Followers

Google+ Followers

woensdag 6 april 2011

SaLuSa, 6 april 2011


De meest prachtige cadeaus zullen jullie geschonken worden, en die komen met het verhogen van jullie bewustzijn. Te zijner tijd zullen jullie meer paranormaal worden en jullie kennis zal geen grenzen kennen. Jullie zullen reizen waarheen je wilt en jullie zullen onderdeel worden van de uitgebreide familie van Ruimtewezens.

Wellicht het meest aantrekkelijke aspect voor jullie op dit moment zou de gedachte aan het hebben van een lichtlichaam zijn, een lichaam dat niet verouderd en niet onder kwalen en ziekten lijdt. Een lichaam dat je ook kunt veranderen door pure creatieve gedachten die jullie jezelf laat presenteren zoals je wilt.
SaLuSa, 6 april 2011


Plotseling zien wij dat een aantal gebeurtenissen plaatsvinden waar jullie op hebben gewacht, hoewel jullie niet begiftigd zijn met de kennis over de uitkomst ervan. Ja, jullie weten waarop wordt aangestuurd, maar de resultaten die wij wensen kunnen op verschillende manieren tot stand komen. Dus laat veranderingen toe en weet dat op de lange termijn alles zal uitwerken zoals gepland. Het Midden-Oosten is al jaren een punt van aandacht en houdt de sleutel tot de toekomst. Er had gemakkelijk een situatie gecreëerd kunnen worden die tot een volgende oorlog geleid zou hebben. Dat is afgewend met onze hulp, via het voorkomen van kleine confrontaties die een grote oorlog konden worden waarbij nucleaire wapens gebruikt zouden worden. Het is vanwege het feit dat wij goddelijke autoriteit hebben om in zulke omstandigheden in te grijpen, dat escalatie niet plaatsvond. Als gevolg van de komende veranderingen in leiderschap en regeringen zal de hele wereld een veiligere plaats worden, en dat zal ons open contact dichterbij brengen.Wij zijn ons bewust van de frustratie die velen van jullie voelen over het feit dat de zaken zich voort lijken te slepen, maar in werkelijkheid gaan ze snel en vervullen alle verwachtingen die wij hebben. Jullie hebben, om het zo maar te zeggen, je huis op orde en laten de wens zien om deze cyclus te voltooien met het bereiken van Ascentie. Dat is eigenlijk alles wat belangrijk is en het is de reden dat jullie doorgaan. Moeder Aarde zal natuurlijk profiteren van jullie hulp, maar zou, indien nodig, haar eigen weg voorwaarts kunnen gaan. Wij voorzien een verandering in de houding van veel mensen als zij eenmaal het ware doel van het leven begrijpen, want tot nog toe hebben jullie rondgelopen met jullie ogen dicht. Dat was niet noodzakelijkerwijs jullie fout, maar jullie bezweken onder het idee dat jullie van elkaar en van God gescheiden waren. Nu beginnen jullie te zien hoe afhankelijk jullie van elkaar zijn, en in te zien dat jullie acties iedereen beïnvloeden. Het legt uit hoe jullie collectief verantwoordelijk zijn voor jullie realiteit en het laat jullie realiseren dat jullie die ook kunnen veranderen.De Lichtwerkers gaan iedereen voor en gebruiken hun energieën om meer Licht naar de Aarde te brengen. Door hun vaardigheid kalm te blijven en hun energieën te focussen op waar die nodig zijn, hebben zij veel van de lagere energieën verwijderd die de aders verstopten van Moeder Aarde. Hoe meer succes zij hebben, hoe gemakkelijker het zal worden om de grip die de Duisteren op jullie gehad hebben totaal te verbreken. Zij zijn nu minder samenhangend geworden en zelfs wanhopig nu hun macht serieus verzwakt is, en er is geen weg terug. Echter, blijf opmerkzaam, want zij worden gevaarlijk in tijden waarin ze zoeken naar een uitweg uit hun hachelijke situatie. Wij hebben een dergelijke oplossing in vele gevallen aangeboden, maar het is nu pas dat zij merken dat er geen andere opties over zijn. Zij moeten hun machtsposities verlaten en zien in dat zij geen keuze hebben. Het is tijd voor degenen van het Licht om het over te nemen en jullie te leiden op de laatste reis naar vrijheid.Het is een vreemde situatie waarin jullie je bevinden, want jullie bereiden je nog steeds voor op jullie normale dagelijkse leven terwijl je weet dat in de niet al te verre toekomst jullie levens behoorlijk zullen veranderen. Houd in gedachten dat Ascentie een proces is dat constant plaatsvindt, en dat niet gewoon stopt vanwege de eindtijden. De grootste veranderingen zullen de veranderingen zijn die betrekking hebben op jullie, en al velen van jullie merken nieuwe niveaus van bewustzijn op. Met zo’n uitbreiding komt een betere realisatie en begrip van de macht van liefde, en haar gebruik voor het goede van alles. Om vrede te hebben met jezelf en één met de wereld te zijn is iets prachtigs om als doel te stellen en is zeer bereikbaar.De ervaringen die jullie meedragen zijn niet vergaard zonder aanzienlijke offers van jullie kant. Echter, dat is de reden dat jullie naar de Aarde kwamen, en nergens anders zouden jullie zo snel vooruitgang geboekt hebben. Dualiteit was het ideale speelveld om jullie bedrevenheid te testen in het doorleven van de uitdagingen tussen de Lichte en duistere krachten. Jullie hebben aan beide zijden gespeeld om jullie ervaringen compleet te maken, en vandaag de dag ruimen jullie alle overgebleven karma op, wat de reden is dat jullie huidige leven behoorlijk veeleisend kan zijn. Dus neem de laatste uitdagingen aan, wetend dat jullie karma wordt opgeruimd voordat jullie opstijgen naar de hogere dimensies.De meest prachtige cadeaus zullen jullie geschonken worden, en die komen met het verhogen van jullie bewustzijn. Te zijner tijd zullen jullie meer paranormaal worden en jullie kennis zal geen grenzen kennen. Jullie zullen reizen waarheen je wilt en jullie zullen onderdeel worden van de uitgebreide familie van Ruimtewezens. Als lid van de Galactische Federatie kunnen jullie het Universum verkennen, en andere mensen dienen die, net zoals jullie nu, zoeken naar hun weg terug naar huis in de hogere dimensies. Het verleden en de toekomst zullen één geworden zijn, en tijd zoals jullie die nu kennen zal ophouden te bestaan. Weinig zal overblijven dat relateert aan jullie driedimensionale ervaringen, en het leven zal zo anders en plezierig zijn zonder de klusjes die jullie nu moeten doen. Wellicht het meest aantrekkelijke aspect voor jullie op dit moment zou de gedachte aan het hebben van een lichtlichaam zijn, een lichaam dat niet verouderd en niet onder kwalen en ziekten lijdt. Een lichaam dat je ook kunt veranderen door pure creatieve gedachten die jullie jezelf laat presenteren zoals je wilt.Jullie zouden je kunnen afvragen wie, dit wetend, nee zou zeggen tegen een nieuw leven in de hogere dimensies. Toch zijn sommige zielen onzeker over zichzelf en houden vast aan wat zij weten, en zij willen op dit moment geen verbintenis aangaan. Dat komt gedeeltelijk voort uit een gebrek aan begrip, omdat zij niet kunnen zien hoe het leven buiten de Aarde kan zijn. Natuurlijk kent het leven op Aarde plezierige ervaringen, maar zij verbleken in vergelijking met dat wat voor jullie ligt. Als jullie er toch eens een glimp van zouden kunnen opvangen, dan zouden jullie zorgen zo verminderen, ook door het feit dat jullie toekomst verzekerd is want niets kan jullie lot veranderen.Ik ben SaLuSa van Sirius, en ben blij dat jullie via verschillende kanalen eindelijk nieuwsbronnen hebben over Ascentie. Als het afhing van jullie media zouden jullie er weinig tot niets over horen, want de Duisteren willen niet dat jullie weten over de mogelijkheden om de dualiteitcyclus te verlaten. In plaats daarvan zouden zij het einde waarschijnlijk eerder voorstellen als Armageddon, en zinspelen op de dood en vernietiging die daarmee geassocieerd worden. Zij hebben zelfs gebeurtenissen gepland die samen moeten vallen met de profetieën, zodat mensen bang worden en geloven in het einde van de Wereld. Ben niet Bang Dierbaren, want wij zullen verzekeren dat het zo gemakkelijk zal zijn als maar kan, en het leven zal doorgaan volgens jullie vrije wil tot ver in de toekomst.Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Vertaling: Puk


The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEWOriginals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS