Followers

Google+ Followers

maandag 23 mei 2011

SaLuSa 23 Mei 2011


 
Ik ben SaLuSa van Sirius en ik vertrouw erop dat jullie met onze berichten geleidelijk een beter inzicht hebben gekregen in wat de Galactische Federatie vertegenwoordigt. Wij zijn jullie en uit jullie toekomst, en jullie zullen je soepel verplaatsen van jullie huidige manier van leven naar een leven waarin jullie uiteindelijk je plaats innemen als waardige Galactische Wezens. Wij zien deze tijd als extreem opwindend, met het vooruitzicht jullie weer uit te nodigen tot waar jullie, als Sterrrenkinderen, echt thuishoren.
SaLuSa 23 Mei 2011Profetieën komen en gaan, zoals kon worden verwacht, en jullie zien dat op gezette tijden bepaalde groepen het gevoel hebben dat zij naar een profetie zijn geleid die hun overtuigingen ondersteunt. Je kan je afvragen hoe zoiets ontstaat, en in veel gevallen is dit het gevolg van energie die aan een gebeurtenis van religieuze betekenis is gegeven. Dit kan honderden, zo niet duizenden jaren teruggaan en geleidelijk zo krachtig worden dat dit het bewustzijn van de volgelingen beïnvloedt, die het vervolgens tot een afsluiting brengen. De factor die ertoe leidt dat de gebeurtenis niet plaatsvindt, is waarschijnlijk omdat de tijden zijn veranderd, samen met de bewustzijnsniveaus en het Licht als vredestichter. De voorspelling wordt als gevolg daarvan niet verder meegedragen en manifesteert zich niet. Het is met andere woorden niet langer nodig de verwachte veranderingen in te voeren omdat de Mensheid zich naar een nieuw paradigma heeft verplaatst. De verwachte Apocalyps zal daarom niet plaatsvinden, al zullen er nog wel veel Aardse veranderingen plaatsvinden, maar niet langer verbonden met dood en vernietiging op grote schaal.Indien mogelijk zouden mensen zich moeten concentreren op de positieve aspecten van de veranderingen en gericht moeten blijven op hun visie van de Nieuwe Aarde, zoals wij zo vaak aanraden. Deze tijd zal voor veel zielen verwarrend zijn die niet helemaal zeker zijn van wat ze kunnen verwachten, en gebeurtenissen worden niet geholpen door de activiteiten van de duisteren. Zij hebben gebeurtenissen gepland die parallel lopen met de voorspellingen om op die manier te voldoen aan de verwachtingen van mensen, en daarmee natuurlijk de “angst” factor te voeden. Wij zijn ons bewust van dergelijke bedoelingen en binnen bepaalde grenzen, vanwege karmische situaties, kunnen wij voorkomen dat ze plaatsvinden. We hebben een Derde Wereld Oorlog voorkomen, de vernietiging van de Aarde, en plagen en ziekten van proporties die jullie bevolking zou hebben gedecimeerd. Dat was in overeenstemming met onze verantwoordelijkheden om ervoor te zorgen dat jullie veilig het punt van Ascentie bereiken, en dat de mogelijkheid om te ascenderen jullie niet wordt ontzegd.Het lijkt misschien niet zo, maar jullie verheffen je boven de lagere trillingen en wanneer jullie dit doen zal de mate van duistere activiteiten afnemen omdat het Licht de kracht ervan verzwakt. Met de stappen die worden genomen om onze bondgenoten in gezagsposities te krijgen, hebben wij via hen ook meer invloed op wat er gebeurt. Alles bij elkaar boeken we vooruitgang richting onze doelen om de grote veranderingen tot stand te brengen waarmee de duisteren worden verwijderd. Dus wees er zeker van dat zelfs als jullie geen details hebben, wij onze doelen bereiken om zaken echt in beweging te krijgen. Wanneer het begint, is er geen ander resultaat mogelijk, omdat het Goddelijk Plan zich ongeacht uiterlijke gebeurtenissen manifesteert. Daarom herinneren wij jullie er af en toe aan dat het Licht al de aan jullie beloofde overwinning heeft behaald. Er is absoluut geen reden om angstig te zijn, en wat jullie ook voor jezelf hebben gepland om bij de eindtijd mee te maken, het zal gebeuren.Blijf recht vooruit kijken, want er komt een tijd waarin het verleden weinig invloed op jullie zal hebben. Wanneer jullie eenmaal zijn geascendeerd en jullie bewustzijnsniveaus op grote schaal zijn toegenomen, gaan jullie je eigenlijk losmaken van herinneringen van het verblijf in de lagere trillingen. Ze zijn dan niet meer van belang, maar de gewonnen ervaring zullen jullie toch altijd met je meedragen. Jullie zijn altijd op een spirituele reis om je weg terug te vinden naar de Bron, en dat is zonder uitzondering op alle zielen van toepassing. Jullie zien dus dat waar je ook andere zielen ontmoet, jullie veel gemeenschappelijk hebben en niet op zijn minst dat jullie oorspronkelijk afkomstig zijn uit de Bron. Jullie kozen ervoor afscheiding ervan te ervaren, en de uitdaging op je te nemen je Licht en bewustzijnsniveaus terug te vinden waarmee jullie onderbewuste herinneringen aan jullie ware Zelf zouden worden hersteld. Dat is door velen van jullie bereikt, en het was dat succes waardoor er meer tijd kon worden verleend zodat zo veel mogelijk zielen ascenderen. Jullie waren er anders misschien niet op dit moment geweest, maar hadden jullie reizen met de komst van het Millennium afgemaakt.Jullie kunnen dus de bewondering en liefde begrijpen, Dierbaren, die er van de hogere dimensies naar jullie uitgaat, omdat jullie succes alleen dankzij jullie toewijding en sterke intentie om alle hindernissen te overwinnen, werd bereikt. Jullie zijn echt magnifieke Wezens, en in de nabije toekomst staan jullie zij aan zij met ons als volledig bewuste Wezens. Kleineer jezelf niet, ongeacht jullie aardse ervaringen, want de ware reden voor verblijf op Aarde was af te dalen naar de lagere trillingen. Wat jullie ervan hebben geleerd is het belangrijkste element, en niet hoe het werd bereikt omdat jullie allemaal de aantrekkingskracht van de duistere energieën hebben ervaren. Hoe zouden jullie anders moeten leren ermee om te gaan, en volledig begrijpen hoe je ze moet overwinnen? Jullie zijn niet als zondaars bestempeld, zoals sommige jullie willen doen geloven, en het leven op Aarde was bedoeld om te doorleven en ervaringen uit te zoeken waarmee jullie inzicht zich zou ontwikkelen om jullie terug te leiden naar het Licht.Jullie hebben allemaal zoveel levens in de dualiteit gehad dat het begrijpelijk is dat jullie nu het gevoel hebben dat het tijd is voor verandering. Voor veel zielen is er niet veel meer van te leren, en doordat zij opnieuw een sterke verbinding met het Licht hebben gemaakt, zijn zij klaar zich te verheffen. Gedurende vele eeuwen is naar deze tijd toegewerkt, en grote Wezens hebben op Aarde gelopen om jullie te helpen de waarheid over jullie Goddelijkheid te begrijpen. Hun leringen zijn misschien vervormd, maar dat maakt het des te opmerkelijker dat jullie nog steeds je Licht hebben gevonden. Liefde is het sleutelwoord voor jullie vooruitgang, of je het nu ontvangt of geeft, en als jullie een punt kunnen bereiken waarop jullie in staat zijn zonder voorwaarden te geven, zijn jullie echt Een met het Christus Bewustzijn. We praten over Onvoorwaardelijke Liefde, en dat betekent geven zonder oordeel en niets ervoor terug willen krijgen. Mensen hebben de neiging aan een denkpatroon vast te houden dat voorwaarden stelt voor het geven van Liefde, en dat is een te leren les wanneer jullie de laatste periode ingaan die naar Ascentie leidt. Doe gewoon je best en je zal merken dat het gemakkelijker wordt op die manier te denken, en het ontstaat met de toename van jullie bewustzijnsniveaus.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik vertrouw erop dat jullie met onze berichten geleidelijk een beter inzicht hebben gekregen in wat de Galactische Federatie vertegenwoordigt. Wij zijn jullie en uit jullie toekomst, en jullie zullen je soepel verplaatsen van jullie huidige manier van leven naar een leven waarin jullie uiteindelijk je plaats innemen als waardige Galactische Wezens. Wij zien deze tijd als extreem opwindend, met het vooruitzicht jullie weer uit te nodigen tot waar jullie, als Sterrrenkinderen, echt thuishoren.Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.Vertaling: Charlotte

The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS