Followers

Google+ Followers

vrijdag 15 april 2011

15 April 2011


Ik ben SaLuSa van Sirius, en met alle gebeurtenissen die op Aarde plaatsvinden, zijn we vrij druk om kwesties te blijven controleren. Natuurlijk willen we met de grote veranderingen beginnen waar we bij zijn betrokken, en we kunnen ze nog steeds op tijd ten voordele van jullie voltooien.

We komen nooit iets te kort want er is zoveel ondersteuning binnen onze Federatie. De taak die we hebben is formidabel maar valt ruim binnen onze capaciteiten, en natuurlijk hebben we ook daarbij behorende geavanceerde technologie. Er bestaat ook geavanceerde technologie die al in het geheim op Aarde wordt gebruikt, en een gedeelte daarvan zal tevoorschijn komen en jullie al eerder dan die van ons bereiken.SaLuSa 15 April 2011


Heel terecht zou dit jaar het “Jaar van Wording” genoemd kunnen worden omdat jullie met alle inspanningen om er te komen, klaar zijn om het in resultaten te vertalen. Jullie hebben tijdens vele levens zoveel ervaringen opgedaan dat jullie bewustzijnsniveaus zijn gestegen. Nu kunnen jullie de volgende kans grijpen om nog verder te stijgen als jullie je op Ascentie voorbereiden. Het volgende sleutelmoment zal 11.11.11 zijn dat als een hoogtepunt mag worden beschouwd wanneer sommige van jullie meer paranormaal worden en gevoeliger voor de energieën om jullie heen. Bij sommige van jullie worden telepathische vermogens werkzaam, en jullie zullen merken dat je zowel met mensen als dieren kan communiceren. Het jaar 2012 zal het jaar van voltooiing zijn en jullie persoonlijke vaardigheden zullen toenemen, en tegen de tijd van Ascentie zijn jullie klaar om je plaats als Galactisch Wezen in te nemen. Dat betekent een grote sprong vooruit ten opzichte van waar jullie nu zitten, en dat valt samen met het veranderen van jullie op koolstof gebaseerde lichaam in een kristallijn lichaam.


Zoals jullie zullen begrijpen gebeurt er zo veel om ervoor te zorgen dat jullie op tijd klaar zijn voor Ascentie. Jullie worden gezien als zeer bijzondere Wezens, die bereid waren de schoonheid en heerlijkheid van de hogere dimensies te verlaten. Het was om te “verdwalen”, om vervolgens jezelf opnieuw te vinden en ook jullie onuitwisbare verbinding met God. Door dit te doen, konden jullie je dankzij je ervaringen zoveel sneller ontwikkelen, en op hetzelfde moment werd de kennis gebruikt voor een ziel die de lagere dimensies wilde betreden. Jullie hebben vanuit jullie liefde voor God de uitdaging aangenomen, en uit verlangen dienstbaar te zijn aan anderen. Dat is heel normaal en in ons geval worden er diensten verleend door middel van de activiteiten van de Galactische Federatie. Afhankelijk van hoe ver, en welke kwaliteiten je hebt ontwikkeld, zijn er ook veel andere groepen en talloze raden waar je aan deel kan nemen. Het leven zal extreem aangenaam zijn, en er zijn oneindige mogelijkheden om je eigen hobby’s te beoefenen. Als jullie bijvoorbeeld artistiek zijn, zal je bijvoorbeeld nog steeds aan je interesses gehoor kunnen geven. Maar jullie zullen merken dat het zo veel meer voldoening geeft, omdat jullie je creatieve krachten helemaal kunnen integreren. Alles leeft letterlijk en zal op jullie reageren.


Wanneer jullie het gevoel hebben dat zaken jullie overweldigen en dat jullie problemen zich opstapelen, put dan kracht uit de wetenschap hoeveel er voor jullie klaar staat in de zeer nabije toekomst. De tijd blijft zich aldoor versnellen en het duurt nog maar heel even voor jullie het voor je ogen zien gebeuren. De oude systemen en dingen waar jullie gewend aan waren geraakt, zijn aan het veranderen maar jullie moeten nog gaan zien wat ervoor in de plaats komt. Jullie zijn natuurlijk geïnformeerd over wat er voor jullie klaarligt, maar zelfs dan is het moeilijk om precies over te brengen hoe het zal zijn. De grootste veranderingen gaan in jullie zelf plaatsvinden, want het leven wordt een absolute vreugde zonder het eentonige werk en het gebrek aan bevrediging dat jullie nu ervaren. Uiteindelijk zullen al die zorgen over overleven, zoals het hebben van voldoende middelen om comfortabel te leven en een leven vrij van stress, worden opgelost. Jullie gaan je rechten weer opeisen die jullie zo lange tijd zijn ontzegd, en het leven wordt precies zoals het was bedoeld.


Terugkomend op dit moment, beleven jullie nu de laatste pogingen van de duisteren om vooruitgang tegen te houden en zoveel mogelijk chaos te veroorzaken. Gelukkig zijn wij op de hoogte van hun plannen en terwijl we niet noodzakelijk kunnen stoppen wat ze doen, kunnen we wel voorkomen dat het escaleert. De uitzondering daarop komt wanneer we de bevoegdheid krijgen de deadline op te leggen, die volledig een einde zal maken aan hun activiteiten. Zoals jullie misschien verwachten, nadert deze tijd heel snel en het zal een gedenkwaardige gelegenheid zijn. We hopen echter de duisteren te hebben overtuigd dat zij zich beter kunnen terugtrekken voor dat tijdstip, want wij zoeken altijd eerst een vreedzame oplossing. En zelfs dan gebruiken we onze bevoegdheid op een niet agressieve manier en hebben we sterke overtuigende middelen. Dat is de reden waarom we strikte regels hebben ten aanzien van onze intentie een grootschalige landing uit te voeren, omdat we geen confrontaties willen veroorzaken. De omstandigheden moeten goed zijn en de timing zodanig dat jullie bewust zijn van onze komst, en dat deze wordt verwelkomd. Sommige mensen verwerpen het idee, maar dat komt meer voort uit angst dan uit beredeneerd denken. Wij verwachten dat er tegen die tijd al veel contacten zijn gelegd, en dat onze aanwezigheid en redenen om ons bij jullie te voegen heel duidelijk aan jullie zijn uitgelegd.


Langzaam maar zeker worden mensen bewust van de zinloosheid van oorlog, en de ontwikkeling richting het permanent beëindigen ervan, wint aan ruimte. Het is duidelijk dat het niet in een nachtje kan worden bereikt, maar wanneer voldoende aantallen van jullie hun bewustzijn tot dat niveau hebben verhoogd, komt er een reactie. We hebben jullie vele malen verteld over de krachten die jullie hebben wanneer jullie in gedachten en woorden bij elkaar komen. Richt daarom jullie focus op positieve veranderingen en visualiseer een succesvol resultaat. Met zoveel gedane beloftes aan jullie is er geen reden om angst in stand te houden, en wij zullen altijd overzien wat er gebeurt. Wij zijn er om zaken te stoppen die uit de hand lopen, en wij doen ons werk heel vaak zonder gezien of gehoord te worden. Op een dag zullen jullie heel veel over onze activiteiten leren, en over hoe we jullie ontwikkeling duizenden jaren lang hebben gevolgd. Er is niets nieuws in wat we doen en als een Galactische politieagent hebben we veel verantwoordelijkheden binnen jullie Universum.


Dierbaren, jullie hebben een heleboel moeilijkheden meegemaakt tijdens vele levens maar jullie wisten altijd onderbewust dat er een einde aan zou komen. Die tijd is aangebroken en jullie zullen weldra betere tijden beleven, en van een leven genieten waar jullie gelukkig en tevreden van worden. Het zal een voorproefje zijn van wat komen gaat, om nooit meer naar de dagen van weleer terug te keren. Het is allemaal goed gepland en we kunnen er niet in falen onze missie af te maken, en achter ons staan vertegenwoordigers van vele grote beschavingen die ons indien nodig ondersteunen. Onder hen bevinden zich de meest vermaarde Wezens van Licht die ons leiden en er ook voor zorgen dat jullie bestemming is gegarandeerd. Wij geloven dat jullie nog maar net jullie goddelijkheid beginnen te begrijpen, en jullie ware spirituele aard. Dat bewustzijn zal blijven groeien, en daarmee ontstaat een meer evenwichtige visie, omdat tot nu toe de fysieke kant van het leven te dominant is geweest.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en met alle gebeurtenissen die op Aarde plaatsvinden, zijn we vrij druk om kwesties te blijven controleren. Natuurlijk willen we met de grote veranderingen beginnen waar we bij zijn betrokken, en we kunnen ze nog steeds op tijd ten voordele van jullie voltooien. We komen nooit iets te kort want er is zoveel ondersteuning binnen onze Federatie. De taak die we hebben is formidabel maar valt ruim binnen onze capaciteiten, en natuurlijk hebben we ook daarbij behorende geavanceerde technologie. Er bestaat ook geavanceerde technologie die al in het geheim op Aarde wordt gebruikt, en een gedeelte daarvan zal tevoorschijn komen en jullie al eerder dan die van ons bereiken.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: www.treeofthegoldenlight.com  
Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEWOriginals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS