Followers

Google+ Followers

woensdag 3 november 2010

SaLuSa, 3 november 2010De energieën die met disclosure, publieke bekendmaking, gepaard gaan, zijn het tienvoudige toegenomen en het breekt de kwestie open zodat het zeer spoedig naar buiten moeten komenDat zal feitelijk tot stand komen, maar eerst moeten gebeurtenissen mogelijk maken dat de oude regering wordt verwijderd. Dan zal het mogelijk zijn die zielen te introduceren die voor dat doel hier zijn, en in veel gevallen hebben zij zichzelf al bekend gemaakt.


Zaken komen nu tot een breekpunt, en wanneer de bal eenmaal begint te rollen, is hij niet meer te stoppen

SaLuSa 3 November 2010


Veel verschillende berichten bevestigen dat jullie grote Wezens zijn en we kunnen dat feit niet genoeg benadrukken, om jullie duidelijk te maken dat jullie veel meer zijn dan jullie in je fysieke incarnatie lijken te zijn. Jullie beeld van jezelf is vertroebeld door de sluier die jullie in de lagere dimensies heeft bedekt. Dit werd ook niet beter door degenen die gezag over jullie uitoefenden en de waarheid van jullie weghielden. Jullie werden ertoe aangezet te geloven dat jullie nederige Wezens waren, terwijl jullie in feite soevereine Wezens zijn, die ook als zodanig zouden moeten worden behandeld. Jullie zijn gelijkwaardig aan iedere andere ziel, waar dan ook in het Universum. Sommige religieuze leringen hebben beweerd dat jullie zondig zijn geboren terwijl jullie een dergelijke last niet dragen. Jullie zijn ieder leven met een schone lei begonnen, om eventuele fouten uit eerdere levens goed te maken. Dat is het gevolg van eerlijke en rechtvaardige wetten die niet bestraffen, maar ervaringen toelaten die je met gebruik van je vrije wil hebt gekozen.


Jullie doel in de dualiteit was alles te ervaren wat je ook maar wenste, en jullie Licht en Liefde moest je er doorheen helpen. Velen van jullie zijn nu geslaagd in het overwinnen van de negatieve aspecten van de dualiteit en zijn klaar om te ascenderen. Dit zegt absoluut niets over degenen die zo’n niveau nog niet hebben bereikt, want jullie is altijd net zoveel tijd gegeven als jullie nodig hebben om je te ontwikkelen. De enige factoren die jullie beïnvloeden zijn de periodieke cycli, zoals deze die jullie nu voltooien. Het is het einde van een cyclus, en een nieuwe begint die duizenden jaren zal duren voor hij ook weer eindigt. Het is niettemin voor een ziel mogelijk om op elk willekeurig moment te ascenderen, maar het zal niet zo gemakkelijk zijn als de kans die jullie nu hebben met groepsgewijze ascentie. Het is een unieke gelegenheid en het sluit niet alleen een zonnecyclus af van meer dan 26.500 jaar maar ook een grotere Galactische cyclus.


Dierbaren, de Schepper is in jullie manier van denken het bewustzijn van Al Dat Is en omvat daarin alle leven. Jullie Moeder/Vader God is de schepper van jullie Universum en heeft de verantwoordelijkheid voor alles wat erin plaatsvindt, maar houd in gedachten dat het een, zoals jullie zouden zeggen, experiment uit Vrije Wil is, en dat ook jullie je eigen verantwoordelijkheden hebben. We weten dat veel zielen niet begrijpen waarom God niet op Aarde heeft ingegrepen, om de duistere Wezens te stoppen jullie en Moeder Aarde te misbruiken. Het is terug te voeren op de vrije wil en de Wet van Aantrekkingskracht, en God kan zich niet bemoeien met wat jullie zelf hebben veroorzaakt. God zal zeker andere planeten tegen jullie activiteiten beschermen, zoals het activeren van nucleaire wapens. Ons, van de Galactische Federatie is inderdaad die verantwoordelijkheid gegeven om de resultaten van jullie proeven onder controle te houden, door jullie te beschermen tegen de straling en nucleaire radioactieve neerslag. Jullie zullen inmiddels weten dat wij ook een nucleaire oorlog hebben verhinderd en de mogelijkheid dat de Aarde werd vernietigd. Ja, wij hebben namens jullie een heleboel werk verricht waar jullie je volstrekt niet bewust van zijn en dat is het kenmerk van onze dienstbaarheid aan de mensheid.


Onze rol was ervoor te zorgen dat jullie veilig het einde van de cyclus bereiken en dat jullie allemaal de mogelijkheid hebben om te ascenderen. De duistere Wezens zouden tot het uiterste gaan om jullie tot stoppen te brengen omdat hun agenda de overname van de Aarde inhoudt en jullie tot slaaf maken. Dat gaat echter niet gebeuren omdat de Schepper heeft bevolen dat Ascentie doorgaat, en dat er in geen geval iets tussenkomt. Wees ervan overtuigd dat wij wat dit betreft onze verantwoordelijkheid hebben genomen, en jullie staan op het punt de volle omvang te zien van wat wij hebben gepland om jullie door de eindtijd te begeleiden. De energieën die met disclosure, publieke bekendmaking, gepaard gaan, zijn het tienvoudige toegenomen en het breekt de kwestie open zodat het zeer spoedig naar buiten moeten komen.


Wij kunnen daar net als jullie opgewonden van worden, en in het bijzonder omdat jullie prestatie, zover te zijn gekomen, heel opmerkelijk is gegeven de tegenwerking waar jullie mee werden geconfronteerd. Bewustzijnsniveaus blijven stijgen en dat betekent dat meer mensen bewust worden van hun ware zelf. En niet alleen dat, ze eisen een betere regering die echt haar taken en verantwoordelijkheden naar de mensen uitvoert. Dat zal feitelijk tot stand komen, maar eerst moeten gebeurtenissen mogelijk maken dat de oude regering wordt verwijderd. Dan zal het mogelijk zijn die zielen te introduceren die voor dat doel hier zijn, en in veel gevallen hebben zij zichzelf al bekend gemaakt.


Diep van binnen weten jullie dat je succesvol zal zijn maar jullie moeten er nog steeds aan werken door zo veel mogelijk Licht naar de Aarde te brengen. De toestand kan nog wat moeilijker worden maar zoals we echt geprobeerd hebben uit te leggen, zal het allemaal veel sneller ten goede keren dan jullie je kunnen voorstellen. Het was nooit de bedoeling of voorzien dat jullie juist tegen het einde van de cyclus zouden moeten lijden. In feite is altijd bekend geweest dat jullie ruim voor de laatste dagen van de overheersing door de duistere Wezens zouden worden bevrijd. Zaken komen nu tot een breekpunt, en wanneer de bal eenmaal begint te rollen, is hij niet meer te stoppen. Op sommige momenten zal jullie hoofd tollen als jullie de aan jullie te geven informatie in je opnemen. Het omvat jullie geschiedenis, onze betrokkenheid bij jullie, en het pad dat we nemen om ervoor te zorgen dat Ascentie zoals gepland plaatsvindt. Sommige van jullie zullen ons vergezellen, terwijl anderen de voor hen bestemde paden inslaan die hen naar de hogere dimensies zullen voeren. Je zou kunnen zeggen dat het einde van deze cyclus in feite meer een begin is van iets wat volledig verschilt van wat jullie gewend zijn. Het is gewenst en verdiend door jullie doorzettingsvermogen en vastbeslotenheid de dualiteit succesvol door te komen. Zij die niet klaar zijn voor Ascentie zullen de voordelen van hun ervaringen met zich meenemen. Het betekent dat zij een goede uitgangspositie hebben in de volgende cyclus van dualiteit, die op een met de Aarde vergelijkbare planeet zal plaatsvinden.


Evolutie stopt nooit, en het tempo is in overeenstemming met jullie wens en intentie om je door middel van hogere dimensies te ontwikkelen. Jullie kiezen hoe snel je verder gaat en jullie zullen merken dat je altijd een innerlijke drang hebt om door te blijven gaan. Op het moment stuwt diezelfde drang jullie verder omdat jullie je blik hebben gericht op het grijpen van de kans om de dualiteit te verlaten. Wanneer de moeilijke lessen zijn geleerd, is er geen noodzaak jullie verblijf in de 3e dimensie te verlengen, en jullie kijken uit naar nieuwe uitdagingen in de hogere dimensies.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben blij met het Menselijk Ras te zijn verbonden. Jullie hebben enorme moed getoond door het ervaren van de lagere vibraties, en een groots vertrouwen in de Schepper met het plan voor jullie bevrijding en Ascentie. Ik zegen jullie allemaal en zend mijn liefde om jullie, prachtige zielen, te verheffen.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
Originals and translations of Galactic Messages available on


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS