Followers

Google+ Followers

woensdag 15 december 2010

SaLuSa, 15 december 2010


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie vertellen dat nauwelijks te verwoorden is wat jullie staat te wachten omdat jullie weinig vergelijkbaars hebben.

Het woord hemels kan toepasselijk zijn, maar jullie ideeën erover zijn in vergelijking daarmee erg beperkt.

Om eerlijk te zijn is er eigenlijk weinig gelijkenis met wat jullie op Aarde hebben beleefd. We hebben het over het vergelijken van een fysiek bestaan met een dat goddelijk is en oplichtend van Liefde en Licht.

Jullie gaan deze energie overal om jullie heen voelen en alles reageert erop door het verspreiden van vredige en zachte trillingen zodat alles in harmonie is.
SaLuSa 15 December 2010


Mensen zien zonder twijfel te midden van de chaos mogelijkheden voor verandering, om iets heel anders in te voeren dan wat jullie eerder hebben ervaren. De boosdoeners die het hebben veroorzaakt, worden geïdentificeerd en ze hebben weinig te bieden om zaken acceptabeler te maken voor jullie. Meer van hetzelfde heeft geen zin omdat de problemen wereldwijd bestaan, maar degenen die kunnen zien wat er nodig is, zijn vaak eenzame stemmen onder jullie. Het zijn de mensen die aandringen op veranderingen die de oude onbevredigende gewoonten verwijderen, en uiteindelijk zullen er zielen naar voren treden met de juiste benaderingen en inzichten.


Het is nu net als altijd het geval, dat waar jullie je op focussen, zich uiteindelijk manifesteert en in dat opzicht stellen we jullie voor ambitieus te denken omdat niets onmogelijk is in tijden zoals nu. We willen zeker niet dat jullie het gevoel hebben tot eeuwigdurende chaos te zijn veroordeeld, want dat is niet de voorbestemde toekomst die jullie gaan beleven. Het script is geschreven, en met goddelijke toestemming zijn wij hier om ervoor te zorgen dat alles volgens plan verloopt. Waar anderen een verschillende realiteit zoeken of erin geloven, is hun vrije wil werkzaam om naar eigen wens te kiezen. Omdat het Ascentieproces echter steeds duidelijker wordt, zullen er meer zielen komen die het onvermijdelijke laten gebeuren en verwelkomen. Het is allemaal verbonden met jullie toenemende bewustzijnsniveau waardoor jullie helderder zien waar alles toe leidt.


De huidige periode als kritiek omschrijven, zou niet overdreven zijn maar jullie hoeven je geen zorgen te maken omdat wat nodig is om alles op de rails te krijgen, klaarligt. Zoals altijd monitoren wij alle aspecten van jullie leven omdat jullie een nieuwe opkomende beschaving zijn die zich actief bij de Galactische Federatie aansluit. Jullie ontwikkeling zal snel gaan wanneer eenmaal de eerste stappen zijn gezet om ons in jullie leven te introduceren. Het is nodig dat jullie de belangrijke beslissing nemen ons te accepteren, en over het algemeen merken we dat jullie veel meer open staan voor het idee dat wij aan jullie zijde aanwezig zijn. Het einde van de dualiteit wordt een schitterende aangelegenheid waarin al jullie dromen uitkomen, en wat jullie onmogelijk leek, zal in je leven komen. Vrede staat bovenaan in jullie gedachten omdat jullie nu beseffen dat jullie eeuwenlang als marionetten zijn gebruikt in de oorlogsspelletjes die jullie leven hebben geruïneerd. Deze tijden worden nu naar het verleden gedeponeerd om nooit meer terug te keren.


Hoezeer jullie ook degenen gaan verachten die jullie in je huidige situatie hebben gebracht, onthoud alsjeblieft dat de dualiteit de uitingen van alle individuele wensen mogelijk heeft gemaakt. Het is een periode van uitdaging geweest, waarin de duisteren dezelfde mogelijkheden hebben gekregen als ieder ander. Lang, lang geleden waren jullie je minder bewust van jullie goddelijke erfdeel, en liet men jullie valselijk in de noodzaak geloven jullie eigen groep te eren, in plaats van één te worden met elkaar. Afscheiding werd gangbaarder, en de overheersing en onderdrukking van andere groepen werd de manier van leven voor die tijd. Het heeft immens veel levens gekost en het is slechts recentelijk als gevolg van Wereldoorlogen dat jullie zijn gaan beseffen dat er bevredigender manieren zijn om met elkaar te leven.


De oude gewoonten bewezen zeer lucratief en gunstig voor de kleine elite te zijn, die het commando voerde over jullie. Nu hun bedoelingen bekend zijn geworden, is hun streven om hun heerschappij over jullie uit te breiden daadwerkelijk beëindigd. Als je de dingen op een rijtje zet, besef je dat ze net als het oude paradigma niet kunnen worden hersteld. Het dient jullie behoeften niet langer, en kan zeker niet de basis vormen voor het nieuwe paradigma dat nu tevoorschijn komt. De volgende stappen vooruit gaan jullie hoop geven voor de zorgvuldig geplande toekomst. We weten dat jullie een beetje bewijs moeten zien wat jullie de weg vooruit toont, en dat volgt met disclosure, de bekendmaking van ons bestaan. Het zal veel zielen van Licht bevrijden die eindelijk veilig naar voren kunnen stappen, en wij gaan achter hen staan om hun bescherming te garanderen. Vervolgens zien jullie een hele reeks opeenvolgende gebeurtenissen die jullie in staat stellen naar voren te stuwen richting het Nieuwe Tijdperk.


Al jullie behoeften zijn bekend en alle voorbereidingen zijn al getroffen om veilig te stellen dat jullie worden opgetild uit de laatste restanten van de dualiteit. Macht zal worden toegekend aan degenen die het met wijsheid gebruiken en in het beste belang van iedereen, en niet van een klein aantal. Het verkrijgen van rijkdom wordt uiteindelijk een onnodig doel omdat het overal eerlijk zal worden verdeeld, en jullie zullen in jullie behoeften geen tekorten gaan ervaren. Er is en was altijd voldoende om iedereen van een hoge levensstandaard te laten genieten. Men liet jullie iets anders geloven omdat jullie werden gemanipuleerd teneinde de wensen van de Illuminatie, om elk aspect van jullie leven te controleren, te bevredigen. Hun doel om jullie afhankelijk van hen te houden, heeft lange tijd gewerkt maar ze worden nu gezien voor wie ze werkelijk zijn.


Het zijn jullie, de mensen, die nu de macht hebben over jullie eigen toekomst te beslissen en jullie zijn gewillige deelnemers aan het eindspel dat nu wordt uitgespeeld. Besef dat jullie onderbewust altijd hebben geweten dat er een succesvolle afsluiting van deze cyclus zou komen. Het is duizenden jaren terug gepland, en om die reden werden jullie tegen bemoeienis van buitenaf beschermd, wat anders tot jullie ondergang had geleid. De Aarde is een mooie planeet die opvalt tussen de velen die jullie omringen, en na haar herstel gaan jullie haar in volle glorie zien. Het zal passend zijn dat jullie en Moeder Aarde samen in het Licht dat jullie vergezelt, gaan ascenderen. Jullie zullen heel anders zijn dan nu, na te zijn opgestegen naar veel hogere bewustzijnsniveaus. Het kan lijken dat jullie nog maar zo’n korte tijd hebben om je op Ascentie voor te bereiden, maar het plan van de Schepper is onberispelijk en brengt jullie verder naar de hogere dimensies van absolute vreugde en geluk.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie vertellen dat nauwelijks te verwoorden is wat jullie staat te wachten omdat jullie weinig vergelijkbaars hebben. Het woord hemels kan toepasselijk zijn, maar jullie ideeën erover zijn in vergelijking daarmee erg beperkt. Om eerlijk te zijn is er eigenlijk weinig gelijkenis met wat jullie op Aarde hebben beleefd. We hebben het over het vergelijken van een fysiek bestaan met een dat goddelijk is en oplichtend van Liefde en Licht. Jullie gaan deze energie overal om jullie heen voelen en alles reageert erop door het verspreiden van vredige en zachte trillingen zodat alles in harmonie is.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ - English
http://www.constanza2003.org/ - Italiano
http://gfindutch.blogspot.com/ - Nederlands
http://glingerman.blogspot.com/ - Deutsch
http://fgfrance.blogspot.com/ - Français
http://gfsvenska.blogspot.com/ - Svenska
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://www.schodamidonieba.pl/ - Polska
http://federaciongalacticaenespanol.blogspot.com/ - Español
http://blog.goo.ne.jp/flathead/c/c0a7212b737344c4f990c62a84cd2dc8/ - 日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian http://galacticfederationchina.blogspot.com/ - 中文/Chinese
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polish - New
http://gfinrussia.blogspot.com/ - Russian - New
http://gfincroatia.blogspot.com - Croatian

Originals and translations of Galactic Messages available on
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS