Followers

Google+ Followers

vrijdag 27 mei 2011

SaLuSa, 27 mei 2011


Weggestopt in jullie huizen kan het lijken dat al ons praten maar een droom is, maar jullie zullen Ascentie fysiek ervaren, vooropgesteld dat jullie lichamen passend voorbereid zijn tegen die tijd.
Er wachten jullie vele wonderen, en de garantie van wereldvrede zal jullie allemaal op je gemak stellen. Dan kunnen jullie samenkomen en de verschillen die jullie allemaal uniek maken waarderen. Met de wetenschap dat jullie Allemaal Eén zijn, zullen de raciale spanningen en geschillen verdwijnen, en religie zoals jullie die kennen zal hervormd worden zodat ze gebaseerd is op alle nieuwe waarheden die zullen worden geopenbaard. De Ene God zal worden aanvaard voor alle volgers, en in één klap verwijderen wat de bewezen wortel van vele problemen en oorlogen gedurende de eeuwen was.

SaLuSa 27 mei 2011


Jullie vooruitgang blijft ons verheugen, en ons belang ligt bij jullie collectieve bewustzijnsniveaus. Hoe deze in een relatief korte tijd gegroeid zijn ten opzichte van de laatste eeuw. Het is dit succes dat jullie stevig op het pad naar Ascentie heeft gebracht. Het betekent dat jullie de intentie van de duisteren om jullie verdere vooruitgang te voorkomen, hebben overwonnen. Jullie hebben je nu gerealiseerd dat de macht in jullie eigen handen ligt, en dat heeft grotendeels de angstfactor verwijderd die zo essentieel was voor het succes van de duisteren. Hun overheersing over jullie ebt weg, en er bestaat niet langer een manier waarop zij deze kunnen herwinnen. Dat is een absolute belofte van ons aan jullie, en snel zullen er acties komen die dit zullen ondersteunen. Onnodig te zeggen dat de laatste helft van dit jaar een groot keerpunt in jullie levens zal zijn.

 

Plotseling wijzen wereldse zaken op een positieve beweging richting vreedzame afhandelingen voor oude verschillen en recente oorlogen. Dat is hoe de nieuwe energieën het Licht naar boven brengen in diegenen die betrokken zijn bij zulke kwesties, en het wordt steeds moeilijker voor hen die liever vasthouden aan de oude manieren. Het zal verder gaan als de regeringsveranderingen doorgang kunnen vinden, en dan zullen jullie echte actie zien, gecombineerd met onze aankomst. Omdat wij zeer zorgvuldig zijn in onze planning, zal dit, wat jullie kunnen zien als onmogelijke taken om uit te voeren in zo een korte tijd vóór Ascentie, voor ons geen probleem zijn. Jullie vragen om hulp en wij zijn hier om die oproep te beantwoorden, en wij hebben goddelijke toestemming om contact met jullie op te nemen. Onze samenkomst was altijd al gepland en het is een natuurlijke stap voorwaarts nu jullie bewustzijn groeit en snel richting ons niveau toeneemt. Wij waren één in het verleden, en het is jullie lot en recht om je bij ons aan te sluiten en je reis te hervatten naar de hogere dimensies.

Helaas, maar toch door hun eigen keuze, zijn er zielen die onvoldoende ontwaakt zijn op dit moment om zelfs maar een beetje het belang van de komende tijden te begrijpen. Echter, er zal voor hen gezorgd worden en zij zullen grote liefde en zorg ontvangen door hen in een nieuwe omgeving te vestigen. Die zal niet ver verwijderd zijn van de huidige, zodat zij kunnen blijven incarneren in een vertrouwde omgeving. Daarna, volgens de cyclische aard van het leven, zal er weer een andere kans komen om te ascenderen. Als jullie hart en liefde bij deze zielen zijn, dan kun je hen dienen zoals wij jullie voor vele duizenden jaren gediend hebben. De laatste keer dat wij de Aarde bewandelden met jullie in een vreedzame periode, was in Atlantische tijden, lang voor haar ondergang. Een hoge staat van spiritualiteit werd bereikt en vele van jullie waren daar om dat te ervaren. Nu bevinden jullie je in een gelijkwaardig stadium, maar deze keer zullen jullie ascenderen.

Het Universum is ook blij met jullie succes, want het zal het plaatje compleet maken zodat elk onderdeel ervan kan ascenderen. Geloof ons dierbaren, dat jullie toekomst op de voet gevolgd wordt, omdat het experiment waarbij jullie betrokken waren geresulteerd heeft in prachtige vooruitgangen in jullie evolutie. Ieder van jullie is geweest waar vele anderen niet wilden gaan, en jullie verdroegen moeilijke en vaak ellendige levens om dualiteit te ervaren. Jullie wisten echter wat een wonderbaarlijke kans dit gaf om een mentor te worden voor andere zielen die hetzelfde pad zouden willen opgaan. Dienstbaarheid aan anderen wordt een natuurlijke ambitie als je eenmaal de hogere dimensies bereikt.

Na zo lang aan de Aarde gebonden te zijn geweest, hebben jullie een sterke affiniteit met Moeder Aarde en dat is waarom zo velen van jullie ervoor gekozen hebben bij haar te blijven. Het zal een geweldige ervaring zijn om samen te ascenderen, en wonderbaarlijk om Moeder Aarde weer in al haar pracht te zien. Als jullie bijvoorbeeld besluiten je bij ons aan te sluiten, dan zal jullie leven grotendeels aan boord van onze grote Moederschepen plaatsvinden. In feite zijn sommige zo groot dat zij gemakkelijk het oppervlak van een planeet na kunnen bootsen. Dus het is net als thuis en compleet met andere levensvormen zoals dieren. Zij zijn niet langer wild en zijn hun oerinstinct om te overleven compleet verloren omdat zij leven in perfecte vrede en geluk. Zo een vrede bestaat op al onze schepen, en het leven is zo bevredigend als het overal kan zijn. De kameraadschap en partnerschap omvatten ook families, en zij hebben alles wat zij nodig hebben voor een gelukkig en tevreden leven.Er werd aan de Aarde gerefereerd als een gevangenisplaneet, en dat is precies wat zij geworden was. Echter, het was de Mens die toestond dat de verraderlijke tentakels van de duisteren jullie langzaam onder een staat van controle bracht, zo erg dat jullie je macht aan hen overdroegen. Gelukkig werden jullie net op tijd wakker om jullie macht terug te nemen en over je eigen toekomst te kunnen beslissen. In een tijdvak van net veertig jaar tijd hebben jullie zo veel naar de Aarde gebracht dat het netwerk er omheen opnieuw gecreëerd werd, en het zal snel, door een grote input van energie, de manifestatie van de nieuwe Aarde aantrekken. Jullie zijn zeker niet alleen als het aankomt op het voorbereiden van alles zodat het klaar is voor Ascentie, omdat er legioenen zielen helpen die zelfs uit andere Universums komen. Het zal een gedenkwaardige gelegenheid zijn als dit zich voordoet en velen zullen aanwezig zijn om er getuige van te zijn.


Weggestopt in jullie huizen kan het lijken dat al ons praten maar een droom is, maar jullie zullen Ascentie fysiek ervaren, vooropgesteld dat jullie lichamen passend voorbereid zijn tegen die tijd. Zoals zo velen van jullie al ontdekt hebben, zijn de nieuwe energieën krachtig en beïnvloeden ze jullie op een aantal verschillende manieren. Dat is jullie verzekering dat dingen gebeuren zoals wij jullie adviseren, en wij verwachten zelfs dat meer van jullie grotere niveaus van bewustzijn gaan ervaren. Jullie zullen een vrede over je neer voelen dalen die je toestaat kalm te blijven ongeacht de omstandigheden, een teken dat je goede vooruitgang boekt. Het zal zijn zoals jullie ervaring dat de tijd versnelt, en zal behoorlijk zijn als je op weg bent naar het worden van een Galactisch Wezen.


Er wachten jullie vele wonderen, en de garantie van wereldvrede zal jullie allemaal op je gemak stellen. Dan kunnen jullie samenkomen en de verschillen die jullie allemaal uniek maken waarderen. Met de wetenschap dat jullie Allemaal Eén zijn, zullen de raciale spanningen en geschillen verdwijnen, en religie zoals jullie die kennen zal hervormd worden zodat ze gebaseerd is op alle nieuwe waarheden die zullen worden geopenbaard. De Ene God zal worden aanvaard voor alle volgers, en in één klap verwijderen wat de bewezen wortel van vele problemen en oorlogen gedurende de eeuwen was.Ik ben SaLuSa van Sirius, en leid jullie naar de waarheid die boven water moet komen en moet worden erkend als jullie verenigd willen worden.Dank je SaLuSa,
Mike Quinsey.


Vertaling: Puk


The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS