Followers

Google+ Followers

woensdag 29 december 2010

SaLuSa, 29 december 2010

We beloven jullie dat 2011 het jaar van actie wordt en 2012 zodoende des te rustiger, en wanneer de weg eenmaal is bereid, zal het hele proces om jullie volledig gereed voor Ascentie te maken heel snel verlopen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie verzekeren dat de Galactische Federatie gespitst is op het toegankelijk maken van een eerste, officieel contact met jullie.

Ga in vol vertrouwen verder, want wij zijn ten volle bij jullie in dit laatste stadium van jullie reis.

SaLuSa 29 December 2010


Omdat jullie het Nieuwe Jaar naderen, nemen jullie in alle opzichten afscheid van de oude systemen van controle en beheersing. Ze staan op het punt in te storten omdat zij niet meer de macht hebben ze nog langer in stand te houden. Jullie kijken daarom terug op het laatste jaar van de dualiteit, zoals jullie dat duizenden jaren lang hebben ervaren. Op de een of andere manier, en op zeker moment moest er een einde aan komen om de weg vrij te maken voor de nieuwe energieën, die op springen staan om tevoorschijn te komen en die niet onbeperkt kunnen worden tegengehouden. De chaos kan daardoor misschien toenemen maar kijk erachter, naar jullie bevrijding van de sluier van duisternis, zodat jullie het Licht kunnen uitnodigen om zich stevig op Aarde te vestigen. Wij ondersteunen jullie volledig in deze gedenkwaardige tijden en jullie zullen weldra een nieuwe richting ten goede in jullie leven zien komen. Jullie overwinning over de duisteren zal en kan jullie niet worden ontzegd, omdat het Licht de meest krachtige energie op Aarde is.


Vooruitblikkend op 2011 wordt het een memorabel jaar, waarin uiteindelijk de geschiedenis van de Aarde zal worden her-schreven. De waarheid zal uit alle hoeken tevoorschijn komen, en jullie inzicht zal zodanig zijn dat jullie geen enkele poging tolereren om naar de oude handelswijzen terug te keren. Als collectief heeft de Mensheid door de hogere bewustzijnsniveaus buitensporige macht, en wat jullie tot nu toe hebben bereikt, is aan jullie allemaal te danken. Het ontwaken is goed op gang gekomen en zal met aanhoudend toenemende snelheid verdergaan, en het resulteert tot het opengaan van de ogen van de mensen voor waar zij hun focus op moeten richten. Het is de vreedzame revolutie die altijd al zou komen, en het is veel te laat voor de oppositie om de snelle vooruitgang tegen te kunnen houden. De veranderingen zullen in 2011 echt beginnen en jullie pad naar Ascentie zal zich geleidelijk ontvouwen, zodat jullie op het laatste jaar 2012 zijn voorbereid, wanneer er een grote verheffing plaatsvindt. Dan, en slechts dan, zullen jullie alle resterende sporen van de greep die de dualiteit op jullie had, achter je hebben gelaten.


De hogere trillingen beïnvloeden al velen van jullie, en terugdenkend zal je zien dat jullie nu veel kalmer zijn, en beter dan voorheen in staat je aandacht gecentreerd te houden. De trillingen blijven in intensiteit toenemen, en naarmate het jaar vordert, wordt het gemakkelijker ze te assimileren. Ze brengen jullie verder wanneer de tijden heel beproevend worden, en fysieke veranderingen aan Moeder Aarde uit noodzaak plaats gaan vinden. Moeder Aarde moet haar eigen reiniging op tijd voltooien, en dit veroorzaakt onvermijdelijk een aantal verstoringen. We zullen echter zoals altijd de activiteiten van jullie Aarde monitoren, en net als in het verleden zullen we de effecten ervan op jullie verminderen. Terwijl dit allemaal gebeurt, worden de belangrijkste onderwerpen van jullie financiële problemen behandeld, en jullie leefpatroon zal beginnen te veranderen. Jullie worden de enthousiaste deelnemers in vele programma’s, die het voormalige gebrek aan vooruitgang in jullie dagelijks leven gaan oplossen. Wij zullen ervoor zorgen dat jullie in het nieuwe paradigma springen en van alle voordelen profiteren die jullie zijn ontzegd. Te midden van alle veranderingen zal jullie leven veel gemakkelijker worden omdat de levensstandaard substantieel wordt verhoogd.


Houd in gedachten dat wat jullie komende ervaringen ook mogen worden, jullie van te voren wisten welke levenskansen er voor je werden gepland. Ieder van jullie heeft een rol te vervullen en is net zo belangrijk voor het geheel, ook al kunnen slechts enkelen een centrale rol vervullen. Jullie succes zo ver te zijn gekomen en de duisteren te verslaan, is des te opmerkelijker aangezien jullie nog niet zo lang geleden gevaar liepen volledig door hen onder de voet te worden gelopen. Jullie zien nu het staartje van pogingen om jullie vertrouwen in degenen die jullie ondersteunen, af te pakken, waar wij ook toebehoren. In weerwil van dergelijke actie blijven jullie intenties echter sterk om de resultaten te bereiken die jullie soevereiniteit gaat herstellen. Jullie zijn net zo zeer verantwoordelijk voor de uitkomst als wij, zo niet meer omdat wij niet zijn gekomen om het allemaal voor jullie te doen. Het is jullie toekomst die wordt gecreëerd en of jullie het nu wel of niet volledig beseffen, jullie kunnen je macht uitoefenen om het op die manier te creëren zoals jullie zelf willen. Ascentie is jullie doel, maar er zijn vele potentiële routes om het te bereiken.


Jullie zullen dus zien dat 2011 een bonte verzameling wordt, en het globale resultaat zal jullie grotere voorbereiding zijn, die niet alleen op de eindtijden is gericht maar ook op het voortdurend opwaartse pad naar zelfs hogere dimensies. De verheffing van de 3e dimensie van de dualiteit naar de 4e/5e dimensies van intenser Licht mag als een mijlpaal in jullie evolutie worden beschouwd. En Ascentie is ook een unieke gebeurtenis in jullie Universum omdat jullie, zoals jullie eerder is verteld, in je fysieke lichaam gaan ascenderen. Hieruit volgt dat jullie veel te beleven hebben wat zeer vervullend en bevredigend zal zijn. Er is zoveel om naar uit te kijken dat de veranderingen louter als stapstenen kunnen worden gezien, om jullie naar je beloofde land te brengen. Het woord van de Schepper bevat de krachtige energie van voltrekking, en niets kan daarom het passeren van de eindtijden verhinderen, zoals ze aan jullie zijn toegekend.


We beloven jullie dat 2011 het jaar van actie wordt en 2012 zodoende des te rustiger, en wanneer de weg eenmaal is bereid, zal het hele proces om jullie volledig gereed voor Ascentie te maken heel snel verlopen. Jullie zullen je ook meer tot ons aangetrokken voelen wanneer eenmaal de waarheid over jullie geschiedenis wordt onthuld, omdat wij betrokken zijn geweest bij jullie genetische ontwikkeling. Het stelde jullie in staat naar bewustzijnsniveaus te groeien die jullie voor jullie ware zelf deden ontwaken. Jullie begonnen ook te ervaren dat jullie alle kennis van binnen hadden, en dat jullie persoonlijke verantwoordelijkheid konden nemen voor jullie spirituele ontwikkeling. Dat zal ook met grote sprongen vooruit gaan in het laatste deel van deze cyclus. Veel instellingen moeten hun positie in deze veranderende wereld herwaarderen en één ding is zeker, namelijk dat als ze niet met de stroom meegaan, ze zullen stagneren en uiteindelijk imploderen. Dit is een reden waarom de duisteren geen uitweg hebben, omdat ze niet kunnen of willen veranderen. Uiteindelijk zal alleen wat van Licht is, overblijven en al het andere zal verdwijnen omdat niets van de lagere trillingen een plaats op de nieuwe, opgeheven Aarde zal hebben.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie verzekeren dat de Galactische Federatie gespitst is op het toegankelijk maken van een eerste, officieel contact met jullie. Alles is op zijn plaats voor zo’n gelegenheid en we kunnen ons aanpassen aan alle behoeften van het laatste moment. De deadline hiervoor is bijna genaderd, dus op de ene of de andere manier verwachten wij wereldwijde disclosure in het eerste kwartaal van het komende jaar. Ga in vol vertrouwen verder, want wij zijn ten volle bij jullie in dit laatste stadium van jullie reis.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte
The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ - English
http://www.constanza2003.org/ - Italiano
http://gfindutch.blogspot.com/ - Nederlands
http://glingerman.blogspot.com/ - Deutsch
http://fgfrance.blogspot.com/ - Français
http://gfsvenska.blogspot.com/ - Svenska
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://www.schodamidonieba.pl/ - Polska
http://federaciongalacticaenespanol.blogspot.com/ - Español
http://blog.goo.ne.jp/flathead/c/c0a7212b737344c4f990c62a84cd2dc8/ - 日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian http://galacticfederationchina.blogspot.com/ - 中文/Chinese
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polish - New
http://gfinrussia.blogspot.com/ - Russian - New
http://gfincroatia.blogspot.com - Croatian

Originals and translations of Galactic Messages available on
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com
0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS