Followers

Google+ Followers

maandag 11 april 2011

SaLuSa 11 April 2011


Als jullie bewustzijnsniveaus toenemen, komen jullie ook een stap dichter bij het begrijpen van hoe de nieuwe jij in de toekomst zal leven. Het zal zo anders zijn en weinig gelijkenis hebben met hoe jullie nu leven.

Belangrijker is dat er een beter inzicht zal zijn in de creatieve kracht om jullie heen, en jullie zullen ermee in harmonie zijn. Tegen die tijd hebben jullie geleerd hoe je dergelijke energieën correct kan gebruiken, en worden jullie een onafhankelijk Galactisch Wezen. Jullie worden ook een Christus Wezen dat in staat is jullie Liefde en Licht volledig tot uitdrukking te brengen.

Wees ervan overtuigd dat jullie bestemd zijn grote Wezens van Licht te zijn, en jullie ontwikkelen je nog meer richting die manifestatie wanneer jullie door de hogere dimensies heen omhoog gaan.SaLuSa 11 April 2011


Houd vast aan je principes en volg je intuïtie, want jullie overtuigingen en gedachten worden door zoveel verschillende bronnen gebombardeerd die beweren de toekomst te kennen. Sommige zijn zondermeer misplaatst maar degenen die acceptabel lijken, zijn soms knappe stukjes desinformatie. Houd in gedachten dat de duisteren goed bewust zijn van Ascentie en de gebeurtenissen in de aanloop ernaar toe, en zij spelen in op een scenario dat voor het merendeel aansluit bij jullie overtuigingen. Maar zij proberen jullie doelbewust te verwarren, en wanneer twijfel eenmaal naar binnen is geslopen, zijn zij in hun opzet geslaagd. Natuurlijk zijn er ook een aantal onvervalste bronnen, die toch verschillende ideeën hebben over de uitwerking van de eindtijd. Hun benadering kan zijn beïnvloed door wat ze willen dat er gebeurt, en dit is meer waarschijnlijk met religieuze overtuigingen. Als jullie overtuigd zijn dat jullie een betrouwbare bron hebben, kun je over het algemeen accepteren wat je wordt gegeven. Maar blijf het onderzoeken tot je er zeker van bent dat het bij jouw denken past en dat het positief van aard is. De waarheid zal normaal gesproken goed voelen terwijl dubieuze beweringen je vaak een ongemakkelijk gevoel geven.


Jullie zijn gedurende vele jaren voor de gek gehouden en voorgelogen zodat regeringen geheime acties konden uitvoeren zonder jullie medeweten. De tijd van automatisch geloven wat jullie wordt verteld is allang gepasseerd, maar vanwege de doelbewuste verwarrende en met angst beladen berichten vinden jullie het misschien moeilijk te bepalen waar de waarheid is te vinden. We komen opnieuw terug op jullie intuïtieve vermogens en als jullie daar op vertrouwen, zullen jullie in grote lijnen er niet ver naast zitten. Vertrouwen moet worden verdiend terwijl er maar zo weinig politici consequent eerlijk zijn geweest maar als ze het zijn, vallen hun woorden duidelijk op en klinken ze oprecht. Vanwege deze problemen is het de bedoeling het hele politieke establishment op te schudden, en uiteindelijk de partijpolitiek op te ruimen. Er wordt te veel tijd verspild met confrontaties en beslissingen vanuit politiek gewin, in plaats van te doen wat het beste is voor iedereen. Veranderingen zullen ervoor zorgen dat slechts die politici binnen een nieuwe regering worden aangesteld, die oprecht in het belang van de mensen hun tijd wensen te spenderen.


De tijd voor het herzien van vele systemen en beleid die de mensen aangaan, breekt weldra aan en het maakt allemaal deel uit van het herwinnen van jullie soevereiniteit. Als er een nieuwe beschaving tevoorschijn komt, zijn jullie het die met respect behandeld gaan worden en jullie behoeften komen bovenaan de lijst te staan. Grote rijkdom die in handen is van een gering aantal, zal worden herverdeeld zodat allen in overvloed delen. De dagen van de elite zijn geteld, maar zij zullen net als ieder ander eerlijk worden behandeld. Dergelijke veranderingen plaveien de weg voor jullie uiteindelijke Ascentie, wat vervolgens tot een tijd leidt waarin geld niet langer nodig is. Wanneer jullie voor jezelf alles kunnen creëren wat je nodig hebt, zullen jullie voor je welvaart niet langer van anderen afhankelijk zijn. Het experiment wat dualiteit wordt genoemd, heeft jullie tegen elkaar laten spelen, en het succesvol zijn in concurrerende situaties kwam vaak neer op wie de meeste macht had. Ook dit zal ophouden te bestaan, ten gunste van samen-werking en het delen van alle schatten van de nieuwe Aarde. De Aarde zal in dit opzicht worden gerespecteerd en behandeld als de prachtige liefdevolle gastvrouw die ze is voor de Wezens die met haar meereizen.


Jullie mochten tot nu toe Moeder Aarde gebruiken voor jullie ruwe grondstoffen, en ondanks dat hebben jullie veel plaatsen vernield met weinig aandacht voor het milieu. Er zijn vanaf dat moment lessen geleerd, en er moet worden ingezien dat zij een geheel bewust Wezen is dat jullie liefde en volledige aandacht voor haar welzijn nodig heeft. Het eerdere gebrek aan aandacht heeft Moeder Aarde ertoe gebracht zelf actie te ondernemen om de Aarde te reinigen en in haar oorspronkelijke conditie te herstellen. Als gevolg daarvan rommelt en schudt ze, met de daaruit voorkomende veranderingen die ontstaan door aardbevingen en andere gebeurtenissen. Wij van de Galactische Federatie volgen dergelijke situaties voortdurend, en we doen datgene wat is toegestaan om de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden wanneer jullie in gevaar zijn. We werken grotendeels ongezien maar kijken uit naar de dag waarop we dit helemaal openlijk kunnen doen en dan vaak met jullie mede-werking. Vanuit karmisch oogpunt kunnen we slechts zo ver gaan, omdat het belangrijk is dat jullie de consequenties van jullie daden beseffen. Wij spreken hier niet alleen over directe schade, maar ook over waar het werd opgeroepen in reactie op negatieve energieën die door de Mensheid werden geproduceerd. Deze ontstonden bijvoorbeeld vaak als gevolg van oorlogen, en gingen diep de Aarde in waar ze verstoringen veroorzaakten in de balans van natuurlijke energieën.


Als jullie bewustzijnsniveaus toenemen, komen jullie ook een stap dichter bij het begrijpen van hoe de nieuwe jij in de toekomst zal leven. Het zal zo anders zijn en weinig gelijkenis hebben met hoe jullie nu leven. Belangrijker is dat er een beter inzicht zal zijn in de creatieve kracht om jullie heen, en jullie zullen ermee in harmonie zijn. Tegen die tijd hebben jullie geleerd hoe je dergelijke energieën correct kan gebruiken, en worden jullie een onafhankelijk Galactisch Wezen. Jullie worden ook een Christus Wezen dat in staat is jullie Liefde en Licht volledig tot uitdrukking te brengen. Wees ervan overtuigd dat jullie bestemd zijn grote Wezens van Licht te zijn, en jullie ontwikkelen je nog meer richting die manifestatie wanneer jullie door de hogere dimensies heen omhoog gaan.


Wij vertrouwen erop dat jullie de noodzaak gaan begrijpen om jullie afhankelijkheid van materieel bezit door te snijden, en weet dat jullie te zijner tijd aan helemaal niets een gebrek hebben door het creëren van jullie eigen behoeften. Mensen raken erg verbonden met hun materiële bezittingen maar net zoals bij het sterven van het fysieke lichaam, kan je het niet met je meenemen. Toch kun je in de Astrale Sferen alles met gedachten opnieuw creëren waar je toen je op Aarde verbleef gek op was. Hieruit volgt dat jullie na Ascentie niet alleen in staat zullen zijn om te creëren maar dat jullie ook uitgebreidere vaardigheden krijgen dan voorheen. Neem bijvoorbeeld jullie plezier om je leuk aan te kleden, en weet dat jullie met “denken”, wat je ook maar wenst, kunnen manifesteren en dat jullie het zo vaak als jullie willen, kunnen veranderen. Wat kan worden gecreëerd, kan ook net zo gemakkelijk worden weggecreëerd, dus er is geen verspilling. Hoe hoger jullie gaan, hoe perfecter de creaties worden en overal om zich heen licht uitstralen. Kleur en geluid gaan hand in hand in het brengen van een scala aan schoonheid en perfectie die momenteel niet op Aarde wordt aangetroffen.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik plaats in jullie geest concepten en ideeën die jullie zullen voorbereiden om klaar te zijn voor Ascentie en nog verder. We zullen in de loop van de tijd meer doen, en jullie daarbij goed begeleiden. Wij Zijn Allemaal Een in dit grote Galactische Avontuur, dat net is begonnen. God zegene jullie allemaal.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Website: www.treeofthegoldenlight.com  
Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEWOriginals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS