Followers

Google+ Followers

maandag 13 december 2010

SaLuSa, 13 december 2010


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik voel de schreeuwende behoefte van veel lijdende zielen, maar wees er zeker van dat wij klaar zijn om jullie omstandigheden te verlichten, zodra wij met ons plan kunnen beginnen.

Wij worden zelf door nog hogere Wezens geleid, en wij respecteren hun vermogen om precies te zien wat er gedaan moet worden, met het daarbij behorende juiste tijdstip om het tot een volledig succes te maken.

Wij sturen jullie zoals altijd onze liefde en zegeningen en zelfs als jullie je er niet bewust van zijn, doen wij veel om de invloed van de problemen die jullie ervaren, te verlichten.
SaLuSa 13 December 2010


Laat nooit je toekomstbeeld los want wanneer jij en anderen hun scheppingskracht gebruiken, ondersteunen jullie de manifestatie ervan. Jullie zijn allemaal co-creators en dat proces is al werkzaam vanaf het moment dat jullie naar de lagere trilling afdaalden. Jullie hadden begeleiding nodig om je energie voor de echte werkingen van het Licht aan te wenden omdat jullie steeds verder verwijderd raakten van jullie ware zelf. Degenen die niet van het Licht zijn, konden daardoor in de lagere vibraties tot leven komen en zij bedachten plannen om jullie gevangen te houden. Het Licht werd haar aandeel niet ontzegd om te proberen jullie te bereiken, en Wezens van Licht bewandelden de Aarde om zielen voor hun verlichting bij elkaar te brengen. Toen er weinig communicatie bestond tussen de mensen was het moeilijk de Waarheid te verspreiden, en stootte zij op veel weerstand bij degenen die de macht hadden gegrepen.


De kracht van God werd erkend maar uitgelegd als een reeks van energieën die aan individuele Goden met een mens/dierachtige verschijning werden toegeschreven. Dit was heel erg duidelijk in de Egyptische periode, hetgeen de reden is waarom Farao Achnaton de Ene God van de Zon invoerde. Het erkende de rol die het speelde om de hogere energieën naar de Aarde te brengen. Het vormde het begin van een nieuw concept en inzicht in de godheid, waarmee een nieuwe stroom energie werd gecreëerd die een basis legde voor de erkenning van de Ene God. De oude overtuigingen werden echter nog steeds stevig vastgehouden en overleefden, totdat leraren van het individu op Aarde incarneerden. Jezus was er één, en zijn diensten resulteerden in het verankeren van krachtige Lichtenergieën die tot de dag van vandaag zijn gebleven. Veel vervormingen van zijn leer hebben plaats gevonden en zelfs nu zijn die in de orthodoxe religies blijven bestaan.


Met de nadering van Ascentie was het nodig mensen bewust te maken van de waarheid, en nieuwe spirituele groeperingen zoals het Theosofisch Genootschap ontstonden. Hun doel was de ware geschiedenis van de Aarde onder de aandacht van de mensen te brengen, en het bestaan van God en de hogere machten op een begrijpelijke manier uit te leggen. Spiritistische Kerken ontstonden, maakten contact met hogere entiteiten en ontvingen mediamiek boodschappen die de oude leringen moderniseerden. Het is nu gewoon ze dagelijks ontvangen te zien worden, maar zoals met iedere bron van waarheid wordt dit doelbewust met desinformatie geïnfiltreerd. Daarom moeten jullie heel kritisch zijn in wat je accepteert en wees er zeker van dat het met je resoneert. Wij wijzen er regelmatig op dat jullie je intuïtie moeten gebruiken, en naarmate jullie bewuster worden, wordt het gemakkelijker de ware leringen te herkennen.


Het is niet aan ons jullie overmatig te beïnvloeden omdat jullie voor je eigen keuzes verantwoordelijk zijn. We plaatsen alleen voor jullie een bewegwijzering voor de weg vooruit, en concentreren ons op het voorbereiden van jullie voor Ascentie. Dat is duidelijk van belang omdat de tijd zich versnelt, en jullie niet veel tijd meer hebben om je beslissing te nemen over welke richting je opgaat. Het verschil tussen vroeger en nu is dat jullie worden geholpen om te groeien in bewustzijn, en met recht kan worden gezegd dat jullie bewustzijnsniveaus zo ongeveer de afgelopen 50 jaar immens zijn toegenomen. Het heeft allemaal deel uitgemaakt van een zorgvuldig opgesteld plan om jullie vooruitgang te bevorderen, zodat jullie alle gelegenheid werd gegeven klaar te zijn voor de laatste voorbereidingen.


Jullie staan op het punt belangrijke veranderingen te gaan zien en de meest belangrijke komen met disclosure, de erkenning van ons bestaan, omdat jullie dan exact tot in detail leren wat er gepland staat om jullie naar Ascentie te leiden. Het wordt een gezamenlijke inspanning die om spirituele verlichting draait en bewustzijn van het hele veranderingsproces zodat het Nieuwe Tijdperk kan beginnen. Dat loopt ver voorbij 2012, en zoals jullie leren, gaan jullie de eerste van vele stappen zetten die jullie terugvoeren naar de hogere dimensies. Het einde van de dualiteit betekent noodzakelijkerwijs de verwijdering van de duisteren, en net als elke andere ziel zullen zij zichzelf naar een trilling zien gaan die vergelijkbaar is met hun huidige. Zielen die ervoor gekozen hebben binnen de huidige dimensie te blijven, zijn van een trilling die hen niet toelaat verder omhoog te gaan. Men zal zien dat de Wetten van het Universum eerlijk en rechtvaardig zijn, en God veroordeelt of straft zielen niet die nog niet voor hun ware zelf zijn ontwaakt.


Als jullie angstige gedachten over de nabije toekomst kunnen vermijden, doorloop je met weinig moeite de veranderingen en niets van de lagere trillingen zal je kunnen raken. Het is duidelijk dat ieders ervaring persoonlijk zal zijn, in overeenstemming met zijn of haar omstandigheden en karmische verantwoordelijkheden. Jullie mogen er dus van overtuigd zijn dat wat er ook met andere zielen gebeurt, het deel heeft uitgemaakt van hun geplande ervaringen. Velen zullen voor Ascentie sterven en als ze toch deel uitmaken van het proces kunnen zij er vanuit de Astrale sferen aan deelnemen, waar ze na hun dood naartoe gaan. Dit zijn voor jullie allemaal natuurlijke gebeurtenissen, maar die zijn slechts van toepassing op de lagere dimensies. Wanneer jullie eenmaal zijn geascendeerd, bestaat er niet meer zoiets als de dood, zoals jullie die nu begrijpen. Jullie kunnen dan eigenlijk zelf beslissen wanneer “jullie tijd voorbij is” en je gemakkelijk van het ene naar het andere lichaam verplaatsen.


Wanneer jullie uit een hoger bewustzijn bestaan, hebben jullie veel meer te vertellen over hoe jullie je ontwikkelen. Jullie kunnen bijvoorbeeld omwille van dienstbaarheid aan anderen naar de lagere dimensies terugkeren, of in een nieuwe beschaving worden geboren. Sommige van jullie zijn zich al bewust dat zij in hun huidige willen blijven, de Galactische Federatie willen vergezellen en met ons het Universum willen bereizen om overal naar toe gaan waar onze diensten nodig zijn. Wij hebben onze thuisplaneten maar kunnen het merendeel van onze tijd al levend op de ruimteschepen doorbrengen, die absoluut alles hebben wat vereist is voor een comfortabel bestaan. In feite zijn sommige exacte replica’s van onze thuiswerelden, en jullie zullen steden aantreffen in de grotere Moederschepen. Ontwikkelen is een serieuze aangelegenheid, maar kan ook een groot avontuur zijn. Wanneer jullie een Wezen van Licht worden is het volkomen natuurlijk dat jullie aan anderen willen geven, en hen door hun evolutionaire proces heen willen helpen.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik voel de schreeuwende behoefte van veel lijdende zielen, maar wees er zeker van dat wij klaar zijn om jullie omstandigheden te verlichten, zodra wij met ons plan kunnen beginnen. Wij worden zelf door nog hogere Wezens geleid, en wij respecteren hun vermogen om precies te zien wat er gedaan moet worden, met het daarbij behorende juiste tijdstip om het tot een volledig succes te maken. Wij sturen jullie zoals altijd onze liefde en zegeningen en zelfs als jullie je er niet bewust van zijn, doen wij veel om de invloed van de problemen die jullie ervaren, te verlichten.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte


http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian

Originals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS