Followers

Google+ Followers

maandag 4 april 2011

SaLuSa, 4 april 2011


De “oude jij” zal grotendeels verdwijnen en een prachtig Wezen zal verschijnen dat klaar is om te ascenderen.

Jullie hebben hard gewerkt en zijn een lange weg gegaan om dit punt te bereiken, en het zal een zeer verheffende ervaring zijn ongeacht waar jullie doorheen moesten gaan om hier te komen.

De energieën om jullie heen worden nog steeds krachtiger en brengen jullie nog verder in de hogere vibraties. Zij brengen kalmte en een gevoel van grote verwachting, naarmate jullie gevoeliger voor hen worden en fier staan als een baken van Licht.
SaLuSa, 4 april 2011


Geloof ons als wij jullie zeggen dat de zaken zeer goed gaan, en het werk dat wij erin gestoken hebben begint vruchten af te werpen. Wat er ook gebeurt, jullie zullen klaar zijn voor de eindtijden en niets kan het beëindigen van de dualiteitcyclus stoppen. Jullie hoeven niet door het vagevuur te gaan om te ascenderen, en het is duidelijk dat jullie ervaringen, de ene ziel ten opzichte van de andere ziel, behoorlijk zullen verschillen. De meesten van jullie zullen met gemak het Nieuwe Tijdperk binnengaan, en ons deel bestaat eruit dat wij de overgang voor jullie zo snel als mogelijk zullen maken. Jullie zien snel opeenvolgende wijzigingen in het Midden-Oosten, en terwijl die doorgaan, zal het Westen ook door een tijd van beproeving gaan. Zij zullen ook moeten veranderen en er zal veel gebeuren als gevolg van politieke hervormingen. In jullie harten weten jullie dat alle toekomstige veranderingen gebaseerd moeten zijn op wat het beste is voor iedereen, en dat betekent een structuur die gebouwd is op Liefde en Licht. Alles dat minder is zal de mensen niet tevreden stellen, noch de weg bereiden die jullie een vlotte rit naar Ascentie zal geven.


De Duisteren geven zich ten langen leste over, zich realiserend dat ze een uitweg nodig hebben uit de problemen die ze zelf veroorzaakt hebben. Onze bondgenoten bieden hen die aan, en als zij eenmaal niet langer in de positie zijn om in te grijpen in de vooruitgang, kunnen wij werkelijk meer open worden in onze hulp aan jullie. Hen verantwoordelijk stellen voor hun daden tegen de Mensheid is niet meteen onze zorg, omdat er geen ontsnapping mogelijk is en ook zij zich uiteindelijk moeten verantwoorden voor de hogere spirituele hiërarchie die jullie evolutie overziet. Met andere woorden, net zoals jullie moeten zij de effecten van hun daden ervaren en de uitkomst ervan volledig begrijpen. Wij kunnen jullie zeggen dat als jullie eenmaal terugkeren naar de hogere dimensies, en de waarheid over het leven en het doel daarvan kennen, jullie meer dan gretig zullen zijn om te boeten voor jullie fouten. We moeten nogmaals benadrukken dat er geen straf bestaat zoals jullie die kennen en geen oordeel, en dat de uiteindelijke uitkomst in de handen ligt van de betreffende ziel. Het karma dat voortkomt uit elk leven is tweeledig, het houdt jullie als eerste op het pad terug naar het licht, er ondertussen voor zorgend dat jullie leren van jullie fouten.


De laatste aanloop naar Ascentie is er één die jullie heel veel mogelijkheden geeft om de losse eindjes aan elkaar te knopen, en jullie manier van denken verandert in één die in overeenstemming is met de nieuwe vibraties. De “oude jij” zal grotendeels verdwijnen en een prachtig Wezen zal verschijnen dat klaar is om te ascenderen. Jullie hebben hard gewerkt en zijn een lange weg gegaan om dit punt te bereiken, en het zal een zeer verheffende ervaring zijn ongeacht waar jullie doorheen moesten gaan om hier te komen. De energieën om jullie heen worden nog steeds krachtiger en brengen jullie nog verder in de hogere vibraties. Zij brengen kalmte en een gevoel van grote verwachting, naarmate jullie gevoeliger voor hen worden en fier staan als een baken van Licht. Daarmee zijn jullie op weg naar Ascentie, opgeklommen uit de lagere vibraties. Inderdaad, nu merken jullie dat zij van een lagere orde zijn en niet langer jullie levensdoelen dienen. Het verspreiden van vrede en geluk is jullie doel en jullie zullen hier succesvol in zijn.


Zonder noodzakelijkerwijs openlijk andere zielen te benaderen, zullen jullie iedereen om je heen verheffen en jullie positieve houding zal aanstekelijk werken. Het woord over Ascentie gaat rond, en jullie kunnen degenen zijn die anderen voorzichtig bekendmaken met de voordelen ervan, terwijl je er op hetzelfde moment op wijst dat het een keuze uit vrije wil is. Toch zal elke kans aangegrepen worden om de feiten bekend te maken als wij uiteindelijk onder jullie zijn. Er zal uiteindelijk geen enkele ziel zijn die niet de kans gekregen heeft om alles te leren over Ascentie, en een keuze kan maken vanuit een zeer goed geïnformeerde positie. Natuurlijk zijn er ook mensen die de eindtijd accepteren maar die geloven in een ander einde ervan, en omdat jullie jullie eigen realiteit creëren, zullen zij een ander, door hen gekozen, pad ervaren.


Ondertussen vragen wij jullie om jullie focus op jullie persoonlijke doelen te houden, en niet ontmoedigd te raken door gebeurtenissen buiten jezelf. Bepaalde gebeurtenissen moeten plaatsvinden, en de fysieke veranderingen zijn noodzakelijk om bij de Ascentie van Moeder Aarde te helpen. Jullie reizen [met haar] samen zoals jullie al millennia hebben gedaan, en zullen dat ook in de toekomst doen. Hoe meer licht jullie naar de Aarde kunnen brengen, hoe meer jullie allemaal zullen helpen om de Nieuwe Aarde tot stand te brengen. Jullie oude creaties kunnen niet meer overgedragen worden, dus er is veel te doen op het gebied van transmutatie. Niets wordt helemaal vernietigd, maar verandert simpelweg van vorm om opnieuw gebruikt te worden. Materie wordt gecreëerd en steeds opnieuw gecreëerd en nooit verspild. Jullie, zelf scheppers, zullen een grotere verantwoordelijkheid nemen voor jullie creaties, maar op hetzelfde moment zullen jullie in bewustzijn stijgen en zullen met gezond verstand en wijsheid jullie werk uitvoeren.


Jullie staan nu op een kruispunt, en het is jullie beslissing welke kant je op gaat. Hoe dan ook is er op de lange termijn geen probleem, omdat het cyclische karakter van het Universum verzekert dat een andere mogelijkheid om een andere keuze te maken altijd op je pad komt. Echter, de cycli zijn lang als jullie ze meten in lineaire tijd, en als je dat maar wist zou je meer geneigd zijn je in te spannen om deze keer te Ascenderen. Wij weten dat sommige zielen nog steeds erg verstrikt zijn in de duisternis, dat zij het moeilijk vinden te begrijpen wat Ascentie betekent. Soms voelen zij zich slachtoffer van hun omstandigheden, zich niet realiserend dat zij hun eigen ervaringen creëren. Er zal een tijd komen waarin de waarheid duidelijk wordt en dan zullen zij een manier zoeken om de ervaringen ten goede te veranderen.


Ben ervan verzekerd dat jullie vooruitgang gevolgd wordt, en op de eerste tekenen van een wens naar het Licht te gaan wordt hulp gegeven om jullie de juiste richting in te sturen. Niemand wil dat jullie herhaaldelijk een doodlopende weg op gaan, en het allemaal opnieuw moeten doen. Gelukkig evolueren de meeste zielen gedurende een bepaalde tijd door de ervaringen van opeenvolgende levens, en de begeleiding die hen gegeven wordt. In de huidige, uitdagende, tijden kan vooruitgang snel plaatsvinden omwille van de voortdurende strijd tussen het duister en het Licht. Er zijn herhaalde kansen om de lagere vibraties te overwinnen, en geen enkele ziel is gedoemd erin te blijven. Het is zelfs het tegenovergestelde, want de Broederschap van Licht werkt om degenen te helpen die zich in de lagere dimensies bevinden, en degenen te vinden die zich openstellen voor de hogere waarheden.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en nu jullie de meest belangrijke tijd van jullie beschaving ingaan, doen wij ons best om jullie aandacht te vragen. Wij willen dat jullie de relatie erkennen die wij met jullie hebben, een relatie die al duizenden jaren bestaat. Wij Zijn Allen Eén, en wij komen terecht weer samen om onze reünie te vieren. Wij zullen doorgaan met jullie naar de hogere rijken die jullie echte thuis zijn, en wachten op jullie aanwezigheid als geascendeerde Wezens.


Dank je SaLuSa
Mike Quinsey.


Vertaling: Puk


The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEWOriginals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS