Followers

Google+ Followers

woensdag 22 december 2010

SaLuSa, 22 december 2010


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben slechts één uit een enorm team van zielen net als jullie, toegewijd er voor te zorgen dat jullie alle kansen hebben om te ascenderen.

Ons plan heeft een punt van manifestatie bereikt dat ons zeer spoedig tot actie oproept.

Onze bondgenoten zijn klaar en omdat jullie bewustzijnsniveaus blijven toenemen, nadert het moment om met volle kracht vooruit te gaan.

Jullie voelen dat het zo is en jullie intuïtie laat weten wanneer het tijd is om klaar te staan voor de start van veranderingen, waarmee een nieuw tijdperk in jullie leven begint.

Weet dat we iedere dag dichterbij komen en we kijken ernaar uit onszelf aan jullie bekend te maken.

SaLuSa 22 December 2010


Wanneer degenen die deze feestelijke tijd vieren ernaar uitkijken met familie en vrienden bij elkaar te komen, nemen gevoelens van geluk en vreugde toe. Mensen zijn opmerkelijk in hun vermogen dit te kunnen terwijl ze op hetzelfde moment moeilijkheden ervaren die voortkomen uit de meer aardse problemen van het leven op de planeet. Het is voor ons geen wonder dat jullie dit kunnen, omdat jullie natuurlijke staat van zijn naar vrede verlangt en geluk om zich heen creëert. Het is een geluk dat, hoewel de betekenis van de Kerstviering onder veel mensen verloren is gegaan, door het idee van het creëren van hartelijkheid en feestelijk bij elkaar te komen, het beste in jullie naar boven haalt. Het is een herinnering aan het Licht van jullie ware zelf dat naar buiten kan komen en jullie verheft. De zorgen en beslommeringen die jullie normaal gesproken met je meedragen worden terzijde geschoven, en er is liefde in overvloed wat de harten van zo velen van jullie raakt.


Aan de ene kant is de traditionele reden voor jullie viering onbelangrijk, maar het laat jullie toch terugdenken aan de geboorte van een Wereld Leraar. Jezus kwam, om door eigen voorbeeld te tonen dat het mogelijk was een leven te leiden gewijd aan het zo volledig mogelijk tonen van Onvoorwaardelijke Liefde. Hij illustreerde dat, wanneer je in je hart voor al het leven liefde kan voelen, met inbegrip van je tegenstanders, het mogelijk is balans en harmonie te creëren. Jezus kwam niet om het Christendom te creëren, en zijn lessen waren voor alle mensen bedoeld, ongeacht hun persoonlijke overtuigingen. Dat zijn krachtige liefdesenergie nog steeds aanwezig is op Aarde, is te danken aan zijn vermogen zo’n hoog trillingsniveau te manifesteren terwijl er toen zoveel duisternis heerste. Hij sprak over de Ene God, waar elke ziel mee is verbonden en maakte het denkbeeld duidelijk dat alles binnen die energie Een is.


Wanneer we openlijk met jullie kunnen spreken, zullen zaken als religieuze opvattingen noodzakelijkerwijs moeten worden behandeld. Het is zo belangrijk dat jullie de overtuigingen laten vallen die de ware leringen van Licht en Liefde hebben geïnfiltreerd. Slechts de Ene Waarheid kan bestaan, al kan die op een aantal verschillende manieren worden uitgedrukt. De Geestelijkheid heeft in het verleden angstvallig haar macht bewaakt, en probeerde haar volgelingen in de eigen leringen en interpretaties van de geschriften gevangen te houden. Om dat soort praktijken tegen te gaan, is er meer onderricht geweest wat het idee verkondigde de waarheid in jezelf te vinden. Ieder van jullie draagt de waarheid met zich mee, maar vanwege de strijd vooruitgang te boeken in situaties waarin jullie voortdurend met de dualiteit worden geconfronteerd, zijn jullie vaker wel dan niet verward en niet in staat vooruit te komen. Dat Dierbaren, is de uitdaging die jullie op je hebben genomen om je inzicht te vergroten en je te blijven ontwikkelen door het ontdekken van het Licht van binnen. Vele wegen hebben tot jullie huidige begripsniveau geleid, en dankzij de mogelijkheid in verschillende culturen te kunnen incarneren, hebben jullie de bijbehorende overtuigingen uit de eerste hand geleerd. Wat jullie hebben geleerd, dragen jullie nog steeds op onderbewust niveau bij je, al kan je het niet tot in detail terughalen.


Jullie zijn van ver gekomen om in zo’n belangrijke tijd te arriveren voor de afsluiting van deze cyclus. Jullie zouden goed voorzien moeten zijn om de hierbij betrokken laatste uitdagingen te kunnen hanteren, en Ascentie zou gemakkelijk een plaatsje in je geest moeten kunnen krijgen. Er wordt zeker veel inspanning geleverd om jullie te helpen jullie bewustzijnsniveau te verhogen, en niemand zal eerlijk kunnen beweren dat ze de kans niet hebben gekregen te ascenderen. Het is niet de bedoeling de kwestie aan jullie op te dringen, maar zodra jullie geïnteresseerd zijn, is er zoveel informatie beschikbaar als jullie het op je nemen om je heen te kijken. Jullie Internet is nog steeds een bron van enorme zeeën aan informatie, al staat het ook open voor misbruik door degenen die jullie doelbewust proberen te misleiden en te verwarren. Het komt dan aan op jullie vermogen kritisch te zijn, en als iets niet met je resoneert, leg je het terzijde of laat je het gaan.


Leven is overal overvloedig aanwezig en bestaat op diverse niveaus, en jullie beginnen nog maar net die mogelijkheid te accepteren. Aangezien alle leven afkomstig is uit de Bron, volgt hieruit dat het, ongeacht de uiterlijke verschijningsvormen, dezelfde capaciteiten bezit om te evolueren. Jullie mogen daarom verwachten Wezens aan te treffen met heel erg dezelfde bewustzijnsniveaus en inzichten, al zijn sommige veel verder ontwikkeld dan jullie op dit moment. Wij van de Galactische Federatie en vergelijkbare organisaties, de verschillende raden zijn daar een voorbeeld van, bieden onszelf als hulp aan jullie aan omdat wij al lang geleden ons goddelijke zelf hebben gevonden. Normaal gesproken zouden we afzien van direct contact omdat het van essentieel belang is dat ontwikkelende beschavingen hun eigen weg naar inzicht vinden en naar eigen keuze ervaringen opdoen. Het zou volkomen onjuist zijn als we vanuit een verlangen om jullie te assisteren, jullie koers van evolutie zouden veranderen en daarom leggen we zo vaak uit dat we niet als bemoeials mogen worden gezien. Het is anders wanneer de Lords of Creation, de Raad van Creatie, ons de bevoegdheid geeft dit te doen omdat zij jullie cycli plannen.


Alles wat op Universeel niveau gebeurt, is opgezet om alle levensvormen naar hogere niveaus van Licht en Liefde te voeren. Dat maakt deel uit van jullie ervaring omdat jullie terugreizen naar de Bron, aangezien niets stilstaat en alles op deze manier constant opwaarts en voorwaarts beweegt. De duisteren evolueren ook, en net als de meeste zielen in de dualiteit verplaatsen zij zich van de ene naar de andere kant, als onderdeel van hun reis om te leren van hun ervaringen. Vergeet niet dat jullie een illusie doorleven, holografisch van karakter, en het lijkt meer op een groots levensspel. Jullie kunnen komen en gaan omdat het ene na het andere leven eindigt, maar omdat jullie leven oneindig is, zullen jullie elke uitdaging overleven. Al deze zaken zullen verder worden uitgelegd, maar we vermijden, zogezegd, over de top te gaan. Jullie inzicht is het meest gediend door het vrijgeven van een gestage stroom aan informatie. Maar met het versnellen van de tijd en het aflopen van jullie huidige cyclus moeten we jullie toegankelijk maken voor een zeker niveau van waarheid waarmee jullie al die overtuigingen kunnen afschudden, die zeer waarschijnlijk jullie vooruitgang zouden ophouden.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben slechts één uit een enorm team van zielen net als jullie, toegewijd er voor te zorgen dat jullie alle kansen hebben om te ascenderen. Ons plan heeft een punt van manifestatie bereikt dat ons zeer spoedig tot actie oproept. Onze bondgenoten zijn klaar en omdat jullie bewustzijnsniveaus blijven toenemen, nadert het moment om met volle kracht vooruit te gaan. Jullie voelen dat het zo is en jullie intuïtie laat weten wanneer het tijd is om klaar te staan voor de start van veranderingen, waarmee een nieuw tijdperk in jullie leven begint. Weet dat we iedere dag dichterbij komen en we kijken ernaar uit onszelf aan jullie bekend te maken.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte
The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ - English
http://www.constanza2003.org/ - Italiano
http://gfindutch.blogspot.com/ - Nederlands
http://glingerman.blogspot.com/ - Deutsch
http://fgfrance.blogspot.com/ - Français
http://gfsvenska.blogspot.com/ - Svenska
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://www.schodamidonieba.pl/ - Polska
http://federaciongalacticaenespanol.blogspot.com/ - Español
http://blog.goo.ne.jp/flathead/c/c0a7212b737344c4f990c62a84cd2dc8/ - 日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian http://galacticfederationchina.blogspot.com/ - 中文/Chinese
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polish - New
http://gfinrussia.blogspot.com/ - Russian - New
http://gfincroatia.blogspot.com - Croatian

Originals and translations of Galactic Messages available on
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com
0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS