Followers

Google+ Followers

maandag 6 december 2010

SaLuSa, 6 december 2010


Wees je bewust van wat er om jullie heen gebeurt, maar voorkom emotioneel betrokken te raken als het negatief is als gevolg van een gebrek aan Licht en zend dat van jou uit naar alle betrokkenen. Ieder individu kan op deze wijze een bijdrage leveren en weet dat jullie veel meer kracht hebben dan jullie beseffen. Wanneer veel van jullie met dezelfde doelgerichte intentie bij elkaar komen, wordt de kracht daarvan veelvoudig versterkt. Vertaal dat in relatie tot jullie hele beschaving, en jullie zouden heel snel vrede en voorspoed op Aarde tot stand kunnen brengen, als jullie zouden willen.We willen dat jullie beseffen dat jullie een tijd binnen gaan die veel vrolijkheid en geluk brengt. Vergeet het oude dat op het punt staat weg te vallen, en loop vooruit op de toekomst die naar het Gouden Tijdperk leidt.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik zie jullie als immens moedige zielen vanwege de vaak zeer beproevende uitdagingen die jullie op je hebben genomen door jullie verblijf op Aarde.

SaLuSa 6 December 2010


Wij en andere bronnen werken hard om jullie op alle mogelijke gebeurtenissen voor te bereiden, maar ondanks dat zal de omvang van de veranderingen, als ze eenmaal beginnen, voor de meesten een verrassing zijn. De reden daarvoor is dat ze zo alomvattend zijn dat uiteindelijk de hele wereld erbij betrokken is. Als de Aarde moet worden gereinigd, dan is duidelijk dat dit alle gebieden omvat. De zwaarst vervuilde en de door oorlog verscheurde gebieden zullen de meeste aandacht krijgen. De wateren van de Aarde zijn ook een heel belangrijk punt van aandacht en in alle gevallen zijn wij volledig gereed om ons plan in werking te zetten. We zullen korte metten maken met projecten die jullie anders nog vele jaren zouden kosten om ze af te maken, en zij zullen worden versneld tot 2012 en daarna. Onze directe zorg ligt bij hoe ver jullie beschaving is gevorderd tegen de tijd dat wij contact met jullie hebben. Ofschoon miljoenen mensen geloof en vertrouwen in ons hebben, zijn er toch velen die weinig of geen interesse hebben gehad voor ons mogelijke bestaan. We hebben daarom een grote mate van medewerking van jullie nodig, als we straks gaan samenwerken en succesvol alle projecten op tijd laten beginnen. Bepaalde vereisten zoals de reiniging van de atmosfeer zijn al vele jaren gaande, omdat we jullie zo goed mogelijk moesten beschermen tegen gevaren voor jullie gezondheid en milieu. Het betekent dat onze laatste acties direct, vanuit onze vloot over de Aarde kunnen worden uitgevoerd.


Eén ding waar jullie je niet te veel zorgen over moeten maken, is het verhogen van jullie bewustzijnsniveau. In de loop van de tijd nemen de hoeveelheden energieën die de Aarde bereiken zo uitzonderlijk snel toe, en degenen die ze aantrekken, zullen naar dergelijke niveaus worden opgetild. Jullie doel zou moeten zijn, erin mee te gaan en laat de veranderingen weerspiegeld worden in je dagelijks leven. Als het je intentie is iemand van Liefde en Licht te zijn, laat het dan doorschijnen in alles wat je doet, en tegen het einde van volgend jaar zouden jullie goed op weg moeten zijn naar Ascentie. Wanneer de oppositie en haar kameraden aan banden zijn gelegd, hebben ze weinig of geen macht meer waarmee ze jullie evolutie kunnen tegenhouden. Die tijd bereikt een punt van manifestatie en onze bondgenoten zijn sterk betrokken bij de totstandkoming ervan. Weinigen kunnen openhartig zijn over hun werkzaamheden, maar zij zullen tevoorschijn komen wanneer het veilig is dit te doen. We kunnen geen namen noemen, al was het maar om hen te beschermen, en hun werk kan het beste worden uitgevoerd wanneer er geen gevaar voor ontdekking is. Onze manier van werken is desondanks volkomen open en eerlijk en daarom zullen we, wanneer we eenmaal met jullie kunnen communiceren, ervoor zorgen dat jullie goed geïnformeerd blijven over wat er gebeurt.


Jullie blijven de bijverschijnselen ervaren van de financiële ineenstorting van de banken en het duurt nog even. Zij zullen echter niet overleven als ze naar hun oude structuren en manieren proberen terug te gaan. Die hebben bewezen onwerkbaar te zijn en versierd met corrupte en illegale praktijken. Dat moet veranderen, en het nieuwe systeem is gepland en goedgekeurd door hen die jullie voltooiing overzien. Veel hogere Wezens zijn bij deze veranderingen betrokken, inclusief jullie geliefde Sint Germain, die al vanaf het prille begin bij de kern betrokken was. Jullie evolutie is inderdaad door veel Wezens die bij jullie goed bekend zijn, gevolgd en begeleid. Af en toe lijkt het misschien alsof niemand om je geeft maar jullie creëren soms je eigen problemen en moeten dan je eigen weg vinden om eruit te komen. Toch zijn ze nog steeds nabij en in geen geval zouden ze jullie verlaten. In zo’n beetje het laatste gedeelte van de dualiteit, wat er dan nog van over is, zullen enkele van hen onder jullie verschijnen.


Er wachten prachtige tijden op jullie en elk stukje inspanning wat jullie nu verrichten, zal goed worden beloond. Wees je bewust van wat er om jullie heen gebeurt, maar voorkom emotioneel betrokken te raken als het negatief is als gevolg van een gebrek aan Licht en zend dat van jou uit naar alle betrokkenen. Ieder individu kan op deze wijze een bijdrage leveren en weet dat jullie veel meer kracht hebben dan jullie beseffen. Wanneer veel van jullie met dezelfde doelgerichte intentie bij elkaar komen, wordt de kracht daarvan veelvoudig versterkt. Vertaal dat in relatie tot jullie hele beschaving, en jullie zouden heel snel vrede en voorspoed op Aarde tot stand kunnen brengen, als jullie zouden willen. Voordat dat mogelijk gaat gebeuren, zullen de veranderingen al zijn begonnen en het zal de mensen bewust maken van wat er nodig is. Samenwerking zal gebruikelijker worden en hen op hetzelfde moment tot elkaar brengen. Al met al zal het onze taken een stuk gemakkelijker maken en heel veel aangenamer. We willen dat jullie beseffen dat jullie een tijd binnen gaan die veel vrolijkheid en geluk brengt. Vergeet het oude dat op het punt staat weg te vallen, en loop vooruit op de toekomst die naar het Gouden Tijdperk leidt.


De rol van de Galactische Federatie is in toenemende mate belangrijk geworden omdat jullie het moment naderen waarop de eerste veranderingen op zijn plaats worden gezet. Omdat we hoe dan ook het vermogen hebben iemand, ongeacht waar ze zitten, op te sporen, zijn we in staat om van alle voorgenomen of plaats te vinden acties op de hoogte te blijven. Voor zover wij mogen, ondersteunen wij ook de Lichtwerkers die gezamenlijk een drijvende kracht op Aarde zijn. We willen hen succes zien bereiken in hun zelf verkozen werk, en beschermen hen tegen elke vorm van intimidatie of schade. Jullie genieten in ieder geval bescherming van jullie Engelen, en jullie kunnen hen vragen altijd bij je te zijn. Veel ongevallen zijn door hen verhinderd, en waar jullie vaak naar verwijzen als zijnde een toevallige gelukkige ontsnapping aan…, is te danken aan hun tussenkomst. Zij zijn er ten alle tijden voor jullie, en ze zijn heel trots op de liefdevolle diensten die ze voor jullie kunnen verrichten.


We weten dat sommige van jullie zich zorgen maken over dat hun conceptie niet was gepland, en daardoor hun bestaan misschien als een toevalligheid beschouwen. Misschien was dat zo maar als ziel waren jullie heel blij een leven op Aarde te beginnen, omdat de omstandigheden goed waren voor je. En niet alleen dat, jullie hebben toch vriendelijk je ouders geaccepteerd vanuit de wetenschap dat jullie de benodigde uitdagingen zouden ervaren om je te ontwikkelen. Misschien kende je ze al vanuit andere omstandigheden, en hadden jullie onder elkaar al een liefdesband. Als jullie in je familie een ongelukkige tijd hebben gehad, dan is dat ook het gevolg van je levensplan. Je zou er goed aan doen te kijken naar welke lessen je hebt geleerd, zelfs wanneer jullie je voor anderen hebben opgeofferd. Maak je nooit druk waarom je bepaalde ervaringen hebt uitgekozen. Wanneer jullie je levensplan hebben voltooid en naar de hogere dimensies terugkeren, zal alles worden onthuld en jullie zullen de rollen begrijpen van andere mensen die in je leven kwamen. Jullie zullen inderdaad opnieuw veel mensen ontmoeten van hen die een belangrijke rol in je leven hebben gespeeld.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik zie jullie als immens moedige zielen vanwege de vaak zeer beproevende uitdagingen die jullie op je hebben genomen door jullie verblijf op Aarde.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
Originals and translations of Galactic Messages available on


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS