Followers

Google+ Followers

vrijdag 8 april 2011

SaLuSa, 8 april 2011


Ieder van jullie, naargelang jullie eigen mogelijkheden, kan onderdeel zijn van een groter team van Lichtwerkers. Een belangrijk aspect betreft het verspreiden van de waarheid over wat er gaande is, en ondersteuning van ons in het geval mensen misleid zijn door moedwillige pogingen om ons als beangstigend af te schilderen.

Als wij eenmaal gezien worden zoals wij echt zijn, weten wij dat onze aanwezigheid geaccepteerd zal worden en er een gigantische stap voorwaarts gezet zal worden. Samen kunnen wij in alle behoeften van de Mensheid voorzien, en alles voorbereiden voor de laatste veranderingen die de sluiting van de dualiteitcyclus zijn. Dan kunnen wij ons allemaal concentreren op het leggen van de basis voor een nieuwe samenleving en beschaving, die gebaseerd is op wat het beste voor iedereen is.
SaLuSa, 8 april 2011
Geef niet op in dit late stadium van jullie opmars richting Ascentie. De chaos heeft een doel en is onderdeel van de uitgebreide reiniging die goed op weg is. Is het niet interessant dat juist uit de pogingen van de Duisteren om jullie vooruitgang te vertragen, zij jullie in feite de kans geven om precies het tegenovergestelde te doen? Zij verstrekken ongewild precies die voorwaarden die vragen om een grondige reiniging van de Aarde. Wetende van hun plannen, zoeken wij altijd naar manieren waarop wij die in ons voordeel kunnen gebruiken. Soms dienen hun acties geen enkel ander doel dan het laten zien dat tenzij dat hun voortgang gestopt is, jullie grotere calamiteiten tegemoet gaan. Zij zijn de alarmklok voor de Mensheid, om [de mensheid] te laten weten dat zij hun macht moeten gebruiken om de loop van hun toekomst te veranderen. Als jullie in de positie zijn waarin jullie kunnen beïnvloeden wat er gebeurt, worden jullie gestimuleerd om actie te ondernemen. Sommigen van jullie zijn hier precies met dat doel, en jullie zullen geïnspireerd worden om jullie vaardigheden in overeenstemming daarmee te gebruiken.


Wij, van de Galactische Federatie, zijn hier om onze taken uit te voeren, maar de bedoeling is dat wij worden ondersteund en geholpen door jullie. Het was nooit bedoeld dat wij als enig reddingsteam zouden werken, want natuurlijk hebben wij bondgenoten die uitzonderlijk hard werken om het plan voor Ascentie te manifesteren. Echter, ieder van jullie, naargelang jullie eigen mogelijkheden, kan onderdeel zijn van een groter team van Lichtwerkers. Een belangrijk aspect betreft het verspreiden van de waarheid over wat er gaande is, en ondersteuning van ons in het geval mensen misleid zijn door moedwillige pogingen om ons als beangstigend af te schilderen. Als wij eenmaal gezien worden zoals wij echt zijn, weten wij dat onze aanwezigheid geaccepteerd zal worden en er een gigantische stap voorwaarts gezet zal worden. Samen kunnen wij in alle behoeften van de Mensheid voorzien, en alles voorbereiden voor de laatste veranderingen die de sluiting van de dualiteitcyclus zijn. Dan kunnen wij ons allemaal concentreren op het leggen van de basis voor een nieuwe samenleving en beschaving, die gebaseerd is op wat het beste voor iedereen is.


Wij vinden dat er zeer goed werk verricht is door onze vrienden op Aarde, en zij hebben ook een andere vorm van steun aan ons geboden. Velen zijn bezig met het aandringen op Disclosure, en voortdurende rapportages over waarnemingen van ons vinden dagelijks plaats. Het is niet langer mogelijk om ons bestaan te ontkennen, omdat het bewijs zich opstapelt en meer van jullie direct contact gehad hebben. Dit zal zeer waarschijnlijk plaatsvinden als jullie geïncarneerd zijn op Aarde uit één van de beschavingen die direct bij jullie betrokken zijn. Zulke zielen voelen altijd een sterke band met ons, en accepteren gemakkelijk de rol die wij spelen in jullie evolutie. Vanwege jullie uitnodiging zullen jullie onze weg volgen en dat is ook het volgen van het goddelijke bevel dat oproept tot het einde van dualiteit. Dus jullie zullen zien dat niets de huidige ervaringen veel langer zal verlengen, en als het Licht op Aarde neerdaalt, zullen de veranderingen versneld worden.


De God van Alles Dat Is heeft jullie vrijlating uit de dualiteit gepland; al vanaf het moment dat jullie voor het eerst de lagere vibraties binnen gingen. Onbewust hebben jullie dit altijd geweten, en het heeft jullie geholpen totaal te vertrouwen op de uitkomst. Dit onderwerp is vaak besproken en in de laatste eeuw waren er ontelbare zielen uit de hogere dimensies die onderwijzende rollen op zich namen met die reden. Met de komst van jullie eigen Ruimtetijdperk, hebben jullie geesten zich uitgebreid zodat een geloof in andere levensvormen buiten jullie aarde toegestaan werd. Ook met de wetenschap dat wij inter-dimensionaal kunnen reizen, hebben jullie een antwoord gevonden voor diegenen die nog steeds geloven dat wij jullie niet kunnen bereiken. NASA heeft absoluut bewijs dat er leven op sommige planeten in jullie zonnestelsel is, maar gaat nog steeds heel ver om dat te verbergen. Hun expedities naar Mars en jullie Maan hebben zo veel bewijs van eerdere beschavingen opgeleverd, maar zij verbergen fotobewijs of veranderen dit om zulke geheimen voor zichzelf te houden. Jullie hebben er recht op te weten over deze activiteiten, en wij zullen deze verborgen waarheden bekend maken als openlijk contact gemaakt is.


Via verschillende bronnen en al vele jaren hebben jullie berichten gekregen van de Galactische Federatie. Het heeft lang geduurd voordat er algemeen aanvaard werd dat zulke contacten echt zijn. Via deze contacten is een hele stroom informatie aan jullie doorgegeven. Dit werd genegeerd of terzijde geschoven door diegenen met andere overtuigingen, die niet kunnen nadenken over het feit dat sommige van hen het fout zouden kunnen hebben. Echter, er komt een tijd in de nabije toekomst dat de waarheid bekend gemaakt moet worden. Ieder van jullie zal dan de kans hebben om jullie dierbare overtuigingen te heroverwegen. Er zal geen sprake zijn van het opdringen van overtuigingen aan jullie, maar simpelweg een presentatie van wat de waarheid is waar het jullie en jullie geschiedenis betreft.


Hebben wij niet verklaard dat Wij Allemaal Eén Zijn, in welk geval jullie zouden kunnen accepteren dat op een bepaald moment het heel natuurlijk voor ons zal zijn om samen te komen. Jullie werden geïsoleerd om ervoor te zorgen dat buitenstaanders zich niet konden bemoeien met jullie ervaringen op Aarde, dat wil zeggen: tenzij jullie hen eerst uitnodigden. Onze aanbiedingen voor hulp om vrede naar de planeet te brengen werden afgeslagen door jullie regering, die een voorkeur had voor het sluiten van een pact met de Grijzen in ruil voor geavanceerde technologie en bases op Aarde. Dat was niet voor jullie bestwil, maar om een machtsbasis te bouwen die werelddominantie mogelijk zou maken. Vanwege de dramatische verhoging in bewustzijnsniveaus werd dat plan verijdeld, omdat het Licht exponentieel groeide en doorgaat met groeien. De lagere energieën zijn niet langer de macht die zij waren, en voorspellen de ondergang van de Duisteren.


Er is nooit rustig vaarwater geweest waar het dualiteit betreft, maar binnenkort zullen jullie in de positie verkeren waarin je realiseert dat het einde echt in zicht is. Alle grote veranderingen die nodig zijn zullen doorgaan, en de laatste overblijfselen van de controle door de Illuminati zullen verdwijnen. Wij zullen dus nogmaals herhalen dat alles goed is, omdat jullie overwinning verzekerd is. Het is tijd om feest te voeren, omdat het de eerste keer zal zijn dat jullie beschaving de uitdagingen die op haar pad kwamen overwon, en het Licht naar de Aarde brachten. Niet alleen dat, maar Ascentie met Moeder Aarde is een unieke gelegenheid en jullie zijn bevoorrecht om daaraan deel te kunnen nemen.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik bewonder absoluut jullie toewijding in het verslaan van de Duisteren, en jullie geloof in de macht van het Licht. Jullie zullen echt kunnen zeggen dat jullie het tegen een krachtige duistere macht hebben opgenomen, en dat jullie gewonnen hebben.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Website: www.treeofthegoldenlight.com
Vertaling: Puk


The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEWOriginals and translations of Galactic Messages available on


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS