverd. De mogelijkheid van verandering heeft echter ook de deur voor onze eigen agenda geopend om jullie van hen te bevrijden. Doordat zaken hun controle zijn ontgroeid, hebben we ons dus voorbereid op het herstellen van jullie vrijheid en soevereine rechten.


Toen de Illuminatie probeerden jullie problemen te laten escaleren en de krijgswet in te voeren, zijn wij samen met onze bondgenoten tussenbeide gekomen en hebben dit verhinderd. We hebben hun getij van vooruitgang gestremd terwijl jullie bewustzijnsniveaus op hetzelfde moment toenamen. Dit heeft doeltreffend jullie blik gericht op wat voor jullie verborgen werd gehouden en jullie zijn in staat door de gebruikte drogredenen heen te kijken. En niet alleen dat, jullie beseften ook wat jullie is ontzegd en leerden over ons en ons goddelijk plan voor Ascentie. De toekomst is niet langer een mysterie dankzij de vele kanalen van waarheid die op Aarde bestaan. Er zijn echter verschillende gradaties van helderheid en jullie moeten extra voorzichtig zijn wanneer je beslist welke betrouwbaar zijn. Het is vaak het geval dat een individueel kanaal een onderbewuste voorkeur heeft voor een bepaald einde van de cyclus, en zodoende entiteiten aantrekt die met die trilling resoneren. Jullie aandacht zal over het algemeen worden gegrepen door degenen wiens boodschappen zich op liefde en Licht concentreren. Zij die over bestraffing praten en de toorn van God, werken vanuit een ander niveau wat vaak het gevolg is van de orthodoxe leer.


Zoals bij alle zaken die jullie persoonlijk raken, adviseren wij altijd je eigen intuïtie te volgen. Het zal je leiden naar wat voor jou goed is op dat moment. Soms hebben jullie lessen te leren waardoor jullie van tijd tot tijd een omweg nemen, om weer opnieuw bij het juiste pad terug te komen. Maak je geen zorgen wanneer jullie beseffen dat je leringen hebt gevolgd die met misleidende informatie waren verweven. Het belangrijkste aspect eraan is dat jullie er bovenuit zijn gegroeid en vooruit gaan in je evolutie. In werkelijkheid is er geen haast, behalve dat jullie ernaar verlangen te ascenderen. Jullie moeten echter je hoogste versie van wat nodig is na te streven in de praktijk brengen, als jullie naar je Christusbewustzijn toewerken. Het kan worden samengevat door ‘voor anderen te doen wat je voor jezelf zou doen’, en door te zien dat alle zielen Eén zijn.


Het Menselijk Ras wordt omringd door mensen die elkaar beoordelen en het wordt zelfs als een vorm van vermaak in jullie mediaprogramma’s gestimuleerd. Het is niet de weg van hen die verlicht zijn, al bedoelen we niet dat jullie zouden moeten stoppen met nadenken of het hebben van een mening. Het gaat om het doelgericht op de korrel nemen van mensen met de intentie hen onderuit te halen, wat negatief en schadelijk is. Het gebeurt vaak in de vorm van afbekken waarbij wordt ingespeeld op verschillen met wat als normaal wordt beschouwd. Het kan racistisch worden en precies de afscheiding creëren waar de duisteren op uit zijn om disharmonie te veroorzaken. Zoals we jullie vaak vertellen, is ieder van jullie een goddelijke vonk en Eén met elkaar. Wanneer er daarom voor elk leven ervaringen worden uitgekozen, zullen die jullie onveranderlijk van het ene naar het andere ras voeren. In deze specifieke tijd waarin het einde van de cyclus eindigt, mogen jullie er zeker van zijn dat jullie in elk groot land van de wereld hebben geleefd. Jullie hebben daardoor vrijwel zeker de gebruiken en religies gevolgd die daarmee waren verbonden. Op deze wijze neemt jullie inzicht toe en vindt jullie bewustwording plaats.


Wij, leden van de Galactische Federatie, kunnen op Aarde zijn geweest of op een andere planeet waar een andere vorm van evolutie bestaat. Het heeft echter uiteindelijk als doel, ongeacht waar het plaatsvindt, naar de hogere dimensies te ontwikkelen. Alle zielen zijn van het Licht, en in de hoogste dimensie nemen zij de vorm aan van Lichtwezens. Ik ben SaLuSa en ik kom van Sirius, en jullie zijn je er waarschijnlijk van bewust dat onze Federatie uit allemaal verschillende geascendeerde beschavingen bestaat. In het verleden zullen jullie over de Venusianen hebben gelezen, de Arcturiërs, Pleiadiërs en Andromedanen die bij ons zijn aangesloten, en vooral met contacten op Aarde in het verleden worden geassocieerd. Er bestaan natuurlijk ook anderen maar zij hoeven niet noodzakelijk met ons te zijn verbonden. Al onze leden hebben bijvoorbeeld allang de barbaarse praktijk van oorlog voeren opgegeven. Wij vertegenwoordigen liefde en Licht en handhaven vrede in het Universum, en zoals in jullie geval helpen we degenen die klaar zijn om te ascenderen en ons te vergezellen.


Houd in gedachten dat jullie vrije wil gedurende al jullie ervaringen in werking is geweest. Zelfs nu wordt Ascentie aan geen enkele ziel opgedrongen, maar vanwege het belang van deze tijd wordt het jullie wel voorgelegd. Het is vervolgens aan jullie of je het accepteert, en als je het doet, zal alle mogelijke hulp worden gegeven om ervoor te zorgen dat je slaagt. Wij kunnen niet voldoende benadrukken wat voor unieke mogelijkheid jullie hebben de cyclus van hergeboorte te verlaten, en omhoog te gaan naar de hogere sferen van schoonheid en louter geluk. Als jullie ze maar konden bezoeken, zoals sommige zielen hebben gedaan, dan zou het gevoel van uiterste tevredenheid en vrede jullie overweldigen. Wanneer jullie eenmaal de vreugde van een dergelijk niveau kennen, keren jullie met weerzin terug naar Aarde. Natuurlijk kunnen jullie op Aarde geluk ervaren maar het duurt meestal niet lang voordat je leven wordt verstoord. Relaties liggen vaak ten grondslag aan jullie ongeluk, maar het is een onderdeel van jullie leerproces dergelijke obstakels te overwinnen. Let er in dat opzicht op dat jullie exact ervaren wat jullie hebben gepland, en je kan dus net zo goed de beoogde les proberen te begrijpen, die ze je brengen. Eenmaal geleerd, wordt normaal gesproken niet van je verwacht die weg nog een keer af te leggen.


Zaken op Aarde naderen een breekpunt, en het duurt niet lang meer voor er iets moet gebeuren om ons de gelegenheid te geven openlijk naar buiten te treden. Er zijn misschien tekenen die aangeven waar het allemaal voor het einde van het jaar naartoe leidt, maar we zijn in ieder geval volledig klaar om van start te gaan. Dit is al vrij lange tijd het geval en we vernieuwen ons programma in samenhang met wat er op Aarde gebeurt. Er zit beweging in wat wij nodig hebben om verder te gaan, en sommige van jullie hebben dit opgepikt. We kunnen zeggen dat wij verantwoordelijk zijn voor aardse zaken, in die zin, voor zover wij mogen gaan, we hebben de leiding en zijn weldra bij jullie.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
Originals and translations of Galactic Messages available on


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS