Followers

Google+ Followers

woensdag 13 april 2011

13 April 2011


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben net als mijn metgezellen opgewonden dat we zo dicht bij het ontmoeten van jullie zijn. Ja, misschien duurt het een aantal maanden voor we massaal over mogen vliegen maar contact met jullie is al vele jaren gaande en het zal in de nabije toekomst meer open worden.

Er zijn aan beide zijden voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor het kan plaatsvinden, en er moet overeenstemming zijn over het juiste tijdstip voor disclosure, de publieke bekendmaking. Door het officieel erkennen van ons bestaan, krijgen wij de mogelijkheid openlijker contact met jullie te maken. Dat zal ertoe leiden dat onze delegaties jullie autoriteiten kunnen ontmoeten.
SaLuSa 13 April 2011
Opnieuw zeggen we wat een prachtige zielen jullie allemaal zijn en we bewonderen jullie inzet om de uitdagingen aan te kunnen waar jullie voor staan. Na door de sluier van vergetelheid te zijn afgescheiden van jullie Hoger Zelf, hebben jullie toch het Licht van binnen gevonden en zijn jullie verder gegaan om terug te keren naar volledig bewust zijn. Daardoor konden jullie een gigantische stap vooruit zetten en jezelf op Ascentie voorbereiden. Daarmee komt ook het vermogen om bij alle informatie kritisch te zijn en jullie zullen in staat zijn de waarheid te onderscheiden van de meer dubieuze berichten of regelrechte desinformatie. Neem wat met je resoneert en als jullie authentieke informatie links laten liggen, mag je er zeker van zijn dat het opnieuw jouw kant op komt. In werkelijkheid hebben jullie alle kennis al in je zitten. Het betekent soms ter zijde schuiven wat je geleerd is te geloven, om de waarheid een kans te geven te worden begrepen. Het is nog beter jullie zoektocht naar de waarheid met een schone lei te beginnen. Op deze manier kunnen jullie Gidsen je bereiken en je helpen door je de juiste richting te wijzen. Wees ervan overtuigd dat voor iedere ziel vele Grote Wezens aan het werk zijn om hen te verlichten.


Het leven hoeft niet gecompliceerd te zijn maar mensen zijn egoïstisch en vaak egocentrisch geworden. Jullie komen op deze manier niet vooruit zonder dat veel twisten tot confrontaties leiden, en het is moeilijk vreedzame relaties tot stand te brengen. Het probleem is dat iedereen de ander wenst te beheersen, en dat is een recept voor onenigheid. Wanneer jullie het stadium hebben bereikt dat je anderen als jezelf behandelt, en dat jullie in je hart liefde voor hen kunnen vinden, dan kunnen jullie dergelijke situaties met geduld, kalmte en begrip hanteren. Het kost tijd om opgewassen te zijn tegen verbale aanvallen en pogingen om je te controleren, maar het is mogelijk het over je heen te laten komen zonder enige negatieve emotionele reactie. Gaandeweg zullen jullie het volstrekt geen probleem vinden zo’n kalmte te bereiken, en het gaat hand in hand met het vermogen iedereen met Onvoorwaardelijke Liefde te behandelen. Maar eerst moeten jullie leren je emoties te beheersen, en begrijpen dat jullie niet hoeven te dreigen om je standpunt duidelijk te maken. Normaal gesproken handelen mensen eerst en denken naderhand na, en dat is vaak te laat om de consequenties te voorkomen.


Dierbaren, we weten dat het gemakkelijk is voor ons om over dergelijke onderwerpen als zelfbeheersing te praten, maar het is een stadium dat jullie gaan bereiken als jullie bewustzijnsniveaus toenemen. Hoe meer Licht jullie absorberen, des te kalmer jullie worden en louter jullie aanwezigheid geeft vrede aan degenen om jullie heen. Stel je de mooie verheffende energie voor die ontstaat wanneer zielen van gelijke aard bij elkaar komen. Sommige van jullie hebben het al ervaren en zullen weten hoe krachtig het is. Wanneer de vele groepen over de hele wereld in aantallen toenemen, worden ze met elkaar verbonden tot er een raster van Licht is gevormd. Met de toename in de hoeveelheid energie die naar de Aarde wordt gezonden, breidt het exponentieel uit en wordt de trilling snel verhoogd. Het betekent dat jullie al één voet in de vierde dimensie hebben, en dat jullie de lagere dimensie achter je laten. Als jullie je zinnen op Ascentie hebben gezet, hebben jullie nog nooit eerder zo’n gouden kans gehad.


Er is nauwelijks een boodschap te vinden over Ascentie die niet Liefde en Licht vermeldt, en dat komt omdat het essentieel is voor jullie succes en vermogen om terug te keren naar de hogere sferen. Iedere ziel is van het Licht, zelfs als het gedempt is, en heeft de potentie zich als een groot Wezen van Liefde en Licht tot uitdrukking te brengen. Wanneer jullie naar een ander kijken, kijk dan verder dan hun fysieke zelf en weet dat zij net als iedere andere ziel de goddelijke vonk in zich hebben. Jullie zijn met elkaar verbonden en het is waar dat wat je voor de één doet, je voor allen doet. Jullie zijn collectief verantwoordelijk voor de positie waar jullie je vandaag in bevinden. Middels vele levens hebben jullie je toekomst voorgesteld en het pad er naar toe gecreëerd. Het was aan jullie om te bepalen of het moeilijk of gemakkelijk zou zijn, maar de Mens was de afgelopen eeuwen volledig ondergedompeld in de donkere energieën en verloor bijna contact met het Licht. Gelukkig kan het nooit helemaal worden uitgeroeid, en door de duisternis heen nam het toe om weer opnieuw de weg te wijzen. Nu is het de belangrijkste kracht op deze planeet geworden, en het breekt snel de lagere energieën af die niet zij aan zij met zo’n kracht kunnen bestaan. Zoals jullie nu heel duidelijk zien, versnellen de veranderingen zich en creëren zij soms chaos, maar het zal van korte duur zijn.


Wij van de Galactische Federatie doen wat we kunnen om tot een vreedzame overeenkomst te komen in het Midden-Oosten, maar de donkere energieën zijn in dat gebied zo ingebed dat het zelfs voor ons geen gemakkelijke taak is. We kunnen onszelf niet aan mensen opdringen, maar werken om vrede en stabiliteit in een situatie te brengen. Als wij waren uitgenodigd om deel te nemen zou dat natuurlijk anders zijn, en toch is het in vele opzichten veel beter als jullie je eigen problemen weten op te lossen. Wij reageren echter ook op de God van dit Universum, en voeren opdrachten van God uit waar jullie bij zijn betrokken. God heeft jullie vrije wil gegeven en zal zich niet met jullie beslissingen bemoeien, tenzij de gevolgen buiten de Aarde reiken en andere planeten en levensvormen beïnvloeden. De voltooiing van de cyclus van dualiteit en Ascentie vindt plaats omdat God heeft verordend dat het tijd is dat de cyclus wordt afgesloten, en dat de volgende fase van jullie evolutie zou moeten beginnen.


Wij maken daarom net als jullie deel uit van het Grote Plan dat het hele Universum bestrijkt, en waarin elke planeet is betrokken. Alles is zich naar hogere trillingen aan het verheffen, en het is een magnifieke gebeurtenis en gelegenheid voor grote feesten. Ook jullie zullen eraan deelnemen en jullie kleine Aarde zal de focus van veel aandacht zijn, want jullie zijn heel bekend vanwege jullie prachtige resultaten gedurende de tijd dat jullie er zijn geweest. Jullie zijn misschien in quarantaine geweest, maar jullie ontwikkeling en succes in het overwinnen van de duistere machten is algemeen bekend. Wanneer we eenmaal toestemming hebben om openlijk op Aarde te landen, zullen jullie uiteindelijk vertegenwoordigers zien van vele soorten beschavingen. Velen zullen mensachtig zijn maar er zullen ook anderen zijn die heel verschillend zijn, en allemaal zijn ze afkomstig uit de Bron van Al Dat Is.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben net als mijn metgezellen opgewonden dat we zo dicht bij het ontmoeten van jullie zijn. Ja, misschien duurt het een aantal maanden voor we massaal over mogen vliegen maar contact met jullie is al vele jaren gaande en het zal in de nabije toekomst meer open worden. Er zijn aan beide zijden voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor het kan plaatsvinden, en er moet overeenstemming zijn over het juiste tijdstip voor disclosure, de publieke bekendmaking. Door het officieel erkennen van ons bestaan, krijgen wij de mogelijkheid openlijker contact met jullie te maken. Dat zal ertoe leiden dat onze delegaties jullie autoriteiten kunnen ontmoeten.Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: www.treeofthegoldenlight.com  
Vertaling: Charlotte
The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEWOriginals and translations of Galactic Messages available on
0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS