Followers

Google+ Followers

vrijdag 13 mei 2011

SaLuSa 11 Mei 2011


Wij zullen ons hebben laten zien en iedereen raakt betrokken vanuit de noodzaak zowel jezelf als Moeder Aarde erop voor te bereiden. Jullie vreugde en opwinding zal nog groter worden doordat jullie voorouders van lang geleden vanuit de Inner Aarde naar buiten komen, omdat ook zij in de eindtijden een rol hebben te vervullen.

Het zal moeilijk zijn de snelle ontwikkelingen bij te houden, maar jullie zullen door onze bondgenoten en ons goed worden geïnformeerd. De nachtmerrie komt ten einde en de droom is zich aan het manifesteren, waarmee jullie voorgoed naar het Gouden Tijdperk worden gebracht.

Houd een positieve kijk en blijf te allen tijden gecentreerd, dan zullen jullie niet door de uiterlijke gebeurtenissen worden geraakt.


SaLuSa 11 Mei 2011


De Galactische Federatie wordt overal in jullie wereld actiever, maar zelfs als jullie je daar bewust van zouden zijn, zouden jullie daar niet noodzakelijkerwijs de redenen voor kennen. Er zijn bepaalde zaken die betrekking hebben op jullie veiligheid, maar we mogen jullie niet veel details vrijgeven. We hebben zogezegd lange tijd de rotzooi opgeruimd, welke door de duistere Machten is achtergelaten, die erop uit waren ontwrichting te veroorzaken en zo veel mogelijk problemen. Dit werd met name de afgelopen jaren duidelijk toen zij hun activiteiten intensiveerden. De grotere problemen zijn zodanig dat wij een beroep hebben gedaan op onze bondgenoten om te helpen ze aan te pakken, en zij hebben zich geconcentreerd op de geldmarkten en de Olie Industrie. We moesten de controlesystemen afbreken die de Illuminatie exact opleverden wat zij wensten, om hen absolute beheersing van de belangrijkste markten te geven. Door hun manipulatie en het dicteren van de olieprijzen vergaarden zij immense rijkdom terwijl wat jullie de “gewone mensen” noemen, de rekening konden betalen. Het was in reactie daarop niet gemakkelijk af te zien van het overschrijden van onze bevoegdheid, maar er waren altijd grenzen die we moesten handhaven. Het voert terug naar karma en het ervaren van jullie creaties zodat jullie leren van de consequenties van jullie daden. We kunnen niet zomaar ingrijpen en dingen voorkomen maar we kunnen vaak wel de impact ervan op jullie verminderen.

We zien dat de wereld zich verdeelt in groepen met gemeenschappelijke belangen, en in sommige opzichten is dat de beste aanpak om een zekere mate van stabiliteit te krijgen. Wanneer er uiteindelijk wordt ingezien dat jullie Eén zijn, zal er een sterk verlangen zijn om als Eenheid te werken, na beseft te hebben dat het de weg naar vooruitgang is. Competitie zoals jullie dat nu hebben zal door samenwerking worden vervangen, en de energie van mensen zal zich richten op positieve functies in het belang van iedereen. Op spiritueel niveau komt er ook een toenadering tot elkaar wat betreft inzichten, want waar sterke overtuigingen werden gekoesterd, zullen deze zich openen voor zinvolle discussies en indien nodig veranderingen. Uiteindelijk zal slechts datgene wat tot de waarheid behoort, overblijven en tegen die tijd heeft de Mensheid de lessen geleerd die voortkwamen uit afgescheidenheid. Jullie doel was al die tijd je eruit te verheffen, en harmonie en balans te creëren door het kunnen toepassen van het beginsel van Onvoorwaardelijke Liefde. Hoe eerder jullie je leven op die manier kunnen gaan leiden, hoe sneller jullie de hogere dimensies bereiken.

Na vele levens en ontelbare ervaringen zijn jullie in kaliber en spiritueel bewustzijn gegroeid. Jullie staan nu dus voor een poort van mogelijkheden, als Ascentie dichterbij komt en jullie de kans wordt geboden de dualiteit achter je te laten. Als het doel van het leven duidelijk wordt, zullen jullie het veel gemakkelijker vinden je banden met de materiële wereld door te snijden. In de hogere sferen is er niets waar jullie een tekort aan zullen hebben, en jullie behoeften zullen nergens zo groot zijn als toen jullie op Aarde waren. Toch zullen jullie van alle denkbare gemakken genieten, en omringd zijn door absolute schoonheid en spectaculaire kleuren, waarvan sommige op dit moment niet op Aarde worden waargenomen. Jullie creatieve kracht zal jullie in staat stellen voor je eigen plezier te creëren, en ook voor het algemeen belang van alle zielen. Niets wordt bezeten in de zin van eigendom zoals jullie dat nu kennen, en alles wordt zonder uitzondering gedeeld.

De tijd op Aarde blijft voorbij vliegen en jullie zullen zeer binnenkort aan het laatste jaar van de dualiteit beginnen. Het belooft uiterst interessant en opwindend te worden want jullie werken toe naar een gegarandeerde toekomst, en een toekomst waar de duisteren zich niet meer mee kunnen bemoeien. Ja, ze zijn nog wel ergens, maar in ballingschap zodat jullie je richting Ascentie kunnen gaan versnellen. Wij zullen ons hebben laten zien en iedereen raakt betrokken vanuit de noodzaak zowel jezelf als Moeder Aarde erop voor te bereiden. Jullie vreugde en opwinding zal nog groter worden doordat jullie voorouders van lang geleden vanuit de Inner Aarde naar buiten komen, omdat ook zij in de eindtijden een rol hebben te vervullen. Het zal moeilijk zijn de snelle ontwikkelingen bij te houden, maar jullie zullen door onze bondgenoten en ons goed worden geïnformeerd. De nachtmerrie komt ten einde en de droom is zich aan het manifesteren, waarmee jullie voorgoed naar het Gouden Tijdperk worden gebracht.

Houd een positieve kijk en blijf te allen tijden gecentreerd, dan zullen jullie niet door de uiterlijke gebeurtenissen worden geraakt. Stap er snel doorheen vanuit de wetenschap dat jullie al een Sterrenzaadje zijn, en een sterk Wezen dat krachtig en doelmatig in het Licht werkzaam is. Jullie gaan anderen helpen door dit te doen en jullie eigen bewustzijnsniveaus zullen exponentieel toenemen. Ieder van jullie is uniek en samen zijn jullie een formidabele macht ten goede. Laat anderen hun specifieke overtuigingen volgen en als ze niet in lijn zijn met de waarheid, zullen ze weldra hun antwoorden vinden. Wij zullen er persoonlijk voor zorgen dat de waarheid wordt onthuld over elke kwestie die van belang is voor jullie evolutie. Het zou mensen sneller bij elkaar moeten brengen, die elkaar vervolgens kunnen helpen om het te begrijpen.

Het einde van de cyclus van dualiteit moet plaatsvinden, en op voorwaarde dat de Aarde is beschermd en ascendeert, is het niet zo belangrijk hoe dit wordt bereikt. Er zijn niettemin toch een aantal aspecten die moeten worden afgerond en opgeruimd om plaats te hebben voor het nieuwe paradigma. De grootste verandering moet de roep om wereldvrede vervullen, en het verwijderen van de macht en invloed van de Illuminatie kan alleen met onze hulp worden bereikt. Het gebeurt, en manifestatie ervan is niet zo ver weg. Over hun verwijdering wordt al onderhandeld, en uiteindelijk is er geen andere uitweg voor ze. Ze blijven opstandig maar omstandigheden zullen hun bronnen serieus uitputten, inclusief de toegang tot de enorme rijkdom die ze hebben verworven. Ze zijn net als gewezen dictators die zonder uitzondering geloofden dat ze onoverwinnelijk waren, en dat is hun Achilleshiel. Ze zijn over de laatste horde gestruikeld en kunnen niet langer zaken controleren zoals ze zouden willen. Mensen zijn bijvoorbeeld wakker geworden voor wat er heeft plaatsgevonden, en hun weerstand naar de duisteren helpt hun voortgang te stoppen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie vertellen dat jullie dichter bij een aantal belangrijke gebeurtenissen komen, waarmee het laatste stadium van het Ascentieproces begint. Jullie lange wachten wordt weldra beloond, en als jullie oplettend zijn, zien jullie de voortekenen plaatsvinden. Onze aanwezigheid in jullie lucht blijft toenemen, maar wat niet zo duidelijk zichtbaar is, is de voortgang die we op Aarde maken. We hebben de gevolgen van de aardbeving in Japan gecontroleerd, en de straling van de beschadigde Reactoren is op lagere niveaus gehouden die geen ernstige bedreiging vormen. Ook blijven we een confrontatie met de duistere Machten vermijden, die een incident proberen te veroorzaken dat ons in een kwaad daglicht kan stellen. Dat zal niet gebeuren, en wij zullen hun plan openbaren wanneer zij ons erbij proberen te betrekken. Wees ervan overtuigd dat de Galactische Federatie alert is en ten voordele van jullie handelt.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: www.treeofthegoldenlight.com
Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS