Followers

Google+ Followers

woensdag 8 december 2010

SaLuSa, 8 december 2010


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben opgewonden dat we zo dicht bij het voorstellen van onszelf aan jullie zitten.

Het zal nogal een evenement worden met veel activiteiten in de lucht, want we gaan voor jullie een vertoning opvoeren.

Jullie waarnemingen van onze vloot nemen voortdurend toe, en dat is doelbewust om jullie in staat te stellen onze vreedzame aanwezigheid te accepteren.

Met uitzondering van dat we “geweld” hebben moeten gebruiken om onszelf tegen aanvallen op onze vloot te beschermen, zouden we nooit als eerste aanvallen.

En zelfs dan zouden we de voorkeur geven aan het vermijden van contact, hetgeen de reden is dat we vaak buiten zicht verdwijnen wanneer we worden achtervolgd.

We houden van jullie en we zijn hier om te helpen bij de herbouw van jullie Aarde, en om ervoor te zorgen dat jullie allemaal veilig het einde van deze cyclus bereiken.

SaLuSa 8 December 2010


De laatste grote strijd tussen de duisteren en degenen van het Licht vond in de tijd van Atlantis plaats en het resulteerde in de ondergang van wat eens een zeer ontwikkelde beschaving was. Jullie zijn diezelfde zielen die in deze cyclus een identiek punt hebben bereikt, maar deze keer zijn de lessen uit het verleden geleerd en is het Licht als overwinnaar tevoorschijn gekomen. Het is een strijd die in de hogere dimensies al is gewonnen, waar de energieën een diepgaand effect uitoefenen op de lagere dimensie van de Aarde. Uiteraard bestaan de donkere energieën nog steeds maar de Lichtniveaus overtreffen hen nu ruimschoots en nemen exponentieel toe. Er is dus een klinkende overwinning voorbereid op de duisteren, en dit zal gezien en begrepen worden.


Ascentie is dus goed op weg om zoals altijd gepland stond, plaats te vinden, al zou het van oorsprong samenvallen met het einde van de vorige eeuw. Het feit dat er meer tijd werd gegeven om jullie naar het einde van de cyclus te brengen, is te danken aan degenen die voor hun ware doel op Aarde zijn ontwaakt. Het heeft tot resultaat gehad dat meer mensen bewustzijnsniveaus bereikten die hen in staat stelden met inzicht in Ascentie op het Licht te reageren. Het is een unieke mogelijkheid die voor elke ziel openstaat, maar het is bekend dat niet iedereen zich klaar zal voelen om zo’n grote sprong vooruit te nemen in zijn evolutie. Voor hen gaat het leven overeenkomstig hun behoeften verder door, en op een dag in de toekomst zal de mogelijkheid om te ascenderen opnieuw voorbij komen. Er is geen schaamte of schuld aan het tempo van jullie evolutie verbonden, want jullie hebben volledige vrijheid van keuze om je wensen achterna te gaan, waar jullie reis je ook naartoe brengt.


De hemelse krachten zijn nooit ver weg als jullie je ervaringen doorleven, en altijd voorhanden om elk verzoek om help of leiding te beantwoorden. Jullie beseffen misschien niet hoe vaak zij jullie in overeenstemming met jullie wensen in je leven leiden, maar dat betekent niet dat jullie altijd precies krijgen wat je gelooft nodig te hebben. Als jullie bijvoorbeeld aan je leven zijn begonnen om armoede te ervaren, zal het geen nut hebben aan te dringen op overvloed. Veranderingen kunnen alleen komen wanneer jullie eerst succesvol de lessen hebben geleerd die je overeenkwam te leren. Soms komen ze vele malen bij je terug, tot je de uitdagingen hebt overwonnen die ze vertegenwoordigden. Zelfs de zielen om je heen vormen een onderdeel van de ervaringen die je op je hebt genomen, en jullie zitten vaak vanuit een gezinssituatie allemaal in hetzelfde schuitje. Het kan eruit zien of jullie slachtoffer van de omstandigheden zijn, maar niets gebeurt bij toeval en het is de uitwerking van jullie levensplan.


De Lords of Karma, de Raad van Karma treedt voor jou en andere zielen individueel op, als ook voor het collectief bewustzijn zodat het Menselijk Ras samen ontwikkelt. Zij beslissen wanneer het het beste voor jullie is om te incarneren, om ervoor te zorgen dat jullie benodigde lessen op een geschikt moment komen. In de loop van de vorige eeuw zijn er geleidelijk meer zielen van Licht geboren, en het is dankzij hun betrokkenheid bij het brengen van het Licht naar de Aarde dat de bewustzijnsniveaus zo snel zijn toegenomen. Als jullie een zoeker zijn van waarheid en informatie dan is er nooit een betere tijd geweest dan nu om het te vinden. Het vereist echter wel een kritische geest om de minder waarheidsgetrouwe bronnen terzijde te schuiven. Volg zoals altijd je intuïtie en het zal je uiteindelijk leiden naar wat goed is voor jou op dat moment.


Het lijkt heel natuurlijk dat jullie tot de grote boodschappen van bekende Meesters worden aangetrokken, maar houd in gedachten dat ze in zekere zin slechts zo goed zijn als het kanaal dat ze ontvangt. Het feit dat ze soms een groot aantal zielen gebruiken om hun boodschappen naar buiten te laten komen, is heel gebruikelijk en geenszins een teken van een dubieuze channeling. Jullie zullen echter soms een andere stijl of taal aantreffen die door hen wordt gebruikt omdat het hun eigen interpretatie weergeeft van wat aan hen wordt doorgegeven. Niet iedereen ontvangt de boodschappen woord voor woord, maar bijvoorbeeld door telepathische beelden of pakketjes gedachten. Vind de bronnen die met je resoneren, want elke draagt energie bij zich waar je op zal reageren. Tot op zekere hoogte kunnen jullie je richten op de meest populaire en geaccepteerde bronnen, omdat het meestal hun zuivere energie is die veel mensen aantrekt.


Bronnen zoals wij zijn de laatste tijd meer naar voren gekomen, en dit valt natuurlijk samen met ons nader komen tot jullie omdat jullie het Ruimte Tijdperk binnen zijn gegaan. En verder omdat toen jullie je eerste atoomwapens tot ontploffing brachten, dit niet alleen een potentiële bedreiging vormde voor jullie zelf maar ook voor levensvormen buiten jullie Aarde. Onze aanwezigheid werd van vitaal belang om ervoor te zorgen dat wij elke situatie onschadelijk maakten die tot de ruïnering van jullie planeet had kunnen leiden. Geloof ons Dierbaren, jullie hebben er een behoorlijk aantal keren dicht bij gezeten en wij moesten tussenbeide komen. Er bestaan duidelijke orders, die afkomstig zijn van hogere Wezens die jullie evolutie en die van Moeder Aarde overzien, en zij zal niet worden vernietigd. Het is in de geschiedenis van jullie zonnestelsel gebeurd maar deze keer staat het goddelijk decreet ons toe alles te doen wat nodig is om te garanderen dat deze cyclus veilig wordt voltooid.


Oorlog en de dreiging van oorlog heeft jullie vooruitgang voortdurend belemmerd en immense energie en rijkdom is er verspild in de jacht op het verkrijgen van wereldheerschappij door de duisteren. Het is een eenzijdige fysieke strijd geweest die op hoger niveau heeft plaatsgevonden, en dankzij het vestigen van het Licht op Aarde hebben jullie hen verslagen. Het hoeft alleen nog maar officieel te worden, en onze bondgenoten staan dicht bij het bereiken van resultaten die de oppositie opruimt tegen onze openlijke komst onder jullie. Eerst moeten we echter zoals jullie zeggen, het dek schoonmaken, en een situatie creëren die disclosure, publieke bekendmaking, toestaat. Zoals jullie beginnen op te merken, betekent dat niet noodzakelijkerwijs dat dit afkomstig moet zijn van President Obama, zoals eerder was gepland. De toegepaste druk richt zich op elke officiële bron die disclosure aanpakt en bereid is de aankondiging te maken. Het vereist er slechts één die dit doet, waarna de waarheid eruit rolt en dit gaat aanzwellen tot een tsunami aan informatie.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben opgewonden dat we zo dicht bij het voorstellen van onszelf aan jullie zitten. Het zal nogal een evenement worden met veel activiteiten in de lucht, want we gaan voor jullie een vertoning opvoeren. Jullie waarnemingen van onze vloot nemen voortdurend toe, en dat is doelbewust om jullie in staat te stellen onze vreedzame aanwezigheid te accepteren. Met uitzondering van dat we “geweld” hebben moeten gebruiken om onszelf tegen aanvallen op onze vloot te beschermen, zouden we nooit als eerste aanvallen. En zelfs dan zouden we de voorkeur geven aan het vermijden van contact, hetgeen de reden is dat we vaak buiten zicht verdwijnen wanneer we worden achtervolgd. We houden van jullie en we zijn hier om te helpen bij de herbouw van jullie Aarde, en om ervoor te zorgen dat jullie allemaal veilig het einde van deze cyclus bereiken.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
Originals and translations of Galactic Messages available on


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS