Followers

Google+ Followers

maandag 18 april 2011

18 april 2011


Wees moedig en nieuwsgierig en als jullie een betrouwbare bron hebben, gebruik het dan als maatstaf tegen alles wat het bedreigt. Deze tijd is zo belangrijk voor jullie en jullie directe toekomst, dus richt je blik op wat je er uit wil halen en hopelijk is het jullie Ascentie. Wij sturen onze Liefde naar jullie allemaal, om jullie te ondersteunen in de laatste fases van jullie reis naar het Gouden Tijdperk.


SaLuSa 18 April 2011


Laat jullie hoofd nooit hangen want het plan voor Ascentie gaat verder naar zijn laatste afronding. Er komen moeilijke tijden aan maar ze worden opgevolgd door veranderingen die ten voordele zijn van jullie allemaal. Het plan paste zich jarenlang aan jullie niveau aan, en wijzigde overeenkomstig de verschillende situaties die zich voordeden. Een gedeelte hiervan kwam voort uit een beter inzicht in jullie behoeften, en om te voorzien in de verandering van jullie omstandigheden. Hoe vreemd het ook mag overkomen, maar wij moeten binnen bepaalde grenzen ruimte geven aan de acties van de duisteren omdat ook zij een vrije wil hebben. Hun tijd zit er echter bijna op omdat ze onze activiteiten proberen te vertragen of tot stoppen te brengen. Zij weten wat er voor jullie is gepland omdat wij hen hebben geïnformeerd en we hebben duidelijk gemaakt dat we geen enkele bemoeienis zullen tolereren met onze bondgenoten. Zij zijn beschermd en door ons geleid om hun aandeel te vervullen in het tot stand brengen van de lang verwachte veranderingen.


Verschillende aspecten van de bedoelde veranderingen zitten in een vergevorderd stadium maar omdat ze zo verreikend zijn en de hele wereld bestrijken, zullen jullie begrijpen dat de timing van essentieel belang is. Het is met name belangrijk voor financiële veranderingen, omdat zij acceptatie en volledige ondersteuning nodig hebben als zij snel worden uitgevoerd. Het netto resultaat zal betekenen dat jullie geld veilig is en niet onderhevig aan zoveel wijzigingen in de waarde ervan. De speculanten die het door middel van hun malafide handel kunnen devalueren, zullen niet langer die mogelijkheid hebben, en investeringen zullen uiteindelijk veilig zijn. Een nieuw geldstelsel wacht in de coulissen, en in de toekomst zal het zijn waarde behouden omdat het door edele metalen wordt gedekt. Het drukken van geld zonder dekking zal niet langer worden toegestaan. De overeenstemming met betrekking tot de wijzigingen wordt over het algemeen geaccepteerd, omdat het als de enige uitweg wordt gezien uit de eerder door onverantwoord bankieren gecreëerde puinhoop. Er bestonden veel onwettige praktijken, en degenen die daardoor geld hebben verloren, zullen worden gecompenseerd. Wanneer dat allemaal is rechtgetrokken, zullen jullie zien dat geldelijke rijkdommen eerlijk worden verdeeld, zodat iedereen van de ontstane voorspoed kan profiteren.


Alles moet worden voorbereid zodat als jullie Ascentie naderen, jullie al van de voordelen beginnen te genieten die jullie te wachten staan. Zoals we jullie zo vaak hebben geïnformeerd, zal jullie leven zo verschillen van wat het nu is. Het geluk dat jullie zoeken en het comfort waar jullie recht op hebben, zal jullie heel snel toebehoren. Het zal het nu bestaande gat overbruggen en jullie in alle opzichten meenemen van gebrek naar overvloed. Het meest uitnodigende aspect zal het besef zijn dat jullie meer dan voldoende tijd voor jezelf hebben, om je eigen hobby’s te beoefenen. Er zal geen klassenverschil meer bestaan tussen degenen met en zonder bezit, omdat iedere persoon als gelijke zal worden beschouwd als het gaat om het delen van de opbrengst van jullie inspanningen. Veel ervan zal in ieder geval zo geautomatiseerd worden en computers zo geavanceerd dat jullie er in zijn totaliteit nauwelijks bij betrokken zullen zijn. Vrije tijd en creatieve interesses zullen jullie verlangen om je persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen, ruimschoots vervullen. Wat jullie als “werk” betitelen zal zelfs bevredigend en aangenaam zijn, en op geen enkele wijze het vervelende karwei zijn of de saaie boel die jullie nu vaak ervaren.


Dus Dierbaren, houd je ogen op de toekomst gericht en maak je geen zorgen over enig verlies dat je nu ervaart. Alles zal worden goedgemaakt, zodat jullie er veel gelukkiger en met meer zekerheden dan voorheen uit tevoorschijn komen. Jonge mensen zullen op zo’n manier worden gevoed en verzorgd dat hen exact wordt gegeven wat voor hun vooruitgang nodig is. De dagen dat ze allemaal door hetzelfde systeem heen moeten, zal ten gunste van meer persoonlijk onderwijs veranderen. In feite zal er aandacht zijn om het in overeenstemming met hun beoogde levensplan aan te pakken. De trend zal het volgen van individuele behoeften zijn en niet het volgen van verplicht onderwijs. Zelfs de methoden zullen veranderen zodat tijd zinnig wordt gebruikt, zonder de noodzaak eindeloos veel uren met blokken of erin stampen te spenderen of het afnemen van examens. Iedere student zal met informatie worden “gevoed” en zij zullen het meteen in zich opnemen voor direct gebruik. Jullie moeten in gedachten houden dat in de loop van de tijd de bewustzijnsniveaus snel toenemen, zodat onderwijs tegelijkertijd ook moet veranderen.


Wanneer jullie bedenken dat jullie na honderden en duizenden jaren ervaringen op Aarde te hebben doorleefd, nu van de lagere dimensies worden bevrijd, is het een gelegenheid voor veel vreugde en geluk. Jullie vervulling ligt in de hogere dimensies die jullie ware thuis zijn. Mensen spreken van een Hel, maar in werkelijkheid hebben jullie deze gedeeltelijk zelf gemaakt, en bestond deze op Aarde. Jullie kunnen dit nu achter je laten, omdat het jullie niet meer raakt wanneer jullie trilling is verhoogd. Middels de Wet van Aantrekkingskracht worden jullie naar de Nieuwe Aarde getrokken, en maken jullie ook deel uit van de creatieve energieën die voor de manifestatie ervan zorgen. Wanneer Ascentie uiteindelijk in 2012 plaatsvindt, kunnen slechts degenen onder jullie met een hogere trilling met de nieuwe Aarde meereizen. De zielen die om uiteenlopende redenen besloten hebben in de 3e dimensie te blijven, zullen blijven om hun evolutie voort te zetten. Op een bepaalde dag in hun toekomst zal de mogelijkheid om te ascenderen zich opnieuw voor hen voordoen, en zo zetten de cycli van het leven zich voort.


Door het hele Universum heen is het leven in al haar verschijningsvormen in ontwikkeling, en niets staat voor lange tijd stil. Zoals jullie geleerd hebben, is verandering de enige bestaande constante, inclusief de ademhaling “In en Uit” vanuit de Bron. De Schepper heeft de regels vastgesteld en ervaart door jullie alles wat zich binnen alle creatie manifesteert. De mysteriën van het leven zijn te groot om volledig te begrijpen wanneer jullie in een beperkte staat van bewustzijn zitten. Maar jullie bewegen mettertijd opwaarts door de dimensies heen en bereiken een staat van volledig inzicht en begrip. Jullie wordt gegeven wat voor ieder stadium van jullie herstel als passend wordt beschouwd, en jullie keren terug naar het niveau waar jullie je voorafgaand aan het betreden van de lagere dimensies bevonden.


Jullie zijn dus geen onbekenden van de waarheid, en tijdens het leren ervan zullen jullie merken dat het met je resoneert. Duidelijk is dat jullie een open geest moeten hebben en bereid moeten zijn wat van jullie gekoesterde overtuigingen te laten gaan. In de levens van de meeste mensen zijn er perioden geweest, voornamelijk in de jaren van scholing, waarin leringen werden gegeven die jullie accepteerden omdat jullie je superieuren vertrouwden. In werkelijkheid kunnen jullie als gevolg daarvan gemakkelijk een rigide manier van denken ontwikkelen, waar moeilijk in is door te dringen. Wees moedig en nieuwsgierig en als jullie een betrouwbare bron hebben, gebruik het dan als maatstaf tegen alles wat het bedreigt. Deze tijd is zo belangrijk voor jullie en jullie directe toekomst, dus richt je blik op wat je er uit wil halen en hopelijk is het jullie Ascentie. Wij sturen onze Liefde naar jullie allemaal, om jullie te ondersteunen in de laatste fases van jullie reis naar het Gouden Tijdperk.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEWOriginals and translations of Galactic Messages available on0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS