Followers

Google+ Followers

vrijdag 10 december 2010

SaLuSa, 10 december 2010


De toekomst wordt gebouwd op Waarheid, Liefde en Licht en er zal absoluut geen plaats voor iets anders zijn. Het is de basis voor een vreedzaam en vreugdevol bestaan en dit zal er voor iedere ascenderende ziel zijn.Niets dat jullie momenteel naar beneden haalt, zal nog lang aanhouden, en wij van de Galactische Federatie zijn gereed om de noodzakelijke actie te ondernemen om jullie omstandigheden te veranderen. We zullen aan de top beginnen en degenen verwijderen die jullie levens controleerden en jullie hebben onderworpen aan “gevangenschap” terwijl jullie er recht op hebben een vrije ziel te zijn om naar eigen keuze ervaringen op te doen.


Onthoud Dierbaren, dat wij spirituele Wezens zijn en Eén met jullie. Het feit dat jullie ons Ruimte Wezens noemen geeft simpelweg aan dat wij veel geavanceerder zijn dan jullie op dit moment. Er bestaan Wetten van het Universum die wij gehoorzamen, en wij handelen onder alle omstandigheden als jullie mentoren en ter bescherming van jullie.

SaLuSa 10 December 2010


De waarheid komt op de meest onverwachte manieren naar buiten en het is een kenmerk van de periode van verandering waar jullie nu in zitten. Het maakt niet uit hoe vaak degenen die iets te verbergen hebben, proberen de gaten dicht te stoppen, de waarheid komt naar buiten. De definitieve antwoorden komen als de tijd aanbreekt dat we direct met jullie kunnen praten. Opinies en oordelen zijn niet van betekenis in het licht van de waarheid, en wanneer wij dergelijke onderwerpen behandelen zijn we in staat het met onweerlegbaar bewijs te ondersteunen. Wij kunnen teruggaan in de tijd en exact openbaar maken wat er heeft plaatsgevonden, en niet alleen dat kan bewijzen wie erbij waren betrokken. De duisteren weten dat dit waar is, maar vechten de duidelijke conclusie aan dat zij verantwoording gaan afleggen voor wat ze hebben gedaan en niemand, op geen enkele wijze zal gerechtigheid kunnen ontlopen. In feite hoeven jullie niet zoveel energie te stoppen in het zoeken van de waarheid, omdat die op zijn eigen tijdstip voor iedereen zichtbaar zal zijn. In plaats daarvan zien we jullie liever focussen op de veranderingen en visualiseren dat ze met een minimum aan gevaar voor het leven plaatsvinden.


We hebben jullie er voortdurend aan herinnerd hoe krachtig jullie zijn, en als jullie voor een gemeenschappelijk doel bijeen komen, kunnen jullie je realiteit veranderen. Velen van jullie spenderen al tijd aan het brengen van vrede naar jullie planeet en helpen Moeder Aarde. Wanneer meer van jullie wakker worden, verkrijgt het meer tempo en zo zal het tot aan Ascentie door blijven gaan. Er zijn geen manieren om de vrije stroom van informatie te stoppen, of permanent de waarheid te verbergen. De toekomst wordt gebouwd op Waarheid, Liefde en Licht en er zal absoluut geen plaats voor iets anders zijn. Het is de basis voor een vreedzaam en vreugdevol bestaan en dit zal er voor iedere ascenderende ziel zijn.


Wanneer jullie de feestelijke vieringen naderen, zal het vreugdegevoel de overhand krijgen over de beslommeringen en zorgen die voortkomen uit jullie dagelijkse verantwoordelijkheden. Dat is wenselijk om jullie verlichting te geven van de anders stressvolle omstandigheden waar velen van jullie in leven. Het richten op de positieve kant van het leven zal jullie door de resterende uitdagingen heen helpen, tot jullie een regeringswisseling ondergaan en beseffen dat er een nieuwe energie wordt ingevoerd. Eén die mensen naar een hogere trilling brengt en belooft de moeilijke situaties te overwinnen, waardoor jullie minder hebben kregen dan je nodig hebt om een gelukkig leven te leiden. Niets dat jullie momenteel naar beneden haalt, zal nog lang aanhouden, en wij van de Galactische Federatie zijn gereed om de noodzakelijke actie te ondernemen om jullie omstandigheden te veranderen. We zullen aan de top beginnen en degenen verwijderen die jullie levens controleerden en jullie hebben onderworpen aan “gevangenschap” terwijl jullie er recht op hebben een vrije ziel te zijn om naar eigen keuze ervaringen op te doen.


Jullie prachtige Aarde is het centrum van veel aandacht vanuit jullie hele Melkwegstelsel, en de manifestatie Ascentie wordt nauwgezet gevolgd vanwege haar unieke karakter. Het is een zeldzaam gebeuren wanneer een beschaving in staat is te ascenderen, zoals in jullie geval met Moeder Aarde. Jullie ondersteunen elkaar, al komt de grootste inbreng van buiten. Krachtige energieën worden in toenemende mate naar de Aarde gezonden, en veranderingsprocessen in jullie versnellen zich. Wanneer jullie grotere Wezens van Licht worden, trekken jullie zelfs nog meer Licht aan, en uiteindelijk zuiveren jullie jezelf van de lagere vibraties. Jullie hebben de meest prachtige gelegenheid om enig overblijvend karma op te ruimen, en veel daarvan draait om waar jullie je aandacht op richten. Gedachten zijn energie en bij het geven van voldoende kracht manifesteren zij zich, dus het is een uitdaging voor jullie ze op alles van het Licht gericht te houden.


De duisteren spelen wat met de Sterrenpoorten maar als ze niet oppassen, activeren zij ze en laten ze entiteiten door met een lagere trilling. Het is een doorgang naar of uit jullie Aarde en tot nu toe hebben we jullie tegen directe bemoeienis beschermd. We hebben een barrière van bescherming om jullie Aarde heen, zodat bezoekers jullie atmosfeer slechts via ons kunnen betreden, en alleen als wij het toestaan. Dat is noodzakelijk omdat andere geavanceerde beschavingen het Universum onderzoeken en nieuwsgierig zijn over jullie en jullie planeet. Er zijn anderen die rebels zijn en voordeel zouden willen halen uit jullie sluimer en gebrek aan kennis. Dergelijke bemoeienis wordt niet toegelaten wanneer een beschaving net in bewustzijn aan het groeien is en op het punt staat naar het Licht te gaan. Vrije wil heeft onder bepaalde omstandigheden zijn beperkingen, en jullie hebben je bereidheid aangegeven om te ascenderen en dat is een heilige beslissing. Jullie zien dus dat wij op meerdere terreinen functioneel zijn voor jullie en onze missie is jullie veilig deze cyclus te zien voltooien.


Onthoud Dierbaren, dat wij spirituele Wezens zijn en Eén met jullie. Het feit dat jullie ons Ruimte Wezens noemen geeft simpelweg aan dat wij veel geavanceerder zijn dan jullie op dit moment. Er bestaan Wetten van het Universum die wij gehoorzamen, en wij handelen onder alle omstandigheden als jullie mentoren en ter bescherming van jullie. We willen zien dat jullie soevereiniteit, waar jullie recht op hebben, wordt teruggegeven en dat gaat gebeuren. Stapsgewijs zijn jullie in de loop der eeuwen steeds verder begrensd, zozeer dat jullie niet in de gaten hadden hoe jullie vrijheid werd weggehaald. Gelukkig worden jullie nu wakker en zien jullie misschien voor de eerste keer hoe zwaar jullie werden gecontroleerd en beperkt in jullie bewegingsvrijheid. Terrorisme is voor allerlei draconische wetten gecreëerd, en zou in een beschaving die op vrede is gebaseerd, niet bestaan. Oorlogen hebben jullie in een staat van behoeftigheid en stress gehouden, en creëerden onnodig vijanden. Dat gaat echter allemaal eindigen en jullie gaan voor het einde van de cyclus volstrekte vrede en geluk ervaren.


Jullie hebben alle reden om vooruit te kijken en onze beloften aan jullie worden vervuld. Elke dag komen jullie dichter bij de eerste handelingen die onthullen hoe ver we zijn gegaan om ervoor te zorgen dat jullie ontvoerders niet langer in staat zijn de macht uit te oefenen die ze over jullie hadden. Hun boze tentakels hebben zich ver uitgestrekt en hebben bijna elk aspect van jullie leven beïnvloed. Maar hun heerschappij is bijna voorbij en ze rennen nu al angstig weg vanwege de kans dat ze een vergelding niet kunnen ontlopen. Zij zijn net als elke ziel die van het Licht is afgedwaald, verantwoordelijk voor hun daden. God is niet misleid, en hoewel de duisteren tegen Gods wetten in gaan, worden ze nog steeds met Liefde en Licht omhuld. Op een dag krijgen ze een nieuwe kans om hun karma te overwinnen en een reis terug naar het Licht te beginnen. Geen ziel is tot het vagevuur verbannen of veroordeeld, tenzij zij het Licht van binnen weigeren te erkennen en het zelf creëren.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik voel me bevoorrecht jullie, dierbare zielen, van dienst te zijn wanneer jullie een helpende hand nodig hebben. De voor ons liggende taken zullen snel worden afgemaakt, omdat we gaan samenwerken om met één doel voor ogen jullie Ascentie te bereiken.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
Originals and translations of Galactic Messages available on


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS