Followers

Google+ Followers

maandag 16 mei 2011

SaLuSa, 16 mei 2011

De eerlijke verdeling van rijkdom is zo belangrijk om gelijkwaardigheid en een gelukkige samenleving te creëren, waarin ieder individu zich gewaardeerd en geliefd voelt. Dat zal plaatsvinden en het duurt niet lang voor deze kwesties worden behandeld.

Alles verloopt langs deze lijnen en het duurt niet lang meer voor er een aantal aankondigingen worden gedaan.
SaLuSa 16 Mei 2011


Zaken leiden jullie snel naar een tijd van veranderingen , waardoor onze beloften aan jullie kunnen worden voldaan. Het heeft enorm veel tijd gekost de kansen te creëren waarmee wij vooruitgang konden boeken naar onze doelen. Vanwege het verzet door de duisteren proberen wij heimelijk zonder hun medeweten richting onze doelstellingen te bewegen. De hele omvang van onze taken maakt dat vrijwel onmogelijk, maar anders dan onze bondgenoten kunnen wij functioneren zonder gezien te worden. Zowel onze vloot als de inzittenden kunnen met onzichtbaarheid worden omhuld, en dat geeft ons een duidelijk voordeel wanneer we ons in het “hol van de leeuw” begeven. Het was heel nuttig wanneer we aanwezig moesten zijn bij de geheime bijeenkomsten van de duisteren, en het maakt dan niet uit waar ze worden gehouden want zij kunnen ons niet verhinderen aanwezig te zijn. We kunnen niet altijd handelen naar wat we leren omdat, zoals we eerder hebben uitgelegd, er karmische zaken bij betrokken zijn die jullie als beschaving moeten doorleven. Jullie doen vaak het voorwerk zonder het te beseffen, en het is belangrijk dat jullie het resultaat zien van beslissingen die jullie hebben genomen. Als jullie echt begrepen dat zelfs jullie gedachten je werkelijkheid vormen, zouden jullie in dit opzicht misschien wat voorzichtiger zijn.


Jullie werden je eerst bewust van de voordelen die middels NESARA voor jullie waren gepland, en het heeft aanzienlijk geholpen mensen wakker te maken voor het potentieel van een Nieuw Tijdperk. Het promootte ideeën die nog niet zo lang geleden voor onmogelijk werden gehouden. Het stimuleerde echter de verbeelding bij veel mensen, die inzagen dat er andere wegen waren waarmee de Mensheid in vergelijkbaar comfort zou kunnen leven. Het idee dat er oplossingen waren om armoede te overwinnen en iedereen van een redelijke levensstandaard te voorzien, was zeker een nieuw idee. NESARA inspireerde mensen een weg te vinden om de voorstellen te realiseren, en hieruit ontstond een krachtige beweging voor verandering. Het werd door ons opgepakt, met toestemming van Sint Germain, die verantwoordelijk is voor het Wereld Handelskrediet Fonds. Samen met onze bondgenoten, de geascendeerde Meesters en vele Dierbaren die de zaak ondersteunen, staan jullie op het punt de eerste van vele gunstige veranderingen te gaan ervaren. Het is een oefening in samen-werking, die door veel individuen op Internet is opgepakt, waarmee onze aantallen goed zijn toegenomen. Het laat duidelijk zien wat er kan worden bereikt als mensen wakker worden, en hun Licht en Liefde de leiding mogen krijgen.


Tijd verstrijkt nog sneller dan voorheen, en dat bewijst hoe het hele Ascentieproces vooruit snelt. Met de erkenning dat jullie bewustzijnsniveaus ook toenemen, hebben jullie nauwelijks geruststelling nodig dat alles goed verloopt. De aardse veranderingen worden frequenter en dat blijft zo doorgaan omdat er nog zoveel gedaan moet worden. In dit verband helpen we jullie graag bij het omgaan met de gevolgen, en dat wordt het beste afgehandeld als we bij jullie zijn. Wij zijn volledig voorbereid en dat is al lange tijd het geval. Onze aanwezigheid zal aantonen dat onze bedoelingen integer zijn, en dat we als vrienden naar jullie toe komen.


We weten dat velen van jullie een groot verlangen hebben zich bij ons aan te sluiten, en dat gaan jullie als Galactische Wezens ook doen. Maar eerst moeten jullie de vereiste bewustzijnsniveaus bereiken, en te zijner tijd zal dat gemakkelijker worden. Er zijn vele hoogtepunten van energie die een toename in jullie trillingsniveau mogelijk maken, en als een ontwikkelend Wezen van Licht zullen jullie ze naar jezelf aantrekken. Het is nu al vele jaren gaande en maakt allemaal deel uit van het Goddelijk Plan om jullie te helpen met ascenderen. Doe het nu niet kalmer aan en laat je niet afleiden, met nog maar zo weinig tijd te gaan. Laat gebeurtenissen plaatsvinden die misschien niet van het Licht zijn, met de wetenschap dat zij slechts de laatste handelingen zijn die voortkomen uit de oude energieën waar de Aarde nu van wordt verlost. Houd vast aan jullie visie op de toekomst, en op deze manier help je de manifestatie ervan. Jullie, de Lichtwerkers, hebben belangrijke rollen te vervullen, en wij moedigen jullie aan de waarheid waar mogelijk, overal te verspreiden. Dat is niet door je mening aan mensen op te dringen, maar door gewoon de waarheid te vertellen opdat anderen inzicht krijgen.


De beweging van mensen en dieren vindt op ongekende schaal plaats, en het is een duidelijk teken dat de eindtijden goed op weg zijn. Iedereen zal zichzelf uiteindelijk daar aantreffen waar hij of zij moest zijn, dus wees niet bezorgd over de gebeurtenissen die om je heen plaatsvinden. Jullie individuele bestemming is ongeacht wat je ervaart, gegarandeerd en het is niet al te belangrijk omdat jullie nog steeds gaan ascenderen. Het hele doel van deze huidige periode is zoveel mogelijk zielen voor Ascentie gereed te krijgen. Vele Gidsen ondersteunen ieder van jullie en zij zijn voortdurend aan jullie zijde, wachtend op een mogelijkheid jullie van dienst te zijn. Erken hun aanwezigheid en vraag hen ten voordele van jou hulp te geven. Zij zullen jullie tijdens de laatste periode van deze cyclus bijstaan en vergezellen. Onthoud dat wat jullie wensen, en wat jullie denken nodig te hebben, vaak heel verschillende dingen zijn.


Mettertijd zal echter alles waar jullie nu een behoefte aan hebben jullie kant opkomen, want het is onze bedoeling jullie allemaal tot een niveau te verheffen waarop jullie comfortabel en veilig zijn. Waar jullie een gelukkig en tevreden leven kunnen leiden, en jezelf kunnen wijden aan de taak je gereed te maken voor Ascentie. Men heeft jullie te lange tijd laten geloven dat armoede en honger acceptabele leefomstandigheden waren. Dat werd jullie door de duisteren opgelegd, die in hun eigen werkelijkheid op kosten van jullie een leven in overvloed leiden. De eerlijke verdeling van rijkdom is zo belangrijk om gelijkwaardigheid en een gelukkige samenleving te creëren, waarin ieder individu zich gewaardeerd en geliefd voelt. Dat zal plaatsvinden en het duurt niet lang voor deze kwesties worden behandeld. Er is op dit moment zoveel gaande in jullie wereld, en de weg vooruit zal weldra duidelijk worden.


Wanneer disclosure eenmaal is aangekondigd, moeten we aan jullie kenbaar worden gemaakt en in jullie leven komen, omdat wij belangrijk zijn voor het programma om jullie Aarde schoon te maken en een einde te maken aan verdere destructie. Jullie kunnen het niet alleen omdat de taken jullie te boven gaan, en in het bijzonder in jullie huidige staat van verstoring en chaos. Gelukkig kan het snel en efficiënt worden afgehandeld wanneer we ons eenmaal vrijelijk te midden van jullie kunnen bewegen. Dat moeten we via jullie vertegenwoordigers regelen, maar het moet wel op een tijdstip gebeuren waarop de nieuwe regeringsafspraken al zijn gemaakt. Alles verloopt langs deze lijnen en het duurt niet lang meer voor er een aantal aankondigingen worden gedaan.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben weer opnieuw blij bij jullie te komen om jullie over de huidige situatie te vertellen.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Website: www.treeofthegoldenlight.com
Vertaling: Charlotte
The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS