Followers

Google+ Followers

maandag 29 november 2010

SaLuSa, 29 november 2010


Er is nog maar weinig tijd over voor we bij elkaar kunnen komen, zodat het belangrijk is dat jullie energieën worden aangewend om de weg voor uiteindelijk contact voor te bereiden.

Praat over jullie verwachtingen, wanneer de mogelijkheid zich voordoet, en over hoe jullie de komst van jullie broeders en zusters uit de Ruimte zien.

Wij zijn jullie maatjes en vrienden die toegewijd zijn aan het garanderen van een gelukkig einde aan de dualiteit.

Als de veranderingen van start gaan, zal het niet gemakkelijk zijn voor jullie maar jullie zullen in ieder geval weten dat alles in relatief korte tijd goed komt.


Hoe eerder we de Galactische Federatie volledig in jullie leven kunnen betrekken, hoe sneller we het een stuk gemakkelijker voor jullie kunnen maken.

Jullie kunnen ervan op aan dat we samen met onze bondgenoten er heel hard aan werken de omstandigheden te leveren waarin dingen op gang kunnen komen.

SaLuSa 29 November 2010


Spanningen op Aarde lopen altijd op wanneer er toestanden zijn, oorlogsdreiging of mogelijke confrontaties. Dat veroorzaakt natuurlijk angst en ondersteunt daarmee de bedoeling van degenen die graag verdere spanningen creëren. We willen jullie ervan verzekeren dat, los van kleinere schermutselingen, geen enkele escalatie wordt toegelaten die de mogelijkheid van een algemene oorlog zou kunnen scheppen. Jullie, het volk, hebben lange tijd vrede gezocht maar het ontbrak jullie aan leiderschap die dit kon verwezenlijken. Er zijn pogingen gedaan de potentie voor een wereldoorlog te beperken maar zelfs de vermindering van nucleaire wapens heeft weinig verschil gemaakt. Het oude paradigma was een model dat het plaatsvinden van oorlogen verwachtte, en moedigde dit echt aan als middel om macht over de wereld te verkrijgen. Jullie pleidooien voor vrede zijn echter door hogere machten dan die op Aarde beantwoord. De cyclus van dualiteit zoals jullie die nu kennen, eindigt volgens plan door middel van Ascentie en dat gaat met onze hulp gebeuren.


Wanneer de veranderingen beginnen, laat de chaos op Aarde jullie onzekerheid over de toekomst verder toenemen. Het is niet te vermijden omdat de structuur van jullie samenleving ineenstort doordat de oude manier van leven onwenselijk en onhoudbaar is. Zoals jullie nu zien hoe de laatste dagen worden uitgespeeld, veroorzaakt dat een reactie van woede en protesten onder jullie. We verzoeken jullie, zoals we dat eerder hebben gedaan, je niet voor het karretje van de duisteren te laten spannen door gewelddadig te worden. Jullie kunnen de strijd op die manier niet winnen en geven slechts een reden voor een krachtiger respons en het verder beknotten van jullie vrijheid. Vreedzame protesten banen een weg vooruit, trekken meer Licht aan naar de Aarde en verheffen de mensen. Jullie zijn in feite al behoorlijk lange tijd het Licht aan het opbouwen, en als gevolg daarvan zijn jullie bewustzijnsniveaus ook gestegen. Het heeft ons in staat gesteld in grotere mate dan voorheen te kunnen reageren, en we hebben nu de bevoegdheid directer tussenbeide te komen. We hebben gedurende enige tijd jullie activiteiten nauwgezet gevolgd en elke handeling gestopt die tot een grootscheepse oorlog had kunnen escaleren. We hebben vaak onbezonnen bevelen voorkomen om een ander land aan te vallen, en we hebben verhinderd dat raketten werden afgevuurd. Jullie zullen te zijner tijd de volledige geschiedenis leren over hoe jullie zijn bedrogen en hoe jullie in de plannen van de Illuminatie voor wereldheerschappij zijn gebruikt.


We voelen ons verplicht jullie geïnformeerd te houden over wat er om jullie heen gebeurt omdat het ook goed is dat jullie begrijpen dat zelden iets is wat het lijkt. De media wordt gecontroleerd en jullie worden met het nieuws gevoed dat de plannen van de duisteren ondersteunt, wat duidelijk verre van de waarheid is. Zelfs met jullie toegenomen krachten door het recht op openbaarheid van bestuur, wordt jullie nog veel van de waarheid ontzegd, zoals jullie hebben gemerkt. Als jullie echter meer leren en te weten komen, is het heel belangrijk dat jullie reactie zinnig en vreedzaam is. Het zal kracht toevoegen aan jullie eisen om verandering, zonder dat het gezag jullie onderuit haalt zoals dat bij gewelddadige acties het geval is. Er is nog maar weinig tijd over voor we bij elkaar kunnen komen, zodat het belangrijk is dat jullie energieën worden aangewend om de weg voor uiteindelijk contact voor te bereiden. Praat over jullie verwachtingen, wanneer de mogelijkheid zich voordoet, en over hoe jullie de komst van jullie broeders en zusters uit de Ruimte zien. Wij zijn jullie maatjes en vrienden die toegewijd zijn aan het garanderen van een gelukkig einde aan de dualiteit. Als de veranderingen van start gaan, zal het niet gemakkelijk zijn voor jullie maar jullie zullen in ieder geval weten dat alles in relatief korte tijd goed komt.


Hoezeer sommige bronnen ook proberen jullie aandacht van de toekomst weg te halen die jullie bestemming is, het wordt steeds helderder dat jullie je te midden van grote galactische veranderingen bevinden. De energieën zijn op zo’n grote schaal aan het veranderen dat ze worden opgemerkt vanwege hun effect op alle vormen van leven. Een deel van wat jullie als lagere levensvormen zouden kunnen aanduiden, is aan het verdwijnen en andere vormen muteren. Het maakt allemaal deel uit van de voorbereidingen om ervoor te zorgen dat jullie klaar zijn voor de overgang naar een hogere trilling. In jezelf zal het geleidelijk worden opgemerkt als een verjonging van je lichaam, en jullie gezondheid verbetert. Zoals jullie begrijpen, kunnen dood en ziekte niet in de hogere dimensies bestaan. Als jullie de veranderingen erkennen die Moeder Aarde moet uitvoeren om zich op Ascentie voor te bereiden, zullen jullie begrijpen waarom sommige fysieke veranderingen noodzakelijk zijn. Het is zeker een tijd van beproeving, maar wanneer jullie beseffen waarom dingen gebeuren, zijn jullie beter toegerust ze te hanteren en wij zijn natuurlijk nooit ver weg met onze hulp.


Wij beschermen jullie en blijven gebeurtenissen monitoren om ervoor te zorgen dat er geen verstoring plaatsvindt die disclosure, publieke bekendmaking, ernstig vertraagt. De druk om met de waarheid over ons naar buiten te komen, neemt toe en het is de officiële erkenning en acceptatie die essentieel is voor ons open contact. Er gebeurt veel in dit verband en onze bondgenoten zitten dicht bij het bereiken van een grote doorbraak. Het zal plotseling allemaal op z’n plaats vallen en dan zijn jullie stevig op weg naar Ascentie. Dat is ons hoofddoel en van daaruit gaan jullie heel snel naar een nieuwe manier van leven die jullie van alles dient te voorzien wat jullie is onthouden. Wij praten over vrede, en over het bevrijden van jullie van alles wat jullie ontwikkeling heeft tegengehouden en jullie in een staat van onderwerping hield. Jullie hebben hier zo lang ingezeten dat jullie het als normaal gingen accepteren, terwijl jullie ver voorbij dergelijke overheersing en ontzegging van alle levensbehoeften hadden moeten zijn ontwikkeld. De Aarde heeft altijd een overvloed gehad aan alles wat jullie nodig hadden maar het werd geëxploiteerd om de hebzucht van de weinigen te voeden die over jullie heersten.


Jullie hebben een uitdrukking die zegt, nog even door te bijten, en dat is wat jullie moeten doen. Kijk achter de directe ontberingen naar de toekomst waarin alles in jullie voordeel zal veranderen. Wij zijn een kolossale kracht ten goede en ons is jullie bescherming toegewezen en dat gaat gebeuren. Als bepaalde gebieden onder wat grotere fysieke veranderingen moeten lijden, weet dan dat dit niet bij toeval gebeurt. Het maakt gewoon deel uit van de noodzakelijke reiniging ter ondersteuning van het herstel van Moeder Aarde. Het is voortdurend gaande maar incidenteel zullen er zeer opmerkelijke veranderingen plaatsvinden die al het leven in zo’n gebied beïnvloeden. Hoe eerder we de Galactische Federatie volledig in jullie leven kunnen betrekken, hoe sneller we het een stuk gemakkelijker voor jullie kunnen maken. Jullie kunnen ervan op aan dat we samen met onze bondgenoten er heel hard aan werken de omstandigheden te leveren waarin dingen op gang kunnen komen.


Ik ben SaLuSa van Sirius en onze positie boven de Aarde voorziet in het nauwgezet volgen van wat er gebeurt. Of het nou op of onder de oppervlakte is, wij beseffen heel goed wat er gaande is en niets ontsnapt aan onze aandacht. We hopen dat jullie je gerustgesteld voelen te weten dat wij jullie ten alle tijden beschermen.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
Originals and translations of Galactic Messages available on


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS