Followers

Google+ Followers

maandag 20 december 2010

SaLuSa 20 December 2010


Het maakt allemaal deel uit van de tekenen dat er grootschalige veranderingen plaatsvinden, en de grootste veranderingen zijn er vanwege jullie Zon.

In toenemende mate zendt zij jullie meer dan ooit energie en het helpt jullie, jullie bewustzijnsniveaus te vergroten. Wij zijn Allen Eén en delen onze liefde met jullie allemaal.

SaLuSa 20 December 2010


We zijn blij voor jullie allemaal omdat jullie door het toenemen van het feestelijke gevoel een broodnodige onderbreking hebben van de ongemakken en eisen van het dagelijks bestaan. Het bewijst dat als jullie dit willen, jullie een energie om je heen kunnen creëren die niet door de lagere trillingen wordt beïnvloed. Wat zou het mooi zijn als jullie dat hogere niveau goed kunnen vasthouden in het Nieuwe Jaar. Maar we weten dat vergelijkbare boodschappen en die van ons, niet iedereen bereiken en als de veranderingen zich ontplooien, worden velen bang voor de toekomst. Dit is waar geïnformeerde Lichtwerkers anderen kunnen helpen, door niet anders dan er voor te zorgen dat ze begrijpen dat het slechts een tijdelijke toestand is. En dat het resultaat jullie hele beschaving naar nooit eerder ervaren niveaus zal optillen.


De oude structuren zijn niet langer passend voor ascenderende zielen die ervoor gekozen hebben het pad naar Ascentie in te slaan. Jullie hebben grotendeels de lessen geleerd die jullie wilden ondergaan. Jullie mogen je daarom richten op de noodzakelijke breuk met alles wat met de dualiteit is verbonden. Richt je volledig op je eigen plaats van aandacht, en door je te centreren zal je minder worden afgeremd of afgeleid door wat er om je heen gebeurt. Laat gebeurtenissen hun eigen plek vinden en geef onze bondgenoten de kans mee te doen. Een aantal uitkomsten komen dichterbij en disclosure, de publieke bekendmaking van ons bestaan, is nog steeds waarschijnlijk de eerste die zich manifesteert.


De algemene stemming is nu zeker zo dat het gemeengoed is geworden artikelen en boodschappen over ons aan te treffen. We worden niet langer als vreemdelingen beschouwd, maar eerder als jullie Ruimte Vrienden en dat is lange tijd één van onze doelstellingen geweest. We moesten vooroordelen en doelbewuste desinformatie over ons overwinnen, en verwarring met de activiteiten van de Greys die geen lid zijn van de Galactische Federatie. We hebben enige sympathie met hen, vanwege de benarde toestand van hun beschaving die gevaar liep uit te sterven. In hun wanhoop hebben zij echter overeenkomsten afgesloten die niet het hoogste belang dienden van jullie evolutie. Intelligentie of inzicht in geavanceerde technologieën geeft op Aarde niet noodzakelijk een juiste toepassing daarvan. De zucht naar macht overheerste op Aarde en het is slechts dankzij de interventie van Goddelijke Wezens dat jullie van een totale vernietiging werden gered.


Omdat jullie je soms verwaarloosd hebben gevoeld en overgelaten aan je eigen lot, zouden jullie verbaasd zijn als je werkelijk wist hoe de Lichtkrachten jullie van nabij door de dualiteit hebben vergezeld. Zij zijn afkomstig van hele verschillende niveaus en ook van geavanceerde beschavingen zoals die van ons, die dichter dan de meeste bij jullie zijn geweest. Op persoonlijk vlak zijn verder altijd jullie Gidsen en Beschermengelen bij jullie geweest, en zij hebben jullie, waar nodig, tijdens elk leven beschermd. Doe een beroep op hen als je hulp nodig hebt, en wees ervan overtuigd dat ze je horen. Hulp komt vaak op onverwachte wijze, dus vraag het niet op een specifieke manier maar laat alle mogelijkheden open. Onthoud ook dat tijd geen rol speelt buiten de Aarde, dus antwoorden kunnen op elk moment plaats vinden en wanneer dit gebeurt, zal het passend zijn voor de behoeften die je hebt.


Uiteindelijk telt bij al jullie activiteiten en ervaringen wat je gepland had te doen. Zelfs de zogenaamde negatieve ervaringen zijn leerervaringen waar jullie voor de incarnatie mee hebben ingestemd. Het is de reden waarom we op een ander niveau, met betrekking tot jullie beschaving, nooit zouden ingrijpen, tenzij met goddelijke permissie. Jullie begrijpen daardoor misschien waarom wij soms een stap terug moeten doen om jullie creaties te laten uitwerken. Wat zou het anders voor zin hebben als jullie niet de volledige invloed zouden zien van jullie wensen en bedoelingen. De uiteindelijke afsluiting van de cyclus van dualiteit zal het einde betekenen van een tijdperk van vele gevechten tussen de machten van het duister en het Licht. Toch wisten jullie onderbewust dat hoe laag de trilling ook werd, jullie altijd zouden zegevieren. Jullie staan nu op het punt de laatste dagen te beleven waardoor jullie heel snel toegankelijk worden voor het Licht.


Blijf op je hoede omdat de duisteren hun laatste troeven uitspelen, en zoals we jullie vaak dringend verzoeken, geef niet toe aan angst. Jullie Licht is constant van kracht, of je het nu beseft of niet, en jullie transformeren de lagere energieën overal waar jullie heengaan. Wanneer duizenden en duizenden van jullie dit doen, is het effect reusachtig veel groter en dat op zichzelf is een manier om het Licht te dienen. Jullie kunnen allemaal een rol vervullen en geloof ons dat elke bijdrage even waardevol is als alle andere. Jullie mogen individuen zijn met eigen gedachten, maar jullie zijn evengoed een belangrijk deel van het geheel, en wat jullie doen, beïnvloedt al het andere. Hoe snel jullie voortgang boeken, is daarom aan jullie allemaal gekoppeld.


We ontkennen niet dat er nog steeds moeilijke tijden gaan komen, omdat jullie anders niet de neergang en ondergang van jullie beschaving zouden kunnen ervaren. Maar jullie beloning voor jullie aanwezigheid en het te beleven, is ook dat jullie deel uitmaken van de veranderingen door jullie medereizigers te dienen. Op een dag kijken jullie terug en voelen jullie je heel bevoorrecht er deel van te hebben uitgemaakt. Tegen die tijd zijn jullie de moeilijkheden en uitdagingen vergeten waar jullie voor stonden. Het zal allemaal onder de noemer “ervaring” vallen en daardoor zullen jullie je verheffen naar hoge bewustzijnsniveaus. Dat is de reden waarom veel zielen graag met jullie mee waren gegaan maar zij waren voor zo’n taaie uitdaging nog niet klaar. Jullie zijn speciaal, of je het nu gelooft of niet, en weldra keren jullie terug naar die niveaus die jullie echte thuis zijn. Jullie beginnen de pracht van het Licht dat Al Dat Is doordringt, te begrijpen en de Liefde die de Schepper in alles heeft uitgedrukt wat voor jullie ervaringen is geschapen. Jullie beperkte geest ondervindt begrijpelijkerwijs moeilijkheden om het helemaal te bevatten, maar als jullie naar het Licht groeien, neemt dat toe.


Ik ben SaLuSa en ik kan jullie vertellen Dierbaren, dat wij net als jullie opgewonden worden dat de eindtijden heel snel naderen. Wat heeft de tijd zich versneld, en jullie hoeven alleen maar te bedenken hoe de jaren sinds het Millennium sneller dan ooit zijn verstreken. Maar door jullie groeiende bewustzijn hebben jullie het misschien niet op deze manier ervaren. Het maakt allemaal deel uit van de tekenen dat er grootschalige veranderingen plaatsvinden, en de grootste veranderingen zijn er vanwege jullie Zon. In toenemende mate zendt zij jullie meer dan ooit energie en het helpt jullie, jullie bewustzijnsniveaus te vergroten. Wij zijn Allen Eén en delen onze liefde met jullie allemaal.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte
The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ - English
http://www.constanza2003.org/ - Italiano
http://gfindutch.blogspot.com/ - Nederlands
http://glingerman.blogspot.com/ - Deutsch
http://fgfrance.blogspot.com/ - Français
http://gfsvenska.blogspot.com/ - Svenska
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://www.schodamidonieba.pl/ - Polska
http://federaciongalacticaenespanol.blogspot.com/ - Español
http://blog.goo.ne.jp/flathead/c/c0a7212b737344c4f990c62a84cd2dc8/ - 日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian http://galacticfederationchina.blogspot.com/ - 中文/Chinese
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polish - New
http://gfinrussia.blogspot.com/ - Russian - New
http://gfincroatia.blogspot.com - Croatian

Originals and translations of Galactic Messages available on
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS