Followers

Google+ Followers

vrijdag 20 mei 2011

SaLuSa 20 Mei 2011


 
Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik heb jullie een beeld gegeven van wat voor jullie ligt zodat jullie je zeker kunnen voelen over jullie wel-zijn. We vinden het fijn dat jullie graag willen beginnen, al zitten wij nooit stil en stellen onze plannen voortdurend bij om ons aan te passen aan de laatste situatie op Aarde.

Wij kunnen met accurate voorspellingen vooruit kijken en dat is belangrijk voor onze planning bij alle zaken. Het is niet mogelijk jullie anders dan heel algemeen hierover te informeren, omdat we onze informatie uit handen van onruststokers moeten houden die ertussen zouden komen. Wees ervan overtuigd dat wij hard werken om onze bondgenoten te ondersteunen om de laatste dingen voor elkaar te krijgen waarmee ons onmiddellijke doel zal worden bereikt.
SaLuSa 20 Mei 2011Dierbaren, begrijp dat de duisteren net als jullie rekenschap afleggen aan Universele Wetten, en net als jullie mogen zij middels hun vrije wil in de dualiteit ervaringen opdoen. Natuurlijk zijn zij ook aan jullie wetgeving onderworpen, maar door de wijze waarop zij die afwijzen en de macht die ze hebben, voelen zij zich boven de wet staan. Zoals jullie echter inmiddels weten is iedere ziel op zeker niveau voor iedere daad verantwoordelijk en zelfs voor een gedachte die bedoeld was om een andere ziel te schaden of de dood te veroorzaken. Daarom vragen we jullie dit in gedachten te houden wanneer de duisteren voor de rechter moeten verschijnen, en terecht staan voor hun misdaden tegen de Mensheid. Als het binnen jullie vermogen en denkpatroon ligt, laat er dan mededogen zijn want het is de beste reactie die je kan hebben. Als je kan erkennen dat de duisteren Wezens van Licht zijn die hun goddelijke vonk nog bezitten, is het nog beter als je ze zou helpen door hen Liefde en Licht te sturen. Dat is natuurlijk niet gemakkelijk, en helemaal niet als je een verwante of vriend hebt die slachtoffer van hen is geworden. Hoe jullie reageren hangt af van jullie bewustzijnsniveaus, maar jullie zullen uiteindelijk het niveau van Christusbewustzijn bereiken en vanuit dat niveau van inzicht handelen. Als het daarom nodig is een “deal” te sluiten om de duisteren te verwijderen en zij mogen ergens anders hun toevlucht zoeken, dan is het slechts een tijdelijk uitstel want uiteindelijk zullen ze niet aan gerechtigheid ontsnappen.In de tussentijd schiet alles goed op en onze bondgenoten dringen aan op de disclosure aankondiging. De feiten komen nu al zoveel jaren naar buiten, maar wat we nodig hebben is een officiële erkenning van onze aanwezigheid zodat we de Galactische Federatie aan jullie kunnen voorstellen. Er zijn op jullie Internet talrijke websites waar jullie je hart kunnen ophalen aan feiten over onze vloot, en deze worden door foto’s en zelfs video’s ondersteund. Of we bestaan is niet langer de vraag, want we hebben met elke belangrijke regering contact gemaakt. We willen het hele onderwerp openbreken, en daardoor debatten en discussies plaats laten vinden over wat er de afgelopen eeuw is gebeurd. Overheden zullen in het reine moeten komen met betrekking tot hun eigen aandeel in het onderdrukken van informatie over ons. Zij zullen ook hun eigen activiteiten moeten toegeven waarbij hun vloot voor die van ons mocht worden aangezien, of voor groepen zoals de Grijzen (de Grey’s).Het is voor elk helder denkend iemand duidelijk dat onze Moederschepen niet van de Aarde afkomstig zijn. Ze zijn in sommige gevallen van dergelijke grootschalige afmetingen, diverse kilometers lang, dat het gezond verstand begrijpt dat ze van andere beschavingen afkomstig zijn. En dan is er ook nog de vraag over de enorme aantallen ruimtevaartuigen die soms zijn gezien. Wanneer jullie er ongeveer honderd of meer tellen, zoals recentelijk in Mexico, weten jullie zeker dat zij niet van de Aarde afkomstig zijn. Het bewijs van onze aanwezigheid is zo overduidelijk, en toch verbergt jullie media over het algemeen nog steeds de waarheid. We zijn blij te kunnen zeggen dat deze situatie niet veel langer hetzelfde zal blijven. Er zijn veel aspecten die, voordat wij verschijnen, moeten gebeuren om de mensen erop voor te bereiden.Onthoud dat wij precies zoals jullie Spirituele Wezens zijn, en dat we allemaal uit de Bron afkomstig zijn. We zijn niet anders omdat we alleen van andere beschavingen afkomstig zijn, behalve dan het feit dat we meer ontwikkeld zijn. Dat is van toepassing op alle leden van de Galactische Federatie en wij handelen uit dienstbaarheid aan jullie als zijnde onze broers en zussen. Alles wat bestaat beweegt terug naar de Bron, dus we slaan de handen ineen en helpen elkaar. Jullie zijn op geen enkele wijze minder dan wij zijn, het is alleen dat jullie je hogere bewustzijnsniveaus lieten versluieren. Het was onvermijdelijk toen jullie eenmaal in de lagere trilling afgleden en je voorbereidde op jullie uitdaging om je ware zelf opnieuw te vinden. Jullie wisten dat dit de grootste uitdaging zou zijn waar jullie voor stonden, maar ook de meest schitterende gelegenheid om jezelf opnieuw te ontwikkelen en je te verenigen met je Hoger Zelf. Jullie werden geïnspireerd vanuit de wetenschap dat er altijd hulp zou zijn voor jullie, en jullie zouden de gevechten niet alleen hoeven te voeren. Belangrijker misschien nog is dat jullie je er bewust van waren dat de cyclus met gelijke kansen voor iedere ziel zou eindigen om te ascenderen. Die tijd is natuurlijk nu, en Ascentie is alleen maar een klein stapje van manifestatie verwijderd.We zijn er zeker van dat wanneer we eenmaal tussen jullie kunnen lopen, de twijfels en aarzelingen over het accepteren van ons heel snel zullen verdwijnen. Jullie regeringen zullen hun steun aan ons aankondigen, want ook zij zullen worden geïnformeerd over de volledige implicaties van wat er staat te gebeuren. Samen zorgen we ervoor dat de veranderingen en het schoonmaken van de Aarde efficiënt en snel wordt uitgevoerd. We kunnen de bevolking zoveel mogelijk beschermen tegen aardbevingen of de gevolgen ervan, maar er zullen nog steeds dodelijke slachtoffers bestaan omdat sommige zielen ervoor gekozen hebben de Aarde op deze manier te verlaten. Wanneer jullie eenmaal de redenen begrijpen van wat er gebeurt, zal het resultaat meer jullie aandacht hebben, dan de manier waarop het wordt bereikt. Er zijn veel opvattingen over hoe het zal zijn, en met onze komst zal er veel worden uitgelegd om misverstanden te voorkomen.Jullie worden je bewuster van de noodzaak van Moeder Aarde om met haar eigen programma van veranderingen door te gaan. We weten ook wat er nodig is en dat geeft ons de mogelijkheid te helpen om de gevolgen voor jullie te verzachten. Als het nodig is, kunnen we mensen ogenblikkelijk van het ene naar het andere punt vervoeren, en zullen we onze technologieën gebruiken om dergelijke missies uit te voeren. We weten van ieder afzonderlijk waar hij of zij is, en waar zij zich op zeker moment ook bevinden, we kunnen hen lokaliseren. Ook dit is door het gebruik van onze hoogst geavanceerde computers die zoals jullie zouden kunnen zeggen, “zelf na kunnen denken”, zoals jullie zullen ontdekken. Jullie zullen begrijpen waarom wij de hele kwestie van Ascentie vol vertrouwen tegemoet gaan, omdat onze rol erin ruimschoots binnen onze capaciteiten ligt. Dat geldt ook voor apparatuur of aanverwante zaken die voor onze projecten nodig zijn, en voor vrijelijk gebruik daarvan door jullie, als onderdeel van het “moderniseren” van jullie samenleving, om van alle voordelen van vrije energie te genieten.Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik heb jullie een beeld gegeven van wat voor jullie ligt zodat jullie je zeker kunnen voelen over jullie wel-zijn. We vinden het fijn dat jullie graag willen beginnen, al zitten wij nooit stil en stellen onze plannen voortdurend bij om ons aan te passen aan de laatste situatie op Aarde. Wij kunnen met accurate voorspellingen vooruit kijken en dat is belangrijk voor onze planning bij alle zaken. Het is niet mogelijk jullie anders dan heel algemeen hierover te informeren, omdat we onze informatie uit handen van onruststokers moeten houden die ertussen zouden komen. Wees ervan overtuigd dat wij hard werken om onze bondgenoten te ondersteunen om de laatste dingen voor elkaar te krijgen waarmee ons onmiddellijke doel zal worden bereikt.Wij verlaten jullie met onze liefde en zegeningen zodat jullie zouden moeten weten dat er heel goed voor jullie wordt gezorgd omdat jullie in hoog aanzien staan.Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.Vertaling: Charlotte

The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEW
Originals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS